DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 108

clustering dense city bijlmermeer dencity

inleiding

functies

organisatie

logistiek

constructie

materialisatie

input bijlagen

Om als ontwerper een gevoel te krijgen met de financiële consequenties van het project, is er een grove haalbaarheidsberekening uitgevoerd door Bouwfonds (zie voor uitgebreidde resultaten de bijlage). Hierbij is uitgegaan van een bemiddelende werking van de verschillende functies. De retail en woningen zijn financieel in staat het Cultuurhuis te dragen. Vooral de hoge dichtheid aan functies, geven het project de benodigde haalbaarheid. Omdat er hierdoor financiele ‘lucht’ in de begroting ontstaat, kan er voor worden gekozen de risico’s te beperken (m.a.w.; het programma te verkleinen), dan wel de complexiteit van het ontwerp intact te laten.

108