Page 1

Mindanao Daily

FOR SALE Toyota Innova G P600,000

Call 0917-7103642 Zamboanga City Founded 2006

mindanaoexaminer.com

FOR ADVERTISEMENTS, PLEASE CALL (062) 9925480

P10

Mar. 18-24, 2013

‘CESSION’ MONEY Bayad ng Malaysia sa Sultanate of Sulu

Ang umano'y Malaysian document na nagpapakita na "cession money" at hindi rental sa Sabah ang tinatanggap ng Sultanate of Sulu sa pangunguna ni Sultan Fuad Kiram. At ang larawan ng mga nagpoprotestang grupo kontra Malaysia.

"PAJAK" o rrenta enta ang tur ing ng S ultanate of turing Sultanate S ulu sa katiting na salaping ibinabayad ng M alaysia kapalit ng pagsakiop nito sa N or th Nor orth B or neo na kung tawagin ngay on ay S abah. orneo ngayon Sabah. At sa mga papeles Ito ang iginigiit ng kampo ni Sulu Sultan n a i t o a y k a p u n a Ja m a l u l K i r a m , p u n a n a k a y Su l t a n ngunit sa m g a Fu a d K i r a m , i s a s a d o k u m e n t o n g mga nagpapakilalang nakalap ng Abante ay tunay na pinuno ng l u m a l a b a s n a " c e s - Sultanate of Sulu and s i o n m o n e y " a n g North Borneo, naputinatanggap ng Sul- punta ang salapi na tanate of Sulu bilang n a g k a k a h a l a g a lamang sa pagitan ng kabayaran sa Sabah.

P70,000 hanggang P77,000 bawat taon. Unang napabalita noon na ang kapatid ni Sultan Jamalul na si Sultan Esmail ang tumatanggap ng kabayaran at cesion money rin umano ang nakalagay sa mga papeles na galing mismo sa Malaysian Embassy. Hindi naman umano makapag-

reklamo sina Sultan Fuad at Esmail dahil kung hindi nila tatanggpain ang mga tseke ay mapapaso lamang ang mga nito. Pinaninindigan rin ng Malaysia na cession money ang kanilang ibinabayad sa Sultanate of Sulu. Ngunit bukod kina Sultan Fuad at Esmail ay nariyan pa ang mga ibang descen-

dant ng Sultan of Sulu Sultan Sharif Ibrahim A j i b u l Mo h a m m a d Pulalun na kamakailan ay lumutang na rin sa Zamboanga upang umapela sa Malaysia na huwag sasaktan ang mga P i n oy s a Sa b a h s a likod ng patuloy na opensiba ng bansa kontra 200 mga sultanate followers. Na r i y a n r i n a n g

descendant ni Sultan Mu e d z u l L a i l Ta n Kiram, ngunit ang huling kinilalang sultan ng Pilipinas ay si Sultan Mohd. Mahak u t t a h A . K i ra m n a namuno mukla 1974 hanggang 1986. At ang unang namuno sa Sultanate of Sulu ay si S u l t a n Sh a r i f u l Hashim nuong 1450 hanggang 1480. (Mindanao Examiner)

UNA senatorial bet JV Ejercito Estrada maintains top spot in new Pulse Asia survey ZAMBOANGA CITY – United Nationalist Alliance senatorial cand i d a t e J V E j e rc i t o Estrada has again maintained his top spot in the latest Pulse Asia survey. Professor Ronald D. Holmes, Pulse Asia President, said the survey fieldwork Filipinos’ Senatorial P re f e re n c e s f o r t h e May 2013 Elections was conducted from Fe b r u a r y 2 4 t o 2 8 , 2013 using face-toface interviews on Huge crowd for UNA senatorial candidate JV Ejercito Estrada 1,800 registered votwhether in Bukidnon province in Mindanao or in Bulacan in ers nationwide. Luzon. T h e s u r v e y re -

ARMM

Northern Mindanao

Davao

sults showed Ejercito Estrada, son of former President Joseph Estrada, in the 5th spot from among 33 senatorial candid a t e s f o r t h e Ma y m i d t e r m e l e c t i o n s. E j e rc i t o E s t ra d a ranked 4th in previous surveys by Pulse Asia and So c i a l Weather Station. Si x o t h e r U N A c a n d i d a t e s – Na n c y Bi n a y, Gringo Honasan, Migz Zubiri, Di c k G o rd o n , Er n i e Maceda and Ting-Ting Co j u a n g c o - a l s o landed on the top 15 out of the 33 bets vy-

Manila

ing for a seat in the Senate race. Ejercito Estrada’s top gainer is the Visayas region where UNA launched its proclamation rally attended by over 70,000 supporters and followers. And followed by Lu zo n , Na t i o n a l C a p i t a l Re g i o n a n d Mi n d a n a o i n t h e southern Philippines, w h i c h i s a k n ow n stronghold of the E s t r a d a s. Ho l m e s said: “With less than t h re e m o n t h s t o g o before the May 2013 elections, 42% of Filip i n o s a re a l re a d y

naming 12 preferred candidates for the Senate – the maximum number of seats up for grabs in the elections.” The Ro m a n Catholic Church in Bacolod City earlier e n d o r s e d E j e rc i t o Estrada and placed him 1st on its list of so-called “ Te a m Bu h a y ” a l o n g w i t h Ma g s a y s a y and Ho n a s a n f o r s u p porting the stand of the Church against the controversial Rep r o d u c t i ve He a l t h bill. (Mindanao Examiner)

Zamboanga Peninsula


2

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

Malaysian Embassy sa Pinas, mananatiling bukas Mananatiling bukas ang Malaysian Embassy sa Pilipinas sa kabila ng kaguluhang sa North Borneo na kung saan ay patuloy na pinaghahanap ng mga awtoridad ang grupo ni Raja Muda Agbimuddin na ipinadala ng Sultanate of Sulu. “As the current security situation at the Embassy and Consulate General, as well as their immediate vicinity remains calm and is under control, both Diplomatic Missions will remain

open unless the Ministry of Foreign Affairs notifies otherwise,” ayon sa Malaysia. Mahigpit ang pagbabantay ng Malaysia sa mga rally at protesta na isinasagawa sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa upang masugurong hindi malalagay sa panganib ang buhay ng nga Malaysians at ng Embassy officials sa Pilipinas. Maging ang protesta sa harapan ng Malaysian Embassy sa Makati City kamakailan ay binantayan

rin ng Ministry of Foreign Affairs, bagama’t wala naman umanong malaking epekto ito sa takbo ng Embassy. “The demonstrators were believed to represent a small number of local interest groups to voice their views about the situation in Lahad Datu in Sabah, Malaysia. The demonstration ended without any untoward incident,” ayon sa Ministry of Foreign Affairs. Nagpasalamat rin ito sa pamahalaang Aquino

dahil sa proteksyon na ibinibigay ng bansa sa Malaysian Embassy. “The Ministry of Foreign Affairs of Malaysia expresses its utmost appreciation to the Government of the Republic of the Philippines, in particular the Philippine National Police, for providing the necessary security protection to the Malaysian Embassy in Manila and also to the Malaysian Consulate General in Davao City,” sabi pa ni Foreign Affairs

Minister Dato Sri' Anifah Aman. Nag-deklara na si Sulu Sultan Jamalul Kiram ng isang unilateral truce sa North Borneo na kung saan ay 13 tagasunod nito ang diumano’y napatay sa assault ng Malaysian security forces sa bayan ng Lahad Datu. Ito ay matapos na umapela si UN Secretary-General Ban Ki-moon na matigil ang kaguluhang sa North Borneo at pag-usapan ang problema ng mapayapa.

Tahimik pa rin sa Mindanao, ngunit tutuk ang mga Muslim sa kaganapan sa North Borneo at sa Zamboanga City ay naglagay ng isang opisina si Gov. Mujiv Hataman, ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ng kanyang tanggapan bilang pinuno ng Crisis Management Committee upang masiguradong ang kaligtasan ng mga Pinoy sa North Borneo. (Mindanao Examiner)

Heir ng Sultanate of Sulu umapela sa Malaysia, Pinas ZAMBOANGA CITY – Lumabas ang isa sa grupo ng mga Muslim sa Mindanao. “Sa pamahalaan naman ng Malaysia, mga heir ng Sultanate of Sulu na si Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Mohammad Pulalun ako po ay nananawagan na huwag idamay at umapela ito sa bansang Malaysia na ang mga inosenteng Pilipinong sibilyan na huwag idamay ang mga Pinoy sa patuloy nani-nirahan at nag-hahanap-buhay diyan nitong operasyon laban sa isang grupo ng sa Sabah. At sa mga kapatid kong Muslim, sabay-sabay tayong sultanate. manala-ngin kay AlTinatayang lah na maresolba mahigit sa 800,000 ang ka-guluhan sa Pinoy ang nasa Sabah sa North Borneo mapayapang ngayon at nangaparaan,” dagdag pa nganib sa ponito. sibleng crackdown Marami na ng Malaysia. umanong nalagas Marami ng sa panig ng Sultanmga Pinoy ang ate of Sulu sa pinabalik sa Tawipatuloy na Tawi at Sulu mula pa sa nitong buwan at Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Mohammad kaguluhang karamihan sa mga Pulalun, Sultanate of Sulu and North Borneo North Borneo na pagaari ng trono, ito ay wala umanong mga papeles na hinuli mula sa ibat- ngunit inaangkin naman ng Malaysia sa kabila ng pagbabayad nito taon-taon ng ibang panig ng North Borneo. Nanawagan rin si Sultan Sharif Ibrahim “cession money” sa halagang P70,000 sa Ajibul Mohammad Pulalun sa Sultanate of Sulu. “Hinihingi ko sa Malaysian government pamahalaang Aquino na ilabas na nito ang tunay na kasaysayan ng Sultanate of Sulu na huwag idamay ang mga sibilyan at na nasa panga-ngalaga umano ng kawawa naman ang mga ito na nagneMalakanyang upang hindi na lumaki ang negosyo at nagta-trabaho doon sa Sabah. Kaya nananawagan ako sa ngayon sa Prime gulo sa North Borneo. “Ako po si Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Minister ng Malaysia na ayusin nila ang Moham-mad Pulalun, ang lehitimo na mga sibilyan at huwag nilang sasaktan at tagapagmana ni Sultan Mohammad huwag nilang tatawaging mga terrorista Pulalun, Sultan of Sulu and North Borneo, dahil kami ang tunay na may-ari ng Sabah, ay nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas ang Sultanate of Sulu,”ani Sultan Pulalun. na ilabas na ang totoong kasaysayan ng Sul- Matatandaang sinuportahan ng malaki ni tanate of Sulu, upang matigil na ang gulo Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Mohammad na nakakadamay ng mga inosenteng Pulalun si Pangulong Benigno Aquino ng mama-mayan,” wika pa nito sa kanyang ito’y tumakbo nuong 2010. (Mindanao Exmensahe sa mga tagasunod at iba pang aminer)

Ang pagkilala ng pamahalaan ng Pilipinas sa serbsiyong ibinigay ng Malaysia contingent bilang peacekeepers sa Mindanao.(Mindanao Examiner Photo - Ferdinandh Cabrera)

KL tuloy pa rin ang role bilang peacekeepers sa Mindanao COTABATO CITY – Patuloy pa rin ang pagpapadala ng Malaysia sa kanilang peacekeepers sa Mindanao bilang bahagi ng International Monitoring Team sa kabila ng kontrobersyang kinahaharap ng bansa sa North Borneo na kung saan ay wala naman humpay ang operasyon laban sa mga miyembro ng Sultanate of Sulu. Ang IMT ang siyang nagbabantay at nagpapatupad sa ceasefire sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at militar sa Mindanao. At nitong Marso 11 ay

pormal pang pinasalamatan at pinarangalan ng 6th Infantry Division ang mga opisyal ng Malaysian Royal Army, Navy, Police at iba pang civilian component sa kanilang kabayanihang ipinamalas sa serbisyong inilaan sa tour of duty sa ibat ibang bahagi ng Mindanao sa loob ng isang taon. Tumanggap ang mga ito ng Bronze Cross medal bilang pagpupugay ng pamahalaan sa kanilang serbisyo. Pero tila ang pagkilala sa kabutihan ng mga Malaysian peace monitors ay kabaligtaran naman sa mga naiuulat namang mga pang-aabuso ng Malaysian forces sa mga Pilipinong Muslim na pinapalayas sa North Borneo na pagaari naman ng Sultanate of Sulu. Sinabi naman ng bagong head of mission ng IMT Batch 8 na si Maj. Gen. Dato Fadzil Bin Mokhtar na nagkataon lamang umano o coincident ang nangyaring

kaguluhan sa Sabah at walang kinalaman dito ang kanilang misyon bilang peace keepers sa Mindanao. “I don’t think so that we arrived (in Mindanao) in the wrong timing and we have no apprehension at all to this new tour of duty,” ani Gen. Dato Fadzil. Iniwasan naman ni outgoing head of mission ng IMT Batch 7 na si Maj. Gen. Dato Abdul Rahim Bin Mohd Yusuff ang mga tanong kung may kredibilidad pa ang kanilang bansa na magsilbing broker sa peace talks ng pamahalaang Aquino sa MILF dahil sa gulo sa North Borneo. “I think we are missing the point here, what the IMT is concerned now is to continue our job as mandated by the Philippine government and MILF (and that is) to monitor the cease-fire. What is above is beyond our mandate,” ani pa ng opisyal. (Mindanao Examiner. Ferdinandh Cabrera)


‘Terorista kayo!’ D

ARMM Gov. Munjiv Hataman (Mindanao Examiner Photo)

ARMM todo-bantay sa krisis sa North Borneo ZAMBOANGA CITY – Round-the-clock ang pagbabantay ng Crisis Management Committee ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa sitwasyon sa North Borneo na kung saan ay umabot na sa 53 ang bilang ng mga Sulu sultanate members ang napatay ng Malaysia sa patuloy na operasyon nito kontra sa nasabing grupo. “Naka-monitor kami sa mga kaganapan sa Sabah at 24 hours ang operation nitong Crisis Management Committee on order na rin ni ARMM Gov. Mujiv Hataman. Gusto ni Gov. Hataman na matutukan ng husto ang problema doon sa Sabah upang masigurong ligtas ang ating mga kababayan doon,” ani Amir Mawallil, ang hepe ng Communications Group ng ARMM at naatasan na tumao sa CMC sa loob ng Western Mindanao Command. Kinumpirma naman ng Malaysia na 53 na ang napatay ng kanilang puwersa sa bayan ng Lahad Datu at Semporna na kung saan ay nasa lugar ang mga tagasunod ni Sulu Sultan Jamalul Kiram sa pangunguna ng kapatid nitong si Raja Muda Agbimuddin Kiram. Ngunit nasa talaan na rin ng Malaysia’s Most Wanted si Raja Muda Agbimuddin dahil sa pagkamatay naman ng 8 Malaysian police commandos sa nakalipas na sagupaan. Sa Kuala Lumpur, naghigpit naman ang Philippine Embassy dahil sa mga isinasagawang rally doon dahil sa kaguluhan sa North Borneo. “The Embassy has put in place added security measures for the safety of

3

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

its personnel and their families, its property and Embassy clients and visitors,” ani pa ng Philippine Embassy sa ipinadala nitong pahayag ni sa Mindanao Examiner. Matatandaang nuong Marso 7 ay nag-rally ang 40 mga miyembro ng United Malays National Organisation-Youth sa harapan ng Philippine Embassy at nagbigay pa ng isang liham at ipinuprotesta ng mga ito ang pananatili doon ng grupo ni Raja Muda Agbimuddin. At sinundan pa ito nuong Marso 8 ng rally sa pangunguna naman ng nongovernmental organizations Ikatan Rakyat Muslim Malaysia, Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia at Malaysian Muslim Economy and Social Chamber. Ngunit may grupo naman nagbigay rin ng bulaklak sa Philippine Embassy na binansagan nilang “Ops Bunga” na ang ibigay sabihin ay “Operation Flower” upang ipakita na buong mundo na ang Malaysia ay para sa kapayapaan. Nananatili naman bukas ang Philippine Embassy doon, ayon kay Ambassador J. Eduardo Malaya. “We have a job to do, particularly to extend humanitarian assistance to those who have been displaced or otherwise adversely affected by the incident, and to ensure humane treatment to those who have been wounded and captured. The officers and staff of the Philippine Embassy are working doubly hard and are focused on these tasks,” ani Malaya. (Mindanao Examiner)

amage control ang pilit na isinasagawa ng pamahalaang Aquino matapos na panigan nito ang Malaysia sa pagbabansag na “terorista” ang grupo ni Sulu Sultan Jamalul Kiram na ngayon ay target ng military assault sa North Borneo. Sa press statement na inilabas ng Malaysian Ministry of Foreign Affairs ngayon ay nakasaad doon na sinang-ayunan ni Department of Foreign Affairs Sec. Albert del Rosario ang pagtawag na terorista sa mga followers ni Sulu Sultan Jamalul Kiram sa pangunguna ng kapatid nitong si Raja Muda Agbimuddin Kiram. Nakipagkita si Del Rosario kay Malaysian Foreign Minister Dato Sri' Anifah Aman at Defense Minister Dato' Seri Dr. Ahmad Zamid Hamidi kamakalawa ng hating-gabi sa Kuala Lumpur upang pagusapan ang karahasan sa North Borneo. Kasama sa pagpu-pulong sina Philippine Ambassador J. Eduardo Malaya, Malaysian Foreign Ministry Secretary General

Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman and iba pang mga opisyal. Sa pagtatanggol ni Malaya kay Del Rosario ay sinabi nitong “the report is out of context.

pasinunga-lingan ang pahayag ng Malaysia ukol sa pagsang-ayon ni Del Rosario sa “terrorist” tag sa grupo ni Sultan Jamalul. Inamin rin ng Malaysia na 8 sa mga puwersa nito ang napatay sa

“In Semporna, there were alleged acts of terrorism. As reported by the Malaysian Foreign Minister, after the police forces were lured into an ambush and killed, their bodies were brutally mutilated and desecrated. If indeed these atrocities were committed as reported to him, the Secretary and the Foreign Minister both agreed that these were, at the very least, terroristic acts,” ani Malaya. Ngunit mahirap naman

sagupaan sa North Borneo. “Malaysia considers this group as terrorists following their atrocities and brutalities committed in the killing of Malaysia’s security personnel, two in Lahad Datu and six in Semporna, Sabah. Secretary Rosario agreed that this group should be labelled as terrorists,” ayon pa sa pahayag ng Malaysian Foreign Ministry sa kanilang website sa http:// www.kln.gov.my/web/ guest/fm. “Malaysia needs clarifications about the law that these terrorists will be charged with in the Philippines, and for the law to be studied by Malaysia’s Attorney General; I also emphasised that actions need to be taken against Jamalul Kiram for his many statements inciting hatred and violence,” dagdag pa ni Dato Sri' Anifah. Sinabi pa ni Dato Sri'

Lasing na air force sergeant bagsak sa piitan! Nahaharap sa kaso ang isang sarhento ng Philippine Air Force matapos umanong pagmumurahin nito at agawin ang armas ng isang pulis sa Zamboanga City. Ayon sa ulat ng pulisya ay nabatid na lasing umano ang sarhento at napag-tripan ang parak na nagbabantay sa outpost sa Barangay San Jose Gusu. Aa reklamo ng parak ay nilapitan diumano ito ng lasing na sundalo at kung anu-ano ang pinagsasabi sa katauhan ng alagad ng batas. Pinagsabihan pa ng parak ang sundalo na umuwi na lamang sa kanilang bahay dahil sa kalasingan nito, ngunit lalong nag-init ang sundalo at sinunggaban agad ang baril ng parak, ayon kay Insp. Ariel Huesca, ang regional spokesman ng pulisya. Mabuti na lamang at mabilis na naitulak ng pulis ang sundalo at ito’y

inaresto. Nakapiit ngayon sa kulungan ang naturang sundalo. Hindi naman agad mabatid kung masisibak ba sa serbisyo ang sundalo dahil sa paglabag nito sa batas. (Mindanao Examiner)

Anifah na: “ In his response, Secretary Rosario informed me that the Philippine Government deplores the action of the intruders. He conveyed his deepest condolences to the families of fallen security personnel and Malaysian public. Secretary Rosario guaranteed that the Philippine Government will charge the Sulu group involved in Lahad Datu and Semporna to the fullest extent of the law in the Philippines.” Umapela naman ang Migrante party list sa mga ibat-ibang grupo sa buong mundo na makiisa sa pag-kondena sa talamak na human rights abuses, harassment at extra-judicial killings ng Malaysian security forces sa mga Pilipinong nasa Sabah. “Sabah is a nation of migrants. Its population consists mainly not of Malaysians but of migrants and immigrants, peoples that have contributed greatly to the development of Sabah and Malaysia. These are the same peoples that have endured numerous abuses by repressive Malaysian security forces through the years,” ani Connie Regalado, ang Migrante chairperson na at siya rin first nominee ng naturang party list. “We are pointing this out to appeal to migrant workers of other nationalities in Sabah and to the international community to join us in strongly condemning the violence and human rights abuses against the Filipino people in Sabah,” dagdag pa nito. (Mindanao Examiner)


4

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

From the Bishop: Stand Firm in Faith (Diocese of Bacolod)

V These men are selling timber as chopping block in Zamboanga City. (Mindanao Examiner Photo)

Timber being sold as chopping block in Zamboanga market A truckload of cut timber is being sold to Santa Cruz market near a police station in the southern Philippine city of Zamboanga as chopping block.

It was not immediately known where the timber came from or if it was hardwood specie that is protected by environmental laws. (Mindanao Examiner)

Syrian rebels free seized 21 Filipino peacekeepers MANILA – Syrian rebels have released the 21 Filipino peacekeepers they seized in the Golan Heights after four days in captivity. The Filipinos are part of the United Nations Disengagement Observer Force and their abduction on March 6 drew condemnations from the Philippines and UN member countries. The rebels freed the UN peacekeepers in Jordan. “The apprehension and illegal detention of the Filipino peacekeepers are gross violations of international law,” Foreign Affairs Secretary Albert del

Rosario said in a statement sent to the regional newspaper Mindanao Examiner. The captors earlier demanded that President Bashar al-Assad pull out his forces from areas being by rebels in exchange for the safe release of the peacekeepers. “The main concern of the Philippine Government at this time is to ensure the safety and wellbeing of our peacekeepers. We wish to reiterate that UNDOF’s freedom of movement and safety and security must be respected by all parties in the area,” Del Rosario said.

The Mindanao Examiner Media, Film and Television Productions Maritess Fernandez Publisher/Executive Producer (On Leave) Al Jacinto Editor-in-Chief/Producer (OIC) Gregorri Leaño Joanna Valerie Wee Video Editor Mindanao Examiner Productions Web Master REGIONAL PARTNERS Mindanao Daily Business Week NEWS/ADVERTISING OFFICES Pilar Gina Fernando Sales Mark Navales Giovanni Solmerano Eastern Mindanao ARMM Merlyn Manos Iligan City

Geonarri Solmerano Southern Mindanao

CONTRIBUTING EDITORS: Asa Madale Lanao Provinces Ely Dumaboc Zamboanga Sibugay/Zamboanga del Sur/Zamboanga del Norte The Mindanao Examiner Newspaper/Business Week/Mindanao Daily is published weekly/daily in Zamboanga City and Cagayan de Oro City in Mindanao, Philippines. The Mindanao Examiner Television is broadcast in Skycable 54 in Zamboanga; Lupah Sug Cable in Sulu province and Basilan Cable in Basilan province. Our business and editorial offices are located at Units 15, 3rd Floor, Fair Land Bldg., Nuñez St., Zamboanga City Phone & fax: +63 62 9925480 Mobile: +63 9152756606 URL: mindanaoexaminer.com E-mail: mindanaoexaminer@gmail.com

ARIOUS REACTIONS were hurled against the Diocese of Bacolod when it launched, as part of its Anti-RH Law campaign, the position not to support the “Team Patay” senatorial candidates and to support “Team Buhay” candidates. Once more, WE, the Bishop, the clergy and the Catholic Faithful of the Diocese of Bacolod declare with firmness our conviction that respect for life from conception until its natural termination is fundamental and sacrosanct and thus, should not be subject to any compromises that shall endanger it. Although there are claims by some senatorial candidates, particularly Team Patay senatorial candidate Loren Legarda that the RH Law does not include any provision on abortion, we, however think otherwise. In fact, this is the TRAGEDY about the whole thing. If all the pro-RH lawmakers only read what they championed and passed, it will not take 5 minutes for them to realize that RH Law did not criminalize the distribution, use, and sale of abortifacients. While the RH Law claimed that the use of abortifacients is not included in the reproductive health rights, the same law imposes no punishment to anyone using, dispensing, or selling abortifacients. To this effect, the RH Law absolutely failed to protect the life of the unborn at conception leading us to ask whether the real intention of the RH Law, as it seems to claim, was really to protect the life of the unborn. This deafening silence in the law that is now passed is “very loud”. The RH Law only pays lip service to protecting the life of the unborn at conception, for there is nothing else in the law that assures to protect life at all costs. Nothing at all! If in Criminal Law there is such a thing as homicide by reckless imprudence, equivalently the RH Law is almost a “zygoticide or feticide by inconceivable forgetfulness.” Moreover, Team Patay Senatorial candidate Risa Hontiveros and others claimed that selection of candidates should not be based on a “single issue” alone like the RH Law but rather on the whole track record and stand of the candidates on a whole range of issues like human rights, environment, economy, etc. To this objection, the Diocese believes that respect

and care for human life, especially of the unborn at conception, is primordial, basic, and fundamental. The RIGHT TO LIFE, hence, is the mother of all rights. We cannot speak of and claim to champion any other rights, if the basic right to life is not upheld. If the basic right to life is compromised, how would everything else matter? All other issues cannot compensate for the terrible failure to ensure the protection of the life of the unborn at conception. While there are some who commented that the Diocese should have avoided naming names, the Diocese finds its justification on the fact that Jesus Christ clearly said, “He who is not with me is against me.” (Matthew 12:30). God is for life. If you are not pro-life, you are not with God. Amidst this controversy, the Diocese of Bacolod will continue do our best to take our stand to the farthest and widest spectrum of audience as possible, especially at the grassroots. For decades the Diocese of Bacolod has stood for the “least among us”, devoting its focus and attention to the promotion of social justice. As part of our continued advocacy and obedience to the Lord, the Diocese has taken on the issue of the RH Law as part of her mission. People like Fr. Joel Tabora of Ateneo de Davao University, considered our action as “silly” and “arrogant”. He is certainly entitled to his own opinion, in the same certain way that we are. We will staunchly stand firm as a Diocese with our mission “to fight the good fight, to run the race to the finish and to KEEP THE FAITH” (cf. 2 Timothy 4:7) against the inherent dangers of the RH Law. We cannot stand mute and passive because “all that it takes for evil to triumph is for good people to do nothing.” Finally, since it is the opinion of most politicians that there is no Catholic vote, no church vote, then there should be no cause for them to be alarmed by the tarpaulin at the San Sebastian Cathedral. Ours is just a free expression of our freedom of conscience and a conspicuously exquisite manifestation of our CATHOLIC EFFORT! Meanwhile until this is over, the red flags of courage and martyrdom, for the protection of the life of the unborn, shall fly high in the skies of the Diocese of Bacolod


Mar. 18-24, 2013

The Mindanao Examiner

5


6

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013


The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

7

Zamboanga, 'Asia’s Latin City,' is in power crisis ZAMBOANGA CITY – Zamboanga, a highly urbanized city and one of the largest in the Philippines, is suffering from an acute power shortage due to lack of electricity supply, and alternative solutions to the recurring problem. The long hours of blackout are affecting not only many business establishments, but also hundreds of thousands of households and there is no tangible solution in sight, not until 2016 when the 100-megawatt coal-fired power plant of the Alsons Power Holdings begins operations in the village of Talisayan. But villagers are strongly opposed to the operation of the coal-fired power plant due to the pollutions and its effects to the human health and environment. A 10-megawatt solar power facility is also being built in Zamboanga to augment the 90-megawatt electricity requirements of the city. “There is a shortage of electricity and we are dependent on what is being allocated to us by the National Grid Corporation of the Philippines. Right now, we are only getting about 35 megawatts and the city’s power consumption is about 85 megawatts or more,” said Vic Liozo, a board member of the Zamboanga City Electric Cooperative.

Zamboanga, dubbed as Asia’s Latin City because of its unique Hispanic language, has signed a contract with the Aboitiz’s Therma Marine Incorporated for an additional 18 megawatts of electricity, but despite this the city still suffers from daily power outages – from six hours to as much as ten hours – and worse, the local electric cooperative cannot even strictly follow its own schedule of rotational blackout. “This is a pestering problem and we have been suffering from blackout for such a long time already. Our air conditioner set broke down due to fluctuating electric current and power outages. I am blaming the local cooperative, the NGCP and the government for not doing good enough to address this problem,” one trader, Archie Perez, said. The NGCP blames the low water level and routine maintenance in hydropower plants in Mindanao as the culprit for the lack of power supply. And with this problem, big power producers take advantage of the situation and offer alternative, but expensive solutions – diesel-fed power barges and dirty coal-fired power plants – to provide more electricity supply. General Santos City is also suffering from four

hours of blackout every day, and also six to eight hours in Pagadian City in Zamboanga del Sur province, and also in Sulu and Tawi-Tawi provinces. Basilan province is dependent on power barges for electricity supply. Pedro Rufo Soliven, president of the Zamboanga Chamber of Commerce and Industry, said Mindanao is in a desperate power crisis situation, and called of President Benigno Aquino to invoke Section 71 of the EPIRA law. EPIRA refers to the Electric Power Industry Reform Act. Soliven said the provision on Section 71 gives the President the power - upon the determination of an imminent shortage of supply of electricity and Congress may authorize through a joint resolution – the establishment of additional generating capacity under such terms and conditions as it may approve. “We, Mindanaoans deserve extra ordinary solution and attention, and Section 71 provides that power to the President to solve the power crisis, by invoking Section 71, red tape can be cut and shorten the lengthy procedure in starting a new power project which normally takes around 2 years to process,” he said.

Somali pirates free 14 Filipino crewmen of hijacked oil tanker M A N I L A – So m a l i p i rates have freed 14 Filipino seamen who were a m o n g 2 6 c re w o f a Greek-owned oil tanker seized off the coast of

Oman, the Philippines Department of Foreign Affairs said. It s a i d t h e P h i l i p pine Embassy in Nairobi, Kenya reported

KISMET Cable Channel 63 Pagadian City

the release of the Filipinos after 10 months in c a p t i v i t y. T h e M / T Smyrni was hijacked on May 10 last year. “The vessel and its crew were released M a rc h 0 9 a f t e r b e i n g detained for 10 months. All of the crew m e m b e r s a re i n g o o d physical condition,” it said in a statement sent to the regional newspaper Mindanao Examiner. The Department of Foreign Affairs said the tanker and its crew are now en route to Salalah in Oman where the Filipinos will be met and assisted there by representatives of the Philippine Embassy in Muscat and their manning agency. “The crew will undergo medical checkup as soon as they arrive at the Port of Sa l a l a h . T h e n e x t - o f kin of the Filipino crew members have already been informed of their release and the Embassy in Muscat will facilitate their immediate repatriation,” it said. Authorities did not release the names of those freed, but the 9 more Filipino seamen seized from two ships hijacked by Somali pirates are still being held captive. The Department of Affairs did not say whether ransom was paid to the pirates.

Mindanao’s urbanization and industrialization is rapidly growing and yet the power outlook of the southern region is bleak due to a very low power reserve mainly because of lack of base load power generating plants. Soliven, who also sits as chairman of the Task Force ILP (Interruptible Load Program), reiterated his appeal to the Zamboanga City Electric Cooperative to hasten the implementation of the ILP which can mitigate power outages by at least 3 hours which is equivalent to about 8 megawatts that the local utility can generate and distribute this to electric consumers. He said 15 industrial and commercial establishments have enrolled to the ILP as part of their corporate social responsibility. Soliven also suggested that Zamboanga City Electric Cooperative to seriously study the purchase or lease of modular generator sets to help augment the much needed power supply. Mindanao was hit by repeated power crisis in the past and nothing has been done by the government except to promote the use of coal-fired power plants. But this too, comes with a price and that translates to huge electric bills and environmental pollutions. (Mindanao Examiner)

Maintenance people of Zamboanga City Electric Cooperative work on a street pole. (Mindanao Examiner Photo)


8

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

Team PNoy nilalangaw MANILA - Unti-unti na umanong nagkakawatakwatak ang Liberal Party (LP) coalition at 'nilalangaw' umano ang campaign sorties ng Team PNoy. Ito ang sinabi kahapon ng United Nationalist Alliance (UNA) dahil sa mga senyales na naobserbahan nila tulad na kakaunting taong dumadalo sa kampanya ng Team PNoy at ang madalas na hindi pagsama ng mga senatorial candidates nito. "Despite having the resources of the administration at its disposal, the LP coalition's rallies fail to attract huge and enthusiastic crowds, even with the presence of President Aquino," pahayag ni UNA secretary general and campaign manager Rep. Toby Tiangco. Ani Tiangco, ang madalas umanong pagabsent ng mga senatorial candidates ng Team PNoy ang sakit ng ulo ngayon ng kanilang campaign manager na si Sen. Frank-lin Drilon. "Even with the President attending, most of their candidates opt to skip their events," ani Tiangco. "In all sincerity, naaawa ako kay Sen. Drilon. His appeal to the candidates to attend their

events has been ignored. This is the first time I've seen a campaign ma-nager being ignored by his candidates," dagdag pa nito. Kung 'nilalangaw' umano ang kampanya ng Team PNoy, taliwas naman, aniya, ito sa UNA kung saan umabot sa 100,000 katao ang dumalo sa kanilang rally sa Bukidnon, Cagayan de Oro at Iligan City. "Our events are welcomed enthusiastically by the people. We know that local officials have been warned by the LP and the DILG against hosting UNA events," ani Tiangco. Mariin namang pinasinungalingan ni Cong. Miro Quimbo, Team PNoy spokesman, ang pahayag ni Tiangco na nilalangaw ang kanilang mga political rally sa iba't ibang panig ng bansa. "Hindi 'yan totoo. Linawin po natin na sa simula pa lang ay sinabi na namin na ang mga sorties ng Team PNoy ay hindi paramihan ng tao kundi paramihan ng naabot na mga lugar. Ang dahilan rito ay karamihan sa mga kandidato nang nagsimula ang kampanya ay huli sa awareness o mas hindi kilala ng UNA. Kaya mas marami ang lugar na kailangang mapuntahan.

Ani Quimbo, "kung pagbabasehan namin ang survey, tama ang strategy namin dahil lamang ang Team PNoy". Aniya, wala sa dami ng tao ang halalan. Maliban dito, kakaunti lang umano ang sorties ng UNA. Ni hindi nangangahalati sa number of sorties ng Team PNoy. Nauna rito, mistulang minaliit ng Team PNoy ang libu-libong katao na dumadalo sa campaign rally ng UNA bagay na hindi nararanasan ng kanilang grupo. "Maganda, masarap sa pakiramdam (kung may dadalong 53,000 sa rally), pero hindi automatic na ma-translate into vote," ani Sen. Aquilino 'Koko' Pimentel III sa ambush interview dito. Sa katunayan, kaya lamang umano dinagdagsa ang rally ng UNA ay dahil kay dating Pangulong Joseph 'Erap' Estrada at hindi sa kanyang mga kandidato hindi umano tulad ni Aquino na kahit kokonti ang mga tao ay nahihila na niya pataas ang kanyang mga kandidato tulad nang lumabas sa pinakahuling survey ng SWS. (Nina Dindo Matining, Boyet Jadulco at Bernard Taguinod)

NPA ambush sa Davao City, 3 patay! DAVAO CITY – Tatlong sundalo ang patay at 8 iba pa ang sugatan sa ambush na isinagawa ng New People’s Army sa Davao City bilang parusa umano sa karahasan ng militar at pulisya sa mga sibilyan. Sinabi ni Simon Santiago, ang tagapagsalita ng NPA, na binanatan umano ng mga rebelde ang isang grupo ng mga sundalo mula 84th Infantry Battalion, at mga parak, kabilang ang mga Cafgu militias, sa Barangay Carmen sa

Baguio district. Nabawi rin umano ng mga rebelde ang ilang armas at bala mula sa mga biktima. “The NPA ambush was to give justice to the victims of the 84th Infantry Battalion its use of Lumad vigilantes in its current intensive military operations,” ani Simon sa pahayag nito sa Mindanao Examiner. Sinabi nito na mula Pebrero 7 ay walang humpay ang opensiba ng militar kung kaya't apektado na umano ang

kabuhayan ng mga sibilyan sa Barangay Cadalian, Tambobong, Tawan-tawan, Carmen at Tamayong. “It is futile and illusory for the 10th Infantry Division to conjure an image of Davao City peasant villages bereft of the NPA and revolutionary forces. The recent NPA ambush and the punishment of civilian military spy in Baguio district demonstrate the pursuit of revolutionary justice consistently upheld by the people's army,” sabi pa ni Santiago. Nitong Marso napatay ng NPA ang sinasabing spy na si Paulino Landim, Jr. na inakusahan ng rebekdeng grupo na siyang dahilan ng pagkakapaslang ng militar sa isang rebelde. Hundi naman nagbigay ng pahayag ng militar at pulisya ukol sa nasabing ambush ng NPA sa Davao City, na ngayon ay kilalang kuta na ng rebeldeng grupo. (Mindanao Examiner)

Karapatan ng Sulu Sultanate sa Sabah nawala na parang bula! ZAMBOANGA CITY – Tuluyan na umanong nawala ang lahat ng karapatan ng Sultanate of Sulu sa inaangkin nitong North Borneo o mas kilala ngayon sa tawag na Sabah. Ito ang sinabi ng Malaysia’s Bar Council base na rin sa mga papeles at dokumentong hawak ng Kuala Lumpur. Sinabi ni Bar Council Vice President Christopher Leong na maging ang International Court of Justice ay kinikilala na rin ang Malaysia na siyang may karapatan sa Sabah matapos na pumalya ang Sultanate of Sulu at Pilipinas sa isang territorial dispute nuong 2002. “The Sultanate of Sulu had, by its several actions and by various separate instruments between 19 April 1851 and 26 June 1946, relinquished and ceded all of its rights, interests and dominion over what was previously referred to as North Borneo,” ani Leong sa isang ulat na inilabas ng Malaysian Insider newspaper. “The Sultanate of Sulu, even if such an entity were to legally exist today, has no subsisting legitimate claim to Sabah,” wika pa ni Leong at dagdag pa nitong "the ICJ recognised Malaysia’s claim in its decision on the dispute between Malaysia and Indonesia over the islands of

Ligitan and Sipadan off the coast of Sabah in December 2002." Binigyan umano ng sapat na panahon ang Pilipinas na umapela sa ICJ ngunit ibinasura naman ito ng ICJ. Iginigiit ng Sulu Sultanate na may historical rights ito sa Sabah na kung saan ay patuloy ang massive assault ng Malaysia laban sa halos 200 mga taga-sunod ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III sa pangunguna ng kapatid nitong si Raja Muda Agbimuddin Kiram. Ipinadala ni Sultan Jamalul ang grupo sa bayan ng Lahad Datu upang patuunan ang karapatan sa Sabah, ngunit pilit naman pinalalayas ng Malaysia ang mga ito at kung kaya't binakbakan ng husto ng militar ang mga tagasunod ni Raja Muda Agbimuddin. Mahigit ng 50 ang bilang ng napapatay sa grupo ni Sultan Jamalul at 8 naman sa panig ng Malaysia. Nanawagan naman ang Bar Council sa Malaysia na resolbahin ng mapayapa ang kaguluhan at respetuhin ang karapatan-pantao ng mga Pilipino, partikular ang mga nadakip na kasamahan o supporters ng Sultanate of Sulu. “As we seek to assert our rights and protect our

sovereignty and territorial integrity, we must continue to conduct ourselves with a strong sense of dignity and professionalism, with due observance of our own laws as well as international laws and standards,” ani Leong. Umabot na sa 85 katao ang dinakip ng Malaysia mula ng magsimula ang gulo sa Sabah sa ilalim ng Security Offences (Special Measures) Act 2012 na kung saan ay maaaring makulong hanggang 2 taon ang mga dinakip kahit na walang paglilitis. Naunang umalma ang pamahalaang Aquino sa balitang talamak ang human rights violations sa mga Pilipino sa Sabah at nanawagan ito sa Malaysia na respetuhin ang karapatan ng mga Pinoy doon. “The Department of Foreign Affairs views with grave concern the alleged rounding up of community members of Suluk/Tausug descent in Lahad Datu and other areas in Sabah and the alleged violations of human rights reported in the media by some Filipinos who arrived in Sulu and Tawi-Tawi from Sabah. We reiterate our call on the Malaysian Government to give humane treatment to the Filipinos under their custody,” ani ng pamahalaan. (Mindanao Examiner)

Mindanao Examiner Tele-Radyo is a Commentary & Opinion Show (news talk) broadcast in Mindanao Examiner TV in Pagadian City (KISMET Cable TV & Pagadian City Cable TV Channel 63).For block time, booking or guesting, advertisements and sponsorship, please call our Zamboanga Studio on telephone number (062) 9925480 and mobile number (0926) 1401713 or email us at mindanaoexaminer@gmail.com.


9

The Mindanao Examiner

Mar. 18-24, 2013

Pagadian Mayor Tinuluyan ng DOJ PAGADIAN CITY – Pormal ng ipinag-utos ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong syndicated estafa laban kay Pagadian City Mayor Samuel Co na tumatakbo bilang congressman dito. Ito’y kaugnay sa Aman scam na kinapapalooban ng Malaysian founder nitong si Manuel Amalilio na ngayon ay nasa Sabah. Kasama ni Co sa kinasuhan ay 11 iba pa, kabilang si Amalilio. Si Amalilio ang itinuturong utak sa likod ng P12-billion Ponzi scheme sa Pagadian City at karamihan sa mga biktima ay nawasak ang kinabukasan dahil sa salaping inilagak sa Aman Futures kapalit ng 50% interests sa loob lamang ng dalawang linggo. Matatandaang ipinag-utos diumano ni Co ang pamimigay ng mga tseke sa mga inves-

tors matapos na lisanin ni Amalilio ang tanggapan nito sa Pagadian City. Natagpuan lamang umano ang tseke sa tanggapan ni Amalilio kung kaya’t ipinamahagi umano ang mga ito. Ilang beses na r in itinanggi ni Co na may kinalaman ito sa scam at ipinagmatigasan na biktima rin siya ng panloloko ni Amalilio. Ayon sa DOJ ay isinampa ang kaso base na rin sa reklamo ng ilang mga investors at sa i s i n a g a w a n g imbestigasyon ng special panel nito. Hindi naman mabatid kung ano ang magiging epekto nito sa political career ni Co, na kaalyado naman ni Pangulong Benigno Aquino. Hindi pa mabatid kung makukuha ng DOJ si Amalilo sa Sabah na kung saan ay nakapiit ito

matapos na madakip at masinstensyahan ng dalawang taon dahil sa pagtataglay ng palsipikadong passport. Unang inilabas ng Mindanao Examiner newspaper ang ekslusibong balita ukol sa Aman Futures nuong Setyembre ng nakaraang taon at ilang isyu pa ang sinundan nito, ngunit nagsilbing bulag at bingi ang mga awtoridad dahil marami diumano sa mga opisyal ng pamahalaan, pulisya at militar ang nakikinabang kay Amalilio. Ang scam ay isinunod sa pangalan ni Charles Ponzi na naging notoryoso nuong 1920. At nitong 2008 ay ginaya naman ni American stock broker at investment advisor Bernard Lawrence Madoff na nagkamal ng halos $65 milyon mula sa scam. (Mindanao Examiner)

Troops rescue family kidnapped in Lanao Norte ILIGAN CITY – Government troops rescued a woman and her four children following a running gun battle with kidnappers in the southern Philippines, officials said Friday. Army Captain Randy Veracion, a spokesman for the 1st Infantry Division, said woman, Virginia Villacora, and her children were rescued safely in Lanao del Norte’s Maigo town, but the kidnappers managed to escape in the village of Mentering. Veracion said the vic-

tims were seized by five gunmen Thursday morning in their house in Inoma village. “A hasty pursuit operation and aided with the support of the civilian populace, the Army troopers were able to catch up with the kidnappers at around 5:00pm Thursday that triggered a firefight between the two groups.” “Sensing that they were outnumbered and about to be cornered the kidnappers scampered to different directions leaving

JUST SAY

NO!

behind their captives. There were no reported casualties between the military and the abductors,” Veracion told the Mindanao Examiner. He said the victims were handed over to the Maigo Municipal Police Station after the daring rescue operation. Authorities are still investigating the motive of the incident. General Ricardo Rainier Cruz III, the army division commander, lauded the soldiers for their quick response that led to the safe rescue of the victims. (Mindanao Examiner)

OFWs protest in front of the Philippine Consulate General in Hong Kong in these photos sent by Migrante to the regional newspaper Mindanao Examiner.

OFWs hold rally in Hong Kong MANILA – Hundreds of Filipino domestic workers in Hong Kong on Sunday protested Manila’s inaction to the moratorium on deployment of household helpers in the former British colony. The demonstrators trooped to the Philippine Consulate General and held a rally to protest President Benigno Aquino’s inaction to the moratorium imposed by Philippinebased private recruitment agencies. “We are victims already of Aquino’s incompetence in creating decent domestic jobs. Now that the livelihood of Hong Kong-bound Filipinos is caught in the crossfire of the war for profit between HK and Philippine recruiters, he still refuses to act and protect us Filipino migrants,” said Eman Villanueva, Secretary-General of the United Filipinos in Hong Kong. Villanueva, also the 3rd nominee of Migrante

party list, said that the Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines, Inc. in their declaration of the moratorium on February 27 admitted that OFWs have been paying more than what they should only be charged. “In their demand to return the placement fee that is equivalent to one month salary, they let it slip that OFWs will be paying 75% to 80% less than what they are paying now. Wasn’t this enough admission to mobilize this sluggish Aquino government to act on abuses of recruitment agencies to OFWs?” Villanueva asked. He said that direct hiring will give an option for Hong Kong-bound Filipi-

nos to get a job without passing through private recruitment agencies. “This is the only option left for us to not get squeezed dry by recruiters,” he said. The protesters also hit the Philippine Consulate General, particularly the Labor Office, for its ineffectiveness in curbing overcharging and pursuing prosecution of erring agencies. Migrante also launched a petition to demand the Aquino government to lift the ban on direct hiring and prosecute private recruitment agencies proven to have overcharged OFWs and illegally collected placement fees from Filipino migrating for work.


Founded 2006

mindanaoexaminer.com

P10

Mar. 18-24, 2013

rights violations sa mga refugees at ibang Pilipino sa Sabah. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan naman ni Alamia si Abdulla at ang Sulu provincial government sa pag-asiste nito habang siya ay nasa Sulu. “Thanks for assisting me during my mission and for your group's collaboration with the RHRC in monitoring the situation of the deportees/returnees from Sabah and in documenting cases of hu-

man rights violations experienced by them as a result of the Sabah conflict.” “This crisis is of a magnitude that requires everyone's effort and cooperation, including fence-sitters with a lot of time on FB (Facebook). Kudos to the social workers, volunteers, and other members of your team who are on the ground responding to the needs of the deportees 24/7. Keep it up,” ani Alamia. (Mindanao Examiner)

FOR ADVERTISEMENTS, PLEASE CALL (062) 9925480

SABAH REFUGEES UMABOT NA SA SULU L

along pang pinaghahandaan ng lalawigan ng Sulu ang ina-asahang pagdagsa ng mga refugees mula sa North Borneo habang patuloy ang opensiba ng Malaysia sa mga miyembro ng Sultanate of Sulu. Sinabi ni Gov. Sakur Tan na ipinag-utos na nito sa mga ibat-ibang ahensya ng pamahalaang panlalawigan na mas paghandaan pa ang pagdating ng mga nagsitakas sa North Borneo. Ngayon pa lamang ay marami na umanong mga refugees ang dumating sa Sulu. Personal naman na tinitignan ni Tan ang sitwasyon ng mga refugees. “Kawawa naman itong mga kababayan natin at talagang kahit sino ay maaantig naman sa kanilang sinapit ngayon at sana at maresolba ng mapayapa ang problema diyan sa Sabah,” ani Tan. Sinabi ni Tan na nagtayo na rin mga tents malapit sa pier upang agad na ma-proseso ng Department of Social Welfare and Development ang mga dumarating na refugees. Sa hiwalay na panayam naman sy sinabi naman ni FazlurRahman Abdulla, ang pinuno ng Sulu Area Coordinating Center, na tinatayang mahigit sa 1,000 na ang dumating sa lalawigan at kahapon ay halos 200 naman ang karga ng isang chartered vessel mula pa sa Sandakan sa Sabah. Sinabi ni Abdulla na

Si Sulu Governor Sakur habang personal na tinitignan ang sitwasyon ng mga refugees sa lalawigan. (Sulu PIO) nagsimula si Tan ng paghahanda nuong pang Marso 2 dahil sa pangambang magdulot ng problema ang sigalot sa Sabah. “Actually before ng gulo ay ready na kaming lahat sa Sulu dahil na rin sa instructions ni Gov. Tan na maging handa palagi. May mga meetings na kami with various government agencies, and yun mga supply ng pagkain at kumot at kung anu-ano pa ay nakahanda na rin,”

sabi ni Abdulla. Idinagdag pa nitong marami rin umanong mga volunteers ang ngayon ay tumutulong sa humanitarian mission na inilunsad ng Sulu provincial government. “There are times, just like yesterday when numerous evacuees from Sabah suddenly arrived unannounced, even pitching a tent together by different workers, government and volunteers alike, is just an admirable

feat. We're here together to heed summon, making our hearts in unison. Salute to all of them,” ani Abdulla. Sinabi pa ni Abdulla na nakipagpulong rin si Tan kay Atty. Laisa Alamia, ang chairperson ng Commission on Human Rights sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan at bahagi ang Sulu, upang pag-usapan ang diumano’y ulat ng pagmamalabis o human

Tulong-tulong ang mga tao sa Sulu sa pagtatayo ng tent para magamit sa proseso ng mga Sabah refugees. Si ARMM CHR head Atty. Laisa Alamia habang nakikipagpulong kay Sulu Governor Sakur Tan ukol sa isyu ng human rights abuses sa mga Muslim sa Sabah. (Sulu PIO)

ARMM

Northern Mindanao

Davao

Manila

Zamboanga Peninsula

Mindanao Examiner Newspaper  

March 18-24, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you