Min By NR1 2013

Page 19

‹ MIN BY

NR1 - UKE 16 - 2013

19

Ny terminal på Flesland › Dagens flyterminal er over 20 år gammel og er bygd for knappe tre millioner reisende. I 2012 var 5,8 reisende innom terminalen. Selv med en utflating i passasjertallene, er det behov for en snarlig utvidelse, ifølge Avinor. For å kunne bedre forholdene for passasjerene, planlegges en helt ny sentralbygning med en ny pir. Disse er tenkt lokalisert sør for eksisterende terminal, slik at de ikke forstyrrer driften av den allerede sterkt overbelastede nåværende terminalen. Det vil si at byggingen kan skje på landside av flyplassen. Den nye piren vil håndtere innlandstrafikken og inneholde seks nye broer/gater. Ny terminal er ventet å stå ferdig ved årsskiftet 2016/2017. (Kilde: Avinor)

Lyststedet Lønningen ›

2 Det er 20 år siden han forelsket seg i den såkalte rokokko-stilen som huset er bygget i. Han mener stadig at bergenserne behersket denne stilen bedre enn andre, og at Lyststedet Lønningen er ett av flere gode eksempler på det. – Vi lever i en politisk verden, der man stadig må veie samfunnsinteresser opp mot hverandre. Denne gang endte det med at man flyttet huset, og det er flott at Avinor tar på seg den oppgaven. En slik grundig undersøkelse som Avinor bekoster bidrar til å fremskaffe mye ny kunnskap om slike bygningers historie, sier konsulenten diplomatisk. At huset skal få et nytt liv et annet sted, er bestemt. Men hvor det blir er fortsatt et åpent spørsmål. Tidligere har Arboretet og Hordamuseet på Stend vært trukket frem som mulige plasser for Lyststedet Lønningen å gjenoppstå. Begge løsningene er utfordrende, sier Hope. – Vi jobber med å finne en lokasjon så tett på dagens plassering som mulig, og ønsker å holde oss i Ytrebygda bydel. Men hvor det blir, er fortsatt for tidlig å si, forteller Hope. Nytt veisystem i hagen Like utenfor inngangspartiet skal det nye veisystemet inn mot flyplassen komme. Så skal nabolaget fylles opp av nye næringslokaler i det som skal bli næringsbyen «Airport City», rett i nabolaget til terminalen. Like bortenfor kommer piren som vil håndtere innlandstrafikk og inneholde seks nye broer/gater. Utvendig er det satt opp store stillaser og et telt der bygningsmaterialene blir plassert. Går man litt

tettere på fasade, blir det synlig at hvert eneste bord på kledningen har blitt merket med en lapp. Inne er fagfolkene i Gamle3Hus AS i full gang med to viktige jobber: Registrering av alt som er av historisk verdi. Så demontering av huset, bord for bord. Alt fra veggstrier til bolter som kan fortelle noe om forhistorien er av verdi. Alt som kan tas vare på, blir tatt vare på. Imens foregår skattejakten: Kan ny historie bli avdekket mens huset møysommelig plukkes fra hverandre? – Vi håper hele tiden på å finne store veggmalerier eller andre skatter. Men så langt ser det ut som om det først og fremst bare er et veldig vakkert, veldig bergensk lyststed, sier Kristensen. – Her skulle man nok være ute og nyte naturen og de vakre omgivelsene. Derfor ble det kanskje ikke lagt så mye vekt på de store utsmykningene innvendig, sier arkitekt Ivar Fineid, som også er innleid konsulent av Gamle3Hus. Skattene er likevel å finne, mener de. Kristensen viser oss en trappeoppgang som man visstnok finner igjen i flotte bypaleer i 1700-tallets København. Mens første etasje bærer preg av lyststed-stilen, er tredje etasje preget av tydelige spor etter barnehjems-tiden. Her er de små soverommene fra denne tiden intakt, og små luker i gulvet vitner om hvordan de forsøkte å få opp varmen i etasjen ved å la den komme opp nedenfra. Leter etter det opprinnelige På de originale dørene har bygningsvernskonsulenten gjort fascinerende funn av byggets historie.

Lønningen gård er første gang nevnt så tidlig som i 1329. Hovedbygningen ble reist i 1783 av Rasmus Lindgård Forman, som kjøpte det ti år tidligere av en slektning. Huset ble bygget i rokokko-stil, og det ble anlagt hage og park rundt. Fremdeles kan en se eiketrær som må være flere hunder år gamle ved huset. Huset var sommerresidens for Forman-familien frem til 1818. Gården var deretter innom flere eiere, før huset i 1916 ble gitt som gave til Bergen kommune til bruk som barnehjem. Bergensbrannen hadde gjort mange barn hjemløse, så behovet var stort. I 1955 stod flyplassen ferdig. Huset har vært i Avinors eie siden 1977. (Kilde: Avinor, Fana historielag)

4 Lag på lag med maling er skrapt av, og fagfolkene kan i stor grad tidfeste når de ulike lagene ble påført. – Vi leter etter det opprinnelige huset, forteller Erik Tombre fra Gamle3Hus. – Her står vi overfor et viktig valg når huset skal føres opp igjen. Hvilke tidsepoke vi vil legge vekt på å vise frem, avhenger også av de funnene vi gjør i denne prosessen, legger han til. Etter at alle delene av huset er dokumentert og registrert med små lapper, blir materialene plukket ned og plassert i det store teltet på utsiden. Så blir de transportert bort til firmaets lager på Frekhaug, der de blir vasket og restaurert, før alt sammen blir lagret i påvente av at Avinor finner frem til et egnet sted å bygge opp igjen huset. – Å flytte et hus høres kanskje uvanlig ut, men det er også en helt rasjonell måte å drive restaurering på. Vi gjør det samme på Bellgården på Bryggen, der vi demonterer huset, før vi restaurerer det bit for bit og så setter det opp igjen. Det

er viktig å være klar over at det vi nå gjør med dette huset gjør at det vil holde mye lenger. Huset vil fremstå i mye bedre stand enn det er i dag, sier Tombre. Jobben med å flytte gamle hus er få forunt, og denne type kompetanse er sjelden. Bygningsvernskonsulent Kristensen føler at han aldri blir helt utlært i faget. – Man lærer noe nytt hver dag. Ting er aldri slik man tenker at de skal være i teorien. Det er fordi det gjennom hele historien har vært mennesker som har levd sine liv her. Og livet er rikt. Det var det før også, sier han.

1. PÅ SKATTEJAKT: Erik Tombre (t.h) fra Gamle3Hus AS og Petter Hope fra Avinor synes det er en spennende å jobb å skulle dokumentere historiske verdier i det mer enn 300 år gamle huset. (Alle foto: Terje Bringsvor Nilsen) 2. UMISTELIG: Det ble bråk da Avinor vurderte å rive Lyststedet Lønningen. Nå må huset flyttes fra flyplassen, men målet er å finne en plassering i nærheten. 3. FINNER GAMLE SPOR: Denne stuen var en gang i tiden delt i to. Her finner Ragnar Kristensen spor etter hvor den gamle døren en gang stod. 4. Erik Tombre har funnet spor etter et gammelt vindu der det i nyere tid har vært en vegg. 5. GAMMELT OG NYTT: Gamle trehus må vike når flyplassen skal vokse. Men Avinor strekker seg langt for å ta vare på historien. 6. DØR-HISTORIE: Disse snittene viser alle malingslagene på døren opp gjennom historien.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.