Page 1

Në kuadër të 29 shtatorit, Ditës Kombëtare të Trashëgimisë

TRASHËGIMIA KULTURORE, IDENTITETI SHQIPTAR QË DUHET RUAJTUR, MBROJTUR DHE PROMOVUAR.


Kalendari I Aktiviteteve TIRANË Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

1

29 Shtator

Shfaqje e materialeve filmike të arkivës së filmit dhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit

AQSHF, AKT

"REJA" pranë GKA

Publik

2

29 Shtator

Trashëgimia komuniste dhe "Shtëpia me Gjethe" si vend i kujtesës

MKP "Shtëpia me Gjethe"

Muzeu Kombëtar i Përgjimeve "Shtëpia me gjethe"

Anëtarët e grupit të punës që realizuan përmbajtjen e Muzeu Kombëtar të Përgjimeve "Shtëpia me gjethe" studentë të degës histori/trashëgimi kulturore/shkenca politike. nxënës të shkollës së mesme "Sami Frashëri"

3

29 Shtator

Aktivitete në kuadër të projektit "Miku i Monumentit". Nxënës të shkollave të qytetit te Tiranës të cilët do të zhvillojnë parada me veshje popullore nga treva të ndryshme të vendit. Përmes këtij aktiviteti synohet ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollave mbi vlerat e trashëgimisë sonë kombëtare.

DRKK, DAR Durrës

Mozaiku i Tiranës

Nxënës të shkollave të qytetit të Tiranës


Nr.

Data

4

29-30 shtator, 1 Tetor

5

29,30 shtator, 1 tetor

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

Tema: "The Museum of Style Ethno Vibe" Historia e artit, etnografisë do të paraqitet nëpërmjet workshop-eve, tryezave të rrumbullakëta, me qëllim ngritjen e vetëdijes për publikun, Muzeu Historik Kombëtar do të marrë pjesë me vënien në dispozicion të ambienteve dhe nëpërmjet organizimit të një tavoline të rrumbullakët në ditën e dytë

Qendra "Ti", Muzeu Historik Kombëtar

Muzeu Historik kombëtar

Publiku i gjerë, shkollat e mesme

"Muzeu I Stilit Etno Vibe", artizanat,dijebërje e kostumeve popullore, sfilatë, muzikë popullore dhe muzikë pop, rock, etj

Qendra Kulturore "TI", mbështetur nga Ministria e Kulturës

MHK

Publik dhe aktorë të fushës


DURRËS Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

1

29 Shtator

Tema: "Argjila, aseti i qytetit tim", Tradita e poçerisë, Tre artiste dhe mjeshtra të poçerisë e qeramikës do të demonstrojnë për audiencën procesin e punës me argjilën, dhënien e formës deri tek pjekja. 1- Seancë didaktike me nxënësit e përzgjedhur nga shkollat e qytetit. 2- Demonstrim për të gjithë qytetarët dhe vizitorët e Muzeut të asaj dite. 3. Një guid që u dedikohet vetëm artefakteve të muzeut, prodhuar me argjilën e Durrësit do të ofrohet atë ditë për vizitorët. Në monitor do te ketë filmime nga puna dhe prodhimet e poçerisë në ditët tona dhe nga puna në fabrikën e tullave, që përdor këtë aset natyror te qytetit.

DRKK Durrës

Muzeu Arkeologjik Durrës

Të rinj e nxënës të shkollave, qytetare të Durrësit, vizitorë e turistë të rastësishëm, si dhe të ftuar nga pushteti vendor e DAR Durrës


SHKODËR Nr.

Data

1

27-28 Shtator

2

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

Dizenjimi i flamurëve nga nxënësit e shkollave sipas një fisi të lashtë ilir

DRKK, DAR Shkodër

Në ambientet e shkollave

specialistë të DRKK e DAR Shkodër, mësues, nxënës

27-28 Shtator

Krijimi i maketeve të monumenteve, nga shkolla të ndryshme

DRKK, FASH,DAR Shkodër

Pranë një monumenti simbol të qytetit

specialistë të DRKK e DAR Shkodër, mësues, nxënës

3

28-29 shtator

Aktivitete në kuadër të nismës "Miku i Monumenteve"-ekspozita, parakalime, dijebërje, vizita në monumente të trashëgimisë

DRKK, DAR, Bashki të Sektorit Dibër, Tropojë, Kukës, Lezhë të DRKK Shkodër

Muzeu I rrethit Tropojë, Maqellarë Dibër, Lumë, Kukës, Kala e Lezhës

Nxënës të shkollave të zonave, specialistë të DAR dhe DRKK, publik

4

29 Shtator

"Ahengu Shkodran"- koncert me repertor karakteristik të ahengut shkodran

QKVF

Shkodër

Publik

5

29 Shtator

Ekspozitë e maketeve të monumenteve të kulturës, punuar nga nxënësit e shkollave si dhe parakalim i të gjitha shkollave me flamurët e tyre në zonën e mbrojtur

DRKK, FASH, DAR Shkodër

Pedonale Shkodër

specialisë të DRKK e DAR Shkodër, mësues, nxënës, qytetarë

6

29 Shtator

Aktiviteti: "Promovimi i qytetit antik të Pecës"

Bashkia Kukës, Instituti I Arkeologjisë, DAR Kukës

Pranë monumentit, Bashkia Kukës

Nxënës të shkollave të mesme, specialistë të I DAR Kukës e DRKK Shkodër, publik


VLORË Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

1

29 Shtator

Koncert me grupet e fëmijëve të dancit- folklorik

M. K. P. VLORË

M. K. P. VLORË

Nxënës, mësues, publik

2

29 Shtator

"Amantiada" Aktivitet 1 : Ndërgjegjësimi për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike

DRKK, DAR Vlorë

Parku Arkeologjik Amantia

specialistë të DRKK e DAR Vlorë, mësues, nxënës

3

29 Shtator

"Amantiada" Aktivitet 2 : Ndërgjegjësimi për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike

DRKK, DAR Vlorë

Parku Arkeologjik Orik

specialistë të DRKK e DAR Vlorë, mësues, nxënës

4

29 Shtator

"Amantiada" Aktivitet 3 : Ndërgjegjësimi për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike

DRKK, DAR Vlorë

Parku Arkeologjik Finiq

specialistë të DRKK e DAR Vlorë, mësues, nxënës

5

30 Shtator

Promovim i trashëgimisë kulturore dhe i kulinarisë

DRKK, DAR Vlorë

Ambientet e DRKK Vlorë

specialistë të DRKK e DAR Vlorë, mësues, nxënës

6

30 Shtator

Ekspozitë me tablo në vaj të 40 monumenteve të kulturës, punuar nga piktori Edmond Kojani

DRKK Vlorë

Galeria e Qytetit

Publik i moshave të ndryshme


Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

7

30 Shtator

Fushatë ndërgjegjësimi për mbrojtjen e monumenteve te kulturës.

DRKK Vlorë

Kalaja e Kaninës

specialistë të DRKK Vlorë, mësues, nxënës

8

1 Tetor

Njohja e monumenteve kulturës të qytetit të Sarandës

DRKK Vlorë

Bazilika Sinagogë, Srandë

specialistë të DRKK Vlorë, mësues, nxënës

9

1 Tetor

Aktivitet për njohjen dhe mbrojtjen e monumentet të kulturës

DRKK , DAR Vlorë

Manastiri I Mesopotamit

specialistë të DRKK Vlorë, mësues, nxënës

10

1 Tetor

Aktivitet per njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve te Himares

DRKK Vlorë

Kalaja e Himarës

specialistë të DRKK Vlorë, mësues, nxënës


KORÇË Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

1

29 Shtator

'Prezantimi i vlerave historikearkeologjike të Tumës së Kamenicës në ambientet e brendshme të muzeut të saj. Prezantim i teknikave te ndryshme të punëve artizanale nga mjeshtra dhe artizanë të zonës, si : punime qeramike, punime me thupra, etj, në ambientet e jashtme të Tumës së Kamenicës. Promovimi i kulinarisë së zonës

DRKK Korçë, Drejtoritë e shkolla 9-vjecare dhe gjimnazeve

Vendi organizimit Tuma Kamenicë

Pjesëmarrësit Nxënës të shkollave 9vjeçare dhe gjimnaze, specialistë të DRKK Korçë

2

29 Shtator

Tema: Roli i "Guidës" në prezantimin e objekteve muzeale

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

Ekspozita MKAM

Studentë të Universitetit F.S.Noli (Histori)

3

29 Shtator

Emision në TV

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

TV Korça

Publik

4

29 Shtator

Trashëgimia Kulturore dhe Ekonomia

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

Muzeu Arkeologjik

Vizitorë, nxënës të shkollës Themistokli Gërmenji (seksioni dygjuhësh)


Nr.

Data

5

29 Shtator

6

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

Ekspozitë "Korça dhe Trashëgimia Materiale

Muzeu Arkeologjik në bashkëpunim me Paulo Magioli

Muzeu Arkeologjik

Vizitorë, nxënës të shkollave të mesme

29 Shtator

Prezantimi i 5 objekteve muzeale të paekspozuara.

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

Ekspozita MKAM

Vizitorët

7

29 Shtator

Përgatitja e një ikone të re

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

Laboratori I restaurimit MKAM

Nxënës të shkollës së mesme artistike Korëë, si dhe nxënës të shkollës R. Qirinxhi

8

29 Shtator

Bisedë me pasardhës të qendistares së Flamurit, rilindases, Marigo Posio

Muzeu Kombëtar Artit Mesjetar Korçë

Muzeu ABC

Nxënës dhe intelektualë të qytetit

9

30 Shtator

Ekspozitë "Përvjetori i 67 -vjetorit të vdekjes së patriotit Spiridon Ilo"

Muzeu ABC

Muzeu ABC

Publik

10

30 Shtator

Ekspozitë pikture e objekteve Monument Kulture dhe veshjeve tradicionale. Prezantimi i vlerave kultorore

DRKK Korçë, DAR

Muzeut Arkeologjik

Nxënës të shkollave 9vjeçare dhe gjimnaze, specialistë të DRKK Korçë

11

1 Tetor

Vizitë në objektet Monument Kulture, takime dhe biseda sensibilizuese me banorë përreth monumenteve.

DRKK Korçë, Drejtoritë e shkolla 9-vjecare dhe gjimnazeve

Në disa monumente kulture të qytetit të Korçës

Nxënës të shkollave 9vjeçare dhe gjimnaze, specialistë të DRKK Korçë dhe banorë të qytetit


BERAT Nr.

1

2

Data

Aktiviteti

29 Shtator

" Thesari vendit tim". Tematika që lidhen me Trashëgiminë Kulturore të zonës së Beratit. 1. Ekspozitë me elemente arkeologjikë, (gjetje sipërfaqësore gjatë ekspeditave përnjohëse arkeologjike në zonën e Skraparit.Gjetje rastësore të ekspeditave të ndryshme në vite. Ekspozohen elemente qeramike,skulptura,stela varri ,etj. 2. Zejtari. Ekspozimi dhe nxjerrja ne pah i elementeve metalikë, punuar nga kovaçët, një prej zejeve më tradicionale dhe më identifikuese të qytetit të Beratit. 3. Arkitekturë. Ekspozimi i gjetjeve të ndryshme që janë grumbulluar gjatë veprimtarisë restauruese te DRKK-Berat . Elemente si : vegla pune, elemente dekorativ, tavane, etj.

29 Shtator

Ekspozitë : Veshje e tekstile tradicionale të trashëguara që ruhen në familjet e qytetit të Beratit. Do të ekspozohen veshje e tekstile që së bashku me objektet e koleksionit të Muzeut Etnografik krijojnë një panoramë me të qartë të vlerave të kostumeve qytetare në Berat e rëndësinë që kanë pasur për familjet tradicionale.

Organizator

DRKK-Berat

QKMB, Muzeu Etnografik

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

Qendra Mesjetare, Berat

Përfaqësues të pushtetit vendor, banorë të qendrës mesjetare, nxënës shkollash etj

Muzeu Etnografik

Nxënës të shkollave të mësmë, qytetarë, autoritete të administratës vendore etj


Nr.

3

Data

29 - 30 Shtator 1 Tetor

4

30 Shtator

5

30 Shtator

6

30 Shtator

Aktiviteti Ekspozitë Fotografike “ Pazaret mesjetarë të qytetit të Beratit” Nëpërmjet fotove të vjetra të krijohet një panoramë sintetike e ndryshimeve të qytetit të Beratit, ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme dhe çfarë ka arritur në ditët tona. Sensibilizimi për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, pjesë e identitetit dhe resurs i patjetërsueshëm në zhvillimin e turizmit, veçanërisht atij kulturor Ekspozitë Pamore, Gravura që pasqyrojnë arkitekturën dhe urbanistikën e lagjeve muzeale.

Guida në Site dhe Monumentet e Kulturës Takim me mjeshtrin artizan - KOVAÇËT – Qëllimi është të evidentojë traditën e familjeve të hekurpunuesve në qytetin e Beratit, të plotësojë me objektet e punës dhe produkte të kësaj mjeshtërie pavijonin përkatës, si dhe ngjallja e interesit të pjesëmarrësve nëpërmjet demonstrimit të realizimit të një vegle pune nga një kovaç i vjetër.

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

QKMB (Agron Polovina)

Shëtitorja e qytetit

Qytetarë, turistë vendas dhe të huaj.

DRKK-Berat

Qëndra Mesjetare, Berat

Përfaqësues të pushtetit vendor, banorë të qendrës mesjetare, nxënës shkollash etj.

DRKK-Berat

Kala,Qëndër Mesjetare

Vizitorë vendas dhe të huaj

QKMB, Muzeu Etnografik (Agron Polovina)

Muzeu Etnografik

Nxënës të shkollave 9- vjeçare të qytetit


GJIROKASTËR Nr.

Data

1

29 Shtator

Aktiviteti Panairi i gatimit tradicional gjirokastrit

Organizator

Vendi organizimit

DRKKGJ, Biznesi i zonës muzeale

Kalaja e Gjirokastrës.

Pjesëmarrësit Vendas e të huaj

PESHKOPI Nr.

Data

1

28-30 shtator

Aktiviteti Festivali Folklorik Mbarëkombëtar "Oda Dibrane"

Organizator

Vendi organizimit

Shoqata "Oda Dibrane"

Peshkopi, Dibër e Madhe

Pjesëmarrësit Publik


BUTRINT - SARANDË Nr.

1

2

Data

28 Shtator

29 Shtator

Aktiviteti Tema: "Dita e Butrintit". Aktiviteti do të jetë në kuadër të nismës "Edukimi përmes Trashëgimisë", do të konsistojë në takime me nxënësit dhe prezantime mbi Butrintin si një sit i UNESCO-s

Tema: "Dita e Butrintit". Aktiviteti do të jetë në kuadër të nismës "Edukimi përmes Trashëgimisë", do të jetë një orë e hapur me leksione dhe praktikë në terren për mirëmbajtjen dhe konservimin e rrënojave arkeologjike të qytetit antik të Butrintit. Fëmijët do të njihen me rëndësinë e punës së përvitshme që kryhet në monumentet e Butrintit, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kësaj pasurie për gjeneratat e ardhshme duke i mësuar të vegjlit që tani me rëndësinë e mbrojtjes së identitetit tonë kulturor

Organizator

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

ZAK Butrint, DAR Sarandë

Gjimnazi i Ksamilit

Nxënës të gjimnazit, Ksamil

Butrint

Nxënës të shkollave të komunitetit brenda Parkut

ZAK Butrint, DAR Sarandë


APOLONI - FIER Nr.

1

2

Data

29 Shtator

30 Shtator

Aktiviteti Rinia dhe Trashëgimia I, prezantim fotografik i monumenteve të Apolonisë, objekteve dhe vlerave kulturore dhe historike te tyre

Rinia dhe Trashëgimia II, orë e hapur në terren me nxënësit, që mësojnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e monumenteve. (Praktika dhe teori konservimi të monumenteve)

Organizator

ZAKPA Apoloni

ZAKPA Apoloni

Vendi organizimit

Pjesëmarrësit

Manastiri Apolonisë

Nxënës dhe mësues historie të gjimnazit "Janaq Kilica" dhe shkollës "Miti Stroni", Pojan

Pojan, parku arkeologjik Apol.

Mediat Lokale + nxënës dhe mësues historie të gjimnazit "Janaq Kilica" dhe shkollës "Miti Stroni", Pojan

BYLIS - MALLAKASTËR Nr.

Data

Aktiviteti

Organizator

Vendi organizimit

1

29 Shtator

Një vështrim i shkurtër mbi trashëgiminë kulturore të zonës, Bylisi , Nikaja Bazilika e Ballshit

ZAKPA Bylis

Teatri,Bylis

Pjesëmarrësit

Nxënës të shkollës së mesme, Hekal

29 Shtator / Kalendari i Aktiviteteve  
29 Shtator / Kalendari i Aktiviteteve  
Advertisement