Page 1

NYHETSBREV KRISTDEMOKRATERNA UPPSALA KOMMUN / Mars 2019

”MAKE EU LAGOM AGAIN” EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådan som bättre sköts på nationell nivå. Det sammanfattar partiets nylanserade kampanj inför EU-valet den 26 maj. Sara Skyttedal och David Lega är partiets två toppnamn i det stundande valet. I lanseringen av kampanjen berättar man att EU behöver vara lagom - inte i sin vilja eller kraft att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Lagom handlar också om att inse begränsningar för vad som kan regleras och hur. Att kräva internetfilter, som det som beslutats om idag, är inte en lagom syn på hur EU-lagstiftning skall utformas. KD vill ha ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, som tar ansvar för miljöproblemen och som är en tydligare röst för demokrati, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom unionen som

utanför. Att lösa dessa uppgifter är inte lagom i någon rimlig bemärkelse, utan tvärt om ett mycket omfattande åtagande. Men det är en lagom ambitionsnivå med bättre förutsättningar att lyckas än drömmen om en union som ständigt växer Vi befinner oss i en tid då vissa politiska ledare i Europa vill att EU:s uppdrag ska vara allt annat än lagom. EU-kommissionens ordförande Jean ClaudeJuncker har talat om ett Europas förenta stater och Frankrikes regering säger sig vilja bygga ett Europeiskt imperium. De federalistiska maktambitionerna hotar grunden för hela gemenskapen. Därför behöver ambitionerna för EU vara just lagom och återgå till de uppgifter som är kärnan för samarbetet.”

Nytt presidium Den 23 mars anordnades traditionsenligt Uppsala läns distriktsstämma. Denna gången stod Uppsalas partiavdelning värdar, och gästtalare var riksdagsledamoten Lars Adaktusson. I samband med stämmoförhandlingarna valdes också ett delvis nytt presidium för distriktsstyrelsen. Presi Mikael Oscarsson, ordförande. Björn- Owe Björk, 1:e vice ordförande Sarah Havneraas, 2:e vice ordförande.


EU-KICKOFF Förskolor bildar egna köer Flera privata förskolor har ansökt om att få ordna egna köer i stället för att vara med i kommunens system. En av anledningarna är att de då kan ta in barn till föräldrar som aktivt sökt förskolan, inte bara anta enligt närhetsprincipen. Jonas Segersam (KD) är kritisk till den dåliga kösystemet i kommunen: – Det är olyckligt när kommunen inte kan ge en bra service till alla förskolor. Från vår sida säger vi att det är bättre att riva upp hela systemet och återgå till det som gällde tidigare, säger han.

60+mässan 27-28 mars deltog vi i den årliga 60+mässan på IFU Arena i Uppsala. Vi vill rikta ett stort tack till att KD-volontärer som hjälpte till att bemanna vår monter!

I UPPSALA

Det f inn möjli s komme ghet r finn kamp att best as äl anjke psen la

27 april kl 13.00 Clarion Hotell Gillet Anmälan: mimmi.westerlund@kristdemokraterna.se

INFÖR NATIONELLT TIGGERIFÖRBUD Den 23 mars beslutade distriktsstämman för Kristdemokraterna i Uppsala län att föreslå ett nationellt förbud mot tiggeri. - Partiets värdegrund är att alla människor har samma värde och att vi ska vara solidariska mot våra medmänniskor. Solidaritet om sina medmänniskor betyder dock inte alltid att man alltid ger människor det de ber om. Ibland måste man konstatera att det är bättre att vara tydlig med vilka lagar och värderingar som gäller., kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd. - Jag tycker inte det är värdigt att människor månad efter månad sitter på gatan i Uppsala och tigger. Då tycker jag vi kan vara tydliga med att det är en värdering som vi står för och hjälpa människor på andra sätt. Alla som bor i Sverige ska om möjligt försörja sig med ett hederligt arbete, och vi kan inte acceptera att det finns grupper som inte omfattas av den värderingen.

- När det började komma tiggare till Uppsala kommun för fem-sex år sedan trodde många att vi kunde få dem att komma i arbete om de gavs stöd och insatser. Men sedan såg vi att samma personer satt kvar och tiggde i månader och vi har lärt oss att frågan är mer komplex än vi anat. Det förslag som KD i Uppsala län ställt sig bakom ska överlämnas till Kristdemokraternas riksting som hålls i november. Kravet på ett förbud motiveras bland annat med att tiggeri ibland visat sig vara organiserat. I motionen står också att EU-medborgare enligt lag måste ordna försörjning om personen ska vara kvar i landet i mer än 90 dagar, det innebär att majoriteten av de EU-migranter som tigger i Sverige inte har rätt att vistas i riket.

Profile for Mimmi

KD Uppsalas nyhetsbrev/Mars 2019  

New
Advertisement