Issuu on Google+

Kas yra nuotolinės studijos? Tai toks studijų būdas, kai studijų turinį lengvai galima pasiekti neatvykus į universitetą, o pasitelkus informacines komunikacines ar ryšio technologijas. Studijuojant nuotoliniu būdu galima sąveikauti ir bendrauti su dėstytojais bei bendramoksliais sinchroniniu arba asinchroniniu būdu. Nuotolinės studijos - tai studijų dalykai, kurie yra pritaikyti ir atestuoti nuotolinėms studijoms. Besimokantysis gali pasiekti studijų medžiagą nuotoliniu būdu, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, studijų padaliniams leidus – atsiskaityti už studijų rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį bei klausimus, gauti paramą iš dėstytojo nuotoliniu būdu.

Ką galima studijuoti Vytauto Didžiojo universitete nuotoliniu būdu? Nuotoliniu būdu universitete galima studijuoti pilnai tokiom studijom pritaikytas studijų programas. Šiuo metu universitete siūlomos šios nuotolinių studijų programos: http://campus.vdu.lt Taip pat nuotoliniu būdu universitete galima studijuoti atskirus studijų dalykus pagal studijų programą (šie dalykai skelbiami VDU tinklapyje A, B ir D grupių dalykai, bendrą visų grupių dalykų sąrašą galite rasti čia). Visų nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų turinys yra skelbiamas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, kurios adresas http://moodle.vdu.lt. Studijos universitete dažniausiai vyksta mišriai, derinant tradicinių paskaitų ir nuotoliniu būdu vykdomų studijų laiką, kai dalis studijų medžiagos yra pasiekiama arba dalis kontaktinio dėstytojo ir studento laiko yra realizuojama nuotoliniu būdu. Mišrių nuotolinių studijų dalykai gali būti atestuojami mišriom nuotolinėm studijom tuomet, kai ne mažiau kaip 50 % kontaktinio laiko yra realizuojama nuotoliniu būdu ir ne mažiau kaip 50 % studijų dalyko medžiagos yra pasiekiama nuotolinių studijų aplinkoje. Nuotolinės studijos universitete vykdomos vadovaujantis "Nuotolinių studijų organizavimo tvarka".

Kokius privalumus suteikia nuotolinės studijos? Nuotolinės studijos ne tik prisideda prie studijų turinio tarptautiškumo didinimo ar modernizacijos, tačiau ypatingai įtakoja studijų kokybę. Kiekvieno dalyko turinys, pateiktas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, suteikia galimybę planuoti studijas, pasirengti dalyko temoms, dėstytojo(s) pateiktą studijų turinį pasiekti peržiūrai ar perklausai, pateikti klausimus po paskaitos, pabaigus temą, taip pat siūlyti studijų metu vykstančioms diskusijoms naują požiūrį, konstruoti asmeninę prasmę, kurti ir naudoti atvirus švietimo išteklius. VDU studentams siūloma aktyviai dalyvauti studijų procese, atvirų švietimo išteklių naudojime ir kūrime. Nuotolinės studijos prisideda prie studijų tarptautiškumo ir jį realizuoja virtualaus mobilumo būdu. VDU - pirmasis universitetas Lietuvoje pradėjo virtualų mobilumą tarp dėstytojų ir studentų.

Kaip galima sąveikauti ar bendrauti nuotolinėse studijose? Studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, turinys pateikiamas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, o dėstytoja(s) susitaria su studentais kokiomis technologinėmis priemonėmis ir kokiomis formomis vyks sąveika. Bendrauti galima pasitelkus: Rekomenduojama visas priemones aptarti, nuorodas bei vartotojo vadovus talpinti bei studentams ir dėstytojams paramą teikti kiekvieno studijų dalyko virtualioje aplinkoje (http://moodle.vdu.lt).

Milda Stasionytė 12a kl.


Fizikos svetainė mokymuisi namuose

http://fizika.lm.lt/ Čia galite rasti įvairiausių nuorodų į įdomius su fizika susijusius puslapius, laboratorinių ir fizikos bandymų bei savarankiško mokymosi ir savikontrolės įrankių. Svetainė puikiai pateikia fizikos mokslą nuo pat pradmenų. Joje gausu iliustracijų ir įdomių faktų, kuriuos pritaikome savo kasdieniniame gyvenime.

Svetainėje taip pat galima spręsti testus, kurie mokiniams padės pasiruošti kontroliniam darbui.

Milda Stasionytė 12a kl.


Video projektų pedagogika Video edukacija nėra skirta išmokti, kaip naudotis video kamera arba video montažo programine įranga. Kūrėjai siekia paskatinti mokinius mąstyti kritiškai šiuolaikiniame medijų pasaulyje. Net ir labai paprastų video kūrimas–būdas to siekti. Tai kertinė mintis slypinti už visos skatinamos video edukacijos veiklos. Kūrėjams rūpi geresnis medijų nešamų žinučių suvokimas, aktyvumas keliant klausimus ir kuriant savo pačių žinutes. Svarbu, kad video projektai būtų gerai suplanuoti. Reikia mokiniams skirti pakankamai laiko aprašyti video kūrinyje atsiskleisiantį sumanymą ir numatyti pakankamai laiko to, kas sukurta refleksijai. Refleksija yra svarbi visuose etapuose, žinoma, ir baigiamojo įvertinimo metu, kai lyginame pradinius sumanymus su galutiniu rezultatu. Video kūrimas yra vertinga galimybė bendrai veiklai ir puikus būdas paskatinti klasę ar visą mokyklą dalytis įspūdžiais. Dalijimasis sukurtais video su kitais mokiniais, ypač iš kitos kultūrinės aplinkos, padeda mokiniams geriau suprasti save ir savo aplinką. Be to kūryba ir savo darbo pristatymas leidžia atviriau priimti ir kitų sukurtus video darbus. Tokiu būdu video projektai gali būti puikia tarpkultūrinio mokymosi priemone.

Daugybę mokymuisi skirtų trumpametražių filmukų galima rasti tinklapyje youtube.com

„Youtube“ sukūrė kanalą „YouTube For Schools“, kuriame kaupiama vaizdinė medžiaga mokiniams, pedagogams, studentams. Kanale šiuo metu jau sukaupta apie 450 tūkst. mokomųjų vaizdo siužetų. Jie surūšiuoti pagal temas. Yra galimybė pasirinkti iš daugiau nei 300 grojaraščių, jungiančių vaizdo siužetus pagal temas. Pedagogams yra suteikiama galimybė grojaraščius susikurti patiems.

Milda Stasionytė 12a kl.


Informac technologijos mokymuisi