Page 1

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 85. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ("Сл. гласник Републике Србије", број 76 од 2. септембра 2005. године) ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УТВРЂУЈЕ ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ КАТЕДРА ЗА ГЛУМУ На терет буџета : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ђуровић Кевра Радоњић Гавриловић Караџић Матејић Стојадиновић Дудић Себастијановић Богдановић

Милош Ива Стефан Јована Јелисавета Душан Анита Ивана Бранкица Богдан

92,65 87,00 84,54 76,28 75,24 73,52 69,57 69,15 68,33 64,07

КАТЕДРА ЗА ПОЗОРИШНУ И РАДИО РЕЖИЈУ На терет буџета : 11. Исидора 12. Андреј 13. Миленија

Гонцић Носов Стаменковић

73,71 67,86 59,14

КАТЕДРА ЗА ДРАМАТУРГИЈУ : На терет буџета : 14. Бабић 15. Јокановић

Бојана Драган

95,11 92,28


16. Јаковљевић 17. Јанковић 18. Јеринић 19. Џувер 20. Јовановић

Драгана Катарина Јелица Нина Софија

90,58 85,75 83,49 80,04 79,48

Студенти који плаћају школарину: 21. Станчић 22. Петровић 23. Мајсторовић

Иван Милица Јелена

48,74 47,55 43,77

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈУ ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ На терет буџета : 24. Којић 25. Милићевић 26. Ђуричић 27. Павловић 28. Ђукић 29. Стојановић 30. Петровић 31. Мушицки 32. Милетић 33. Иловача

Тамара Емилија Јована Николета Верица Александра Теодора Софија Јелисавета Љиљана

82,43 81,22 79,12 73,54 72,15 71,50 70,21 64,66 62,79 62,34

Студенти који плаћају школарину: 34. Пранић 35. Јакшић 36. Анђелковић 37. Вуловић 38. Шујевић 39. Мисирача 40. Бајагић 41. Бурсаћ

Јелена Владимир Марко Теодора Кристијан Олег Марко Вања

46,50 43,15 42,88 40,82 39,05 39,02 38,00 37,66


КАТЕДРА ЗА ФИЛМСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ РЕЖИЈУ На терет буџета : 42. Јанковић 43. Миљковић 44. Радовановић 45. Савић

Душан Рашко Деан Страхиња

99,78 97,71 87,17 85,00

Студенти који плаћају школарину: 46. Мартиновић 47. Крстић

Филип Ана

39,00 38,62

КАТЕДРА ЗА ФИЛМСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ На терет буџета : 48. Јокић 49. Куљанин 50. Саљников 51. Грујичић 52. Стипанић 53. Павловић

Милица Марија Софија Бојана Дина Невена

85,45 84,19 80,82 80,41 77,69 74,10

Студенти који плаћају школарину: 54. Суботић

Павле

47,45

Петар Марија Сташа

93,46 91,87 90,00

КАТЕДРА КАМЕРЕ На терет буџета : 55. Ковачевић 56. Ђоковић 57. Букумировић


58. Петковић

Милан

86,88

Студенти који плаћају школарину: 59.Мартиновић 60.Пејовић 61.Шебез 62.Димитријевић

Александра Исидора Борис Милица

45,27 44,05 38,84 36,11

Сашо

70,00

Сара Софија Стефан Немања Тамара

90,00 77,08 69,89 67,27 59,12

Страни држављанин: Штих КАТЕДРА МОНТАЖЕ На терет буџета : 63. Сантини 64. Будимир 65. Биљановски 66. Ћеранић 67. Крстановић

Студенти који плаћају школарину: 68. Петровић 69. Ћитић 70. Вагнер

Мина Милорад Иван

48,73 40,14 35,67

КАТЕДРА ЗА СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА На терет буџета : 71. Цветковић 72. Лековић 73. Филиповић 74. Јанковић

Димитрије Матија Дора Никола

92,28 88,35 83,62 75,91


75. Влаисављевић

Дане

65,12

Студенти који плаћају школарину: 76. Живановић 77. Остојић 78. Ђорђевић

Првослав Драгослав Дејан

45,84 41,33 37,56

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ПРЕМА ЧЛАНУ 39. СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И ПРОПОЗИЦИЈАМА КОНКУРСА НЕ РАНГИРАЈУ СЕ И НЕ УКЉУЧУЈУ У ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ. Београд, 2. 7. 2010. године

ДЕКАН мр Зоран Поповић, ред. професор

business  

pvc production data sheets, marketing researchs and data

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you