Page 7

VOLCANS Els volcans no solen ser tan catastròfics com abans. Tots els gasos que treu el volcà són tòxics. Els volcans són esquerdes de la litosfera que treuen lava. El procés pel quan surt aquest magma es diu erupció. Segons el nombre de gasos, els volcans es classifiquen en: Cons de cendra, formada per cendra. Molts gasos Estratovolcans, formada per cendra i lava. Fissures volcàniques, no té forma de con volcànic, és un forat. Pocs gasos Volcans en escut, té forma de con volcànic Els volcans amb molts gasos són molt explosius i hi ha molta cendra i als volcans de pocs gasos són poc explosius i es forma les colades (riades) de lava. Parts d’un volcà: 

Boca o cràter: on surt el magma.

Con volcànic: la muntanya que està formada de lava i cendres d’altres erupcions.

Xemeneia: canal que connecta la cambra magmàtica amb el cràter.

Cambra magmàtica: on s’emmagatzema el magma. Es troba a l’escorça.

7

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement