Page 5

mantell. Nucli extern: va dels 2.900km fins 2.200km. És líquid. Les corrents elèctriques fan que el níquel i el ferro es moguin. Nucli intern: és sòlid. Els àtoms quan estan en un estat sòlid s’atreuen més, quan estan en un líquid, estan una mica més separat i quan estan gasosos, estan completament dispersos. Perquè hi ha capes de la terra que són líquides i d'altres que són sòlides? Segons la temperatura i la pressió. Naturals: exercicis 1. Quina és l’altitud de les serralades més altes del planeta respecte al nivell del mar? L’Himàlaia és la serralada més alta de la Terra, amb catorze cims de més de 8.000 metres d’alçada, amb l’Everest com a punt més alt. 2. Quina proporció hi ha entre l’alçada de l’Everest i el gruix mitjà de l’escorça continental? Expresseu el resultat en tant per cent. Un 20%. 3. Compareu les dues classificacions de la geosfera. Copieu-les en dues columnes separades i uniu amb una línia les capes dels dos blocs que se sobreposin, encara que nomes sigui parcialment.

Litosfera

Escorça

Astenosfera Mesosfera Nucli extern

Mantell Nucli

Nucli intern 4. Quines capes son? Indica el nom de cadascuna de les capes de la geosfera. Mesosfera, litosfera, nucli intern, astenosfera, nucli extern

5

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement