Page 48

FORMACIÓ DE ROQUES MAGMÀTIQUES O IGNIES: Hipòtesis: veure si la vela fosa amb la calor i amb sorra i aigua a sobre pot passar a dalt del vas de precipitat o no. Material: vas de precipitat, vela fosa, sorra, 200ml d’aigua, una cullera, fogonet. Procediment: Hem agafat una vela i la hem fos. Aquesta vela fosa, la hem ficat en un vas de precipitat. Després, poc a poc hem anat ficant la sorra a sobre de la vela fosa. Seguidament, hem abocat l’aigua amb una cullera, perquè no baixés amb molta força i l’aigua no quedés en forma de forat. Després, hem ficat el vas de precipitat amb tota la proba a dins, a sobre el fogonet, i hem vist que la vela es pujava cap a dalt i es solidificava. Conclusió: hem pogut comprovar que la vela fosa amb la calor i amb sorra i aigua a sobre pot passar a dalt del vas de precipitat.

48

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement