Page 40

5. Les taronges del problema 1 i 2 viatgen a un planeta imaginari on pesen 15N. Calcula la gravetat d’aquest planeta imaginari. m = 3kg

g=m/p

g=?

g = 15N / 3kg = 5m/s2

p = 15N 6.Calcula el pes d’una persona de 50kg a la Terra i a la Lluna. m = 50kg

p=m·g

g = 9,8 m/s2

g = 50kg · 9,8 m/s2 = 490N

p=? m = 50kg

p=m·g

g = 1,6 m/s2

g = 50kg · 1,6 m/s2= 80N

p=? 7. Calcula la massa d’una persona que està a un planeta de gravetat 20 m/s 2 i que pesa 100N. m=?

m=p/g

g = 20 m/s2

m = 100N / 20 m/s2 = 5kg

p = 100N La pressió És la magnitud que mesura la força d’un cos dividida per la superfície.

P = pressió (Pa) Fórmula:

P=F/S

1 Pa = N / m2

F = força (N) S = superfície (m2)

1623-1665 (França)

40

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement