Page 27

Ona:

Una ona és una forma de propagació d’energia d’un punt a un altre de l’espai que no va acompanyada de matèria.

Freqüència d’ona: és el numero d’oscil·lacions per segon. Es mesura en hertz (Hz).

Longitud d’ona: és la distància que hi ha entre dues crestes. Es mesura en metres (m). Si la longitud d’ona és gran, és una ona amb poca energia. Si la longitud d’ona és petita, és una ona amb molta energia.

3.2. La llum. La llum es propaga a 300.000 km/s. La llum sempre viatja en línia recte. Com més dens és el medi més lenta va la llum.

27

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement