Page 25

Símbol de la unitat

Celsius ºC

Fahrenheit ºF

kelvin K

Numero de divisió

100

100

180

Temperatura fusió 0 aigua

32

373

Temperatura ebullició

100

212

373

Any descobriment

1742

1724

1848

Foto científic

Termòmetres

1.4 Termòmetres: Un termòmetre és un instrument de mesura de la temperatura. Està format per un capil·lar amb alcohol. Quan l’alcohol s’escalfa es dilata i puja pel capil·lar i quan es refreda es contrau i baixa.

25

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement