Page 20

on hi ha corrents d’aigua ascendents, perquè aquestes corrents pugen l’aigua amb sals minerals cap a dalt. 

Heteròtrofs (consumidors): són aquells que no poden fabricar la matèria orgànica, per tant l’han d’aconseguir alimentant-se d’un altre ésser viu. Hi ha quatre tipus: o Herbívors: s’alimenten de plantes (conills, cérvol) o Carnívors: s’alimenten d’un altre animal (lleó, tauró) o Omnívors: mengen plantes i animals (humans) o Descomponedors: s’alimenten d’essers vius morts (fongs) transformen la matèria orgànica en matèria inorgànica.

CADENES TRÒFIQUES Les cadenes tròfiques estan formades pels éssers vius que s’alimenten els uns als altres. El primer de la cadena tròfica és el productor (enciam), després els consumidors primari, herbívor/omnívor (cargol), després el consumidor secundari, carnívor/omnívor (ocell) i per últim el consumidor terciari, carnívor/omnívor (llop). Una xarxa tròfica està formada per dues o més cadenes tròfiques. Una xarxa tròfica és una representació de totes les relacions que hi ha entre els animals de l’ecosistema. Les fletxes de les cadenes tròfiques/xarxes tròfiques van del menjar al que se’l menja.

20

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement