Page 13

que ja no tenen tanta força, passen per on poden, per això tenen forma de S. Aquestes corbes són els meandres. Transporta materials. Tercera part: tram baix. Gairebé té força per transportar i erosionar, així que és on es formen els sediments. En el curs baix poden es pot formar un delta (en forma de ventall) i un estuari de forma allargada on hi ha un riu i aigua de mar, llavors quan baixa la marea, el riu ocupa l’espai que havia guanyat el mar.

o Aigües subterrànies: existeixen dos tipus de sòls: el permeable i el impermeable. Sòl permeable, l’aigua es filtra cap a dins del sòl, llavors es quan trobem les aigües subterrànies. El formen les roques calcàries. Quan l’aigua es troba en un sòl format per roques calcàries, es produeixen dos processos: fenomen de dissolució, la roca es desfà, i la precipitació, s’ha format carbonat, aquesta carbonat es precipita i forma roques noves. Això provoca modificacions del relleu. Sòl impermeables, com que el sòl és impermeable, i no deixa filtrar l’aigua, es formen les aigües superficials, el formen les roques volcàniques. Distingim dues parts: zona d’aireació, entre les roques trobem aigua i aire. Zona de saturació, tots els espais que hi ha entre les roques estan plens d’aigua. El límit entre una zona i l’altre es diu límit freàtic. En aquesta zona es troba l’aqüífer. Un aqüífers són com rius subterranis, dels quals nosaltres podem trobar aigua dolça, aigua potable.

13

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement