Page 1

KURUMSAL KATALOG

CORPORATE CATALOG корпоративном каталоге


01


07

02

ENTA Enerji

11

ATA Stroy & İnşaat

15

DATA Development

16

BETONATA


19

Bright Future Venture

21

ERATA

23

Galata Film

03


TA Group başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere geniş bir coğrafyada farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şemsiye yapıdır. 1996 yılında Kazakistan’da kurulan TA Group faaliyetlerini bugün için finansal danışmanlık, inşaat (müteahhitlik, proje geliştirme, hazır beton), enerji, eğitim-öğretim ve yapımcılık olmak üzere beş ana sektörde yoğunlaştırmıştır. Kurulduğu günden bugüne faaliyet gösterdiği her sektörde önemli başarı öykülerine imza atmış olan TA Group son yıllarda uluslararası şirketlerle yaptığı ortaklıklarla bir dünya şirketi olma yolunda ciddi adımlar atmıştır. Yapı kimyasallarında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BASF firmasıyla 2003-2008 yılları arasında kurduğu ortaklık bunların en önemlilerindendir.

I

YL A T ALaşkanı

aurulu сBедател h K д Ta tim | пре e n n ö a

ь

Y airm Ch

04

TA Group, established in Kazakhstan in 1996, is a corporation active in various sectors in a wide geography particularly Turkey and Kazakhstan. TA Group currently emphasizes its activities in five principal sectors; financial consultancy, construction (general contracting, project development, and ready-mixed concrete), energy, education and production.

TA Group – это группа компаний, осуществляющих деятельность в самых различных отраслях экономики на обширной географии, в частности, в Казахстане и Турции. TA Group была основана в 1996 году в Казахстане. На сегодняшний день деятельность группы сконцентрирована в пяти основных направлениях, таких как: финансы и консалтинг, строительство (генеральный подряд, развитие проектов недвижимости, производство бетона), энергетика, образование и продюсирование.

Achieving significant success in every sector that it has been active since the very first day of its incorporation, TA Group has recently taken serious steps to become a global company through partnerships executed with international companies.

TA Group с момента основания до наших дней достигла значительных успехов во всех сферах своей деятельности, и благодаря созданию партнерских отношений с ведущими международными компаниями, в последние годы сделала серьезные шаги на пути к становлению глобальной компанией.

The partnership established with BASF, one of the world’s largest chemical companies, from 20032008 is one of TA Group’s most important partnership agreements.

Одним из самых значимых партнерств является созданное в 2003-2008 гг. партнерство с компанией BASF, которая является признанным мировым лидером в секторе строительной химии.


2008 yılında, Put Option hakkını kullanarak, BASF Central Asia adlı ortaklıktaki hisselerini satan TA Group, daha sonra Italcimenti grubuyla, 2006 yılında, halen Kazakistan’da faaliyetlerini büyüyerek sürdüren BETONATA adlı joint venture şirketini kurmuştur.

Selling its shares in BASF Central Asia in 2008 by exercising the put option right, TA Group incorporated a joint venture company with Italcimenti Group in 2006 entitled BETONATA, which currently maintains its activities with constant growth in Kazakhstan.

Akabinde toptan elektrik ticareti yapan, Doğu Avrupa ve Balkanlarda sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan EFT Group ile Türkiye’de EFT Turkey A.Ş.’yi kuran TA Group şirketlerinden ENTA Enerji, özellikle enerji sektöründe benzer ortaklıkları kurmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarıyla görüşmelerini sürdürmektedir.

ENTA Enerji, one of the affiliates of TA Group, incorporated EFT Turkey A.Ş. with EFT Group, which is one of the largest companies in Eastern European and Balkan region engaging in wholesale electricity trade. ENTA continues to conduct meetings with some of the largest companies in the world in order to realize similar partnerships particularly in the energy sector.

В 2008 году TA Group продала свою долю в партнерстве BASF Central Asia, использовав свое право на продажу (опцион продавца). А в 2006 году было создано партнерство с Italcimenti group: компания Бетоната, которая в настоящее время успешно развивается в Казахстане. Позднее было создано партнерство с крупнейшей на Балканах и Юге Европы торгово-инвестиционной группой в сфере торговли электроэнергией EFT Group – совместное предприятие EFT Turkey A.Ş. Участник партнерства компания ENTA Enerji, входящая в состав TA Group, с целью создания подобных партнерств в сфере энергетики в настоящее время продолжает вести переговоры с некоторыми крупнейшими международными компаниями.

05


2014 yılından itibaren Kazakistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden, Avrupa’ya gerçekleşecek olan doğalgaz ticaretinde aktif rol alacak olan ENTA Enerji, doğalgaz ve özellikle de sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ile iyi niyet antlaşmasını şimdiden imzalamıştır. Büyüyen bir dünya devleti olma yolunda cesaretli adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkan bir dünya markası olmayı kendisine nihai hedef olarak belirleyen TA Group şirketleri, faaliyet gösterdikleri her sektörde hem kendileri, hem de ülkeleri adına başarı öykülerine imza atmaya ve sahip olduğu profesyonel kadrolarla yarına emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

06


ENTA Enerji plans to assume an important role in the natural gas trade to be realized from Kazakhstan to Turkey and then to Europe from Turkey as of 2014. Enta Enerji already executed a letter of intent with one of the largest companies in the world with regards to the trade of natural gas and, in particular, liquefied natural gas. Aiming to become a globally recognized brand originating from Turkey, which is a country that takes audacious steps on the path of becoming a constantly growing country of the world, TA Group companies continue to take firm steps towards the future with its professional staff and continue to achieve great success not only on their behalf, but also on behalf of the country in which these sectors are active.

Одной из важнейших задач ENTA Enerji на 2014 год является активное участие в импортировании природного газа из Казахстана в Турцию, а также через Турцию в европейские страны. На сегодняшний день ENTA Enerji уже подписала договор намерений с одной из таких компаний на развитие торговли природным газом, а также сжиженным природным газом. Компании TA Group со своими сплоченными профессиональными кадрами уверенно смотрят в будущее и, будучи основанными в успешно развивающейся Турецкой Республике, реализуют свою историю успеха во всех отраслях своей деятельности, как от своего имени, так и от имени своей страны.

07


ENERGY 08


2014 yılından itibaren Kazakistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden, Avrupa’ya gerçekleşecek olan doğalgaz ticaretinde aktif rol alacak olan ENTA Enerji, doğalgaz ve özellikle de sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ile iyi niyet antlaşmasını şimdiden imzalamıştır. Büyüyen bir dünya devleti olma yolunda cesaretli adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkan bir dünya markası olmayı kendisine nihai hedef olarak belirleyen TA Group şirketleri, faaliyet gösterdikleri her sektörde hem kendileri, hem de ülkeleri adına başarı öykülerine imza atmaya ve sahip olduğu profesyonel kadrolarla yarına emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. ENTA Enerji plans to assume an important role in the natural gas trade to be realized from Kazakhstan to Turkey and then to Europe from Turkey as of 2014. Enta Enerji already executed a letter of intent with one of the largest companies in the world with regards to the trade of natural gas and, in particular, liquefied natural gas. Aiming to become a globally recognized brand originating from Turkey, which is a country that takes audacious steps on the path of becoming a constantly growing country of the world, TA Group companies continue to take firm steps towards the future with its professional staff and continue to achieve great success not only on their behalf, but also on behalf of the country in which these sectors are active.

Одной из важнейших задач ENTA Enerji на 2014 год является активное участие в импортировании природного газа из Казахстана в Турцию, а также через Турцию в европейские страны. На сегодняшний день ENTA Enerji уже подписала договор намерений с одной из таких компаний на развитие торговли природным газом, а также сжиженным природным газом. Компании TA Group со своими сплоченными профессиональными кадрами уверенно смотрят в будущее и, будучи основанными в успешно развивающейся Турецкой Республике, реализуют свою историю успеха во всех отраслях своей деятельности, как от своего имени, так и от имени своей страны.

09


SPOT LNG

2014 yılında üretime başlamasını planladığı 50 MW’lik kurulu gücü ile Enta Enerji yıllık 130.000 MWh elektrik enerjisi üretmeyi ve de bununla beraber yaklaşık 125.000 ton karbondioksit salımını yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesisleri sayesinde engellemeyi arzu etmektedir. 27 Haziran 2012 tarihinde EPDK’ya yapmış olduğumuz Spot LNG İithalatı Llisans basvurumuz incelenmiş olup, ilgili kurul’un 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen toplanatısında alınan kararlarla beraber on yıl süreli ithalat (Spot LNG) lisansının şirketimize verilmesi uygun görülmüşstür. Bununla beraber Avrupa’nın kıymetli doğalgaz tacir firmalarından bir tanesi ile Türkiye’ye doğalgaz ithali konusunda iyi niyet antlaşması şirketimiz tarafından imzalanmıştır.

10


By virtue of its 50 MW installed capacity planned to initiate energy generation activities in 2014, Enta Enerji intends to generate an electricity energy amount of 130.000 MWh annually and also aims to prevent carbon dioxide emission amounting to approximately 125.000 tons thanks to its plants that will utilize renewable energy sources.

С введением в эксплуатацию комплекса на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 50 MW в 2014 году Enta Enerji планирует наладить производство электроэнергии ежегодно 130.000 MWh и тем самым обеспечить предотвращение выброса в атмосферу 125 000 тонн углекислого газа.

Our request filed to EPDK (Energy Market Regulatory Board) on June 27, 2012 for an Importation License regarding Spot LNG has been evaluated and the resolution made by the relevant board in a meeting held on April 10, 2013, has seen fit to grant our company the Importation License (Spot LNG) for a period of ten years. Moreover, a good will agreement regarding natural gas importation to Turkey has been executed by our company together with one of the most well-respected natural gas trading firms of Europe.

27 июня 2012 года мы подали заявку в EPDK (Комитет по регулированию рынка электроэнергии) на получение лицензии на занятие деятельностью в сфере импорта сжиженного природного газа, которая была утверждена 10 апреля 2013 года решением соответствующего органа, таким образом лицензия на импорт пригодного газа получена сроком на 10 лет. Кроме того, компания подписала договор о намерениях на импортирование природного газа в Турцию с одним из известных европейских газовых трейдеров.

11


STROY

İNŞAAT

12

ATA Stroy, TA Group bünyesinde, Kazakistan merkezli olmak üzere, BDT üyesi ülkelerde hızla gelişen inşaat sektörüne nitelikli ve modern inşa teknikleri kullanarak yenilikçi çözümler üretmek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

ATA Stroy, based in Kazakhstan, was incorporated in 2003 under the structure of TA Group for the purpose of generating innovative solutions for the rapidly developing construction sector in the member states of the Commonwealth of Independent States by employing high quality and modern construction techniques.

ATA Stroy saygın yerel ve yabancı firmalarla kurduğu ortaklıklarla portföyündeki yerel deneyimi global teknolojiyle birleştirerek kısa sürede yaklaşık 500.000 m2 bitmiş inşaat alanına imza atmayı başarmıştır.

By virtue of the business partnerships established with the reputable local and foreign firms, ATA Stroy combined the local experience in its portfolio with global technology and managed to achieve a completed construction area figure of approximately 500.000 m2 in a short period of time.

Hızla globalleşen dünyanın yeni cazibe merkezi olan bölgede yerelleşmenin önemine inanan ATA Stroy, deneyimli ve dinamik kadrosuyla ve tamamladığı projeleriyle sektörde inşa ettiği güveni en önemli kazancı olarak görmektedir.

Believing in the importance of becoming localized in the region, which is seen as the new center of attraction for the rapidly globalizing world, ATA Stroy considers the trust achieved in the sector by virtue of the projects completed in the region and its experienced and dynamic staff as its most important achievement.

АТА СТРОЙ была основана в структуре TA Group в 2003 году с центральным офисом в Казахстане. Основной задачей компании является реализация проектов и внедрение новаторских решений в быстроразвивающемся секторе строительства на территории стран СНГ, применяя качественные и современные строительные технологии. Создав партнерские отношения с признанными местными и иностранными компаниями и объединив местный опыт с глобальными технологиями, АТА СТРОЙ в короткие сроки успешно реализовала более 500,000 м2 строительных площадей. В быстро глобализирующемся мире АТА СТРОЙ верит в важность централизации в новом центре тяжести региона и самым большим своим достижением видит завоевание доверия благодаря своей опытной и динамичной команде и завершенным проектам.


13

BUILDING


ATA Stroy şu anda Kazakistan Almatı şehrinde biri 100.000 m2, diğeri 90.000 m2 olmak üzere iki adet alışveriş merkezi, Gorni Gigant’da 10.000 m2 ofis ve 20.000 m2 konuttan oluşan kompleks inşaatları devam etmekte olup bir çok yeni projenin yapım hazırlıklarına devam etmektedir. 2008 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan TA Group bünyesindeki Ata İnşaat ise kısa sürede piyasa şartlarına adapte olup inşaat sektöründe Kazakistan şubesini açarak Kazakistan’daki Ata Stroy’a lojistik destek sağlamaktadır. Bu faaliyetinin yanısıra, Adana’da yine TA Group şirketlerinden ERATA’nın yatırımcılığını üstlendiği 17.000 m2’lik, Eylül 2014 tarihinde hizmete geçecek olan TED Adana Koleji’nin genel müteahhitliğini üstlenmiştir.

14


Ata Story currently executes the construction of two shopping malls in Almaty, Kazakhstan, covering 100.000 m2 and 90.000 m2 areas respectively, and a building complex in Gorni Gigant comprising of 10.000 m2 office space and 20.000 m2 residential areas and continues its preparatory works for numerous new projects. Ata İnşaat, an affiliate of TA Group that initiated its activities in Turkey in 2008, on the other hand adapted to the market conditions in a short time and established a Kazakhstan branch in the construction sector and currently provides logistic support to Ata Stroy in Kazakhstan. In addition to such logistic support activities, the company also acts as the Main Contractor for TED Adana College currently in construction in Adana on a 17.000 m2 area, which will be commissioned in September 2014. The investor for this project is ERATA, another affiliate of TA Group.

В настоящее время АТА СТРОЙ ведет строительство двух торгово-развлекательных центров в городе Алматы, Казахстан общей площадью каждого 100 000 м2 и 90 000 м2, бизнес центра площадью 10 000м2 и жилого комплекса на 20 000м2 в районе Горный Гигант города Алматы, а также готовится начать строительство некоторых новых проектов. Компания Ata İnşaat, созданная в структуре TA Group в Турции, с момента своего основания в 2008 году быстро адаптировалась к условиям рынка в строительном секторе и, открыв свой филиал в Казахстане, оказывает логистическую поддержку для компании АТА СТРОЙ. Помимо этого, Ata İnşaat является генеральным подрядчиком при строительстве Колледжа ТЭД Адана общей площадью 17.000м2, который будет введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Заказчиком и инвестором данного проекта выступает компания ERATA, которая также входит в структуру TA Group.

15


DEVELOPMENT

DATA

TA Group tarafından gayrimenkul geliştirme işine yatırımda bulunmak için Kazakistan’da 2004 yılında kurulmuştur. DATA Development arazi iyileştirme ve geliştirme projelerine yatırım yapmaktadır. Gün itibariyle DATA Development, Almatı’nın lüks bölgelerinden Gorny Gigant’ta bulunan 0,72 hektarlık kendi arazisi üstünde 8.500 m2 toplam alanı olan bir iş merkezi inşaatını tamamlamak üzeredir. Akabinde 2013 yılında yine aynı arazi üzerinde iki blok apartmandan oluşan toplam 10.000 m2’lik residence projesi gerçekleştirecektir.

16

DATA Development was established by TA Group in 2004 in Kazakhstan to make investments in real estate development business. Data Development invests in land reclamation and improvement projects.

Компания была создана в Казахстане в структуре TA Group в 2004 году для развития проектов недвижимости. DATA Development инвестирует в благоустройство и развитие проектов недвижимости.

As of today, Data Development is about to complete the construction of a business center in one of the most luxurious districts of Almaty. The business center will be covering a total area of 8.500 m2 on 0,72 hectar of land owned by TA Group. After completion of this project, the company will execute the residence project in 2013 covering 10.000 m2 on the same plot and comprising of two apartment blocks.

В настоящий момент DATA Development завершает строительство бизнес центра общей площадью 8.500 м2 на земельном участке 0,72 га, расположенном в элитном районе города Алматы - Горный Гигант. После завершения данного проекта в 2013 году на этом же земельном участке начнется строительство жилого комплекса, состоящего из двух блоков, общей площадью 10 000 м2.


HAZIR BETON

BETONATA BETONATA Nisan 2006 tarihinde TA Group ile dünyanın 5. büyük çimento üreticisi İtalcementi Group ortaklığı ile kuruldu.

BETONATA was established in April 2006 through the business partnership of TA Group and İtalcementi Group, the 5th largest cement manufacturer in the world.

БЕТОНАТА была основана в апреле 2006 года при партнерстве TA Group с крупнейшим производителем бетона занимающим 5-ое место в мире, компанией İtalcementi Group.

17


ready-mixed

concrete 18


Yıllık 120.000 m3’lük ilk beton santralini Kazakistan’ın Almatı şehrinde açan BETONATA, daha sonra biri Almatı, biri de Chimkent’te olmak üzere 2 yeni santralle toplam santral sayısını 3’e çıkardı. Şu anda 19 adet mixere, 1 adet beton pompasına ve yine Almatı’de çimento terminaline sahip olan şirketin önümüzdeki 3 yıl içerisindeki hedefi mevcut olan beton santrallerine 4 tane daha ekleyerek toplamda 7 beton santraline ve yıllık 600.000 m3 beton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Kazakistan piyasasında kalite ve servis açısından en çok tercih edilen şirket olarak BETONATA, son 5 yılda özellikle Almatı’da yapılan bütün yüksek katlı betonarme yapıların üstün nitelikli beton ihtiyacını karşılamaktadır.

Establishing its first concrete plant with an annual production capacity of 120,000 m3, in Almaty, Kazakhstan, BETONATA currently owns 3 concrete plants after the construction of 2 new plants, one in Almaty, and the other in Chimkent. The company, which currently owns 19 mixers, 1 concrete pump and a cement terminal again in Almaty, aims to achieve an annual concrete production capacity of 600,000 m3 and increase the number of its concrete plants to 7 by constructing and adding 4 new plants to its existing plants in the forthcoming three years. Being the most preferred company in the Kazakh market with respect to quality and service, BETONATA supplies superior quality concrete for all high-rise reinforced concrete buildings constructed in Almaty in the last five year period.

БЕТОНАТА, открыв в Алматы/ Казахстан завод по производству готового бетона мощностью 120,000 м3 /год, позднее открыла еще 2 завода в Алматы и Шымкенте. В настоящее время компания владеет 19 миксерами, 1 бетонным насосом, а также цементным терминалом в Алматы. В следующий трехлетний период планируется увеличение количества бетонных узлов до 7 путем строительства еще 4-х бетонных узлов и увеличение общей производственной мощности до 600 000 м3. БЕТОНАТА, благодаря качеству предоставляемого сервиса являясь одной из самых предпочитаемых компаний в Казахстане, в особенности в Алматы в последние 5 лет обеспечивает потребность в бетоне на всех строящихся многоэтажных железобетонных конструкциях.

19


Bright Future Ventures TA Group 1996’dan 2002 yılına kadar GML İnternational Limited adlı İngiltere menşeli uluslararası bir finans kuruluşunun Orta Asya temsilciliğini yapmış ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki şirketlere bulundukları ülkelerin bankalarından alınan teminatlar karşılığında dış finansman sağlamıştır. 2003’de temsil şeklinin değişmesiyle TA Group iştiraki olan Bright Future Venture Limited (BFV), GML International ile çözüm ortağı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996’dan bu yana Orta Asya Cumhuriyetleri’nde, ağırlıklı olarak Kazakistan’daki, şirketlere sağlanan toplam finansman miktarı 1.5 milyar USD’ı aşmıştır. BFV uluslararası finansman faaliyetlerine ek olarak şirket birleşmeleri, iktisaplar, borç yeniden yapılanması ve kurumsal finansman danışmanlığı sunmaktadır.

20


From 1996 to 2002, TA Group acted as the Central Asian representative of an international financing institution entitled GML International Limited based in England and provided external financing to the companies in the Central Asian Republics in consideration for the collaterals issued by the banks of their respective countries. As the form of representation was altered in 2003, Bright Future Venture Limited (BFV), an affiliate of TA Group, started

to work with GML International as a solution partner. The amount of total financing facilities provided to the companies in the Central Asian Republics, in particular Kazakhstan, since 1996 exceeded USD 1.5 Billion. In addition to the international financing activities, BFV offers other services such as company mergers, acquisitions, debt restructuring and corporate financing consultancy.

С 1996 по 2002 год TA Group была представителем в Средней Азии международной финансовой компании с головным офисом в Великобритании GML İnternational Limited и на протяжение всего периода обеспечивала среднеазиатским компаниям внешнее финансирование под гарантии локальных банков. С 2003 года был изменен формат взаимоотношений и компания Bright Future Venture Limited (BFV), созданная при участии TA Group, начала работать с GML International в

качестве партнера. Начиная с 1996 года до настоящего времени, общая сумма привлеченного финансирования в страны Средней Азии, в особенности в Казахстан, составила более 1.5 миллиардов Долларов США. Помимо международного финансирования компания BFV также предлагает услуги консультирования по вопросам слияния и поглощения, реструктуризации долга и корпоративного финансирования.

21


TA Group firmalarından ERATA 2011 yılında TED Adana Koleji’ni yapmak üzere kurulmuştur. TED Eğitim Kurumları ile yaptığı prensip antlaşması gereği Adana’da yapılacak olan eğitim kompleksi, 1.256 öğrenci kapasiteli, çağımızın tüm eğitim, öğretim, spor ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir eğitim kampüsü olacaktır. 22

TED eğitim franchise’ı olacak okul için Adana’da piyasa değeri 4.000.000 TL olan 20 dönüm arazi ERATA tarafından 2013 yılı başında satın alınmıştır. Arazinin eğitim arsası imarına dönüştürülmesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından

kabul edilmiş olup, ruhsat için prosedürün tamamlanması beklenmektedir. 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacak olan okulun, 2014 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanarak,

2014-2015 eğitim yılı başlangıcı olan Eylül 2014’de faaliyete geçmesi planlanmaktadır. TED Adana Koleji’nin ardından, ERATA’nın hedefi takip eden 3 yıl içerisinde farklı yerleşkelerde en az 2 TED Koleji daha açabilmektir.


ERATA, an affiliate of TA Group, was incorporated in 2011 for the purpose of constructing TED Adana College. The campus to be constructed in Adana in accordance with the agreement-in-principle executed with TED Educational Institutions will be a modern campus with a capacity for 1.256 students capable of meeting all contemporary education, training, and sport needs. In early 2013, ERATA

purchased 20.000m2 of land in Adana with a current market price of TL 4.000.000 for an educational institution which will be established as a franchise of TED education institutions. The Municipal Council of Adana Metropolitan Municipality agreed to convert the zoning status of the land into an education plot and currently the company is awaiting the finalization of the procedure for the license.

The construction for the educational institution will be initiated in July 2013 and is planned to be complete in April 2014, starting educational activities in September 2014 for 2014-2015 academic year. Following the completion of TED Adana College, ERATA aims to construct and commission a minimum of 2 more TED Colleges within 3 years.

Компания ERATA была создана в структуре TA Group в 2011 году для реализации проекта Колледжа Турецкого Образовательного Фонда в городе Адана. Согласно принципиальной договоренности с Турецким Образовательным Фондом, образовательный комплекс в городе Адана будет расчитан на 1 256 учащихся и будет отвечать всем самым современным требованиям образования и спорта. Для строительства школы

с франшизой Турецкого Образовательного Фонда в Адане компания ERATA в начале 2013 году купила земельный участок общей площадью 20 гектар, рыночная стоимость которого составляет 4.000.000 Турецких Лир. В настоящее время изменение целевого назначения земельного участка под строительство образовательного комплекса одобрено Мэрией города Адана, и ожидается завершение всех разрешительных процедур.

Строительство школы начнется в июле 2013 года и будет завершено в апреле 2014 года. В сентябре 2014 года планируется сдача в эксплуатацию и открытие школы на 2014-2015 учебный год. После завершения строительства Колледжа Турецкого Образовательного Фонда в городе Адана, ERATA планирует строительство еще как минимум двух Колледжей ТОФ в различных регионах страны в течение 3 лет.

23


GalataFilm, hem kendi sınırları içinde, hem de uluslararası alanda daha itibarlı bir konum elde eden ve gittikçe büyüyen Türk sinema sektörüne önemli katkılar vermek için büyük hayallerle yola çıkmıştır. GalataFilm, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” adlı belgeselle 2010 yılında başladığı yolculuğuna, yapım ortağı olduğu 12 milyon dolarlık “Will” ile devam etmiştir. GalataFilm’in hayata geçirdiği diğer cesur ve yenilikçi proje ise “Entelköy- Efeköy”dür. Senaristliğini ve yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği “EntelköyEfeköy”, hem bir Türkiye, hem de bir dünya hikayesidir. İçinde barındırdığı bütün yerel tatlar, dünyanın tüm ülkelerinde başka isimlerle, başka tanıklıklarla hep yaşanıyor. Filmin önermesi evrensel; meselesi, ulusaldan uluslararasına taşan bir mesele. 2011 yılı Aralık ayında gösterime giren film, 520.000 kişi tarafından seyredildi ve 23.ncü Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalları dahil 4 ödül kazanmıştır. GalataFilm’in 2013 yılındaki yeni projesi olan ve yönetmenliğini Caryn Waechter’in yaptığı GECENİN KIZKARDEŞLİĞİ (“The Sisterhood Of Night“) isimli filmin çekimleri New York’ta tamamlanmıştır. Ekim 2013’de Amerika’da vizyona girecektir.

24


GalataFilm set off with great dreams: to contribute significantly to a gradually growing Turkish cinema industry that now has a stronger reputation both within Turkey and abroad.

GalataFilm, начала свой путь с большой мечтой внести свой вклад в развитие Турецкого кинематографа, который в настоящее время набирает авторитет как внутри Турции, так и на международном рынке.

Commencing its journey in 2010 with the documentary The Lost Songs of Anatolia, GalataFilm continued with Will, a $12 million feature film as producer.

К исполнению мечты GalataFilm приступила в 2010 году, выпустив документальный фильм “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” («Потерянные песни Анатолии»), после которого сняла фильм “Will” («Уилл») с бюджетом 12 миллионов долларов.

Ecotopia was another courageous and innovative project by GalataFilm. Written and directed by Yüksel Aksu, Ecotopia is a story relevant to both Turkey and the world. All countries around the world are familiar with the local flavours it harbours; names and testimonials are the only difference. Its proposition is universal; its concern crosses borders. The film which was released in December 2011 pulled in 520.000 admissions at the box office in Turkey and it won 4 major awards at the 23rd Ankara International Film Festival, including Best Film and Best Director. With these qualities, Ecotopia became a benchmark film in explaining GalataFilm’s ideals and is its first feature film shot in Turkey. Currently, GalataFilm’s first new project for 2013, THE SISTERHOOD OF NIGHT directed by Caryn Waechter, has completed shooting in New York and is now in postproduction.

Еще один смелый и новаторский проект GalataFilm – это фильм “Entelköy- Efeköy”, сценаристом и режиссером которого стал Юксель Аксу. Фильм объединил в себе события, которые могли произойти как в Турции, так и в любой другой точке мира. В фильме поднимаются универсальные вопросы от национальных до общечеловеческих. Фильм был выпущен в прокат в декабре 2011 года и собрал 520.000 зрителей. На 23-ем Международном Кинофестивале в Анкаре фильм был удостоен 4 наград, в частности в номинациях «Лучший Фильм» и «Лучший режиссер». Новый проект GalataFilm 2013-го года – это фильм «Сестринство ночи» (“The Sisterhood Of Night“), снятый режиссером Кэрин Вэйчтер в Нью Йорке. Съемки фильма завершены и в октябре 2013 года фильм выйдет в прокат в США.

25


26


27


28


İstanbul Astana Ankara

Almaty

istanbul

almaty

Akatlar Mahallesi, Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş Merkezi No: 16, D Blok Kat: 10 No: 26-27 Beşiktaş, İstanbul-TURKEY Landline: +90 (212) 347 20 02 Fax: +90 (212) 212 20 05

7, Al-Farabi Ave. Business Center Nurly Tau, Blok 4A, 19-th Floor Apt. 98, 050059 Almaty, Republic of Kazakhstan Tel: +7 (727) 311 08 61 (62-65) Fax: +7 (727) 311 08 66

ankara

astana

Reşit Galip Caddesi No:132/2 G.O.P. Çankaya-Ankara-Turkey Tel: +90 (312) 447 35 02 Fax: +90 (312) 447 35 04

74 JM Chubary Str. Temirkazyk Astana, Republic of Kazakhstan Tel: +7 (7172) 44 92 28 Fax: +7 (7172) 44 92 28

Katalog duzeltmeler son  
Katalog duzeltmeler son  
Advertisement