Page 1


TA Group başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere geniş bir coğrafyada farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şemsiye yapıdır. 1996 yılında Kazakistan’da kurulan TA Group, faaliyetlerini bugün için finans ve danışmanlık, inşaat (müteahhitlik, proje geliştirme, hazır beton), enerji, eğitim-öğretim ve yapımcılık olmak üzere beş ana sektörde yoğunlaştırmıştır. Kurulduğu günden bugüne, faaliyet gösterdiği her sektörde, önemli başarı öykülerine imza atmış olan TA Group, son yıllarda uluslararası şirketlerle yaptığı ortaklıklarla, global bir dünya şirketi olma yolunda ciddi adımlar atmıştır.

Taha ALTAYLI Yönetim Kurulu Başkanı

Yapı kimyasallarında, dünya’nın en büyük şirketlerinden biri olan BASF şirketiyle 2003-1008 yılları arasında kurduğu ortaklık bunlardan en önemlilerindendir. 2008 yılında, Put Option hakkını kullanarak, BASF Central Asia adlı ortaklıktaki hisselerini satan Group, daha sonra Italcimenti grubuyla, 2006 yılında, halen, Kazakistan’da faaliyetlerini büyüyerek sürdüren BETONATA adlı join venture şirketini kurmuştur. Akabinde, toptan elektrik ticareti yapan, özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlarda, sektörünün en büyük şirket olan EFT Group ile, Türkiye’de, EFT Turkey A.Ş.’yi kuran TA Group, özellikle enerji sektöründe, benzer ortaklıkları kurmak üzere, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarıyla görüşmelerini sürdürmektedir. 2014 yılından itibaren, Kazakistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden, Avrupa’ya gerçekleşecek olan doğal gaz ticaretinde aktif rol alacak olan TA Group şirketlerinden ENTA Enerji , doğal gaz ve özellikle sıkıştırılmış doğal gaz ticareti konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ile iyi niyet andlaşmasını şimdiden imzalamıştır. Büyüyen bir Dünya Devleti olma yolunda cesaretli adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyetinden çıkan bir dünya markası olmayı kendisine nihai hedef olarak belirleyen TA Group şirketleri, faaliyet gösterdikleri her sektörde, hem kendileri hem de ülkeleri adına, başarı öykülerine imza atmaya ve sahip olduğu profesyonel kadrolarla, yarına emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.


ENTA Enerji Enta Enerji, Şubat 2008 tarihinde Türkiye enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş, ilk faaliyetlerine elektrik ticaretine yönelik toptan satış pazarına 2008 Ekim ayında Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa coğrafyasında etkin olan “Energy Financing Team Group” (EFT) ile yaptığı işortaklığı ile başlamıştır. Türkiye elektrik ticareti piyasasının geliştirilmesine öncülük eden bu iş ortaklığının devamı olarak 2012 senesiyle beraber Enta Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan, ilk etapta toplam 50 MW’lik kurulu güce sahip olma hedefiyle üretim yatırımlarını değerlendirmeye başlamıştır.

Bu vizyonla öncelikli olarak rüzgar enerjisine odaklanmış olan Enta Enerji, ayriyetten bölgesel enerji ticareti, diğer yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesis ve de yurtdışı altyapı yatırım projelerini incelemeyi de sürdürmektedir. 2014 yılında üretime başlamasını planladığı 50 MW’lik kurulu gücü ile Enta Enerji yıllık 130.000 MWh elektrik enerjisi üretmeyi ve de bununla beraber yaklaşık 125.000 ton karbondioksit salımını yenilenebilir enerji kaynadığına dayalı tesisleri sayesinde engellemeyi arzu etmektedir. 27 Haziran 2012 tarihinde EPDK’ya yapmış olduğumuz Spot LNG ithalatı lisans

basvurumuz incelenmiş olup, ilgili kurul’un 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen toplanatısında alınan kararlarla beraber on yıl süreli ithalat (Spot LNG) lisansının şirketimize verilmesi uygun görülmüstür. Bununla beraber Avrupa’nın kıymetli doğalgaz tacir firmalarından bir tanesi ile gelecek 3 ay içerisinde Türkiye’ye doğalgaz ithali konusunda iyi niyet antlaşması şirketimiz tarafından imzalanmıştır.


ATA Stroy & ATA İnşaat (Müteahhitlik) ATA Stroy, TA Group bünyesinde, Kazakistan merkezli olmak üzere, BDT üyesi ülkelerde hızla gelişen inşaat sektörüne nitelikli ve modern inşa teknikleri kullanarak yenilikçi çözümler üretmek üzere 2003 yılında kurulmuştur. ATA Stroy saygın yerel ve yabancı firmalarla kurduğu ortaklıklarla portföyündeki yerel deneyimi global teknolojiyle birleştirerek kısa sürede yaklaşık 500,000 m2‘lik bitmiş inşaat alanına imza atmayı başarmıştır. Hızla globalleşen dünyanın yeni cazibe merkezi olan Orta Asya ve Avrasya bölgesinde

yerelleşmenin önemine inanan ATA Stroy, deneyimli ve dinamik kadrosuyla ve tamamladığı projeleriyle sektörde inşa ettiği güveni en önemli kazancı olarak görmektedir. ATA Stroy kısa bir süre önce açılışını Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı Borovay göller bölgesinde çok kısa sürede 5 yıldızlı bir otel inşaatını tamamlamıştır. Su anda Kazakistan Almata şehrinde biri 100.000 diğeri 90.000 m2 olmak üzere iki adet alışveriş merkezi, Gorni Gigant’da 10.000m2 ofis ve 20.000 m2 konuttan oluşan kompleks inşaatları

devam etmekte olup, ayrıca bir çok yeni projenin yapım hazırlıklarına devam etmektedir. 2008 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan TA Group bünyesindeki Ata İnşaat ise kısa sürede piyasa şartlarına adapte olup inşaat sektöründe Kazakistan şubesini açarak, Kazakistan’daki Ata Stroy’a lojistik destek sağlamaktadır. Bu faaliyetinin yanısıra, Adana’da yine Grup şirketlerinden ERATA’nın yatırımcılığını üstlendiği 17,000 m2’lik, Eylül 2014 tarihinde hizmete geçecek olan TED Adana kolejinin Genel Mütahitliğini üstlenmiştir.


DATA Development (Proje Geliştirme) TA Group tarafından gayrimenkul geliştirme işine yatırımda bulunmak için Kazakistan’da 2004 yılında kurulmuştur. DATA, arazi iyileştirme projelerine ve geliştirme projelerine yatırım yapmaktadır. Şu anda DATA Development, Almata’nın luks bölgelerinden Gorny Gigant’ta bulunan 0,72 hektarlık kendi arazisi üstünde 10000m2 toplam alanı olan bir İs Merkezi insaatini tamamlamak üzeredir. Hemen akabinde bu yıl yine ayni arazi üzerinde iki blok apartmandan oluşan oluşan, toplam 10,000 m2’lik Residence projesi gerceklestirecektir.

BETONATA (Hazır Beton) BETONATA, Nisan 2006 tarihinde, TA Group ile dünyanın 5. Büyük çimento üreticisi, İtalcementi group ortaklığı ile kuruldu. Yıllık 120,000 m3’lük ilk beton santaralini, Kazakistan’ın Almaty şehrinde açan BETONATA, daha sonra, bir Almaty bir de Chimkent olmak üzere 2 yeni santralle toplam santral sayısını 3’e çıkardı. Şu anda 19 adet mixere, 1 adet beton pompasına ve yine Almaty’da Cimento terminaline sahip olan şirketin önümüzdeki 3 yıl içerisindeki hedefi, mevcut olan beton santrallerine 4 tane daha ekleyerek toplamda 7 beton santraline ve yıllık 600,000 m3 beton üretimine ulaşmaktır. Kazakistan piyasasında, kalite ve servis açısından en tutulan şirket olan BETONATA son 5 yılda, özellikle Almaty’da yapılan bütün yuksek katlı betonarme yapıların ihtiyacı olan üstün nitelikle beton üretimini sağlayabilmektedir.


BRIGHT FUTURE VENTURE (BFV) TA Group 1996’dan 2002 yılına kadar, GML İnternational Limited adlı United Kingdam base bir uluslararası finans kuruluşunun, Orta Asya temsilciliğini yapmış ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki şirketlere, o şirketlerin bulunduğu ülkelerin bankalarından alınan teminatlar karşılığında, dış finansman sağlamıştır. 2003’de temsil şekli değişmiş, bir TA Group şirketi olan Bright Future Venture

Limited (BFV) ve GML çözüm ortakları olarak çalışmaya başlamıştır. 1996’dan bu yana Orta Asya ülkelerindeki, ağırlıklı olarak Kazakistan’daki şirketlere sağlanan toplam finansman miktarı 1.5 milyar USD’ı aşmıştır. Uluslararası finansmana ek olarak, BFV, şirket birleşmeleri, iktisaplar, borç yeniden yapılanması ve kurumsal finansman danışmanlığı sunmaktadır.

ERATA TA Group firmalarından ERATA 2011 yılında TED Adana Kolejini yapmak üzere kurulmuştur. TED ile yaptığı prensip antlaşması gereği, Adana’da yapılacak olan eğitim kompleksi, 1256 öğrenci kapasiteli, çağımızın tüm eğitim, öğretim, spor ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir eğitim kurumlarının bir kampüsü olacaktır. TED eğitim franchise’ı olacak okul için, Adana’da, piyasa değeri, 4,000,000 TL olan, 20 dönüm arazi, ERATA tarafından 2013 yılı başında satın alınmıştır. Arazinin, eğitim arsası imarına dönüştürülmesi, Adana Büyükşehir

Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiş olup, ruhsat için prosedürün tamamlanması beklenmektedir. 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacak olan okulun, 2014 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanarak, 20142015 eğitim yılı başlangıcı olan Eylül 2014’de faaliyete geçmesi planlanmaktadır. TED Adana Koleji’nin ardından, ERATA’nın hedefi, takip eden 3 yıl içerisinde, farklı yerleşkelerde en az 2 TED Koleji daha açabilmektir.


GALATA Film GalataFilm, hem kendi sınırları içinde hem de uluslararası alanda daha itibarlı bir konum elde eden ve gittikçe büyüyen Türk sinema sektörüne önemli katkılar vermek için büyük hayallerle yola çıkmıştır. GalataFilm, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” adlı belgeselle 2010 yılında başladığı yolculuğuna, yapım ortağı olduğu 12 milyon dolarlık “Will” ile devam etmiştir. GalataFilm’in hayata

geçirdiği diğer cesur ve yenilikçi proje ise “EntelköyEfeköy”dür. Senaristliğini ve yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği “EntelköyEfeköy”, hem bir Türkiye, hem de bir dünya hikayesidir. İçinde barındırdığı bütün yerel tatlar, dünyanın tüm ülkelerinde başka isimlerle, başka tanıklıklarla hep yaşanıyor. Filmin önermesi evrensel; meselesi, ulusaldan uluslararasına taşan bir mesele. 2011 yılı Aralık ayında gösterime giren film, 520.000

kişi tarafından seyredildi ve 23.ncü Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalları dahil 4 ödül kazanmıştır. GalataFilm’in 2013 yılındaki yeni projesi olan ve yönetmenliğini Caryn Waechter’in yaptığı GECENİN KIZKARDEŞLİĞİ (“The Sisterhood Of Night“) isimli filmin çekimleri New York’ta tamamlanmıştır. Ekim 2013’de Amerika’da vizyona girecektir.


istanbul

almaty

astana

Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş Merkezi No:16 D. Blok Kat:10 No:26-27 Beşiktaş, İstanbul-Turkey Landline: +90 212 347 20 02 Fax: +90 212 212 20 05

7, Al-Farabi ave. Business Center Nurly Tau, Blok 4A, 19-th floor apt. 98, 050059 Almaty, Republic of Kazakhstan Tel: +7 (727) 311 08 61 (62-65) Fax: +7 (727) 311 08 66

74 JM Chubary Str. Temirkazyk Astana, Republic of Kazakhstan Tel: +7 (7172) 44 92 28 Fax: +7 (7172) 44 92 28

www.atastroy.kz

www.galatafilm.com

www.entaenerji.com

Brosur son  
Brosur son  
Advertisement