Page 1

Open trainingen informatie


Inhoudsopgave Contents Inhoudsopgave ...................................................................................................... 1 Page | 2 I AM Consultancy Coaching & Training .................................................................. 3 Ons Diensten pakket .............................................................................................. 4 Advies ................................................................................................................. 4 Coachen .............................................................................................................. 5 Trainen ................................................................................................................ 5 Waarom training .................................................................................................... 6 Jaarrooster 2013 Trainingen .................................................................................. 7 Informatie over trainingen ..................................................................................... 8 Klantgerichte dienstverlening ............................................................................. 8 Functionerings- en beoordelingsgesprekken ....................................................... 9 Telefoonhantering ............................................................................................ 10 Timemanagement ............................................................................................. 11 Stressmanagement ........................................................................................... 12 Werving & selectie ............................................................................................ 13 Ziekte verzuimbeleid ......................................................................................... 14 Projectmanagement ......................................................................................... 15 Public speaking ................................................................................................. 16 Inschrijving en contact ......................................................................................... 17


I AM Consultancy Coaching & Training I AM Consultancy, Coaching and Training is opgericht om de arbeidskracht op Curaçao optimaal te benutten. Missie Samen met onze ambitieuze klanten creëren wij een platform voor mogelijkheden tot ontwikkeling en groei op het gebied van personeel, organisatie en opleiding. Dit proces begeleiden wij op een professionele wijze en in synchronisatie met zowel de behoefte en doelen van onze klanten als van hun gekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden. Ons uiteindelijke doel is een totale benutting van de krachten en talenten van de arbeidskracht op Curaçao. Onze uiteindelijke droom is om een bijdrage te leveren aan de realisatie van Curaçao als de meest ontwikkelde natie ter wereld in haar omvang. Onze intenties, ambities en dromen hebben solide traditionele principes zoals integriteit, betrouwbaarheid en hard werken als basis en onze focus en benadering is creatief, progressief en inspirerend.

Page | 3


Ons Diensten pakket Onze producten en diensten zijn onder te verdelen in de aandachtsgebieden advies, coachen en trainen. Advies Bij advies gaat het om het ontwikkelen van strategie, beleid en instrumenten op het gebied van personeel, organisatie en opleiding. Schematisch en onderverdeeld in algemene en strategische vraagstukken en vraagstukken aangaande instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel ziet dat er als volgt uit: Strategie en algemeen Vaststellen van strategisch beleid op het gebied van personeel, organisatie en opleiding Bepalen van organisatiestructuur Maken van formatieplan Vormen en ombuigen van organisatiecultuur Ontwikkelen van administratieve organisaties Organiseren van sociale personeelsevenementen Instroom Ontwikkelen van werving- en selectiebeleid Maken van introductieprogramma’s Uitvoeren van salarisonderzoeken Doorstroom Beschrijven en waarderen van functies Opzetten van salarisstructuur en flexibele beloningssysteem Ontwikkelen van personeelsevaluatiesysteem Maken van opleidingsbeleidsplan Ontwikkelen van loopbaanplanning Opzetten van ziekteverzuimbeleid

Page | 4


Uitstroom Bepalen van de voorbereidingsactiviteiten op pensioen van medewerkers Ontwikkelen van outplacementbeleid Maken van beleid aangaande exit – interview Het begeleiden van afvloeiingsplannen

Coachen Het coachen kan bestemd zijn voor leidinggevenden of medewerkers en kan betrekking hebben op het toepassen van het geformuleerde beleid, de instrumenten of andere gebieden op basis van de behoefte van de klant. I AM Consultancy, Coaching and Training biedt eveneens teamcoaching o.a. in de vorm van teambuilding en motivatiesessies aan. Trainen Behalve training, gericht op het optimaal toepassen van het ontwikkelde beleid en bijbehorende instrumenten, bieden wij overige trainingen op maat aan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  Public speaking;  Train de trainer;  Vergadertechnieken;  Dienstverlening;  Onderhandelingstechnieken;  Probleemoplossing en conflicthantering;  Sociale en communicatieve vaardigheden;  Algemeen management trainingen;  Projectmanagement.

Page | 5


I AM Consultancy, Coaching & Training synchroniseert haar producten en diensten aangaande advies, coaching en training op de managementfilosofie en methode die de klant hanteert of de voorkeur voor heeft zoals: - Resultaatgericht Management; - Total Quality Management; - Competentie Management; - Talenten Management. Bij haar benadering en focus legt I AM Consultancy, Coaching & Training echter altijd de nadruk op de integrale ontwikkeling en synchronisatie van de groei van de personeelsleden met die van de betreffende organisatie. Met deze benadering garandeert zij niet alleen indrukwekkende resultaten, maar ook een hoge mate van voldoening bij zowel haar klanten, als haar medewerkers.

Waarom training Training is cruciaal voor de ontwikkeling van een organisatie en daarmee ook voor het boeken van succes. De trainingen die door I AM Consultancy, Coaching & Training aangeboden worden, zijn zowel voor de werknemers als voor de werkgevers van groot belang. Training wordt gegeven op basis van vier fundamentele gronden; 1. Het trainen van nieuwe werknemers om hun op die manier kennis te laten maken met het bedrijf en op die manier ook kunnen helpen integreren en kennis laten maken met de missie, visie en cultuur van de organisatie. 2. Bestaande werknemers worden getraind om hun kennis te verfrissen en te vergroten. 3. Als er ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van technologie of nieuwe instrumenten zijn ingevoerd. 4. Ter ondersteuning van groei binnen de organisatie, zoals management en leiderschapstrainingen.

Page | 6


Jaarrooster 2013 Trainingen

Page | 7 Klantgerichte dienstverlening Functionering- & beoordelingsgesprekken Telefoonhantering Timemanagement Stressmanagement Werving en selectie Ziekteverzuimbeleid Projectmanagement Public speaking (2x)

9, 11 & 16 april 2, 7 & 9 mei 21,23 & 28 mei 4 & 6 juni 18 & 20 juni 3, 5 & 10 september 21,26 september & 1 October 5, 7, 12 november 1ste: 3,10,17,24 April & 1,8,15 Mei 2de: 4,11,18,25 September & 2,9,16 October

Trainingen worden gegeven op dinsdag en donderdag en van 08:00-12:00. De training public speaking wordt op woensdag avonden van 19:00-21:00 verzorgd.


Informatie over trainingen Klantgerichte dienstverlening De deelnemer die dagelijks contact heeft met klanten leert tijdens deze training zijn eigen klantgerichte communicatietechnieken verder te verbeteren. Hij leert door de bril van de klant te kijken en naar zijn huidige aanpak. Krijgt meer zelfinzicht en leert de noodzakelijke vaardigheden om de klanttevredenheid te vergroten in allerlei soorten situaties. Resultaat van de training:  Bewust van de mogelijkheden die de functie geeft om klantgerichtere dienstverlening te bieden;  Bewust van eigen krachten en verbeteraspecten;  Kennis over de theorie betreffende klantgerichte dienstverlening en over praktische handvaten beschikken om de eigen dienstverlening in de praktijk te verbeteren;  Opgewassen zijn om met diverse vormen van agressie om te gaan;  In staat om op een professionele wijze een zakelijk en klantgericht telefoongesprek te voeren;  Kennis hebben van mogelijkheden om zowel de eigen dienstverlening als die van de organisatie verder te verbeteren;  Bewust van de leerdoelen aangaande klantgerichte dienstverlening die men bereikt heeft en over een ontwikkelingsplan beschikken om in de praktijk verder aan de slag te gaan. Doelgroep Iedereen die direct of indirect te maken heeft met klanten, zowel intern als extern. Prijs: 575,- 3 dagdelen van 4 uur

Page | 8


Functionerings- en beoordelingsgesprekken Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor iedere manager of leidinggevende. Zowel de leidinggevende als de medewerker Page | 9 ervaart deze gesprekken vaak als een moeilijke activiteit die spanning oproept. In deze training leert de deelnemer op een professionele wijze functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Resultaat van de training:  Bewust van het doel en het belang van de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de plaats die het inneemt in relatie met andere personeelsinstrumenten;  Bewust van de valkuilen en hoe men zich hierop kan voorbereiden en hierop kan inspelen;  Bewust van de voordelen van de gesprekken in het algemeen en van een ontwikkelingsgerichte benadering in het bijzonder;  Bekend met de gespreksstructuur en de gespreksmodellen en over basisvaardigheden beschikken om zich voor de gesprekken voor te bereiden en uit te voeren;  Basis kennis en communicatieve vaardigheden hebben om de gesprekken optimaal uit te voeren;  Een professioneel en ontwikkelingsgericht beoordelingsgesprek kunnen voeren;  Het leertraject aangaande het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt aan de hand van het vastgestelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet. Doelgroep Deze training is bestemd voor leidinggevenden en P&O'ers die het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken in hun takenpakket hebben. Prijs: 575,- 3 dagdelen van 4 uur


Telefoonhantering De deelnemer leert professioneler en klantgerichter telefoongesprekken voeren. Hij leert zijn overtuigingskracht vergroten en meer initiatief te tonen. Ook leert de deelnemer meer de leiding te nemen en te houden in een gesprek. In deze training ontwikkelt hij alle communicatieve vaardigheden om de klanten professioneel te woord te staan en ook om in moeilijke telefoongesprekken te bereiken wat hij wil. Resultaat van de training:  Professioneel en klantgericht telefoongesprekken voeren;  Zelfbewuster en sympathieker zijn tijdens het contact met klanten en prospects;  Sneller tot de kern komen door effectieve luister- en vraagtechnieken toe te passen;  Een klantgerichte en logische structuur aanbrengen in alle gesprekken;  Verbeterde eigen communicatieve vaardigheden;  Leren omgaan met lastige situaties als weerstanden, klachten en slecht nieuws;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet. Doelgroep Deze training is bestemd voor telefonisten, receptionisten en mensen die regelmatig via telefoon contact hebben met klanten en relaties. Prijs: 425,- 2 dagdelen van 4 uur

Page | 10


Timemanagement In deze training leren de deelnemers een bepaalde houding te ontwikkelen, waardoor ze effectiever gaan functioneren. Ze leren de juiste keuzes maken en daarna te werken. Na de training zullen de woorden ‘ik heb geen tijd’ niet meer voorkomen. Resultaat van de training:  Ontwikkelen van visie op tijd en tijdbesteding;  Inzicht krijgen in verschil tussen input en output;  Prioriteiten stellen op basis van én urgentie én belangrijkheid;  Vertalen van prioriteiten naar een effectieve en efficiënte planning;  Efficiënt omgaan met e-mails;  Herkennen van verstoringen en weten die op een efficiënte manier te hanteren;  Ontwikkelen van een proactieve houding;  Herkennen en hanteren van onderliggende belemmerende denk- en gedragspatronen;  Oplossingsgericht nee kunnen zeggen;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet. Doelgroep Deze training is bestemd voor iedereen die te maken heeft met werkdruk, tijdgebrek en veel interrupties en die graag structuur wil leren aanbrengen in de aanpak van zijn werkzaamheden. Prijs: 425,- 2 dagdelen van 4 uur

Page | 11


Stressmanagement De training stressmanagement is bedoeld voor mensen die door hun werk in aanraking komen met problemen, spanningvolle situaties en stress op werk. In de training stressmanagement leert de deelnemer effectiever te worden in zijn werk. Page | 12 Hij leert spanning en stress te herkennen, te erkennen en te voorkomen. Spanning en stress op het werk kunnen resulteren in je ongelukkig voelen en op langere termijn zelfs leiden tot langdurig ziek worden of zelfs burnout. Uitgangspunt bij deze training zijn de ervaringen van de deelnemers zelf met betrekking tot stress op werk, spanning en burn-out symptomen. Resultaat van de training:  Inzicht hebben in de manier waarop men omgaat met problemen, spanningen en stress;  Stress op een effectieve en oplossingsgerichte wijze en met het oog op zowel het rationele als het emotionele aanpakken;  Leren voorkomen en verminderen van stress en burn-out verschijnselen;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet.

Doelgroep Deze training is bestemd voor iedereen die hoge werkdruk ervaart en in aanraking komt met problemen, spanningvolle situaties en stress op het werk. Prijs: 425,- 2 dagdelen van 4 uur


Werving & Selectie In deze training leert de deelnemer op een professionele wijze selecteren. De deelnemer krijgt technieken aangereikt om op een gefundeerde wijze de Page | 13 inhoudelijke expertise en de persoonlijkheid van de kandidaten vast te stellen. Hij leert gesprekken voor bereiden en efficiënt te werk te gaan. Daarbij bekijken we hoe hij de vragen kan stellen die niet voorbereid kunnen worden en dus veel informatie opleveren. Na afloop van de training is de deelnemer beter in staat om effectieve sollicitatiegesprekken af te nemen en kan een beter en scherper beeld vormen van de sollicitant. Na deze training beschikt de deelnemer over een goede basis om succesvol sollicitatiegesprekken te voeren. Resultaat na de training:  Bewust zijn van het doel en het belang van de werving en selectie beleid en de plaats die het inneemt in relatie met andere personeelsinstrumenten;  Bewust zijn van de valkuilen en hoe men zich hierop kan voorbereiden en hierop kan inspelen;  Bekend zijn met de gespreksstructuur en beschikken over basisvaardigheden om zich voor de gesprekken voor te bereiden en uit te voeren;  Diverse interview technieken optimaal kunnen hanteren;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet.

Doelgroep P&O'ers, managers en leidinggevenden die werving en selectie in hun takenpakket hebben. Prijs: 575,- 3 dagdelen van 4 uur


Ziekte verzuimbeleid Ziekteverzuim wordt door vele factoren bepaald. Verzuim kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden, maar ook met organisatieaspecten en het gevoerde ziekteverzuimbeleid. Deze training biedt de deelnemer een zeer Page | 14 compleet programma, waarin alle aspecten voorkomen om op professionele wijze met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan aan de orde komen. Resultaat van de training:  Actuele kennis opdoen van wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim;  Kennis hebben over diverse ziekteverzuim categorieën;  Inzicht in risicofactoren hebben en weten hoe snel en effectief verzuim kan worden voorkomen en verminderd;  Betere verzuimgesprekken leren voeren;  Bewust zijn van de rol van de (directe) leidinggevende en die van de afdeling Human Resources;  Kennis hebben van de diverse instanties die een toegevoegde waarde kunnen bieden en hun specifieke rol hierbij;  Weten hoe de re-integratie proces bevorderd kan worden;  Een praktisch verzuimbeleid binnen eigen organisatie leren introduceren;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet. Doelgroep Deze training is bestemd voor leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met ziekteverzuim. Prijs: 575,- 3 dagdelen van 4 uur


Projectmanagement Tijdens de training Projectmanagement maakt de deelnemer kennis met de theoretische en praktische kanten van projectmanagement. De deelnemer leert Page | 15 een projectteam begeleiden, over interactie en persoonlijke effectiviteit, groepsdynamische processen en over het beheersen van aspecten als kosten, tijd en kwaliteit gedurende een project. Ook leert de deelnemer hoe een project te leiden, zodat het project succesvol en volgens planning verloopt. Resultaat van de training:  Succesvol projectmatig werken;  Een gedegen projectplan maken voor projecten;  De opdracht en het resultaat helder afbakenen;  De inrichting van het project en de organisatie er om heen verzorgen;  Projecten op te delen, te faseren en te plannen;  Inzicht in effectieve samenwerking en communicatie binnen projectteams;  Projecten professioneel beheersen en sturen met behulp van instrumenten die tijdens de training aangereikt zijn;  Projecten beheersen op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie;  Groepsdynamische processen effectief kunnen beheren;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet.

Doelgroep Deze training is ontwikkeld voor (aankomende) projectleiders, projectmedewerkers en voor hen die nog geen concrete ervaring hebben met projectmanagement, maar geïnteresseerd zijn in het rendement van projectmatig werken. Prijs: 695,- 3 dagdelen van 4 uur


Public speaking De training Public Speaking is voor iedereen die presentatievaardigheden onder de knie wil krijgen, die zijn presentatie skills wil verbeteren, die op een Page | 16 motiverende wijze wenst te vergaderen of in zijn eigen bedrijf wil gaan trainen. U leert bij Public Speaking authentiek en inspirerend te communiceren met groepen. Als spreker, vergaderaar en trainer. Resultaat van de training:  De ontstane stress en spanning gerelateerd aan het spreken in het openbaar beter omzetten in positieve energie;  Kennis, inzicht en vaardigheden om presentaties beter te structureren;  Basis vaardigheden bezitten om de diverse soorten toespraken te kunnen houden;  Over basis vaardigheden beschikken om het publiek beter te bereiken en te inspireren;  Het leertraject aan de hand van een zelf ontwikkelde actieplan na de training in de praktijk voortgezet. Doelgroep Deze training is bestemd voor iedereen die weleens of regelmatig presentaties geeft of voor personen die gewoon hun presentatieskills willen verbeteren. Prijs: 695,- 7 dagdelen van 2 uur


Inschrijving en contact De inschrijving voor de verschillende trainingen geschiedt via het online inschrijfformulier: http://tinyurl.com/IAM-inschrijving De betaling voor de trainingen dienen naar de volgende rekening nummer te worden gedaan. Orcobank: 1094550195 Ten name van: I am prosperity Opmerking: vermeldt hier de naam van de kandidaat

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met I AM Consultancy op de telefoonnummers: +599 9 461-7771 Email: info@iam.cw

+599 9 461-7772

Cel: +599 9 512-0099 (Danny Evers) Cel: +599 9 515-3714 ( Miluska Hansen)

Page | 17

Informatieboek IAM  

Informatieboek IAM