Page 1

Navn:

7.ab 2012

LĂŚr fysiklokalet at kende!


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

I dette hæfte skal I:

1. Tegne indretningen i fysiklokalet 2. Skrive materialerne på tegningen 3. Navngive det forskellige kemiske udstyr 4. Lære at måle rumfang på væsker 5. Lære om filtrering 6. Have kørekort til bunsenbrænderen 7. Opvarme væsker i et reagensglas 8. Lære om stødkogning 9. Vide om sikre og usikre arbejdsmetoder

Til sidst skal I testes ved at: 10. Finde ti sikkerhedsfejl på billedet 11. Prøve dig selv 12. Løse blandede opgaver 13. Tippe 15 rigtige

Side 2


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Indretningen i fysiklokalet: Tegn så godt du kan  Oscilloskop + stativ

1 Mekanik

2

Kemi

3

4

5 Magnetisme

EL

EL

Mekanik

Ledninger

Bundsenbrænder i vaskeskabene + dråbeflasker Skufferne: Spatel Digeltang Reagensglas Glasrør Tuscher Gamle sedler

Skab 1: Kolber og bægerglas opvaskemaskine

Lighter Elastik pærer Salt, sukker, olie , glødepinde, vat

Elevskab

Side 3

Lærerskab

6


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Navn og placering på det kemiske udstyr:

Lærerbord skab 1

Lærerbordet skab 1

Lærerbordet skab 1

Kolbe

Cylinderglas

Vaskeskabet Trefod

Vaskeskabet

Bægerglas

Muffe (Skab 5) Reagensglas Skuffe 2

Bunsenbrænder

Stativ Ved skab 1 bagerst

Vaskeskabet

Vaskeskabet

Porcelænstrekant Dråbeflaske

Skuffe 1

Træklemme

Skuffe 1

Digeltang

Tragt Pipette

lærerbordet

Side 4

lærerbordet skab 1


Østre Skole august 2012

Skab 2 hylde 5

Porcelænsskål

Fysiklokalet Skab 2n

Petriskål

Skab 2 n

Reagensglasstativ

Måleglas Morder

Beskyttelsesbriller

Lærerbordet

skab 2;1

Øjenskyller

Skab 2n Brændtæppe Samlemuffe

Skab 5 Væg ved dør

Væg ved dør

 Hvad laver drengen her? Han ”skovler” duften forsigtigt hen mod sig

 Hvorfor gør han sådan? Fordi han skal være forsigtig med at lugte direkte til stofferne nede i glasset. Når man skovler, får man kun en meget lille dosis op i næsen.

Side 5


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

4. At måle rumfang på væsker

Formål: I skal lære at måle rumfanget af væsker nøjagtigt og finde rumfanget af en vanddråbe Aflæsning i måleglas:  Forklar hvorfor drengen på billedet aflæser rumfanget af væsken forkert.

MATERIALER  100 mL måleglas  10 mL måleglas  Reagensglas  Reagensglasstativ

Vandet er skævt i måleglasset.

 Forklar hvorfor pigen på billedet aflæser rumfanget af væsken forkert. Fordi hun kigger skævt oppefra

 Mål hvor meget vand, der kan være i et reagensglas Ca. 30 mL

 Hvor højt når 1 mL og 10 mL vand op i et reagensglas? Find selv på en huskeregel, og skriv den ned. 1 mL i et reagensglas fylder

1 pege-fingerbredde

10 mL i et reagensglas fylder

Ca. 4 fingrer (pege-,lang-,ring- og lillefinger)

Rumfanget af en vanddråbe: ► Sådan gør I: 1. Indstil vandhanen til at dryppe med 1 dråbe ca. hvert tredje sekund. 2. Hold et 10 mL måleglas ind under vandhanen, og fang 100 dråber.  Hvor stort er rumfanget af en vanddråbe?

Side 6

Ca.1/25 mL


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

5. Om filtrering Formål: I skal lære, hvordan man filtrerer en væske. Den almindelige foldning af papiret

MATERIALER  Filtrerpapir  100 mL måleglas  250 mL konisk kolbe  Ur  Plastikskeer  Groft malet kaffe

► Fold et filterpapir, som tegningen herover viser, og sæt det ned i en tragt.  Hvor mange lag papir skal væsken gå gennem ved filtreringen? 3 lag på den ene halvdel og et lag på den anden Foldefilteret  Sådan gør i: 1. Fold et filtrerpapir, som tegningen viser 2. Fold først filtrerpapiret langs de fuldt optrukne linjer 3. Vend papiret om og fold langs de punkterede linjer 4. Buk filtrerpapiret til den viste form Tidtagning  Sådan gør i: 1. Sæt en tragt ned i halsen på kolben 2. Fold et filtrerpapir på den almindelige måde, og sæt det ned i tragten 3. Hæld en teskefuld groft malet kaffe ned i tragten 4. Start et stopur, og hæld lidt efter lidt 100 mL koldt vand gennem filtrerpapiret 5. Hvor lang tid tog filtreringen?

Ca. 6 minutter

6. Gentag forsøget med et foldefilter. Hvor lang tid tog det?  Hvilken foldning var hurtigst?  Hvorfor mon?

2½ minut

Foldefilteret var hurtigst

Fordi vandet kun skal igennem 1 lag filterpapir

Side 7


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

6. At få kørekort til bunsenbrænderen Formål: I skal lære at bruge bunsenbrænderen på en sikker måde  Når I skal tænde for gassen, skal I følge disse 9 punkter. Sæt et hak i feltet, når I har gjort det.

      

1. Langt hår eller løse tørklæder samles i nakken

MATERIALER  Bunsenbrænder+slange  Tændstikker

2. Store ærmer tages af eller rulles op 3. Tryk gasslangen godt fast på gashanen 4. Kontrollér at bunsenbrænderen står sikkert på bordet 5. Luk lufthullet ved at dreje ringen nederst på siden af røret 6. Åbn for gashanen 7. Tænd gassen ved at føre en tændt tændstik hen til mundingen nedefra

 

8. Drej på gashanen til flammen er ca. 10 cm høj 9. Åbn for lufttilførslen igen indtil flammen er blå inde i midten

Test  Lad din makker stille dig spørgsmål om rækkefølgen af punkterne 5 til 9. Du kan ikke bestå prøven, før du kan dem i den rigtige rækkefølge og udenad. Bagefter bytter I roller.

Sådan må bunsenbrænderen ikke brænde!  Hvis man er uheldig, og kan høre en fløjtende lyd fra røret, er der gas nede i røret, og så skal man slukke øjeblikkeligt! Ellers bliver bunsenbrænderen så varm, at man brænder sig alvorligt, når den skal stilles på plads. 1. Følge punkterne 1-4 ovenfor 2. Luk lufthullet helt op 3. Åbn for gashanen 4. Stik en brændende tændstik ind i lufthullet for neden 5. Lyt efter den fløjtende lyd 6. Kig på sikker afstand ind i lufthullet - Brænder gassen? 7. Sluk bunsenbrænderen med det samme!

Side 8


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

7. Opvarmning af væsker i et reagensglas Formål: I skal lære at opvarme væsker på en sikker måde.  Reglerne for opvarmning af en væske i et reagensglas gælder for alle væsker. I dette forsøg skal I bruge vand. Sæt et hak i feltet, når du har gjort det rigtige.

 Tag beskyttelsesbriller på  Fyld kun reagensglasset en tredjedel op med vand

 Hæld nogle få pimpsten ned i reagensglasset

 Sæt en prop med et hul i reagensglasset  Hold reagensglasset med en træklemme, der er sat fast om den øverste del af reagensglasset

 Hold reagensglasset skråt med åbningen væk fra jer  Opvarm glasset ved vandets overflade og aldrig kun i bunden

 Bevæg glasset lidt under opvarmningen, så alt vandet bliver opvarmet

 Hvis du mærker vibrationer i glasset, skal du straks tage det ud af flammen

 Når vandet er faldet til ro igen, kan du evt. varme det lidt mere

Test: Lad din sidekammerat stille dig spørgsmål om indholdet af punkterne. Du består ikke prøven, hvis du ikke kan forklare HVORFOR punkterne 3, 4, og 6 (skrevet med fed skrift) er meget vigtige.

MATERIALER  Bunsenbrænder  Tændstikker  Prop med hul  Beskyttelsesbriller  Pimpsten  Træklemme

Pimpsten virker kun i et stykke tid. Pimpsten er porøse og indeholder luft. Når væsken varmes op vil luften (pga. den udvider sig ved opvarmning) fise ud af stenene, så stenene danser rundt og skaber uro i væsken. Denne uro søger for en slags omrøring og at varmen fordeler sig mere jævnt i væsken. Når luften så er drevet ud, mister de denne egenskab og væsken vil kunne stødkoge igen hvis det ikke allerede har nået sit kogepunkt. Normalt kommer der kun stødkogning indtil væsken har noget sit kogepunkt.

 Hvad gør pimpstenene godt for? De rører rundt i vandet. På den måde er vandet som små kar, der koger og ikke et stort kar som koger. Jo større kar jo mere kan det kogende sprøjte.

Side 9


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

8. Om stødkogning Formål: I skal se en væske stødkoge.  I skal se en stødkogning, så husk! - at åbningen på reagensglasset skal pege væk fra alle. ► Sådan gør I: 1. Tag beskyttelsesbriller på 2. Fyld reagensglasset en tredjedel op med vand 3. Sæt en prop med et hul i reagensglasset 4. Hold reagensglasset med en træklemme, der er sat fast om den øverste del af reagensglasset

MATERIALER  Bunsenbrænder  Tændstikker  Prop med hul  Beskyttelsesbriller  Træklemme

5. VIGTIGT! Hold reagensglasset skråt med åbningen væk fra jer selv og andre 6. Opvarm glasset i bunden, indtil vandet koger

 Hvorfor kan en stødkogning være farlig? Fordi man ikke når at flytte sig, før man er blevet ramt af det kogende vand .

 Hvad kan man gøre for at undgå stødkogning? Bruge pimpsten. Hvis man koger noget i et bægerglas, kan man også selv røre rundt.

Side 10


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

9. Om sikre og usikre arbejdsmetoder Formål: I skal lære nogle enkel og sikre arbejdsmetoder til arbejdet i fysik/kemi-lokalet

Hæld fra en flaske:  Hold etiketten opad som vist på billedet ► Sådan gør i: 1. Læg et A4-papir på bordet og skriv den kemiske formel på eddikesyre på papiret 2. Tag proppen af flasken og læg den omvendt på bordet 2. Tag reagensglas og flaske og hold dem op foran dig 3. Sæt flasken på kanten af reagensglasset og hæld til det er næsten halvt fyldt 4. Sæt reagensglasset i reagensglasstativet. 5. Sæt proppen på flasken igen  kemikalier må aldrig hældes tilbage i flaskerne/bøtterne. Britt kan altid fortælle jer, hvor I skal gøre af det.

MATERIALER  Papir og blyant  Reagensglas med prop uden hul  Spatel  Reagensglasstativ  Køkkensalt  Eddikesyre  Porcelænsskål  Universalindikatorpapir

Lugt til et stof: Sæt aldrig næsen ned til et glas for at lugte til det! ► 1. Vift med hånden som vist på tegningen 2. Start med at holde glasset langt væk 3. Hold det lidt tættere på, indtil I kan lugte noget

Ryst et reagensglas:  Når man ryster et reagensglas, må man aldrig bruge tommelfingeren som prop! ► 1. Sæt reagensglasset i stativet 2. Tag en kvart tre spatelfuld salt og hæld det ned i 3. Sæt prop på reagensglasset 4. Ryst glasset fra side til side, som vist på tegningen, til saltet er opløst  Tag noget universalindikatorpapir og hæld opløsningen ud i beholderen med samme farve, som papiret får. Hvilken farve fik papiret? Rødt - orange Hvilke farver har beholderne? Blå - gul - rød.

Side 11


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Find 10 sikkerhedsfejl på billedet ► Kig på billedet og skriv de ti fejl på side 13

Side 12


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Skriv de 10 sikkerhedsfejl på billedet s. 12

1

En kaster en bog gennem lokalet

2

En løber rundt, en anden leger gemme

3

Skateboardet på gulvet, kan man falde i

4

5

6

7

8

9

10

Kørestolsbrugeren bærer rundt på en væske, hvor det kan vælte ned over hende

En pige sidder med ryggen til en tændt bunsenbrænder

En elev hælder noget op, mens hun kigger væk , en anden varmer noget op, mens hun kigger væk En varmer noget op, mens åbningen på reagensglasset peger hen imod en anden elev

En kravler rundt oppe på skabet

En spiser mens han vender ryggen til åben ild. En anden spiser mens hans hår er ved at blive brændt af bunsenbrænderen

Der ligger ting på gulvet og flyder, så man kan falde over det

Side 13


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Prøv dig selv

Kan du huske?  Hvilken af dine sanser må du ikke bruge, når du undersøger et stof? Smagssansen

 Hvad bruges en treklemme til? Til at holde et reagensglas, når det skal varmes op

 Hvorfor hedder det en konisk kolbe? Fordi den bliver smallere

 Hvordan skal vi stille/lægge ting der ruller, som fx en tragt eller en prop? ”På hovedet”  Hvilken hvid ting skal vi altid bruge, når vi hælder stoffer op i reagensglas? tragt

 Hvad er årsagen til at bunsenbrænderen ”fløjter”? At der er gas i ”skorstenen”, det er farligt, for så bliver den så varm, at man ikke kan røre ved den, når den skal stilles på plads

 Hvorfor virker pimpsten? De indeholder luft, som får dem til at ”rører rundt”, når de bliver varme

 Hvad skal vi gøre, når vi kan mærke vores opvarmning sitrer? Tage den ud af flammen

 Nævn nogle farlige situationer, som kan opstå, når vi bruger bunsenbrænderen Skorstenen bliver varm// gassen er åben uden at være tændt// hvis slangen er snoet, kan bunsenbrænderen vælte// hår, tøj og andet løst eller langt kan blive brændt af // hvis man rækker ind over for at tage noget

 Undersøg kemiske stoffer hjemme hos dig selv. I køkkenet, på badeværelset, på dit værelse, på værkstedet. Hvilke fandt du? Syre (afkalker) i køkkenet, base i sæberne, petroleum, klor og benzin på værkstedet. Cola på værelset. Sæbe og toiletrens på badeværelset.

Side 14


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Blandede opgaver

Svar på spørgsmålene så godt du kan  brug gerne Nettet - hvis det giver mening.

Hvad er det mindste vi kender? En elektron. Faktisk er den ny-fundne HIGGS-partikel endnu mindre. Den er årsagen til, at ting vejer noget. Det kunne være smart, hvis man kunne finde ud af at fjerne den fra chokolade og andet guf!  Ellers er kvarker ret små. Der kan være 10 mia. (et 1-tal med 9 nuller) kvarker på et Hydrogenatom! Værre er det med superstrenge. Dem kan der være en trillion (et 1-tal med 18 nuller) af dem på en kvark! Men om de overhovedet findes er man ikke engang enige om!

Hvad er det største vi kender? Universet

Hvad er det varmeste, vi kender? Death Valley var engang 56C varm! Stjernerne er det varmeste i Universet, vores sol er fx 15 millioner C i midten og 6.000C på overfladen. Astronomer mener, at universet aldrig har været varmere, end i det splitsekund Big Bang varede. Her var temperaturen en Kvintillion altså et 1-tal med 30 nuller eller en million million million million million eller 1000 milliarder milliarder milliarder 

Hvad er det koldeste, vi kender? Den koldeste temperatur på jorden er -89C, det blev målt på Antarktis. Det koldeste sted i universet er Boomerang-tågen, Boomerang Nebula på -272C. Tågen ligger 5.000 lysår fra Jorden. Oven i købet blæser der altid en kraftig blæst i denne tåge, så det føles endnu koldere, hvis man ikke har trukket huen godt ned om ørerne! 

Side 15


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Tip 15

Spørgsmål

1

x

2

Reagensglas

Måleglas

Bægerglas

1/10 L

1/100 L

1/1000 L

Hvilket stof er hårdest?

Træ

Stearin

Glas

Hvilket stof er ikke brandbart?

Sprit

Olie

Glas

Hvordan skal etiketten vende, når man hælder af en flaske?

Væk fra hånden

Ind i hånden

Det er lige meget

Hvad er rumfanget på en dråbe - cirka?

1/25 mL

1 mL

3 mL

Træklemme

Tang

Pincet

Stearin

Vand

Glas

De 4 elementer

120

Flere hundrede

Sand

Salt

Jern

Hvad hedder den foldning af filtrerpapir, som er bedst?

foldefilter

viftefilter

kaffefilter

Hvad er det mest sikre at slukke en brand med?

Vand

Brandtæppe

Cola

Når der er for meget tryk på

Når der er luft i systemet

Når der er gas i skorstenen

tommelfingeren

pegefingeren

Ingen af delene

glanspapir

Universalindikatorpapir

universalpapir

Hvilket udstyr bruger vi til at måle rumfang? 1 mL er det samme som:

Et reagensglas, der opvarmes, skal holdes med en Hvilket stof smelter først? Hvor mange grundstoffer findes der? Hvilket stof kan opløses i vand?

Hvornår kan man risikere, at bunsenbrænderen fløjter? Hvad kan man bruge som prop på reagensglasset? Hvad hedder papiret, der kan skifte farve, når man kommer en væske på?

Side 16


Østre Skole august 2012

Fysiklokalet

Noter til fremlæggelsen

1: Præsentation

2: Specielle ting

3:Praksis

4:Teori

5:Perspektiv

•Jeg skal vise noget om...

•Jeg har taget...frem

•Så sker der det, at...

•Det sker fordi...

•Det er vigtigt at vide noget om, fordi...

Side 17

Lær fysiklokalet at kende  

fysik, kemi,

Lær fysiklokalet at kende  

fysik, kemi,

Advertisement