Page 1

OŠ”Dušan Dugalić”


Osnovna škola “Dušan Dugalić” u Beogradu, osnovana je 1961.godine kao prva škola u Srbiji koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem učenika sa ometenošću u mentalnom razvoju, i kombinovanim smetnjama iz spektra autizma.


U školi se obrazuje do 120 učenika, kroz redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti, kroz koje učenici osim sticanja novih znanja razvijaju svoju kreativnost. Sa učenicima radi 26 defektologa i stručni saradnici, psiholog, logoped, somatoped-reedukator psihomotorike, a po potrebi se uključuju i drugi stručnjnaci iz šire sredine, kao stručni konsultanti.


Kao baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, organizujemo i praktičnu nastavu za studente, kroz koju naši nastavnici kroz demonstrativne časove edukuju studente za praktičan rad. Nastavnici i stručni saradnici permanentno se obrazuju kroz redovne poslediplomske i doktorske studije, kao i različite edukacije, seminare, tribine i saradnju sa sturčnjacima iz zemlje i inostranstva.

SENZORNA SOBA


• U školi se primenjuju savremene metode i oblici rada i trudimo se da uvedemo inovativnost u sve oblike nastavnog i vannastavnog procesa. Kao što su: radioničarski rad, primena lutaka u nastavi, tematsko planiranje, individualni pristup u grupnom radu, muzikoterapija, individualno praćenje učenika i dr. Ostvarujemo dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, a sa roditeljima učenika naše škole razvili smo partnerske odnose čime se približava zahtevima evropskih standarda u toj oblasti.


Kreativna radionica, đačka zadruga “Mali Vračarci”, radionica za izradu sveća, ukrasnih predmeta od keramike, radionica veza, kao i više puta nagrađivano školsko lutkarsko pozorište “Ole Spavajko”, edukativno - psihološke radionice za psiho-socijalnu podršku deci i porodici, samo su neke od aktivnosti vannastavnog procesa kojim pokušavamo da stvorimo uslove da naši učenici kroz učenje i rad steknu znanja i iskustva i pripreme se za samostalan život i postanu ravnopravni članovi zajednice.


• Kroz vannastavne aktivnosti učenici razvijaju svoju kreativnost, edukuju se za osnovne radne procese i kroz specifične oblike rada i igru razvijaju svoje socijalne kontakte i veštine. Učenički radovi nalaze se u holovima naše škole.


• Organizujemo i učestvujemo u velikom broju priredbi i manifestacija, kako u školi tako i u široj društvenoj zajednici.

PRODAJNA IZLOŽBA RADOVA NAŠIH UČENIKA


• U cilju poboljšanja uslova života i rada naših učenika realizujemo raznovrsne porojekte koji su podržani od MPS i Gradskog sekretarijata za obrazovanje. Sarađujemo sa velikim brojem institucija i organizacija, roditeljskih udruženja, NVO, kako iz Srbije tako i iz inostranstva.


• Za postignute rezultate 2002./2003. godine od Ministarstva Prosvete i sport Republike Srbije i Skupštine grada Beograda dobili smo priznanje “Sveti Sava” kao najbolja •Osvojili smo i veliki broj nagrada i osnovna škola.

priznanja u različitim takmičenjima i drugim vrstama aktivnosti kojima se bavi naša škola.


• Nadamo se da ćemo u narednom periodu svi zajedno, korak po korak, pronalziti puteve daljeg razvoja škole i aktivnog uključivanja u lokalnu zajednicu, stavljajući u prvi plan potrebe naših učenika!


POSETITE NAS I POSTANITE NAŠ PRIJATELj


osdugalic.edu.rs osdusandugalic.blogspot.com adresa ナ。kole : ト親rdapska 19 / 11000 Beograd telefoni ナ。kole : 011.28.36.769. / 011.28.36.838 e-mail ナ。kole : timozes@osdugalic.edu.rs dusan.dugalic@gmail.com

osnovna škola"dušan dugalić"  

presentation .ppt osnovne škole "dušan dugalić" u beogradu

osnovna škola"dušan dugalić"  

presentation .ppt osnovne škole "dušan dugalić" u beogradu

Advertisement