s.s.

Page 1

O.Ш.”Душан Дугалић” Наставни предмет:

Тема:

Узраст:

Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичко васпитање Употреба интерактивне табле на часу српског језика “Свети Сава” Четврти разред


Развој мишљења,активног слушања,опажања,правилног говора и ликовног изражавања

 Повезивање изговорених речи са оним што се види,препознавање

и именовање.  Усвајање различитих техника ликовног изражавања  Развој музичке културе и усвајање текста и мелодије химне.  Корелација градива у оквиру различитих предмета.  Развијање способности за интеграцију сензорних утисака

кроз основне вежбе из тактилне, визуелне и аудитивне перцепције.  Интеграција сензорних утисака,повезиваење звука са сликама,радњом,говором и ритмом.


Српски језик Наставна јединица: “Свети Сава” Циљ и задаци: Утврђивање основних знања о светом Сави Уводни део:препознајемо слику св.Саве Главни део: Тихо се у позадини чује се музика химне. Шта су химне?Химне су песме које се пишу и певају у част оних људи који су својим делима и начином живота допринели бољем животу једног народа. У нашем народу је химна посвећена св.Сави. Сада ћемо сазнати нешто више о животу св. Саве. Када је Савин дан,дан св.Саве?

Завршни део: Подела у 2 групе ученика, свака добија по једну слику светог Саве. Задатак: бојимо/цртамо светог Саву


СВЕТИ САВА


У стара времена, у 12. веку, Србијом је владао Велики Жупан Стефан Немања. Он и његова жена Ана имали су два сина – Вукана и Стефана – и неколико ћерки, али су желели да добију још једно дете...


...Растко је растао изучавајући књиге, слушајући учитеље и проучавајући хришћанску науку, Свето Писмо.


Отварао је школе , болнице и помагао слабим и немоћним.Зато му је народ посветио химну и зато се слави св.Сава као школска слава 27.01.сваке године

Свети Сава и Стефан Немања Оснивају манастир Хиландар. Фреска из манастира Хиландар


 Читам ученицима текст химне а

ученици отварају текст химне на дигиталној табли и прате текст химне “Свети Сава”. Ученицима читам песму и заједно певамо. Уче да је певају.  Пуштам и це-де “Химна Светом Сави”. Текст химне

Слика фреске из манастира Милешева


Свети Сава

Свети Симеон

Растко Немањић

На основу оног што смо радили,повежи слике. Милешева

Храм светог Саве


Корелација са осталим предметима бојење слике св.Саве у паровима

Завршни део часа Подела у 2 групе. Свака група од припремљеног матријала ( радни листићи за бојење,папир,фломастери,темпере,водене боје) обојиће, креирати по слободном избору цртеж св.Саве. Истицање радова на табли, избор и анализа најуспешнијих Радова. Ти радови се остављају на паноу. Све време слушамо химну св.Саве


Химна Светом Сави


Свети Сава

Саву српску славу, Пред престолом Творца! Да се српска сва срца С тобом уједине, Сунце мира, љубави Да нам свима сине; Да живимо сви у слози, Свети Саво, ти помози, Почуј глас свог рода, Српскога народа! Пет векова Србин је у ропству чамио, Светитеља Саве Име је славио. Свети Сава Србе воли И за њих се Богу моли. Појте му Срби, Песму и утројте!

Храм светог Саве на Врачау


Радни листићи


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.