Page 1

Kennismakings avond groep 7a en 7b


Doel van de avond  Kennismaken

met de leerkrachten: Frederieke, Agnes en Anneke  Stagiair: Remco  ALGEMENE (NIEUWE) ZAKEN  UITLEG VAKKEN / ACTIVITEITEN  VRAGEN BEANTWOORDEN


(Nieuwe) afspraken – regels  Inloop  Nieuwe

ingang groepen 7  Schoenen uit in de klas  weektaak, werken op niveau  bovenbouw, dus meer zelfstandigheid, verantwoordelijk voor je spullen, werk en elkaar.  geen specifieke schrijfmethode meer voor groep 7 e.v.


Groepsvorming 7

regels  Sfeer in de klas (en daarbuiten)  Elkaar kunnen aanspreken  Opdrachten  Leerkrachten hebben direct contact over omgaan met elkaar én de leerstof  Nieuw: KIVA (ouderavond 3 okt. 19.30 uur)


Spreekbeurt • Informatie. Dit hebben de leerlingen al mee naar huis gekregen, met de data van spreek- en boekenbeurt. • Onderwerp iets ‘verder van huis’. • Vertellen m.b.v. PowerPoint is een mogelijkheid; er mag ook een andere (creatieve)vorm gekozen worden. • Thuis oefenen met papa/mama. • Hulp en opbouwende kritiek wordt op prijs gesteld!


Boekenbeurt  Kies

samen een boek, met een niveau wat goed past bij uw kind  Laat uw kind oefenen met het vloeiend voorlezen van het geselecteerde stuk tekst  Deze informatie is ook mee naar huis gegaan.


Leesmotivatie  voorlezen/

zelf stillezen  Voorleeskampioen in groep 7a  schrijver op bezoek in groep 7b  Estafette: 3 x in de week; 2 basislessen en 1 toepassingsles


Documentatiecentrum   

groep 7 werkstuk over verschillende onderwerpen: dieren, w.o. meerdere boeken gebruiken + computer, presenteren aan elkaar Leren werken met opmaak in Word en Power point


Extra zorg in de klas  Ralfi-lezen  Begrijpend

lezen  Rekenen-taal-spelling (denk thuis aan tafels oefenen en spellingkampioen!!)  Acadin ( computerprogramma voor meerbegaafden)  Tussentijds bijstellen


Uitleg van verschillende vakken en activiteiten  Taal/lezen  Rekenen  Wereld

oriëntatie  Verkeer  Muziek  Bewegingsonderwijs  Expressievakken


Taalactief 

•luisteren, spreken, gesprek •stellen •taalbeschouwing •woordenschat •Informatiemiddelen •spelling


10 thema’s verdeeld over het jaar 2

thema’s verdeeld over 7 weken  iedere 8e week is de parkeerweek (extra uitleg en zorg)  elk thema is gekoppeld aan een verhaal  na ieder thema een toets  na iedere toets remediëring of verrijking  in het werkboek extra toepassingslessen om de geleerde vaardigheden te oefenen


Nieuwsbegrip  Wekelijks

actuele tekst uit het nieuws  Leerlingen van groep 5 t/m 8 door elkaar op niveau (AA/A/B/C) op dinsdagmiddag het eerste uur.  Met leerkracht tekst ‘doorspitten’  Iedere 6e les=blokles=toets.  leerlingen kunnen van niveau switchen  Wekelijks extra les XL zelfstandig op computer in dag/weektaak.


Rekenen: De Wereld in Getallen  oriëntatie

in de getallen tot 1 miljoen  cijferen (optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen)  kommagetallen  breuken en procenten  geld, tijd, meten en meetkunde  verhoudingen


Weekplan van een blok  Basislessen:

maandag t/m donderdag  Vrijdag afmaken van de weektaak  Leerlingenboek (3 * niveaus)+ werkboek  Aanpassingen in niveau met bijwerkboek en pluswerkboek  Week 4 of 5 toets  Week 5 of 6 herhaling/verrijking


Naut: natuur en techniek Met thema’s Levende en niet levende natuur Respect en zorgzaamheid Aandacht voor techniek Techniek: door mensen gemaakt Samenhang met de natuur Begrip van de wereld om je heen Extra projecten van NME (jaarlijks wisselend)


Meander  Leren

kijken en begrijpen van de wereld om ons heen. Vijf thema’s:  Onderweg: reis door landen  Om ons heen: West- en Oost-Europa  Waterland: water in Europa  Platteland: platteland van Europa  Over de grens: West-Europa, niet de EU  bakkaarten.  Topografie is geïntegreerd in de methode; ieder thema eigen topotoets.


Brandaan Vijf thema’s:  Tijd van de jagers en boeren: Egypte  Tijd van de Grieken en Romeinen  Tijd van Monniken en ridders: Christendom  Tijd van steden en staten  Tijd van de ontdekkers en hervormers  Bakkaarten  Overzicht op de tijdsbalk.  Extra jaarlijks project “Heemkunde”


Verkeer: Jeugdverkeerskrant Onderwerpen:  Fietsers  Verkeersborden

en tekens

 Voorrang  Van

richting veranderen  Fietskeuring door 3VO (onder schooltijd)


Engels: Hello World  Leren

communiceren  Nodig voor andere mensen  Nodig voor andere culturen  Positieve houding stimuleren  Voorkennis vergroten  Vaardigheden ontwikkelen  Zeer gevarieerde oefeningen


Expressiemiddag  Wekelijks/

2-wekelijks intekenen  Onderwerpen volgens de kerndoelen sluiten aan bij: * seizoenen * feestdagen * thema’s van de vakken e.d.  Gebruik van verschillende materialen/technieken  Aftekenen op een aftekenlijst


Drama  Verhalenboek:

twee leerlingen schrijven een verhaal en ze vragen anderen erbij om het uit te spelen (staat niet vast op het rooster)  Methode “Drama moet je doen”


Bewegingsonderwijs  Volgens

jaarplan  Nieuwe methode  Woensdag: Toestellenles wordt 2x aangeboden (basisles + verrijkingsles)  Donderdag: Sport en Spel  Douchen van belang: *meer transpireren (puberteit) *hygiëne belangrijk *onderdeel van opvoeding  Deze dagen de fiets mee.


Muziek   

Vrijdag (1x per 2 weken) Vakdocent: Bert Koster Aandacht voor :  Zang  Dans  Beweging  Ritme  Luisteroefeningen  muziekgeschiedenis


ICT-vaardigheden Tijdens zelfstandig werken:  Media Masters (23-30 nov.) (= week v/d Mediawijsheid)  Woordenschat  Spelling  Rekenen  Nieuwsbegrip  Verhalen/teksten  Acadin  Volgens competentielijst


Digitaal schoolbord  Ondersteuning  

lessen

O.a. uitleg Gebruik internet  Filmpjes  Tv-uitzendingen

weekjournaal)  Nieuwsbegrip

(bijv. troonrede, schooltv-


Schoolreiskamp  24

t/m 26 april 2013  Alle leerlingen groep 7  ERVE-AAFTINK Lemele  hulpouders van de ouderhulplijst (ouderhulp wordt t.z.t. gevraagd)  Graag een goede/veilige fiets


Oproep ď‚› Het

luizenteam wil graag nog versterking van het team. ď‚› Ook Knalgroen is nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om in een voorstelling n.a.v. een project/feest enz. mee te spelen. (Een aantal medespelers(speelsters) heeft

afgezegd wegens tijdgebrek en een ruime voorraad aan spelers is daarom zeer welkom. Het eerst volgende stuk kan dan misschien over Sint Maarten gaan)


WIE NOG EEN VRAAG??


Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.

powerpoint_kennismakingsavond_laatste_versie_test1  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/documenten/powerpoint_kennismakingsavond_laatste_versie_test1.ppt

Advertisement