Page 1

Redactie: Henriëtte

2012-2013 nieuwsbrief 17 Agenda 29 januari 30 januari 31 januari 4 en 5 februari 6 februari 7 februari 7 februari 9 februari 11 februari 12 februari 14 februari 14 februari 18 t/m 22 februari 28 februari

TSO vergadering GMR vergadering Open huis Zeven Linden (19.00) Eindtoets groep 8 Feestelijke ouderavond groepen 7 Open avond voortgezet onderwijs Hoogeveen Rapport mee OPA Open avond voortgezet onderwijs Hoogeveen Contactavond Contactavond Filmfestival groep 5 t/m 8 Vakantie Panelgesprek klassenouders (19.30-20.30 uur)

Welkom op o.b.s. Het Groene Hart Thijs en Renske bij juf Esmee, juf Sylvana en juf Fien in groep 1/2c, de egelgroep. Wij wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op het Groene Hart. Gevonden voorwerpen In het kantoor van Jaap staat een bak met gevonden voorwerpen. Wij verzoeken ouders en leerlingen om de komende weken te kijken of er eigendommen bij zitten. Na de contactavonden gaan de spullen naar een goed doel. Nieuws uit de Bieb We hebben afgelopen week 3 dozen met stripboeken gekregen en daar zijn we heel blij mee! Ook hebben we een aantal leuke tassen met boeken gekregen! Hartelijk dank voor het meedenken- en vullen van onze bieb. Volgende week is het voorleesweek op onze school en in deze week zullen de meeste groepen in de bieb komen luisteren naar een verhaal! Kortom, we hebben het fijn in de BIEB! Groetjes, Juf Maria

25 januari 2013 Nieuwe lay-out De Nieuwsbrief heeft een nieuw digitaal jasje! Milou, bedankt. We zijn er blij mee. Een bericht van de MR De nieuwe MR: De Medezeggenschapsraad (MR) in de nieuwe samenstelling is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. De MR bestaat nu uit de volgende leden: - vanuit de leerkrachten: Manon Steenbergen, Agnes Spijker, Esmee van Diermen en Gerda Hoogstra; - vanuit de ouders: Ellen van 't Zand, Pascal Bunskoek, Margriet Brandsma en Dirk-Jan Been Binnen de MR is Dirk-Jan benoemd tot voorzitter en Agnes benoemd tot secretaris. Manon vertegenwoordigt onze MR in de gemeenschappelijke MR van alle scholen binnen de Stichting Wolderwijs. Margriet is het aanspreekpunt voor de Ouderraad. Eén van de eerste dingen, die de MR heeft gedaan, is het opstellen van een activiteitenkalender, waarin alle onderwerpen worden genoemd, die de MR in één schooljaar wil behandelen. Een groot aantal van deze onderwerpen worden besproken met de directeur van onze school, Henriette Slinkman. Het komende jaar wordt veel tijd besteed aan het invullen van onderwerpen, die in het schooljaarplan staan. Veel van deze onderwerpen hebben te maken met de kwaliteit van het onderwijs op school en de manier waarop dit onderwijs op school wordt gegeven. Op de site van de school kunt u de agenda's en notulen vinden van onze vergaderingen. Ook de activiteitenkalender wordt op de site geplaatst, zodat je kunt zien welk onderwerp in welke maand aan bod komt in de MR. Natuurlijk is een ieder van harte uitgenodigd om de vergaderingen van de MR bij te wonen; de vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata kunt u vinden in de schoolgids en in de wekelijkse nieuwsbrief van school. Als men vragen of opmerkingen heeft over het werk van de MR, spreek dan vooral één van de MR leden hierop aan. U kunt natuurlijk ook mailen: mr@groenehartzuidwolde.nl

nieuwsbrief%2017%20250113  
nieuwsbrief%2017%20250113  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/nieuwsbrief%2017%20250113.pdf

Advertisement