Page 1

Jaarplanning Medezeggenschapsraad 2012-2013 Maand

Onderwerp

September

Structureel: - Jaarplan MR vaststellen - Scholingsbehoefte MR vaststellen - School(jaar)plan definitief vaststellen - Schooljaarverslag vaststellen - Taakbeleid leerkrachten vaststellen - Vaststellen items advies/instemming schooljaar Ad hoc: Structureel: - opstellen jaarverslag MR Ad hoc: Structureel: - Bespreken consequenties 01-10 telling (prognose voor Het Groene Hart) - Verkiezingen MR Ad hoc: Structureel: - Taakverdeling MR Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Bespreken schoolbegroting Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Vaststellen vakantieregeling (vanuit GMR)

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni/Juli

Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Bespreken 1e concept formatie incl. groepsindeling - Evaluatie tussenopbrengsten midden toetsen Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Evaluatie TSO Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Bespreken 2e concept formatie - Vergaderdata MR vaststellen - Zelfevaluatie MR Ad hoc: - Bespreken borgingsdocument en protocollen Structureel: - Vaststellen schoolgids - Vaststellen formatie volgend schooljaar - Evaluatie eindopbrengsten eind toetsen - School(jaar)plan volgend seizoen bespreken - Evaluatie financiele middelen MR (vrienden van rekening) Ad hoc: -

Recht

Inst. MR Inst. MR Inst. PMR

Verantw. voor levering info MR MR Directie/MR Directie Directie Directie

Secretaris MR

Directie Voorz./secr. MR

MR Directie Directie Directie Inst.(G)MR

Directie Directie Directie Directie Directie

Directie Directie Secr.MR MR Directie Inst.MR Inst.PMR

Directie Directie Directie Directie Voorzitter MR

Jaarplanning_MR_2012-2013  
Jaarplanning_MR_2012-2013  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/Jaarplanning_MR_2012-2013.doc

Advertisement