Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang

: : : :

Medezeggenschapsraad Personeelskamer OBS Het Groene Hart 11-12-2012 19.30 uur

1. 19.30 uur: Opening en mededelingen 2. 19.40 uur: Introductie nieuwe MR leden 3. 20.00 uur: Verkiezing  Voorzitter  Secretaris 4. 20.30 uur: Bespreking met directie Onderwerpen:  Protocollen: o Pestprotocol o Protocol instroom-doorstroom-uitstroom  Borgingsdocumenten: o Interactie o Structuur  Indeling nieuwe groep 2  Mededelingen 5. 21.00 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen:  Notulen vergadering 16-10-2012  Acties vanuit vorige vergaderingen o Opstellen jaar activiteitenkalender o Benoemen contactpersoon richting OR 6. 21.20 uur: Ingekomen stukken 7. 21.25 uur: Continue rooster 8. 21.40 uur: GMR  Notulen GMR 01-11-2012 met diverse bijlagen 9. 21.50 uur: Rondvraag

Agenda111212  
Agenda111212  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/Agenda111212.pdf

Advertisement