Page 1

2012-2013 nummer 2

21 september 2012

Redactie: Henriëtte en Chantal

Agenda:

KIVA

21 september: Techniekdag Wolfsbos gr.8 24 september: OR ledenvergadering 25 september: Infoavond gr. 1, 2 en 4 26 september: Kinderpostzegels 26 september: Infoavond gr. 3 en 8 27 september: Infoavond gr. 5, 6 en 7 2 oktober: TSO vergadering 3 oktober: Start Kinderboekenweek 3 oktober: Ouderavond KIVA 5 oktober: Rommelmarkt 13 oktober: OPA 16 oktober: OR en MR vergadering 17 oktober: Feestelijke ouderavond gr. 1/2 18 oktober: Open dag Wolderwijs 19 oktober: Studiedag (alle lln. vrij) 22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie 29 oktober: Luizencontrole 29 oktober: Studiemiddag (gr. 1 t/m 4 vrij) 29 oktober: Start project herfst/bos

In de vorige nieuwsbrief stond dat KIVA in eerste instantie voor groep 6 en 7 is. Dit moet groep 5 en 6 zijn. De ouderavond is uiteraard ook bedoeld voor de ouders van leerlingen in groep 5 t/m 8.

Welkom op o.b.s. Het Groene Hart Imaan Ibrahim Mohamud in groep 1/2c, de egels.

Schoolfotograaf Aankomende maandagmiddag 24 september en dinsdagmiddag 25 september komt de schoolfotograaf op school om groepsfoto’s te maken. Op maandagmiddag! gaan alle drie kleutergroepen, groep 3 en de groepen 7b en 8a op de foto. Op dinsdagmiddag! alle groepen 4 t/m 6 en de groepen 7a en 8b. Er worden dit jaar alleen groepsfoto’s gemaakt. Over het bestellen en betalen krijgt u nog nadere informatie in een volgende nieuwsbrief.

Informatieavond Op 25 september, 26 september (gr.3 en 8) en 27 september (groep 5, 6 en 7) vinden de informatieavonden plaats. U bent om 19.30 uur welkom.

ICT schoonmaak Inmiddels hebben een aantal ouders zich opgegeven voor de schoonmaak, maar wij zoeken nog meer ouders, die op een avond de computers en de toetsenborden enz. een keertje goed schoon willen maken. U kunt zich via de mail opgeven bij Henriëtte. (directie@groenehartzuidwolde.nl)

Klassenouders De klassenouders voor groep 5a zijn dit schooljaar Sylvia Oostveen en Maria Boelens.

Entreetoets groep 7 De leerlingen van groep 7 zullen m.i.v. dit schooljaar geen Entreetoets (Cito) meer maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys) geen mogelijkheid aanwezig is om de uitslagen van de Entreetoets mee te nemen in de ontwikkelingsgrafiek van de leerlingen. Hierdoor ontstaat tussen de M-toetsen in groep 7 en de Mtoetsen in groep acht een gat in de grafiek. Wij willen de ontwikkeling van de leerlingen ook in deze periode goed in beeld hebben. Een tweede reden is dat de inspectie deze toets niet meer gebruikt als verantwoordingsinstrument. Bovenstaande punten zijn voorgelegd aan de M.R., die heeft ingestemd met deze wens van het team. De leerlingen in groep zeven zullen in plaats van de Entreetoets de E-toetsen voor groep 7 maken.

KIVA ouderavond, Op woensdagavond 3 oktober om 19.30 uur komen Gijs Huitsing en Freek Velthuizs spreken over KIVA. Op deze avond zullen de gastsprekers meer uitleg geven over de methode. De avond is vooral bedoeld voor de ouders van de leerlingen uit groep 5 en 6, maar zeker ook voor alle andere ouders van onze school. Dit onderwerp gaat ons allemaal aan! Op de jaarplanner staat dat de avond een uur zal duren, wij denken dat dit langer zal zijn. U kunt zich aan/afmelden via onderstaand strookje. Wilt u het antwoordstrookje uiterlijk woensdag 26 september ingevuld aan uw kind meegeven? (www.kivaschool.nl) -------------------------------------------------------------------De ouder(s)/verzorger(s) van: Groep: Komen wel / niet op de KIVA ouderavond op 3 oktober om 19.30 Aantal personen:


2

Nieuwsbrief o.b.s. Het Groene Hart

Schoolfruit: De eerste twee weken schoolfruit zitten er inmiddels al weer op. Iedere maandagmiddag worden er dertien kratjes met fruit bezorgd. Er is genoeg fruit voor de dinsdag, woensdag en donderdag. In principe hoeft uw kind op deze dagen geen fruit mee. Inmiddels hebben de leerlingen gesmuld en in een aantal gevallen een nieuw smaakje leren kennen. We krijgen schoolfruit tot aan de voorjaarsvakantie.

Wijziging statuten Ouderraad Denkt u aan de ledenvergadering van de OR op 24 september?

Rommelmarkt 5 oktober a.s. Een enthousiaste groep ouders is inmiddels begonnen met het inrichten van de rommelmarkt. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Ines Picauly. (rwpicauly@home.nl) Wie wil een cake, koek o.i.d. bakken die we kunnen verkopen tijdens de rommelmarkt? De heerlijkheden kunnen op 5 oktober a.s. op school ingeleverd worden. De opbrengst van de rommelmarkt wordt gebruikt om het nieuwe meubilair van leerlingen en leerkrachten aan te vullen met bv. krukken en kasten.

Schoolreizen: De schoolreizen voor dit schooljaar worden al weer voorbereid. Dit betekent dat er door school weer rekeningen moeten worden betaald. We kunnen dit uiteraard pas doen wanneer er voldoende saldo op de schoolreisrekening staat. Wij verzoeken u om het schoolreisgeld voor uw kind over te maken op: Schoolreisrekening (Rabobank Zuidwolde) rek. nr. 1342.52.004 o.v.v. de naam en groep van uw kind Wanneer u dit prettig vindt, mag u dit ook verdelen over meerdere termijnen. Het is voor ons wel prettig om te weten dat u hiervan gebruik maakt, i.v.m. het controleren van de overboekingen. U kunt in de bijlage (kalender) de bedragen en de bestemmingen vinden.

Oproepje De familie Bartelds heeft een nestje van vier kittens, die aan een nieuw thuis toe zijn. Het gaat om 1 dame en 3 heren. Ze zijn nu bijna 8 weken oud. Heb je belangstelling en wil je meer weten, dan kun je bellen met 0653763287. Je kunt ook mailen naar Bettybrouwer@planet.nl . Het spreekt vanzelf dat ze erg lief zijn !

210912-Nieuwsbrief-2  
210912-Nieuwsbrief-2  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/210912-Nieuwsbrief-2.pdf

Advertisement