Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang Tijdstip sluiten

: : : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 14-01-2014 19:30 uur + 22:15 uur

1. 19.30 uur: Opening, mededelingen en vaststellen agenda 2. 19.40 uur: Bespreking met directie Onderwerpen: • Mededelingen • Bespreken consequenties 01-10 telling (prognose voor Het Groene Hart) met gevolgen indeling aantal groepen • Schoolbegroting (zie activiteitenkalender MR) 3. 20.40 uur: Werkgroep Andere Tijden Bespreking voortgang. 4. 20.50 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 10-12-2013 (zie bijlage) • Acties vanuit vorige vergaderingen: zie actielijst (zie bijlage) 5. 21.00 uur: Te bespreken onderwerpen Activiteitenkalender 2013/2014: • Schoolbegroting (zie punt 2) Overige onderwerpen • Mobiliteitsplan (te ontvangen van HS) 6. 21.40 uur: Ingekomen stukken 7. 21.50 uur: GMR • Notulen GMR d.d. 8. 22.00 uur: Rondvraag

en agenda met stukken voor volgende vergadering

2014 01 14 agenda mr  
2014 01 14 agenda mr  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/2014-01-14_Agenda_MR.pdf

Advertisement