Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang Tijdstip sluiten Notulist

: : : : : :

Medezeggenschapsraad OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 05-03-2013 19:30 uur 22:00 uur Agnes Spijker

1.

19.30 uur: Opening en mededelingen

2.

19.35 uur: Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen: • Notulen vergadering 15-01-2013 • Acties vanuit vorige vergaderingen o Kopij nieuwsbrief (nieuwe MR) o Passend onderwijs: doornemen info en terugkoppeling MR o Bijeenkomst continurooster eerste bijeenkomst vol 29-01. Wie is nog naar de andere bijeenkomst geweest op 04-02 (terugkoppeling) o Documenten OBS Het Groene Hart (zie bijlage mail 5 februari) o Oproep aan leerkrachten vervanging E v D in MR o ICT plan en internetprotocol: vaststellen vragen en bepalen standpunt o Borgingsdocument zelfstandige leerhouding: vaststellen vragen en bepalen standpunt

3.

20.30 uur: Bespreking met directie Onderwerpen: • Mededelingen • Bespreken schoolbegroting (zie mail van 25 februari) • ICT plan en internetprotocol • Borgingsdocument zelfstandige leerhouding (zie bijlage mail 5 februari) • Status veiligheids- en ontruimingsplan • Volgens jaarplanning: o evaluatie tussenopbrengsten M-toetsen o bespreken 1e concept formatie incl. groepsindeling

4.

21.30: Ingekomen stukken

5.

21.35: GMR • Verslag DB-GMR 30 januari 201

6.

21.50: Rondvraag

20130305_Agenda_MR_5_maart_2013  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/20130305_Agenda_MR_5_maart_2013.doc

20130305_Agenda_MR_5_maart_2013  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/20130305_Agenda_MR_5_maart_2013.doc

Advertisement