Page 1

Notulen Andere tijden Vergadering Plaats Datum Aanwezig Afwezig

: : : :

Andere tijden OBS Het Groene Hart Personeelskamer OBS Het Groene Hart 9-12-2013 Namens de AT: Erica, Ines, Esther, Mariska, Miranda, Bertha, Natascha, Janna, Pascal. : Ilonka, Jeannet.

1. 19.30 uur: Opening Pascal heet iedereen welkom 2. 19.40 uur: Voorstelronde Iedereen stelt zich aan de hand van de 3 opgegeven punten aan elkaar voor.  Wie ben je (werk, prive, hobby’s)  Waarom in de werkgroep Een groot deel van de aanwezigen heeft geen ervaring met AT, 4 leden van de werkgroep hebben dit wel en dat kunnen we goed gebruiken voor de verdere stappen die we moeten ondernemen.  Noem een voordeel en een nadeel van het inzetten van andere tijden Een kleine opsomming van de voor- en nadelen. Voordeel Rust/regelmaat voor de kinderen Leraren kunnen langer met het nawerk bezig Kinderen hoeven niet te fietsen tussen de middag 1x halen 1x brengen van de kinderen kinderen vinden het leuk om samen te eten Nadeel Leerkrachten hebben eigenlijk geen pauze meer( als er geen overblijfmensen zijn) Het is intensief voor de kinderen, zo`n lange tijd aaneengesloten op school. De gezelligheid van samen tussen de middag thuis eten kan ook niet meer Het kan voor werkende ouders lastig zijn dat de kinderen eerder vrij zijn 3. 20.30 uur: Tot stand komen van werkgroep andere tijden Vanuit de MR is er een vraag ontstaan hoe kunnen wij als school leerlingen aantrekken om OBS Het Groene Hart aantrekkelijk te maken. Eén van de opmerkingen was een continurooster. We krijgen steeds meer ouders die beiden werken, TSO die op bepaalde dagen gewoon bom en bom vol zit, teruglopende geboortecijfers in de gemeente (dus automatisch minder leerlingen per school). Uit onderzoek is gebleken dat het voor de kinderen toch beter is. Ze zijn dus continu op school waardoor alles beter gestructureerd is, en de kinderen geconcentreerder blijven. Want als ze thuis hebben gegeten hebben kinderen het soms moeilijk, om weer in het ritme te komen. Omdat dit niet 123 onderzocht kan worden hebben we deze werkgroep weten op te richten om zo te kunnen onderzoeken of het voor een school als Het Groene Hart haalbaar en/of realistisch is om AT in te gaan zetten.


4. 20.45 uur: Welke modellen andere tijden zijn er  Het vijf-gelijke dagenmodel  Het bioritme-model  Het 7- tot 7-model of integraal kindcentrum Een ieder heeft de opdracht meegekregen om zich in te gaan lezen op deze drie modellen en welke van toepassing zou kunnen worden op OBS Het Groene Hart. 5. 21.00 uur: Hoe nu verder  Benoemen Notulist Iedereen notuleert een vergadering  Hoe vaak vergaderen Maandelijks wordt vergadering georganiseerd (in principe voor de MR vergadering).  Voorbeelden andere scholen Proberen om iemand van een andere school waar ze het continu rooster volgen uit te nodigen.  Voor en nadelen van de diverse systemen en de gevolgen hiervan;  Bespreking globale opzet plan van aanpak. Voor de volgende vergadering gaat iedereen zich inlezen in de diverse modellen en het plan van aanpak. Na elke vergadering een update naar de nieuwsbrief. Verder wordt nagedacht over de manier waarop de communicatie richting ouders en leerkrachten wordt opgezet. 6. 21.50 uur: Rondvraag Niemand heeft iets voor de rondvraag De volgende vergadering is 9 januari 2014 om 19.30 uur.

2013 12 09 notulen andere tijden  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/MR/Werkgroep_Andere_Tijden/2013-12-09_Notulen_Andere_Tijden.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you