Page 1

Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering Plaats Datum Tijdstip aanvang

1.

: : : :

Medezeggenschapsraad Personeelskamer OBS Het Groene Hart 16-10-2012 19.30 uur

Opening en mededelingen

2. Bespreking met directie Onderwerpen:  Eventuele vragen over schoolplan 2012-2013  Eventuele vragen over schooljaarverslag d’Ekkelboom en De Zwermkorf  Status speeltoestellen 3. Bespreken en goedkeuren notulen Te beoordelen:  Notulen vergadering 18-09-2012  Acties vanuit vorige vergaderingen o Verkiezingen nieuwe MR: inventariseren kandidaten en bepalen verdere procedure o Opstellen jaar activiteitenkalender o Naamswijziging VOO 4. Jaarverslag MR (voor zakelijke ouderavond) 5. Ingekomen stukken 6. Terugkoppeling OR 7. GMR 8. Rondvraag

20121016_Agenda_Medezeggenschapsraad  
20121016_Agenda_Medezeggenschapsraad  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/documenten/20121016_Agenda_Medezeggenschapsraad.pdf

Advertisement