Page 1

o.b.s. d’Ekkelboom

Notulen van de algemene ledenvergadering maandag 24.09.2012 Aanwezig ouderraad:

1.

HA, RA, FV, TL & IP

Afwezig ouderraad:

-

Aanwezig directie/team:

-

Aanwezig MR:

-

Aanwezige ouders:

Mevr. E, Mevr. T & Dhr. V.N

Onderwerp Opening FV heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.10 uur Statuten wijziging Helaas zijn er slechts 3 ouders aanwezig. Dit is te weinig om een juridisch geldige beslissing te nemen. Vervolg I.v.m. de te lage opkomst zal nog eenmaal een uitnodiging uitgaan naar alle ouders/verzorgers. Deze tweede bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 oktober a.s. IP draagt zorg voor de uitnodiging. FV sluit de avond af en wenst iedereen wel thuis.

Aktie van wie

IP

2012.09.24_Notulen_algemene_ledenvergadering_o.b.s._dEkkelboom  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/or/2012.09.24_Notulen_algemene_ledenvergadering_o.b.s._dEkkelboom.pdf