Page 1

Redactie: Henriëtte

2013-2014 nieuwsbrief 9 Agenda 10 oktober 11 oktober 12 oktober 14 oktober 17 oktober 21 t/m 25 oktober 28 oktober 30 oktober 5 november 6 november 7 november 8 november 9 november 11 november 12 november 21 november 22 november

Open dag Wolderwijs Techniekmiddag groep 8 OPA TSO vergadering Kindergemeenteraad Herfstvakantie Luizencontrole Zakelijke ouderavond MR/OR Contactavond Bezorgen Kinderpostzegels Contactavond Voordrachtwedstrijd OPA Sint Maarten MR vergadering OR vergadering Techniekmiddag groep 8

Welkom op o.b.s. Het Groene Hart Tom bij juf Bertha en juf Alien in groep 1/2a, de apengroep. Wij wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op het Groene Hart. Personeel De leerkrachten van de bovenbouw zijn op collegiale consultatie geweest bij o.b.s. Sprinkels in Meppel. Zij hebben daar o.a. gekeken naar een les Nieuwsbegrip. Afgelopen donderdagavond heeft het hele team een scholingsavond gehad in het kader van begrijpend lezen. De avond ging specifiek over de methode Nieuwsbegrip. Het doel van de scholing was om Nieuwsbegrip nog beter te benutten. Er zijn interessante tips naar voren gekomen waar de leerkrachten zeker mee aan de slag gaan! (Voor meer informatie zie: www.nieuwsbegrip.nl) Luizen Enkele kinderen hebben luizen (gehad). Wilt u uw kind a.u.b. ook nog even extra controleren? Open dag Wolderwijs Afgelopen donderdag was het open dag bij Wolderwijs. Ook in onze school stonden de deuren open. Er zijn niet zoveel bezoekers gekomen, maar de bezoekjes waren wel erg leuk. Er kwamen een aantal nieuwe ouders en natuurlijk ook opa’s en oma’s. Een aantal opa’s en oma’s zijn met hun kleinkind(eren) in de klas op de foto gezet. De reacties op de open dag zijn

11 oktober 2013 positief. Het is altijd leuk om in de klas van ‘jouw’ (klein) kind te kijken en te ervaren hoe het onderwijs er tegenwoordig uitziet. Een stukje ‘dagelijkse gang van zaken’ geeft toch weer een heel ander beeld dan bv. een kijkavond. Bovenbouw Na een heel schooljaar in ons nieuwe gebouw zien we heel duidelijk dat het nieuwe onderwijsconcept en onze nieuwe methodes hun vruchten afwerpen. Op de informatieavonden van de bovenbouw hebben de leerkrachten aangegeven dat zij het jammer vinden dat onze bovenbouwleerlingen hier minder van zullen profiteren dan leerlingen die hier langer mee hebben kunnen werken. Dit is natuurlijk niet anders, maar dit vinden we toch niet fijn. Omdat er altijd voordeel te behalen is, hebben wij daarom Margreeth Mulder, extern expert, gevraagd om mee te kijken met het bovenbouwteam, onder leiding van Renate Tissing (bovenbouwcoördinator). Dit is een inspirerende uitdaging waar uw kind zeker van zal profiteren. We houden u op de hoogte! Fietscontrole De vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland hebben de aanwezige fietsen gecontroleerd. Helaas werden er wederom een flink aantal (58) fietsen afgekeurd. Bij de meeste fietsen was er sprake van het ontbreken van een bel, of het ontbreken van koplampen en/ of achterlicht. Veel al was er ook een combinatie, dus het niet hebben van een bel en deugdelijke verlichting. Soms was er sprake van het ontbreken van reflectoren achter op de fiets of in de wielen. Wij nemen aan dat u graag wilt dat uw kind veilig is in het verkeer. We zullen daarom nog één maal een her-controle organiseren. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt. Kinderboekenweek Afgelopen maandag werd de Kinderboekenweek flitsend geopend door Knalgroen. Het thema ‘Klaar voor de start’ werd met toneel en sportief bewegen zo leuk gebracht, dat de leerlingen inderdaad klaar voor de start aan de slag gingen in de groepen. Afgelopen woensdag heeft de voormalige profvoetballer Albert van der Haar voorgelezen in de groepen. Hartelijk dank voor deze leuke activiteit!


Pagina

Oproepje Connectlezen We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een aantal enthousiaste leesouders, die met een klein groepje (maximaal 3) leerlingen één keer per week willen Connectlezen (tijdsinvestering is 20 minuten per groepje). Er is een stappenplan beschikbaar waar de werkwijze op beschreven is en er volgt een uitlegmoment voor de ‘nieuwe leesouders’. Wie heeft zin om met één of twee groepjes te lezen? We willen erg graag na de herfstvakantie starten. Wilt u voor deze leerlingen het verschil maken, waardoor zij beter kunnen gaan lezen, dan kunt u zich aanmelden bij Erna van den Berg. Het is handig om daarbij aan te geven op welke dagen/momenten u beschikbaar bent. erna@groenehartzuidwolde.nl

Gevonden voorwerpen Er is na onze feestelijke avond n.a.v. het kunstproject een wandelwagen in school blijven staan. Het is een blauwe met beertjes. Van wie is deze wagen? Activiteiten Op zaterdag 19 oktober van 10 – 12 uur wordt bij Mc Donalds een schaaksimultaan voor kinderen tot 14 jaar gehouden. Deelname is gratis! McDonald’s zorgt voor gratis eten en drinken voor de kinderen. De deelnemers krijgen een getuigschrift en de winnaars een prijs. Organisatie: Univé Schaaktoernooi en de schaakclub Hoogeveen. Opgeven kan via: secretariaat@univechess.nl

Schoolfoto’s De leerlingen hebben de schoolfoto’s inmiddels mee naar huis gekregen. Volgende week dinsdagmiddag en avond kunnen de foto’s betaald worden. (zie begeleidend briefje) Op de klassenfoto’s staat helaas een verkeerd schooljaar vermeld. Uw kind ontvangt dinsdag een nieuw exemplaar! Schoolreizen De schoolreizen zijn geboekt en de rekeningen moeten weer betaald worden. Wilt u daarom a.u.b. het bedrag voor de schoolreizen overmaken? De benodigde informatie staat in de bijlage/kalender. Verder hebben blijkbaar een aantal mensen moeite met het betalen van de schoolreizen. Dat kan natuurlijk, maar wij verwachten dan wel dat u een gesprek aanvraagt bij Henriëtte Slinkman of Erna van den Berg. We begrijpen heus wel dat iedereen in een situatie kan komen dat de financiën een groot probleem vormen. Er kan, wanneer nodig, aanspraak gemaakt worden op een potje, of er kan een afbetalingsregeling getroffen worden. Dit voorkomt dat andere ouders min of meer betalen voor een kind van een ander, de schoolreizen kunnen op tijd betaald worden en het geeft minder administratieve toestanden voor de schoolreiscommissie. Wij hebben daarom besloten dat, wanneer de schoolreis zonder gesprek niet betaald wordt, de leerling niet meegaat op schoolreis. Dit kan u en ons uiteraard in een bijzonder onaangename situatie brengen en we hopen dan ook van harte dat dit niet nodig zal zijn! Er zijn nog steeds ouders die de schoolreizen van het vorige jaar niet betaald hebben. Wij hopen dat u z.s.m. het bedrag alsnog overmaakt of aangeeft in een gesprek dat dit niet gaat lukken. Dan weten wij waar we aan toe zijn en dat is wel zo fatsoenlijk. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

-2-

Feest met Knalgroen!

Herfstzonnetje(s) op ons kunstwerk!

Nieuwsbrief%209%20111013  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/Nieuwsbrief%209%20111013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you