Page 1

Zuidwolde, 7 september 2012

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Na lang wachten kunnen onze kinderen sinds afgelopen woensdag genieten van onze mooie nieuwe school ‘o.b.s. het Groene Hart’. Bij deze nieuwe school hoort ook een nieuwe oudervereniging en graag informeren wij u over de stappen die wij ondernemen om tot één nieuwe oudervereniging te komen. Daarom nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, te houden op 24 september 2012, om 20.00 uur in ‘o.b.s. het Groene Hart’ te Zuidwolde. De agenda ziet er als volgt uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening van de vergadering Bespreking voorstel tot statutenwijziging ‘o.b.s. d’ Ekkelboom’ Stemming over het voorstel Bespreking ontbinding oudervereniging ‘o.b.s. de Zwermkorf’ Stemming over het voorstel Einde/afsluiting

De voorstellen zullen worden aangenomen indien 2/3e van de uitgebrachte stemmen vóór de statutenwijziging stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tijdens deze vergadering de helft van het aantal leden niet aanwezig is, zal op korte termijn een tweede vergadering gehouden worden.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad

12.09.24_uitnodiging_algemene_ledenvergadering  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/images/or/12.09.24_uitnodiging_algemene_ledenvergadering.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you