Page 1

2012-2013 nummer 12

7 december 2012

Redactie: Henriëtte en Chantal

Agenda:

Let op: bericht voor groep 8!

8 december: OPA 11 december: MR vergadering 20 december: Kerstdiner van 17.30 – 19.00 uur (alle leerlingen om 12.00 uur vrij!) 21 december: Eerste schoolkrant digitaal! 21 december: Kerstvakantie (om 12.00 uur) 7 januari: Luizencontrole 12 januari: OPA 14 januari: OR vergadering 15 januari: MR vergadering 24 januari: Studiemiddag (groep 1 t/m 4 ’s middags vrij) 29 januari: TSO vergadering 30 januari: GMR vergadering

Op dinsdag 11 december gaan de beide groepen 8 naar het Drents Archief in Assen. Uw kind wordt die dag om 8.05 uur op school verwacht. Om 8.10 uur lopen de leerlingen naar de bus aan de Kerkinge. De bus vertrekt stipt om 8.15 uur. Leerlingen die niet op tijd zijn, worden opgevangen in een andere groep. De leerlingen moeten een lunchpakketje mee naar school, omdat zij i.v.m. dit programma allemaal overblijven!

Welkom op o.b.s. Het Groene Hart Koen bij juf Natascha en juf Nineke in groep 1/2b, de bevergroep. Wij wensen Koen een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op het Groene Hart.

Pietengym Afgelopen maandag mochten de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer deelnemen aan de Pietengym. Deze leuke activiteit wordt altijd erg gewaardeerd door de leerlingen. Er werd flink gesport en daarbij was het erg gezellig. Wij danken de organisatoren en de hulpouders hartelijk en we zijn volgend jaar weer van de partij! Er is tijdens de Pietengym een zwart T-shirt met lange mouwen van een hulpouder verdwenen. Hebt u dit shirt gevonden? Lever het dan in bij Henriëtte.

Sinterklaas Na een geweldige intocht hebben we een erg leuk Sinterklaasfeest gehad. De sfeer was prima en in alle rust konden de leerlingen genieten van hun leuke presentjes. De bovenbouwleerlingen hebben geweldige surprises gemaakt. Ook de gedichten waren vaak erg toepasselijk. Wij danken de Sint en zijn Pieten en natuurlijk de feestcommissie voor hun inzet voor dit geweldige feest!

Nieuwe groep 1/2 De ouders van de leerlingen van groep 1/2 hebben vandaag een brief gekregen met de informatie over deze groepen betreffende de start van groep 2d. Inmiddels zijn de meeste ouders van de leerlingen, die een plekje kunnen krijgen in groep 2d, gebeld. Wij wensen de leerlingen en juf Anneloes een fijne start in de nieuwe groep.

Gezocht: goede ideeën! Naar aanleiding van de zakelijke ouderavond heeft de ouderraad onlangs een beslissing genomen over de gewenste financiële ‘buffer’, die de ouderraad zou moeten hanteren. Dit betekent dat er momenteel meer geld op reserve is, dan nodig of gewenst. Dit geld stellen we graag ter beschikking aan de school / de kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van inrichting, leermiddelen en/of activiteiten. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. We willen graag van u (of wellicht van uw kinderen) ideeën aangedragen krijgen over de besteding van dit geld. De ouderraad zal al deze ideeën bespreken en een beslissing nemen over de uiteindelijke besteding. Hierbij hopen we zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen van alle ouders en kinderen, dus laat uw ideeën horen! U kunt uw geweldige idee mailen naar: or@groenehartzuidwolde.nl

Oproep kascommissie OR Verzoek deelname kascommissie ouderraad 2012/2013. Onlangs heeft de zakelijke ouderavond plaatsgevonden (het verslag hiervan zal geplaatst worden op de website van school). Voorafgaand aan de zakelijke ouderavond vindt altijd de kascontrole plaats. Afgelopen jaar hebben twee betrokken ouders samen met onze penningmeester meegekeken, bedankt hiervoor! Voor de controle van volgend jaar zijn we nog op zoek naar één betrokken ouder, die wil aansluiten voor de kascontrole. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het mailadres van de ouderraad: or@groenehartzuidwolde.nl


2

Nieuwsbrief o.b.s. Het Groene Hart

Activiteit voor leerlingen van 7/8 Op vrijdagmiddag 28 december van 12.30 tot 16.30 uur organiseert Stichting Landschap Overijssel in het bezoekerscentrum de Wheem in Oud Avereest een fotografieworkshop voor leerlingen van groep 7 en 8 van onze school. Houd je van fotograferen, haal dan zo snel mogelijk een inschrijfformulier en een informatiebrief bij Henriëtte. Er zijn geen kosten verbonden aan deze leuke activiteit. Je moet wel zelf een compact camera meenemen. Er kunnen maximaal 12 leerlingen meedoen, dus geef je snel op want vol = vol!

Kerst Vanavond om 19.00 uur gaan een aantal leerkrachten en ouders aan de slag voor kerst. Mocht u nog willen helpen, dan bent u van harte welkom! Bij deze Nieuwsbrief vindt u extra informatie over de kerstviering.

Viva la Musica Op zaterdagavond 15 december geeft de Koorschool Viva la Musica haar jaarlijkse kerstconcert. Ditmaal voor het eerst in Meppel, in de Oude Kerk aan de Groenmarkt. Viva la Musica bestaat nu bijna 25 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot 100 koorleden. Ter gelegenheid van dit concert worden de leden van Scala en Viva la Musica voor het eerst samengevoegd. De toehoorder wordt in de Oude Kerk getrakteerd op een sfeervol en juichend kerstconcert. De kinderkoren, het jongenskoor, de jeugdkoren en het kopkoor zingen liederen uit allerlei landen. Engelse Carols, Nederlandse, Franse en Duitse kerstliederen; het repertoire varieert van klassieke muziek tot volksmuziek uit alle windstreken. De Viva leden komen vanuit de hele streek om te zingen; deels in Zuidwolde en een ander deel in Meppel in de Plataan. De koren, die in Meppel oefenen worden ondersteund door Scala. Voor de concerten voegen de groepen zich samen en dat is een hele happening. Daarbij is er ook ruimte voor kinderen en jongeren om, in afwisseling met het koor, solo te zingen. Het concert begint om 19.30, maar al eerder wordt het binnenkomende publiek verwelkomd met kerstcanons. Het geheel staat onder leiding van Ceciel van der Zee. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Hans van Beelen, Tim Vroom bespeelt het orgel. Het concert is zonder pauze en duurt tot ongeveer 21.00. Toegangsprijs is € 8,- voor kinderen € 3, -. Informatie: www.KoorschoolVivaLaMusica.nl

071212%20Nieuwsbrief%20HGH%2012  

http://www.groenehartzuidwolde.nl/media/com_jnews/upload/071212%20Nieuwsbrief%20HGH%2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you