Page 1

Přihláška na soutěž CZECH CARVING CUP 2011 . Jméno Příjmení Škola příp. zaměstnavatel Adresa školy příp. zaměstnavatele Datum narození nutné vyplnit kvůli Juniorské Carvingové Extralize

KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa domů:

PSČ tel. domů

přihlašuji se do kat. - prosím zaškrtněte :

tel. škola/práce

kat.A kat.B kat.C kat.D kat.T

tel. mobil 1. na účastníka tel. mobil

24.11. 24.11. 24.11. 24.11. 25.11.

2. na doprovod (učitel)

e-mail 1. na účastníka e-mail 2. na doprovod (učitel)

Tímto potvrzuji svoji účast a souhlasím s podmínkami soutěže.

* Potvrzuji u kat. D, že jsem se nikdy nezúčastnil/a žádné carvingové soutěže v roce 2010 a předchozích letech.

datum:

……………………………..

podpis:

……………………………..

Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o úhradě registračního poplatku zašlete na adresu: CZECH CARVING STUDIO, s.r.o. K Pazderně 2024 256 01 Benešov nebo info@carving-studio.eu

Přihláška Czech carving Cup 2011  

Přihláška k soutěži

Přihláška Czech carving Cup 2011  

Přihláška k soutěži