Page 1

portfolio Miloš Hradec


príbehy miesta knižnica lausanne Nadácia pre hadriánovu vilu Mendelove záhrady dom “a” kriváň studenti sobě bytový dom - kraví hora

portfolio Miloš Hradec


miesto: Lausanne - Sévelin projekt: diplomová práca funkcia: knižnica + mediatéka rok: 2013 autor: Miloš Hradec vedúci: prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Lausanne je mesto pri jazere, mesto v kopcoch a mesto bez rieky, ktorá však ostala vpísaná v mestskej štruktúre. V 20. storočí bola rieka usmernená do podzemného kanálu a zasypaná. Vznikli tak veľké horizontálne plochy vo vzťahu horného [historické jadro] a dolného mesta [koryto rieky]. Platformy zásypu boli pôvodne využívané ako industriálna zóna, dnes sa však stávajú priestorom pre novodobé centrum mesta.

príbehy miesta knižnica lausanne

Knižnica by sa mala stať impulzom pre ďalší rozvoj kultúrno-vzdelávacieho centra, ktorým sa spodná platforma Sévelin postupne stáva. Preto je dôležitá nadväznosť a prepojenie s hornou platformou Flon, kde sa v súčasnosti zhromažďujú ľudia z celého mesta. Prepojenie týchto plošín sa stáva podnetom pre koncept mojej knižnice. Výrazným bodom Flonu je veža La Tour Bel-Air, ktorá je prvým mrakodrapom vo Švajčiarsku. Súčasťou môjho konceptu je reakcia na ňu umiestnením knižnice do veže, ktorá je na opačnom rohu týchto dvoch plošín. Z dvoch nezávislých prvkov sa tým pádom stáva jeden celok vytýčený dvoma vertikálami na opačných koncoch. Veža je 65 metrov vysoká nesená betónovým jadrom, ktoré vynáša jednotlivé podlažia. Jadro veže sa stáva jedným veľkým knižným regálom a návštevníci sa po rampách a plošinách pohybujú špirálovito okolo neho. Cesta knižnicou je ako výstup na kopec, ktorý je zavŕšený kaviarňou s výhľadom na jazero Léman na južnej strane a pohorím Jura na západnej. Keď knižnica nestojí pri jazere, tak si jazero pritiahne k sebe svojím výhľadom. Budova je rozdelená na vertikálnu časť, kde je umiestnená knižnica a horizontálnu podzemnú časť, kde sa nachádzajú archívy. Archívy sú akoby preklopením knižnice do horizontálnej roviny. Podzemná časť je na povrch prepísaná vo forme trávnatej plochy, ktorá sa zároveň stáva patričným predpriestorom veže. Trávnik je akoby tieňom veže, alebo naopak miestom odkiaľ bola knižnica preklopená do vertikálnej roviny.


miesto: Tivoli - Villa Adriana projekt: ateliérová tvorba funkcia: nadácia rok: 2012 autor: Miloš Hradec vedúci: prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Hadriánova vila sa dnes stala architektonickou učebnicou vďaka svojej bohatosti typov priestorov, ich formami, funkciami a spôsobom stavania. Nábojom k odhaleniu ťažko čitateľných pozostatkov vily sa stane jej nadácia a nové činnosti, ktoré na ňu nadväzujú. Nadácia reaguje na okolitú zástavbu mesta, svojou mierkou aj členením. Definuje štruktúru v poradí: zástavba – nadácia – krajina – vila, čím dotvára plnohodnotný predpriestor vily pozostávajúci z územia s prirodzeným krajinným rázom.

príbehy miesta NAdácia pre hadRiánovu vilu


miesto: Brno - Žlutý kopec projekt: ateliérová tvorba funkcia: náučno-vzdelávací areál rok: 2012 autor: Miloš Hradec vedúci: prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Mendelove záhrady sú akousi symbiózou mestského parku a náučno-vzdelávacej záhrady. pričom ani jeden z pr vkov nie je v dominantnom postavení, a tak vzniká úplne nový mestský organizmus. Dalo by sa to tiež prirovnať ďalšiemu pokusu kríženia augustiniánskeho mnícha Gregora Johanna Mendela.

príbehy miesta mendelove záhrady


miesto: Brno - Masarykova čtvrť projekt: súťaž - 3.miesto funkcia: energeticky aktívny dom rok: 2011 autor: Miloš Hradec, Jiří Jašek

Koncept vychádza z princípu Sokratovho domu. Pre použitie v našich zemepisných podmienkach, ale bola potrebná úprava tohto spôsobu stavania. Sklenená južná fasáda sa znížila, aby v lete nedochádzalo k prehrievaniu interiéru a v zime neunikalo príliš mnoho tepla. Severná fasáda sa naopak vytiahla nahor, aby sklon strechy smeroval na juh a bol dobre využiteľný pre umiestnenie strešných okien a solárnych panelov.

Active house award dom A


miesto: Vysoké Tatry projekt: vlastná tvorba funkcia: vysokohorská chata rok: 2011 autor: Miloš Hradec

víkendová chata Kriváň

Skladovanie dreva na fasáde sa stalo akýmsi symbolom života na slovenských dedinách. Tento prvok spolu s presklenou fasádou sa náhle stáva využiteľným. Drevo naukladané pred sklenenou stenou v lete slúži na tienenie. Naopak v zime, keď sa drevo využíva, fasáda sa postupne odkríva južnému slnku.


miesto: Brno - Vídeňská projekt: bakalárska práca funkcia: študentské bývanie rok: 2011 autor: Miloš Hradec vedúci: Ing. arch. Jan Sochor

Hmotové riešenie budovy bývania reflektuje pravouhlý charakter okolitej zástavby a zostava objektov reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Návrh pozostáva z piatich veží vzájomne prepojených parterom. Veže spĺňajú funkciu bývania , v parteri je umiestnená menza s kaviarňou a zázemie pre študentské bývanie. V návrhu sa počíta s prvotným vystavaním troch veží a neskorším dostavaním ďalších dvoch typovo rovnakých veží na susednom pozemku. Umiestnenie študentských bytov do objektov veží vyplýva z požiadavkou zvýšenia komfortu a súkromia pre život mladých ľudí. Riešenie vytvára vertikálne komunikačné jadrá, ktoré nahrádzajú „klasické kolejní koridory“ dlhých, tmavých chodieb. Každé poschodie tvorí samostatnú obytnú jednotku s kapacitou osem až desať študentov poskytujúcu dostatok priestoru pre jednotlivca, no zároveň obsahuje aj spoločenské priestory, vo forme spoločnej kuchyne s jedálňou a obývačkou. Základným konceptom návrhu bola orientácia spoločenských priestorov smerom do rušnej ulice a kľudových zón do vnútrobloku. Vo vnútrobloku na pochodzej streche je situované átrium s vodnými plochami umiestnenými pozdĺž všetkých fasád budov, čo okrem estetickej funkcie vytvára aj prirodzenú bariéru medzi izbami a externým spoločenským priestorom. Navyše zabezpečuje ochladzovanie južnej fasády v období letných mesiacov. Fasádu tvorí obklad z kompozitových dosiek, obalených hliníkovou fóliou v odtieňoch šedej farby. Na fasádu sa prepisuje konštrukcia budovy, konkrétne vo forme vystupujúcich stropných dosiek a stĺpov. Nepravidelný raster striedania okien, dosiek a perforovaných plechov vytvára svojský architektonický výraz objektu.

Studenti sobě študentské centrum poříčí


miesto: Brno - Tichého projekt: ateliérová tvorba funkcia: bytový dom rok: 2010 autor: Miloš Hradec vedúci: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Kompaktný kubus, ktorý zapadá do okolitej zástavby je narušený konzolou, ktorá plní tri hlavné funkcie. Slúži ako prístrešok pre 1PP, lodžie pre 1NP a terasy pre 2NP. V bytovom dome sú 4 samostatné byty a priestorný penthouse na najvyššom podlaží.

Bytový dom pod kraví horou


cv Miloš Hradec


Miloš Hradec 22.5.1989 Dolný Kubín /SK +420 776 460 538 / +421 908 219 626 miloshradec@gmail.com

Vzdelanie

Prax

Workshopy

Jazykové znalosti Počítačové znalosti

2007-2013 Fakulta architektúry - Vysoké učení technické, Brno 1999-2007 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 2014 Chalupa architekti 2013-2014 Projektil architekti Opuštěná Svratka (doc. Ing. arch. Karel Havliš) Rehabilitácia historického jadra, Třebíč (Ing. arch. Aleš Stuchlík, doc. Ing. arch. Karel Havliš) Vodní prvek pro Brno (doc. MgA. Petr Kvíčala, prof. Ing. arch. Ivan Koleček) Skleník pro Denisovy sady (prof. Ing. arch. Ivan Koleček, Ing. arch. Lukáš Pecka) Pavilon OSN, Geneva (prof. Ing. arch. Ivan Koleček, Ing. arch. Pavel Jura) Anglický jazyk - pokročilý, Nemecký jazyk - mierne pokročilý 3D AutoCAD, ArchiCAD, Nemetschek, 3dsmax, Cinema 4D 2D Photoshop, Illustrator, InDesign

Umelecké zručnosti Záujmy

Umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne Súkromná umelecká škola v Ružomberku umenie vo všetkých jeho podobách - film, hudba, literatúra basketbal (majster Slovenska), atletika (majster Slovenska)


2014

portfolio  

Architecture portfolio by Milos Hradec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you