__MAIN_TEXT__

Page 1

Ansatt i

Undervisningsbygg

ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 1


Alle ansatte i Undervisningsbygg utenfor Kuben yrkesarena i 2014

2 | ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG


Velkommen til oss!

Som ansatt i Undervisningsbygg er du en del av en åpen, sosial og hyggelig arbeidsplass. Vi som arbeider her er en tverrfaglig gruppe med høy kompetanse innen alt som skal til for å levere gode skolebygg. Hos oss er profesjonalitet og redelighet grunnverdiene i alt vi gjør. I tillegg skal vi tørre å være modige og nyskapende. Vi bygger robuste og miljøvennlige skolebygg, samtidig som vi har høy bevissthet rundt vårt samfunnsansvar som en av landets største byggherrer. Vi gjør vårt beste for at våre ansatte skal trives på jobb og utvikle seg faglig. Et støttende læringsmiljø med samarbeid på tvers av avdelingene er viktig for at vi sammen skal oppnå vårt felles mål: Et skolebygg å være stolt av. I denne brosjyren har vi bedt noen av våre ansatte si litt om noen av aspektene som gjør at de trives her hos oss—vi håper du liker den. Med vennlig hilsen, Administrerende direktør Rigmor Hansen

Ønsker du å trene i arbeidstiden?

Du kan gjerne bruke trimrommet, eller ta del i gruppene som driver med blant annet fotball, jogging, gåturer og sirkeltrening. Vi stiller også ofte med lag på forskjellige fotballcuper og stafetter, i tillegg til at vi arrangerer egne vinterarrangementer.

ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 3


UFO (Undervisningsbyggs fritidsordning)

«Vi er primus motor og hovedarrangør av sosiale arrangementer for ansatte og innleide i Undervisningsbygg. Hvert år står vi bak flere store og små aktiviteter for å fremme det sosiale samholdet i Undervisningsbygg.» 

Sølvi Halck Prosjektsekretær

Påvirkning på egen hverdag

«I Undervisningsbygg blir kreativitet og nye tanker verdsatt. Det gjør at ansatte kan påvirke sin egen arbeidshverdag. Det jeg gjør fra 8 til 16 er mye basert på egne innspill og ideer.» 

Ståle Grihamar IKT-rådgiver

Trening i arbeidstiden

«I Grensesvingen 7 har vi et veldig trivelig trimrom med bra utstyr. Her kan man enten trene alene, eller ta del i sirkeltreningen med andre kollegaer på onsdager.» 

Fleksibel arbeidstid

I Undervisningsbygg tilbyr vi fleksibel arbeidstid og 37,5 timers arbeidsuke.

4 | ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG

Hicham Barrar Regnskapsrådgiver

Nye og moderne lokaler

31. oktober 2014 flyttet vi inn i Grensesvingen 7. Bygget er BREEAM-sertifisert, lyst og moderne og inneholder alt fra trimrom til en flott kantine.


Profesjonell Vi skal være faglig dyktige, løsnings­ orienterte og ha gode rutiner.

Grefsen skole

ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 5


Dagligdags verdibruk

Fleksitid

«Som ansatt kjenner jeg meg igjen i Undervisningsbyggs fire verdier. Verdiene er en viktig påminnelse for hvordan jeg i arbeidsdagen skal møte våre samarbeidspartnere og andre aktører, så vel som egne kollegaer.»

«Det er genialt å ha muligheten til å gå tidlig en dag, og jobbe det inn igjen senere. For oss med barn og travle dager gir det fleksibilitet i hverdagen.»

Silje Sund Tuhus Byplanlegger/ eiendomsutvikler

Kurt Inge Mella Driftsingeniør

Fra kantina i våre nye lokaler i Grensesvingen. 6 | ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG


Samhandling internt

Lokalene

«Jeg syns helheten er utrolig bra her, med ulike rom til forskjellige behov: Lesesal, stillerom, åpne soner og egen møteromsavdeling, blant annet. Når vi også har en super kantine, kan jeg oppsummere lokalene våre med to ord: Strålende og gjennomtenkt.»

«Vi er mange dyktige medarbeidere med bakgrunn fra forskjellige fagfelt samlet under samme tak. Jeg opplever at alle er glade for å bidra med sin kompetanse, noe som er til stor hjelp – i tillegg gjør det arbeidsdagen hyggelig og lærerik!»

Hanne Hovdedalen Kontorkoordinator

Nina Rønning Senior prosjektleder

Terje Stepaschko og Eivind Dahl Thoresen, begge fra innkjøp/juridisk, under et møte i lokalene våre

Nytenkende Vi skal være åpen for nye arbeidsmetoder, kreative og tenke utradisjonelt.

ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 7


200

Pensjon

Vi har en fleksibel og forutsigbar pensjonsordning, som er en av de gunstigste avtalene i offentlig sektor.

I Undervisningsbygg har vi omtrent 200 medarbeidere!

Det ringer inn

«Det ringer inn er et av årets høydepunkter for alle ansatte! I 2014 hadde vi fagsamling på Kuben yrkesarena, før vi avsluttet dagen med sosialt samvær på vitenskapssenteret og Støtvig hotell.» 

Harald Myhre Fagansvarlig utomhus

Medbestemmelse

«Som ansatt får jeg bidra i bestemmelsen av hvordan arbeidssituasjonen min skal være. Alle ansatte fikk for eksempel muligheten til å komme med ønsker da vi flyttet i nye lokaler, og i styret sitter det to ansatterepresentanter som stemmes frem av oss hvert andre år. Det samme gjelder flere andre verv!» 

Rita Næssén Energi- og miljøingeniør

Kantinen

«I kantina har de mye forskjellig pålegg og en enorm salatbar. Selv anbefaler jeg «dagens varmrett», spesielt når det står kjøttkaker på menyen!» 

8 | ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG

Eivind Thoresen Juridisk rådgiver


Modig Vi skal tørre å aksjonere på manglende sikkerhet, risikere å feile og innrømme våre begrensninger.

Bjørnsletta skole

ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 9

V


10 | ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG


1,4 18 177 750 95 000 Millioner kvadratmeter

skoler

bygg

milliarder kroner i bokført eiendomsverdi

Elever og lærere

Redelig Vi er lovlydige, åpne og ærlige. Vi snakker med og ikke om hverandre.

Tekst med hvor bildet er fra.

Fra kantina i våre nye lokaler i Grensesvingen ANSATT I UNDERVISNINGSBYGG | 11


Besøksadresse: Grensesvingen 7 0661 Oslo Postadresse: Postboks 6473 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 23 06 09 70

Profile for Millimeterpress as

Ansatt i undervisningsbygg  

Som ansatt i Undervisningsbygg er du en del av en åpen, sosial og hyggelig arbeidsplass. I denne brosjyren har vi bedt noen av våre ansatte...

Ansatt i undervisningsbygg  

Som ansatt i Undervisningsbygg er du en del av en åpen, sosial og hyggelig arbeidsplass. I denne brosjyren har vi bedt noen av våre ansatte...

Advertisement