Page 1

Park Tysiąclecia/ Park Wyobrażony

Raport z badań społecznych:

Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze

Profile for Park Tysiąclecia / Millennium Park

Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze - raport  

Niniejszy dokument powstał w oparciu o badania społeczne prowadzone przez Fundację Salony, Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze we ws...

Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze - raport  

Niniejszy dokument powstał w oparciu o badania społeczne prowadzone przez Fundację Salony, Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze we ws...

Advertisement