Page 1

kreativitet

Lillian Dørge har malet hele sit liv, men i år fandt helt nye motiver vej til hendes malerier. Hun blev fyret efter en arbejdsskade og udstiller nu en billedserie, der beskriver den svære afsked med pædagogjobbet. Af Signe Strandby Nielsen, sin@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen

En fyring på lærred

D

et er onsdag den femte januar

pludselig forsvandt. Jeg har aldrig før været

lingen, lægger hun heller ikke skjul på, at det

et hvidt lærred i sit værksted

kan blive anderledes nu, fordi der er så mange

vise sig at få afgørende betydning for hendes

2011. Lillian Dørge står foran

på første sal i villalejligheden

i Roskilde. Her har hun stået

den hun som 10-årig fik sin første malerkasse

malerflasker.

der fylder på Lillian Dørges vindueskarm med »De kraftige pangfarver er mine farver. Der

hændelige uheld med de ivrige børn skulle liv. Der er dog også plads til humoren, som når

hun beskriver mødet med den psykolog, hun ved en fejl har fået tid hos. Han er en gammel

støvet mand, der er svær at tage alvorlig, da hans skjorte er uknappet og hans bukser er revnet i skridtet.

Men det er ikke en almindelig dag. For

skal være håb og lys forude. Det skal ikke blive

fra sin arbejdsplads gennem seks år, SFO

af barnets streg, der er sjov at eksperimentere

som Painkiller, Fyssen, Worries, Psyken og

ud fra,«fortæller hun.

Lillian Dørge glæder sig til at vise sin historie

Lillian Dørge blev for seks timer siden fyret

Absalon i Roskilde. Roskilde Kommune har besluttet at afskedige hende, fordi hun har haft mere end 120 dages sygefravær, efter et

par ivrige børn hev hende i armene og forårsa-

for dunkelt. Jeg holder meget af naivismen og med. Børnetegninger er fantastiske at arbejde

Aaaaaaav. Lillian Dørge er i dag i virksom-

gede en diskusprolaps. Så snart Lillian Dørge

hedspraktik på et galleri i Roskilde for at blive

i SFO´en, tager hun en pensel og begynder at

vende tilbage til pædagogjobbet, som er for

er kommet hjem fra den ubehagelige samtale male. Hun ved endnu ikke, at maleriet skal blive en del af en billedserie, der beskriver

hendes sygdomsforløb og fyring. Men hun ved, at det hjælper at sætte farver og motiver på følelser, når det ser sort ud.

Farver med gang i. Tre måneder senere

har Lillian Dørge malet tyve billeder, der

fortæller om en svær tid i hendes liv. Hun

har brugt den kreative proces til at bearbejde et livsskifte, der med hendes egne ord ’har

taget fusen på hende’. Billedserien har fået

jobprøvet. Hendes læge har frarådet hende at

leger, forældre og børn fra SFO´en, så de kan se, hvad der skete med mig, og hvorfor jeg

at fortælle om genoptræning, papirbunker,

fyring og depression, når hun er stødt på gamle kolleger, forældre og børn fra SFO´en.

»Det har været rigtig svært for mig at møde

det har gjort det svært at tale med dem om,

er en fysisk begrænsning på mine udfoldelser.

Jeg kan gå hjem og sove, efter jeg har arbejdet i fire timer, fordi det gør så ondt. Det er svært

at forestille sig, for jeg har før haft drøn på i

mit liv og var meget handlekraftig,« fortæller

af dem, men jeg er havnet i en depression, og alt det jeg har været igennem. Indimellem sender de mig en sms eller en mail om, at de ikke har glemt mig. De har været rigtig søde,« siger Lillian Dørge.

Udstillingen på Galleri Labr er også en

Lillian Dørge, der må tage smertestillende

lejlighed til at få sat punktum, så hun kan

nervebanerne i den højre arm.

fremtidsudsigt er stadig usikker. Først når

piller, fordi hendes diskusprolaps trykker på Hun står i dag på venteliste til en smerte-

har påvirket Lillian Dørges humør. En depres-

»Det er også en historiefortælling til kol-

for omverdenen, for det har ikke været nemt

»Det er svært at acceptere, at der pludselig

om ugen i tre-fire timer ad gangen.

Selvom maleriet har været en hjælp for Lilhar hun også haft modtagerne i tankerne.

Thanks udstilles nu på et galleri i Roskilde.

mine gamle kolleger. Jeg holder enormt meget

klinik og glæder sig til at få værktøjer til at

lian Dørges egen bearbejdning af forløbet,

Svære møder. De tyve malerier med titler

fysisk belastende. Hun er på galleriet tre dage

overskriften Exit, fordi den beskriver hendes ufrivillige afsked med pædagogjobbet.

BØRN&UNGE | NR. 11 | 09. juni 2011

Selvom emnet er tungt, er farverne glade,

for det er pink, turkis, græsgrøn og skriggul,

af sin far, der var kunstmaler.

26

følelser i det,« siger Lillian Dørge.

utallige gange før, for pensler og farver har

været en del af den 48-årige pædagogs liv, si-

I Lillian Dørges værksted opstår finurlige landskaber og figurer, efterhånden som den 48-årige pædagog maler sig ind i nye billeder og nye historier.

nervøs op til en udstilling, men det, tror jeg,

fjerne fokus fra armen. De kroniske smerter sionstest hos hendes læge viste i april, at hun

havde udviklet en depression på grund af de mange smerter.

Når man læser Lillian Dørges beskrivelser,

der følger med hvert enkelt billede på udstil-

begynde at tænke fremad. Lillan Dørges

virksomhedspraktikken og arbejdsprøvningen er færdig om tre måneder, vil det vise

sig, om hun kan få et fleksjob. Men en ting er sikkert, hun vil give maleriet mere plads.

Overskriften på de billeder, der nu tager form i værkstedet, er livsglæde og positivitet, og der

er stadig pang i Lillian Dørges malerpalet. n

 Se Lillian Dørges billeder på de næste sider. 27


kreativitet 1

2

5

I can fly April 2011. Lillian Dørge afslutter sin billedserie ’Exit Roskilde’ med et bil­ lede om at flyve. »Øverst i billedet har jeg malet en del af et gammelt linjeret skole­ noteshæfte, og her har jeg skrevet ’Jeg kan flyve’ for at minde mig selv om, at jeg godt kan komme videre og klare det. Nederst er der et luft­ havnsskilt. Hvis jeg skal rejse, er det godt at vide, hvilken destination jeg skal til. Når jeg nu ikke længere kan arbejde som pædagog, hvor skal jeg så hen?« spørger Lillian Dørge og giver selv svaret. »Jeg skal give mig selv lov til at komme mig helt, tænke positivt, og så skal jeg gøre meget mere ved mit maleri,« siger Lillian Dørge.

AAAV

Pis og papir

Juli 2010. Lillian Dørge er på vej tilbage fra en tur i parken med SFO`en. Hun har et barn i hvert hånd, og pludselig trækker de to unger i hver sin retning. Lillian Dørge mærker et smæld i sin nakke og får hovedpine med det samme. Dagen efter er højre arm følelsesløs, og den sover. På skadestuen og hos egen læge får Lillian Dørge at vide, at det sandsynligvis er en diskusprolaps. »Tænk, hvis de børn ikke havde trukket lige på samme tid. Det har jeg tænkt en milliard gange, men det var en hændelig ulykke. Det kan ske for enhver i faget,« siger Lillian Dørge.

September 2010. Lillian Dørge har været sygemeldt i en måned og er blevet en sag. »Jeg skal pludselig have en sagsbehandler, melde sa­ gen til Arbejdsskadestyrelsen, få en lægeerklæring, gå til omsorgssamtaler, have fat i BUPL og tage stilling til en masse ting. Jeg bliver bombarderet med breve, tele­ fonopringninger og e-mails, samtidig med at jeg går til genoptræning. Man bliver bare et nummer i rækken og skal passe ind i lovgivningen,« siger Lillian Dørge.

3

Guilty Lillian Dørge er gennem hele sin sygemelding præget af skyldfølelse og dårlig samvittighed. »Jeg plejer ikke at være syg eller at svigte nogen. Jeg ved jo, hvor presset det er i SFO´en med dårlige normeringer, og det kan virkelig mærkes, hvis der mangler én. Da min læge gav mig en sygemelding på en måned, kunne jeg næsten ikke få mig selv til at sige det ovre i SFO´en. Men det gjorde jo skideondt, og de tog det pænt. Jeg havde det frygteligt med at være hjemme og vide, at de havde så travlt,« fortæller Lillian Dørge. Den dårlige samvittighed betød, at Lillian følte sig bemærket og overvåget, når hun købte ind eller gik til lægen. »Jeg kan da ikke gå rundt her på gaden, jeg er jo sy­ gemeldt, og så skal man ligge hjemme i sin seng,« siger Lillian Dørge.

28

BØRN&UNGE | NR. 11 | 09. juni 2011

4

Exit Januar 2011. Roskilde Kommune fyrer Lillian Dørge på grund af hendes sygefravær. Samme dag går hun hjem og begynder at male. »Jeg var meget ked af det, da jeg malede bil­ ledet,» fortæller Lillian Dørge. »Jeg havde ikke forestillet mig at blive fyret. Jeg følte, at gulvtæppet blev revet væk under mig, og frygtede at miste hele mit økonomi­ ske grundlag. Jeg tænkte alle mulige frygtelige tanker, gjorde mig mange bekymringer og var bange for, om vi blev nødt til at sælge lejlighe­ den,« siger Lillian Dørge. Hun havde en tid til scanning to uger efter fyringsdatoen og forstår ikke, at kommunen ikke ventede til scannin­ gen, der gav et endeligt svar på, hvad der var galt med hende.

Du kan se hele Lillian Dørges billedserie ’Exit Roskilde’ på Galleri Labr i Roskilde fra 18. juni til den 7. juli. Galleri Labr, Dr. Margrethesvej 4D, 4000 Roskilde. Du kan også se billederne på www.dorge.dk

29

Artikel i Børn og Unge (Nov. 2011)  
Artikel i Børn og Unge (Nov. 2011)  

Interview med Lilian Dørge

Advertisement