Issuu on Google+

FAKTURA VAT NR 008/2013 KOPIA Poznań, 26.01.2013 Data sprzedaży: 26.012013 Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Milena Kowalska ul. Winowa 46/23 87-555 Nibylandia NIP: 222-55-78-432

L.p. Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość Cena jednost. Bez podatku

1

Tłumaczenie ,,Czarodziejskiej góry” pdf

24,53 zł./ 1800 znaków przekładu

1

21670 zł.

21670 zł.

22

2

Tłumaczenie 24,53 zł./ ,,Prezentacji OBWE” 1800 ppt znaków przekładu

1

108 zł.

108 zł.

22

24 zł.

132 zł.

3

Tłumaczenie 24,53 zł./ ,,Instytutu Goethego” 1800 doc znaków przekładu

1

89 zł.

89 zł.

22

20 zł.

109 zł.

21 867,00 zł

x

Razem

Wart. Towaru/ usługi bez podatku

W tym

4767 zł. 26437 zł.

4811 zł. 26678 zł.

zw 21 867,00 zł

Do zapłaty

Podatek Podatek Wartość % kwota towaru. Usługi wraz z podatkiem

22

4811 zł. 26678 zł.

26678 zł.

Słownie do zapłaty: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 26.02.2013 Nr Konta: 9838912725378458712547571548


Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Podpis osoby upoważnionej do podpisania faktury


Faktura Vat