Page 1

FAKTURA VAT NR 008/2013 KOPIA Poznań, 26.01.2013 Data sprzedaży: 26.012013 Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Milena Kowalska ul. Winowa 46/23 87-555 Nibylandia NIP: 222-55-78-432

L.p. Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość Cena jednost. Bez podatku

1

Tłumaczenie ,,Czarodziejskiej góry” pdf

24,53 zł./ 1800 znaków przekładu

1

21670 zł.

21670 zł.

22

2

Tłumaczenie 24,53 zł./ ,,Prezentacji OBWE” 1800 ppt znaków przekładu

1

108 zł.

108 zł.

22

24 zł.

132 zł.

3

Tłumaczenie 24,53 zł./ ,,Instytutu Goethego” 1800 doc znaków przekładu

1

89 zł.

89 zł.

22

20 zł.

109 zł.

21 867,00 zł

x

Razem

Wart. Towaru/ usługi bez podatku

W tym

4767 zł. 26437 zł.

4811 zł. 26678 zł.

zw 21 867,00 zł

Do zapłaty

Podatek Podatek Wartość % kwota towaru. Usługi wraz z podatkiem

22

4811 zł. 26678 zł.

26678 zł.

Słownie do zapłaty: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 26.02.2013 Nr Konta: 9838912725378458712547571548


Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Podpis osoby upoważnionej do podpisania faktury

Faktura Vat  

Sporzadzenie faktury sprawilo mi chyba najwiecej problemów. Samo rysowanie tabelki zajęło sporo czasu, ale jakoś podołałam temu zadaniu.