Page 1

Ozorków, dn. 27.07.2013r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.07.2013 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Milena Miksa Staszica 15/17 95-035 Ozorków NIP: **********

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Wykonana praca: tłumaczenie pisemne [POLENG] dokumentów: 1. Konstytucja RP_POL (.pdf) słów: 13990 tłumaczenie pisemne [POL GER] dokumentów: 1. OBWE_POL (.ppt) słów: 1153 tłumaczenie pisemne [GERPOL] dokumentów: 1. Der 17. Juni 1953 in der DDR-Geschichte_GER(.pdf) słów: 2436 2. Charta der Grundrechte_ GER (.pdf) słów: 123 084 Łącznie: 140663 Stawka za słowo: 0,025 EUR 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3515,58 EUR 2. Kwota uzysku: 1758,29 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1758,29 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 404,41 EUR 5. Kwota do wypłaty: 3111,17 EUR (słownie: trzy tysiące sto jedenaście euro, 17/100 )

……………………………… Zleceniodawca

………………………………………….. Zleceniobiorca Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Do umowy o dzielo11  

Rachunek dot. umowy o dzieło.tłumaczenie pisemne [POLENG] dokumentów: 1. Konstytucja RP_POL (.pdf) słów: 13990 tłumaczenie pisemne [POL GE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you