Page 66

Στρατηγός Δηµήτριος Γράψας

ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΝΑΦΕΡΩ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΟ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΟ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΡΜΑΤΩΝ , ΕΑΒ ΚΛΠ.

MILITAIRE 2019

αλλάξουν θέσεις και απόψεις. Πρέπει να καταλάβουν ότι έχουµε κάνει σοβαρά λάθει στον τοµέα της πολιτικής άµυνας και ασφάλειας. Γίνεται πολύ συζήτηση για την ανάγκη δηµιουργίας Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Πιστεύετε ότι θα µπορέσει να βοηθήσει στη χάραξη µιας µακρόχρονης αµυντικής πολιτικής; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσµατικό; Η πολυπλοκότητα του θέµατος της Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας πράγµατι απαιτεί την ύπαρξη ενός Συµβουλίου το οποίο θα λαµβάνει αποφάσεις, για την χάραξη της πολιτικής αυτής. Ως όργανο θα ήταν επιφορτισµένο µε την ευθύνη παροχής οδηγιών για την χάραξη της πολιτικής άµυνας και ασφάλειας και την λήψη απόφασης, ως επίσης για την αντιµετώπιση εκτάκτων κρίσεων. Η συγκρότησή του θα πρέπει να είναι διακοµµατική στο ανώτερο επίπεδο (αρχηγοί κοµµάτων στην βουλή) µε την συµµετοχή των Αρχηγών των ΓΕ και των αρµοδίων υπουργών, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Βασική προϋπόθεση η βούληση

δικαιωµατικά το σύνταγµά τους, µε αυτό εκφράζουν την βούληση και τα πιστεύω του λαού τους, το εθνικό τους συµφέρον, τις επιδιώξεις τους, την πολιτική τους, τις γεωστρατηγικές τους θέσεις, ποια συµφωνία θα τους το απαγορεύσει. Η συµφωνία αυτή βασίστηκε σε µία ιστορική απάτη και εξυπηρετεί συµφέροντα άλλων χωρών, όπως της Γερµανίας, της Ιταλίας αλλά και των ΗΠΑ. Φοβάµαι ότι η συµφωνία των Πρεσπών δεν είναι παρά η αρχή εξελίξεων για τα βαλκάνια. Όσον αφορά το µέρος της αµυντικής συµφωνίας είναι ανάξιο λόγου να το συζητάµε, σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται ούτε κατ΄ ελάχιστο να διαταράξει τις σχέσεις των Σκοπίων µε την Τουρκία και χωρίς να είµαι µηδενιστής δεν προσφέρει τίποτε σοβαρό για την Ελλάδα.

Τα χρόνια της κρίσης οι Ένοπλες Δυνάµεις αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους και έγιναν έρµαιο στις απαιτήσεις των δανειστών. Δεν θα σας ρωτήσω για τις πολιτικές ηγεσίες που επέτρεψαν τις αλόγιστες περικοπές στις Ένοπλες Δυνάµεις. Θέλω να µου πείτε αν θεωρείτε δικαιολογηµένα τα παράπονα των στελεχών για τις στρατιωτικές ηγεσίες εκείνης της περιόδου που µε δύο µόνο εξαιρέσεις, δεν είπαν και δεν έκαναν τίποτα Η συµφωνία των Πρεσπών προκάλεσε για να προστατεύσουν όσο µπορούσαν τα πολύ µεγάλες αντιδράσεις και σε µεγάλο βαθµό επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις στη στελέχη και το προσωπικό των ΕΔ. Υπήρξατε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και γνωρίζετε χώρα. Ποια είναι η άποψη σας για τη καλά την ψυχολογία, τις δυσκολίες, τα συµφωνία και ειδικότερα θα θέλαµε τη προβλήµατα αλλά και τις πιέσεις που γνώµη σας για την αµυντική συµφωνία δέχονται οι Αρχηγοί. Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας που ακολούθησε. Μπορούµε και πρέπει να Θα έλεγα ότι είναι ζήτηµα επιλογής, ορισµένοι επωφεληθούµε από τη συµφωνία που διαφώνησαν και ορθώς παραιτήθηκαν, άλλοι προέκυψε; µπορεί να έδωσαν τον αγώνα από µέσα, Εκτιµώ ότι ήταν µια ατυχής συµφωνία, η οποία αδυνατώ να πιστέψω ότι αρχηγοί δεν στήριξαν αδικεί και τα δύο µέρη χωρίς να εξασφαλίζει αυτό το οποίο τάχθηκαν να υπηρετήσουν. Όλοι οι αρχηγοί γνωρίζουν ότι η επιτυχία τους τίποτε από αυτά που επαγγέλλεται, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την λεγοµένη Βόρεια εξαρτάτε από την αποδοχή του προσωπικού Μακεδονία. Οι λαοί έχουν τη δική τους άποψη τους, το οποίο διαθέτει και γνώση και ευθυκρισία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω για την ιστορία και το ποίοι είναι, αυτά δεν στο στράτευµα είναι να έχει εµπιστοσύνη και καθορίζονται από µία συνθήκη. Τα κράτη να στηρίζει την ηγεσία του. διαµορφώνουν και αναθεωρούν

Profile for Μilitaire Channel

MILITAIRE MAGAZINE 1  

MILITAIRE MAGAZINE 1