Page 1

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \e mail: info@wpoint.gr\url:www.wpoint.gr


01

Είδη Γραφής Μαρκαδόροι Ανεξίτηλοι

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-101

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με στρογγυλή μύτη. Ιδανικός για γραφή και χρωματισμό σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 1-4mm. 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10

Mεταλλικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-102

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με σφηνοειδή μύτη. Ιδανικός για γραφή και χρωματισμό σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 2-6mm. 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10

Mεταλλικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-105

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με σφηνοειδή μύτη. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 2-8mm. 01 02 03 04

Mεταλλικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-106

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με σφηνοειδή μύτη για μεγαλύτερες επιφάνειες. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 6-12mm. 01 02 03 04

Mεταλλικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-103

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με στρογγυλή μύτη. Ιδανικός για γραφή και χρωματισμό σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 1-5,2mm. 01 02 03 04

Πλαστικό στέλεχος

2

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Είδη Γραφής Μαρκαδόροι Ανεξίτηλοι

01

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος PM-104

Άριστη ποιότητα. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με σφηνοειδή μύτη. Ιδανικός για γραφή και χρωματισμό σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Aνεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 1-5,2mm. 01 02 03 04

Πλαστικό στέλεχος

Μελάνι επαναγέμισης ανεξίτηλου μαρκαδόρου PM-701

Άριστη ποιότητα. Μελάνι ανεξίτηλου μαρκαδόρου. 01 02 03 04

Περιεχόμενο 30ml

Μαρκαδόρος διαφανειών, cd, dvd, OHP PM-302S

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος OHP, CD, DVD με στρογγυλή ανθεκτική μύτη. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 0,3-0,4mm. 01 02 03 04

S

Μαρκαδόρος διαφανειών, cd, dvd, OHP PM-303F

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος OHP, CD, DVD με στρογγυλή ανθεκτική μύτη. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 0,6-1mm. 01 02 03 04

F

Μαρκαδόρος διαφανειών, cd, dvd, OHP PM-304M

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος OHP, CD, DVD με στρογγυλή ανθεκτική μύτη. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής. Πάχος γραφής 1-2mm. 01 02 03 04

M

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

3


01

Είδη Γραφής Μαρκαδόροι CDΠίνακα

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος CD PM-301

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος CD με μαλακή στρογγυλή μύτη. Μελάνι χρωστικό διαλυμένο σε νερό με ουδέτερη οσμή, ανθεκτικό στο φως, αδιάβροχο και ανθεκτικό στο καθάρισμα μετά το στέγνωμα. Για ανεξίτηλη γραφή πάνω σε CD και DVDs. Υδατοδιαλυτό μελάνι για την προστασία του στρώματος δεδομένων. Πάχος γραφής 1-4mm. 01 02 03 04

Μαρκαδόρος CD

Μαρκαδόρος πίνακα PM-201

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος για γραφή σε ασπροπίνακα με στρογγυλή μύτη. Xρωστικό μελάνι ουδέτερης οσμής. Καθαρίζει εύκολα σχεδόν από όλες τις μη πορώδεις επιφάνειες όπως γυαλί, μελαμίνη, σμάλτο. O μαρκαδόρος χωρίς πώμα έχει διάρκεια ζωής μερικές μέρες. Πάχος γραφής 2-6mm. 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10

Mεταλλικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

Μαρκαδόρος πίνακα PM-203

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος για γραφή σε ασπροπίνακα με στρογγυλή μύτη. Xρωστικό μελάνι ουδέτερης οσμής. Καθαρίζει εύκολα σχεδόν από όλες τις μη πορώδεις επιφάνειες όπως γυαλί, μελαμίνη, σμάλτο. O μαρκαδόρος χωρίς πώμα έχει διάρκεια ζωής μερικές μέρες. Πάχος γραφής 1-4mm. Πλαστικό στέλεχος Επαναγεμμιζόμενος

01 02 03 04

Μελάνι επαναγέμισης μαρκαδόρου πίνακα PM-702

Άριστη ποιότητα. Χρωστικό μελάνι για επαναγέμισμα των μαρκαδόρων πίνακα. 01 02 03 04

Περιεχόμενο 20ml

Μελάνι επαναγέμισης μαρκαδόρου πίνακα PM-703

Άριστη ποιότητα. Χρωστικό μελάνι για επαναγέμισμα των μαρκαδόρων πίνακα. 01 02 03 04

Περιεχόμενο 200ml

4

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Είδη Γραφής Μαρκαδόροι Ανεξίτηλοι ΖωγραφικήςΥπογράµµισης

01

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος λαδιού μπίλιας PM-401

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος ζωγραφικής με στρογγυλή ανθεκτική μύτη. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής που βερνικώνει και σκεπάζει καλά. Πάχος γραφής 2-4mm. 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 49 53 54 55

Ζωγραφικής

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος λαδιού μπίλιας PM-402

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος ζωγραφικής με στρογγυλή ανθεκτική μύτη. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής που βερνικώνει και σκεπάζει καλά. Πάχος γραφής 1-2mm. 01 49 53 54 55

Ζωγραφικής

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος λαδιού μπίλιας PM-403

Άριστη ποιότητα. Μαρκαδόρος ζωγραφικής με στρογγυλή ανθεκτική μύτη σε μεταλλικό πλαίσιο. Ανεξίτηλο μελάνι ουδέτερης οσμής που βερνικώνει και σκεπάζει καλά. Πάχος γραφής 0,8mm. 01 49 53 54 55

Ζωγραφικής

Μαρκαδόρος υπογράμμισης PM-501

Άριστη ποιότητα. Αδιάβροχο χρωστικό μελάνι με υψηλή λαμπρότητα και καλή φωτοανθεκτικότητα. Κατάλληλος για όλα τα χαρτιά. Δεν λερώνει κατά την χρήση. Πάχος γραφής 1,5-2mm. 04

05 06 09 10

Μαρκαδόρος υπογράμμισης PM-502

Άριστη ποιότητα. Αδιάβροχο χρωστικό μελάνι με υψηλή λαμπρότητα και καλή φωτοανθεκτικότητα. Κατάλληλος για όλα τα χαρτιά. Δεν λερώνει κατά την χρήση. Πάχος γραφής 1,5-2mm. 04

05 06 09 10

Mini μέγεθος

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

5


02

Είδη Αρχειοθέτησης Κλασέρ Πλαστικά

Κλασέρ πλαστικό PF-832

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Χαρτόνι ανακυκλώσιμο 100% με εξωτερική επένδυση PP. Μεταλλική σχισμή στο κάλυμμα που κουμπώνει στο μηχανισμό επιτυγχάνοντας τη σταθερότητα του κλασέρ στο αρχείο. Δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη χρήση. Συρταρωτή ετικέτα στη ράχη για εύκολη αντικατάσταση. Με μπάρα στο μηχανισμό για τη συγκράτηση των χαρτιών. Μεταλλική ενίσχυση στη βάση του κλασέρ. Διαστάσεις ράχη 8cm, ύψος 32cm, πλάτος 28,5cm. 01 02 03 04 28 49 67

05 06 12

68 69 72

73

Κλασέρ πλαστικό PF-432

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Χαρτόνι ανακυκλώσιμο 100% με εξωτερική επένδυση PP. Μεταλλική σχισμή στο κάλυμμα που κουμπώνει στο μηχανισμό επιτυγχάνοντας τη σταθερότητα του κλασέρ στο αρχείο. Δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη χρήση. Συρταρωτή ετικέτα στη ράχη για εύκολη αντικατάσταση. Με μπάρα στο μηχανισμό για τη συγκράτηση των χαρτιών. Μεταλλική ενίσχυση στη βάση του κλασέρ. Διαστάσεις ράχη 4cm, ύψος 32cm, πλάτος 28,5cm. 01 02 03 04

05 06 28

Κλασέρ πλαστικό PF-820

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Χαρτόνι ανακυκλώσιμο 100% με εξωτερική επένδυση PP. Μεταλλική σχισμή στο κάλυμμα που κουμπώνει στο μηχανισμό επιτυγχάνοντας τη σταθερότητα του κλασέρ στο αρχείο. Δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη χρήση. Συρταρωτή ετικέτα στη ράχη για εύκολη αντικατάσταση. Με μπάρα στο μηχανισμό για τη συγκράτηση των χαρτιών. Μεταλλική ενίσχυση στη βάση του κλασέρ. Διαστάσεις ράχη 8cm, ύψος 20cm, πλάτος 28,5cm. 01 02 03

6

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Είδη Αρχειοθέτησης Σουπλ Office ΧρωµατιστάΠαρουσίασης

02

Σουπλ Office PF-10910, PF-10920, PF-10930, PF-10940, PF-10960

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο PP. Διαφανείς ζελατίνες PP για φύλλα Α4. PF-10910 PF-10920 PF-10930 PF-10940 PF-10960 10 ζελατίνες 20 ζελατίνες 30 ζελατίνες 40 ζελατίνες 60 ζελατίνες 01 02 03

Σουπλ Office PF-10980, PF-10901

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο PP. Διαφανείς ζελατίνες PP για φύλλα Α4. PF-10980 PF-10901 80 ζελατίνες 100 ζελατίνες 01 02 03

Σουπλ Color PF-10810, PF-10820, PF-10830, PF-10840, PF-10860

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο PP. Διαφανείς ζελατίνες PP για φύλλα Α4. Σε 4 φωσφορούχα χρώματα. PF-10810 PF-10820 PF-10830 PF-10840 PF-10860 10 ζελατίνες 20 ζελατίνες 30 ζελατίνες 40 ζελατίνες 60 ζελατίνες 04

06 07 09

Σουπλ Color PF-10880, PF-10801

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο PP. Διαφανείς ζελατίνες PP για φύλλα Α4. Σε 4 φωσφορούχα χρώματα. PF-10880 PF-10801 80 ζελατίνες 100 ζελατίνες

04

06 07 09

Σουπλ Παρουσίασης PF-10710, PF-10720, PF-10740, PF-10760

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Τοποθετείστε στο εξώφυλλο τη δική σας σελίδα. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο. Διαφανείς ζελατίνες PP για φύλλα Α4. PF-10710 PF-10720 PF-10740 PF-10760 10 ζελατίνες 20 ζελατίνες 40 ζελατίνες 60 ζελατίνες

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

7


02

Είδη Αρχειοθέτησης Ντοσιέ

Ντοσιέ 2 κρίκων PP PF-104

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Για φύλλα Α4. Ανθεκτικό και ελαφρύ. Εύκαμπτο πλαστικό πολυπροπυλένιο PP αδιαφανές. Με 2 στρογγυλούς κρίκους. Διαστάσεις 21x29cm και ράχη 4cm. 01 02 03

Ντοσιέ 2 κρίκων PP PF-105

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Για φύλλα Α4. Ανθεκτικό και ελαφρύ. Εύκαμπτο πλαστικό πολυπροπυλένιο PP αδιαφανές. Με 2 στρογγυλούς κρίκους. Διαστάσεις 21x29cm και ράχη 4cm. Μοντέρνα διάφανα χρώματα. 01 02 03 04

07 10

Ντοσιέ κλιπ Α4 PP PF-121

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθέτηση χωρίς τρύπημα. Κατασκευασμένο από PP με πλαστικό κλιπ. Δέχεται από 1-60 φύλλα Α4. Χειρισμός: Σύρουμε το κλιπ προς τα έξω. Τοποθετούμε τα έγγραφα. Σπρώχνουμε το κλιπ προς τα μέσα. 01 02 03

Ντοσιέ έλασμα Α4 με ράχη PF-118

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Αρχειοθετήστε και παρουσιάστε τις εργασίες σας σωστά. Εξώφυλλο εύκαμπτο και ανθεκτικό από πολυπροπυλένιο PP. Ιδανικό για τοποθέτηση τρυπημένων φύλλων στο ντοσιέ. Αδιαφανές εξώφυλλο. Εσωτερικό έλασμα αρχειοθέτησης των χαρτιών. 01 02 03 04

07 10

Ντοσιέ σεμιναρίων πιάστρα Α4 PF-112

Άριστη ποιότητα. Μεγάλη αντοχή. Πινακίδα με επένδυση PP και πιάστρα στο επάνω μέρος. Δέχεται μπλοκ Α4. Με ετικέτα στο εξώφυλλο για την αναγραφή των στοιχείων σας. Παραδίδεται χωρίς μπλοκ. Μοντέρνα διάφανα χρώματα. 01 02 03 04

8

07 10

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Είδη Αρχειοθέτησης Ντοσίε ΈλασµαOrganiser

02

Ντοσιέ λάστιχο PP A4 20mm PF-117

Άριστη ποιότητα , μοντέρνα χρώματα, μεγάλη αντοχή. Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικά PP. Με 3 εσωτερικά πτερύγια για τη συγκράτηση των χαρτιών. Κλείνει με λάστιχο. Δέχεται φύλλα Α4. 01 02 03 04

07 10

Φάκελος με κουμπί PP A4 PF-113

Άριστη ποιότητα , μοντέρνα χρώματα, μεγάλη αντοχή. Ημιδιαφανής φάκελος κατάλληλος για καθημερινή χρήση. Δέχεται φύλλα Α4 και κλείνει με κουμπί για ασφάλεια. 01 03 04

05 09 10

Δίφυλλη ζελατίνη Α4 PF-119

Άριστη ποιότητα , μοντέρνα χρώματα, μεγάλη αντοχή. Χρωματιστές διαφανείς δίφυλλες ζελατίνες. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας μέσα και ξεχωρίστε τα θέματα ανάλογα με το χρώμα. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο PP. Δέχεται φύλλα Α4. 01 02 03 04

07 10

Ντοσιέ έλασμα Α4 PF-132

Άριστη ποιότητα. Οικονομική λύση. Διαφανές εξώφυλλο. Εσωτερικό έλασμα αρχειοθέτησης των χαρτιών. Δέχεται φύλλα Α4. Μοντένα χρώματα. 01 02 03 04

05 10 12 49

Organiser με θήκες και μπλοκ PF-120

Άριστη ποιότητα , μεγάλη αντοχή. Organiser με μπλοκ Α4, 2 θήκες για CD/DVD, 6 θέσεις με καβαλάρηδες για άνετη και εύκολη αρχειοθέτηση. Κλείσιμο με 2 κουμπιά. Περιλαμβάνει μπλοκ σημειώσεων Α4. 01 03

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

9


02

Είδη Αρχειοθέτησης Θήκες Επαγγελµατικών Καρτών

Θήκη επαγγελματικών καρτών 80 θέσεων PF-110

Άριστη ποιότητα. Θήκη με διαφανείς ζελατίνες από PVC για 80 επαγγελματικές κάρτες 57x90mm. Ενισχυμένη ράχη. 01 03

07

Θήκη επαγγελματικών καρτών 120 θέσεων PF-114

Άριστη ποιότητα. Θήκη με διαφανείς ζελατίνες από PVC για 120 επαγγελματικές κάρτες 57x90mm. Ενισχυμένη ράχη. 01 03

07

Θήκη επαγγελματικών καρτών 160 θέσεων PF-115

Άριστη ποιότητα. Θήκη με διαφανείς ζελατίνες από PVC για 160 επαγγελματικές κάρτες 57x90mm. Ενισχυμένη ράχη. 01 03

07

Θήκη επαγγελματικών καρτών 180 θέσεων PF-116

Άριστη ποιότητα. Θήκη με διαφανείς ζελατίνες από PVC για 180 επαγγελματικές κάρτες 57x90mm. Ενισχυμένη ράχη. 01 03

07

Θήκη επαγγελματικών καρτών 240 θέσεων PF-111

Άριστη ποιότητα. Θήκη με διαφανείς ζελατίνες από PVC για 240 επαγγελματικές κάρτες 57x90mm. Ενισχυμένη ράχη. 01 03

10

07

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Είδη Αρχειοθέτησης ∆ιαχωριστικά

02

Διαχωριστικό 1-5 νούμερα PF-123

Άριστη ποιότητα. Επιλέξτε από τα αριθμημένα διαχωριστικά τα θέματα που σας ταιριάζουν. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο PP. Διαστάσεις Α4. 1-5 νούμερα. Χρώμα γκρι.

Διαχωριστικό 1-10 νούμερα PF-125

Άριστη ποιότητα. Επιλέξτε από τα αριθμημένα διαχωριστικά τα θέματα που σας ταιριάζουν. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο (PP). Διαστάσεις Α4. 1-10 νούμερα. Χρώμα γκρι.

Διαχωριστικό 1-12 νούμερα PF-127

Άριστη ποιότητα. Επιλέξτε από τα αριθμημένα διαχωριστικά τα θέματα που σας ταιριάζουν. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο PP. Διαστάσεις Α4. 1-12 νούμερα. Χρώμα γκρι.

Διαχωριστικό 1-20 νούμερα PF-128, 1-31 νούμερα PF-131

Άριστη ποιότητα. Επιλέξτε από τα αριθμημένα διαχωριστικά τα θέματα που σας ταιριάζουν. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο PP. Διαστάσεις Α4. 1-20 και 1-31 νούμερα. Χρώμα γκρι. PF-128 PF-131 1-20 νούμερα 1-31 νούμερα

Διαχωριστικό Α-Ζ Αγγλικά PF-129, Α-Ω Ελληνικά PF-130

Άριστη ποιότητα. Επιλέξτε από τα αριθμημένα διαχωριστικά τα θέματα που σας ταιριάζουν. Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο PP. Διαστάσεις Α4. Α-Ζ Αγγλικά και Α-Ω Ελληνικά. Χρώμα γκρι. PF-129 PF-130 Α-Ζ Αγγλικά Α-Ω Ελληνικά

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

11


03

Επικοινωνία και Παρουσίαση Πίνακες µαρκαδόρου

Πίνακες μαρκαδόρου μεταλλικό πλαίσιο μη μαγνητικοί

Άριστη ποιότητα. Οικονομική λύση. Λευκός πίνακας μη μαγνητικός. Η επιφάνεια του καθαρίζει με καθαριστικά τσόχας και βαμβακερό ύφασμα. Αποφύγεται την ακετόνη, την αιθενόλη, τα συμπυκνωμένα καθαριστικά και παραπλήσια χημικά καθαριστικα. Tο πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουμίνιο. Έχει δισκάκι για μαρκαδόρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης.

Πίνακες μαρκαδόρου μεταλλικό πλαίσιο μαγνητικοί

Άριστη ποιότητα. Λευκός μαγνητικός πίνακας με ειδικά λακαρισμένη επιφάνεια για περισσότερη αντοχή. Η επιφάνεια του καθαρίζει με απλό στεγνό πανί ή σπόγγο λευκού πίνακα. Tο πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουμίνιο. Έχει δισκάκι για μαρκαδόρο.

Κωδικός PB-101 PB-102 PB-102 PB-103 PB-103 PB-104 PB-104 PB-105 PB-105 PB-106 PB-106 PB-107 PB-107 PB-108 PB-108 PB-109

Διαστάσεις 45x60cm 60x90cm 60x90cm 90x120cm 90x120cm 100x150cm 100x150cm 100x200cm 100x200cm 120x180cm 120x180cm 120x200cm 120x200cm 122x243cm 122x243cm 120x240cm

Κωδικός RD-6400 RD-6402 RD-6404 RD-6406 RD-6410 RD-6408 RD-6412

Διαστάσεις 45x60cm 60x90cm 90x120cm 100x150cm 100x200cm 120x180cm 120x240cm

Μεταλλικό πλαίσιο Μη μαγνητικός

Μεταλλικό πλαίσιο Μαγνητικός

Πίνακες μουσικής με μεταλλικό πλαίσιο

Άριστη ποιότητα. Λευκός πίνακας μη μαγνητικός με τέσσερα πεντάγραμμα. Η επιφάνεια του καθαρίζει με καθαριστικά τσόχας και βαμβακερό ύφασμα. Αποφύγεται την ακετόνη, την αιθενόλη, τα συμπυκνωμένα καθαριστικά και παραπλήσια χημικά καθαριστικα. Tο πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουμίνιο. Έχει δισκάκι για μαρκαδόρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης.

Πίνακας ανακοινώσεων τσόχας μεταλλικό πλάισιο

Άριστη ποιότητα. Ανθεκτική υφασμάτινη επιφάνεια από τσόχα, ιδανική για τη στήριξη μηνυμάτων. Πλαίσιο από αλουμίνιο για περισσότερη αντοχή. Περιλαμβάνει άγκιστρα στήριξης.

Πίνακας ανακοινώσεων φελλού μεταλλικό πλαίσιο

Άριστη ποιότητα. Επιφάνεια από ανθεκτικό φυσικό φελλό, ιδανική για τη στήριξη μηνυμάτων. Πλαίσιο από αλουμίνιο για περισσότερη αντοχή. Περιλαμβάνει άγκιστρα στήριξης.

12

Κωδικός PB-0174

PB-0175 PB-0176

Διαστάσεις

120x140cm

120x200cm 120x240cm

Κωδικός RD-6600

Διαστάσεις 45x60cm

RD-6604

90x120cm

RD-6602

Μεταλλικό πλαίσιο Μη μαγνητικός

60x90cm

RD-6606

100x150cm

Κωδικός RD-6200 RD-6202 RD-6204 RD-6206 RD-6208

Διαστάσεις 45x60cm 60x90cm 90x120cm 100x150cm 120x180cm

Μεταλλικό πλαίσιο Τσόχας

Μεταλλικό πλαίσιο Φελλού

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Επικοινωνία και Παρουσίαση Πίνακες σεµιναρίων flipchart

03

Πίνακας σεμιναρίων flipchart silver μαγνητικό τροχήλατο RD-660

Άριστη ποιότητα. Καμπύλη επιφάνεια, εργονομικός σχεδιασμός. Πρωτοποριακή χρήση με χαρτί συνεχούς ροής (ρολό) ή χρήση με κανονικό μπλοκ σεμιναρίων. Εύκολη κοπή των χαρτιών συνεχούς ροής. Ενσωματωμένη μεταλλική μπάρα με δυνατότητα προέκτασης αριστερά ή δεξιά. Ρυθμιζόμενο ύψος. Tray για τοποθέτηση μαρκαδόρου. Αστεροειδή βάση με 5 ρόδες. Επιφάνεια 74,5x95cm. Μέγιστο ύψος 195cm. Βάρος 28kg.

Flipchart Μαγνητικός

Πίνακας σεμιναρίων flipchart μη μαγνητικό τροχήλατο RD-695

Άριστη ποιότητα. Οικονομική λύση από την Rocada. Πίνακας σεμιναρίων ή μαρκαδόρου με πέντε ρόδες για εύκολη μεταφορά. Δέχεται μπλοκ σεμιναρίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας μαρκαδόρου. Έχει tray στο κάτω μέρος για μαρκαδόρους ή σπογγο. Επιφάνεια πίνακα 66x101cm. Μέγιστο ύψος 190cm. Βάρος 13Kg.

Flipchart Μη μαγνητικός

Πίνακας σεμιναρίων flipchart μη μαγνητικό τρίποδο και μαρκαδόρου RD-600

Άριστη ποιότητα. Οικονομική λύση από την Rocada. Πίνακας σεμιναρίων με τρίποδο. Έχει tray για μαρκαδόρους. Επιφάνεια πίνακα 66x100cm. Μέγιστο ύψος 180cm. Βάρος 11,5kg.

Flipchart Μη μαγνητικός

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

13


03

Επικοινωνία και Παρουσίαση Πίνακες µαρκαδόρου

Πίνακας σεμιναρίων flipchart μαγνητικό τρίποδο και μαρκαδόρου RD-605

Άριστη ποιότητα. Πίνακας με τρίποδο. Δέχεται μπλοκ σεμιναρίων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μαγνητικός πίνακας μαρκαδόρου γράφοντας με μαρκαδόρους λευκού πίνακα. Έχει tray για μαρκαδόρους και σπόγγο. Επιφάνεια πίνακα 70x96cm. Μέγιστο ύψος 182cm. Βάρος 13,3kg.

Flipchart Μαγνητικός

Πίνακας σεμιναρίων flipchart μαγνητικό τρίποδο και μαρκαδόρου με προέκταση RD-610

Άριστη ποιότητα. Πίνακας με τρίποδο. Δέχεται μπλοκ σεμιναρίων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μαγνητικός πίνακας μαρκαδόρου γράφοντας με μαρκαδόρους λευκού πίνακα. Έχει μία μεταλλική μπάρα στο πλάϊ για επέκταση της παρουσίασης και tray για μαρκαδόρους και σπόγγο. Επιφάνεια πίνακα 74x106cm. Μέγιστο ύψος 195cm. Βάρος 14kg.

Flipchart Μαγνητικός

Χαρτί flipchart RD-631

Άριστη ποιότητα. Ποιοτικό χαρτί 80gr. Ιδανικό για όλους τους πίνακες flipchart. Κάθε μπλόκ περιέχει 20 φύλλα 65x90cm. Συσκευασία κουτί με 5 μπλόκ (ελάχιστη παραγγελία).

Παραδίδεται σε κουτί

14

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Αποστολή και Συσκευασία ΦάκελαΣακούλες

04

Φάκελα λευκά 7x11 επισκεπτηρίων PE-108

Αριστη ποιότητα χαρτιού. Λευκοί φάκελοι κατάλληλοι για τις καθημερινές ταχυδρομήσεις. Διαστάσεις 7x11cm.

Φάκελα λευκά 12,5x15,5 PE-109

Αριστη ποιότητα χαρτιού. Λευκοί φάκελοι κατάλληλοι για τις καθημερινές ταχυδρομήσεις. Διαστάσεις 12,5x15,5cm.

Φάκελα λευκά 11,4x23 αυτοκόλλητα PE-117

Αριστη ποιότητα χαρτιού. Λευκοί φάκελοι κατάλληλοι για τις καθημερινές ταχυδρομήσεις. Διαστάσεις 11,4x23cm.

Φάκελα λευκά 11,4x23 παράθυρο αριστερά PE-118, παράθυρο δεξιά PE-119

Αριστη ποιότητα χαρτιού. Λευκοί φάκελοι κατάλληλοι για τις καθημερινές ταχυδρομήσεις. Διαστάσεις 11,4x23cm. Κωδικός PE-118 PE-119

Τύπος

αριστερό παράθυρο δεξί παράθυρο

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

15


04

Αποστολή και Συσκευασία Φάκελα

Φάκελα CD λευκά παράθυρο PE-0001, χωρίς παράθυρο PE-0000 Άριστη ποιότητα χαρτιού. Λευκοί φάκελοι για CD/DVD κατάλληλοι για τις καθημερινές ταχυδρομήσεις. Κωδικός PE-0001 PE-0000

Τύπος

με παράθυρο

χωρίς παράθυρο

Σακούλες λευκές συσκευασμένες

Άριστη ποιότητα. Ανθεκτικές αυτοκόλλητες σακούλες κατάλληλες για καθημερινές αποστολές εντύπων. Εύκολο και γρήγορο κλείσιμο με αυτοκόλλητη ταινία. Συσκευασία 25 τεμαχίων. Κωδικός PE-110 PE-111 PE-112 PE-113 PE-114 PE-115 PE-116

Τύπος 16x23 αυτοκόλλητες 17,6x25 αυτοκόλλητες 19x26 αυτοκόλλητες 23x32 αυτοκόλλητες 25x35 αυτοκόλλητες 31x41 αυτοκόλλητες 37x45 κόλλας

Σακούλες κίτρινες συσκευασμένες

Άριστη ποιότητα. Ανθεκτικές αυτοκόλλητες σακούλες κατάλληλες για καθημερινές αποστολές εντύπων. Εύκολο και γρήγορο κλείσιμο με αυτοκόλλητη ταινία. Συσκευασία 25 τεμαχίων. Κωδικός PE-101 PE-102 PE-103 PE-104 PE-105 PE-106 PE-107

16

Τύπος 16x23 αυτοκόλλητες 17,6x25 αυτοκόλλητες 19x26 αυτοκόλλητες 23x32 αυτοκόλλητες 25x35 αυτοκόλλητες 31x41 αυτοκόλλητες 37x45 κόλλας

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r


Χαρτιά και Ετικέτες Χαρτοταινίες

05

Ρολά αριθμομηχανών ταμειακών μηχανών

Άριστη ποιότητα χαρτιού. Ρολά μονά, δίφυλλα και θερμικά. Με χρώμα στο τελείωμα του ρολού.

Κωδικός PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08 PR-09 PR-10 PR-11 PR-12 PR-13 PR-14

Τύπος

28ΜΜ/50 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 37ΜΜ/50 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 44ΜΜ/50 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 55ΜΜ/60 αριθμομηχανής (10 τεμ) 54ΜΜ/40 ταμείου θερμικές (12 τεμ) 57ΜΜ/50 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 57ΜΜ/60 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 57ΜΜ/60 αριθμομηχανής (10 τεμ) 57ΜΜ/60 ACTION 2Φ ταμείου (10 τεμ) 76ΜΜ/60 αριθμομηχανής (10 τεμ) 76ΜΜ/60 ACTION 2Φ ταμείου (10 τεμ) 80ΜΜ/50 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 80ΜΜ/60 ταμείου θερμικές (10 τεμ) 80ΜΜ/80 ταμείου θερμικές (5 τεμ)

Συσκευασία κουτιού

Συρρίκνωση

60

10

60

10

60

60 48 60 60 60 60 60 60 60 40 50

Π ον το η ρ α κ λ ε ί α ς 9 , Αθ ήνα \ f a x : 2 2 9 6 0 3 5 2 8 7 \ e m a i l : i n fo @ w p o i n t . g r \ u r l : w w w . w p o i n t . g r

10

10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 5

17

Point Hellas  

Είδη Αρχειοθέτησης Είδη Γραφής & Διόρθωσης Πίνακες Χαρτοταινίες Αποστολή & Συσκευασία.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you