__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Voorjaar 2019 Asoka Synthese De Driehoek Stuivenberg Waerbeke Bodhi


DHARMIUM

GOED LEVEN EN STERVEN

SERUM VAN WIJSHEID

VOLGENS HET TIBETAANS BOEDDHISME

4

5

TANTRA

SCHILDEREN ALS LEVENSKUNST

HET GROTE GEHEIM VAN DE LIEFDE

MEESTER SHITAO IN WOORD EN BEELD

9

10

HET EINDE VAN TIJD KRISHNAMURTI EN DAVID BOHM IN GESPREK OVER DE TOEKOMST VAN DE MENSHEID

8


Wijsheid –

ASOKA Ad van Dun Dharmium

4

Sebo Ebbens Op de golven van geboorte en dood

5

SYNTHESE William C. Chittick Soefisme

6

Frithjof Schuon Halteplaatsen van wijsheid

7

Jiddu Krishnamurti & David Bohm Het einde van tijd

8

DE DRIEHOEK Jan den Boer & Caroline van Wijngaarden Tantra

9

STUIVENBERG Jan De Meyer Schilderen als levenskunst

10

WAERBEKE David Le Breton Over stilte

11

BODHI Jan de Breet & Rob Janssen De verzameling van numeriek geordende leerredes – delen 3 & 4

12

Recent herdrukt

13

Fondslijst

14-15

begin en eind van de innerlijke weg

We leven in spannende tijden! Meer dan ooit is er behoefte aan wegwijzers die ons helpen op koers te raken en te blijven, bakens waarop we ons kunnen richten in woelige en vaak ziekmakende omstandigheden. De Dharma (Leer) van de Boeddha wordt traditioneel beschouwd als het ultieme medicijn dat ons bij correct gebruik geneest van onwetendheid en lijden. Ad van Dun beschrijft in zijn boek, Dharmium, wijsheid dan ook als een serum, een entstof die ons van binnenuit kan veranderen. Transformatie is ook het thema van het nieuwe boek van Sebo Ebbens. Je voorbereiden op het onafwendbare einde van het leven draagt paradoxaal genoeg bij aan de kwaliteit van het leven zelf ! Ook David Bohm en Krishnamurti begeven zich in de uiterste regionen van het bestaan, daar waar tijd en alles wat aan tijd gebonden is, ophoudt ons te beheersen. Wijsheid manifesteert zich niet als een donderslag bij heldere hemel, maar ontwikkelt zich gestaag, groeit en wint aan kracht volgens een heel eigen parcours. Schuons Halteplaatsen van wijsheid is een soort innerlijke landkaart waarop de zoeker zijn positie op de spirituele weg kan bepalen. Wijsheid is echter meer dan inzicht, de keerzijde ervan is liefde, universele intimiteit. In hun nieuwe tantra-boek laten Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden zien hoe meditatie, liefde en extase kunnen bijdragen aan een liefdevolle wereld, waarin tegenstellingen overbrugd worden en mensen elkaar respectvol ontmoeten. Wijsheid toont zich in allerlei vormen, zowel in de religieus-mystieke cultuur van het soefisme (Chittick) als in de unieke penseelstreek van de Chinese schilderkunst (De Meyer) – maar elke vorm wordt fundamenteel gedragen door stilte en verwondering (Le Breton). Het Milinda-team wenst u alvast een inspirerend voorjaar! — Gerolf T’Hooft


Ad van Dun Dharmium Serum van wijsheid

Om te weten wat wijsheid is hoef je maar tot drie te kunnen tellen: (1) er is één werkelijkheid, (2) wij mensen ervaren twee polen: wat we zijn en wat we kunnen worden, en (3) er is een manier om geest, adem en lichaam te bevrijden. Ad van Dun beschrijft hoe ons mens-zijn ten volle geleefd kan worden, puttend uit zijn eigen ervaring en getoetst aan betrouwbare bronnen vanuit een overwegend boeddhistische achtergrond. Met een heel eigen verwoording en vertaling maakt hij moeilijke Sanskriettermen direct begrijpelijk. Zijn teksten raken aan poëzie waardoor de lezer wordt gestimuleerd vaart te minderen en op een meer intuïtieve manier meer te leren begrijpen. De aanwijzingen worden ondersteund door overzichtelijke modellen en grafische uitwerkingen. Zo biedt het materiaal voor elk zoekend mens een concrete ingang naar het proces van bewustwording. De praktische toepasbaarheid biedt een betrouwbare basis voor een levenshouding van wijsheid en mededogen.

Ad van Dun (1952) begon in 1977 met de beoefening van zen en in 1978 met aikido. In 2000 richtte hij Zen-Centrum Prajna en Aikidoschool Inai op; beide scholen werden in 2010 verenigd in Stiltij. Wijsheid en verwerkelijking zijn de grondtonen van Ads onderricht. Wars van intellectueel gedoe en koersend op eenvoud, weet hij diepgang te verbinden met een waarachtige en open leerhouding.

asoka

4

isbn  978 90 5670 392 9 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  gebonden, halflinnen prijs  € 28,25 verschijnt  februari 2019


Sebo Ebbens Op de golven van geboorte en dood Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief

De inzichten van het Tibetaans boeddhisme in de cyclus van geboorte en sterven zijn van grote betekenis voor de inrichting en de kwaliteit van ons dagelijks leven. Zonder zich te verliezen in een gedetailleerde analyse van de verschillende levensfasen, laat dit boek zien hoe ons leven meer betekenis zal krijgen als we het leren beschouwen vanuit het perspectief van de eindigheid. Tegelijkertijd biedt het de nodige handvatten om voorbereid te zijn op de dood en de mogelijkheden van het stervensproces ten volle te kunnen benutten. Het boek bestaat uit twee delen, een deel met een uitgebreide visie op leven en sterven, geïnspireerd op het Tibetaanse Dodenboek, en een deel met een verscheidenheid aan oefeningen en reflecties. Deze uitgave wordt aangevuld met ondersteunende en verdiepende informatie op een website.

isbn  978 90 5670 393 6 nur  739 formaat  16 x 24 cm omvang  256 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 22,95 verschijnt  juni 2019

van sebo ebbens is eerder verschenen: Stralend in de wereld, ISBN 978 90 5670 291 5

5

asoka

Sebo Ebbens was werkzaam in het onderwijs. Op zoek naar een manier waarop het boeddhisme een rol zou kunnen spelen bij de vernieuwing van het onderwijs, kwam hij in aanraking met de boeddhistisch geïnspireerde Naropa Universiteit in Boulder (VS). Aan deze universiteit heeft hij een aantal jaren lesgegeven. In 2010 richtte Sebo Ebbens ‘Nalandabodhi Nederland’ op waar hij lesgeeft in meditatie en Tibetaans boeddhisme.


William C. Chittick Soefisme Een kennismaking

Wie wil weten uit welke bron Elif Shafak putte bij het schrijven van Liefde kent veertig regels komt bij Chittick terecht! Velen zijn inmiddels bekend met de namen Roemi of Shams, maar over de wijsheid van het soefisme heerst nog steeds verwarring en onwetendheid. William Chittick leidt zijn lezers binnen in de wereld van het soefisme door terug te keren naar de bronnen van de traditie. De auteur laat bekende en minder bekende auteurs aan het woord, zoals Jami en Baha Wahad. Hun getuigenissen verwoorden de essentie van de islamitische levensbeschouwing. Deze kennismaking met het soefisme biedt overtuigende inzichten in de oorsprong, de context en de centrale thema’s van deze spirituele beweging. Het biedt een toegankelijk en herkenbaar perspectief op de leer en de praktijk van het soefisme en zijn belangrijkste vertegenwoordigers. Het behandelt niet alleen de geschiedenis van het soefisme, maar staat ook stil bij haar plaats en positie in de hedendaagse tijd en cultuur.

William C. Chittick werd opgeleid in de VS. Hij haalde zijn PhD in de Perzische taal en literatuur aan de universiteit van Teheran en werd hoog­leraar aan de Iranian Academy of Philosophy (1976-1979). Sinds 1983 is hij verbonden aan de State University of New York. Chittick is een van de meest gerespecteerde auteurs over de leer en de praktijk van het soefisme. Zijn boeken over Rumi en Ibn Arabi behoren wereldwijd tot de standaardwerken over het soefisme.

synthese

6

isbn  978 90 6271 155 0 nur  739 formaat  13,5 x 21 cm omvang  288 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Sufism, A Beginner’s Guide vertaling  Marc Colpaert prijs  € 24,95 verschijnt  mei 2019


Frithjof Schuon Halteplaatsen van wijsheid Over religie en esoterie

In Halteplaatsen van wijsheid legt Frithjof Schuon de wortels bloot van de impasse waarin de moderne cultuur is terecht gekomen. Deze inmiddels klassieke bundel essays verscheen voor het eerst in 1953 en wijst op het gevaar dat we bezwijken onder de druk van een dominant wetenschappelijk mens- en wereldbeeld, het kritisch rationalisme en het culturele relativisme, en daardoor niet langer open staan voor de symbolische kracht van religie. De essays van Schuon ontvouwen de diepere lagen van de grote wijsheidstradities op een manier die aansluit bij onze natuurlijke behoefte aan intelligente samenhang en begrip. Door een nagenoeg exclusieve nadruk op het ‘geloof ’ zijn deze aspecten lange tijd miskend en verwaarloosd. Schuon plaatst klassieke religieuze begrippen (openbaring, geloof, gebed,…) in een kader dat ons in staat stelt de schijnbare tegenstelling van metafysica (rede) en religie (geloof) te verzoenen. Hij maakt de lezer bewust van het feit dat ware religie naast het geloof ook een beroep doet op onze intelligentie en ons gevoel voor schoonheid.

isbn  978 90 6271 156 7 nur  720 formaat  13,5 x 21 cm omvang  128 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Stations de sagesse vertaling  Paul Boersma prijs  € 16,95 verschijnt  maart 2019

van frithjof schuon zijn eerder verschenen: De innerlijke eenheid van de religies, ISBN 978 90 6271 129 1 Gnosis, geloof en logica, ISBN 978 90 6271 151 2

7

synthese

Frithjof Schuon (1907-1998) wordt wereldwijd erkend als een autoriteit op het gebied van metafysica en Sophia Perennis. Hij begeleidde zowel christenen als soefi’s op hun spirituele pad, en schreef tientallen spirituele boeken.


Jiddu Krishnamurti & David Bohm Het einde van tijd In gesprek over de toekomst van de mensheid

In dit boek worden de urgente en actuele problemen van onze tijd vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de beroemde natuurkundige David Bohm. Zij gaan met elkaar in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat. Samen onderzoeken ze de fundamentele oorzaak hiervan en wat wij daaraan kunnen doen. Diepgaand bespreken ze essentiële zaken als goed en kwaad, het denken en bewustzijn, en de wezenlijke aard van ons bestaan, vanuit zowel een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. Aan bod komen onder andere het verschil tussen het brein en de geest, de betekenis van sterven en de relatie van het individu tot de maatschappij. Uit een aantal revolutionaire inzichten die gedurende deze gesprekken naar voren komen, blijkt dat het achterlaten van ons idee van tijd nog wel eens een nieuw begin voor de mensheid zou kunnen inluiden.

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) wordt wereldwijd gezien als een van de grootste denkers en religieuze leraren van alle tijden. Tot zijn dood in 1986 reisde hij de hele wereld over en gaf voortdurend openbare lezingen en interviews, waarbij hij elke vorm van autoriteit in religieuze zaken verwierp en zijn toehoorders uitnodigde om zelf te onderzoeken of het mogelijk is om het menselijk bewustzijn te bevrijden van de beperkingen die het zichzelf oplegt.

synthese

8

isbn  978 90 6271 157 4 nur  739 formaat  13,5 x 1 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  The Ending of Time vertaling  Emmy Van Beest & Marianne Bellingwout prijs  € 24,95 verschijnt  september 2019

David Bohm (1917-1992) was een van de invloedrijkste theoretisch natuurkundigen van de twintigste eeuw en een Fellow of the Royal Society. Hij is de auteur van een groot aantal wetenschappelijke werken, variërend van het basis tekstboek Quantum Theory tot Causation and Chance in Modern Physics, The Special Theory of Relativity en het vernieuwende Wholeness and the Implicate Order.


Jan den Boer & Caroline van Wijngaarden Tantra Het geheim van de liefde

Jan den Boer schreef dit nieuwe tantra-boek samen met levenspartner Caroline van Wijngaarden. Het is het resultaat van 25 jaar trainingen, studie en onderzoek, waarbij theoretische inzichten praktisch werden getoetst en verfijnd. Tantra gaat over een evenwichtig en liefdevol leven, niet over een dogmatische religieuze waarheid. Waarheid en liefde is in tantra een doorvoelde ervaring, gebaseerd op een meditatieve praktijk in het dagelijks leven. Dit boek brengt niet alleen oude tantrateksten, wetenschappelijke studies en hedendaagse neotantra bij elkaar, maar het is ook en vooral een heel praktisch oefenboek waarin de auteurs overtuigend verslag doen van hun persoonlijke ervaringen. Zij willen daarmee inspireren tot een open gesprek en onderzoek over de waarde, de kracht en de betekenis van tantra. Deze uitgave verbindt dus niet alleen regulier en alternatief, wetenschap en spiritualiteit, maar ook meditatie, liefde en extase. Op deze manier kan tantra bijdragen aan een liefdevolle wereld, waarin tegenstellingen overbrugd worden en mensen elkaar respectvol ontmoeten.

Jan den Boer (1960) studeerde filosofie en bouwkunde en is Postural Integration-therapeut. Sinds 1994 geeft hij coaching, therapie en tantratrainingen. Caroline van Wijngaarden (1963) studeerde (bedrijfs-)maatschappelijk werk en Rationeel Emotieve Therapie en werkt in de zorg. Jan en Caroline geven sinds 2008 samen tantratrainingen en relatietherapie. Zij behoren in Nederland bij de bekendste trainers op dit gebied en organiseren jaarlijks ook een tantrafestival.

9

de driehoek

isbn  978 90 6030 767 0 nur  739 formaat  17 x 23 cm omvang  192 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 22,95 verschijnt  april 2019


Jan De Meyer Schilderen als levenskunst Een filosofische lezing van Shitao’s ‘Huayulu’

In de eerste jaren van de achttiende eeuw schreef Shitao zijn beroemd geworden verhandeling over de schilderkunst. In tegenstelling tot de meeste Chinese teksten over de schilderkunst is dit geen technisch, maar in de eerste plaats een filosofisch traktaat, waarin met name de invloed van het daoïsme bepalend is. Maar het is nog meer want de verhandeling toont ons hoe we de filosofische inzichten van Laozi en Zhuangzi kunnen gebruiken als bron van creativiteit, niet alleen artistiek maar ook in het gestalte geven aan ons eigen leven. Schilderkunst en levenskunst grijpen hier diepgaand in elkaar. Jan De Meyer heeft ervoor gekozen de vertaling te gebruiken als ruggengraat van een coherent verhaal dat een kennismaking met de basiswaarden van het daoïsme verbindt met de factoren die voor Shitao essentieel waren, zoals de observatie van de natuur en het herkennen van onze eigen talenten. De afbeeldingen bieden een fascinerende blik op het werk van deze eigenzinnige meester.

Jan De Meyer (1961) studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Fudan (Shanghai). Hij promoveerde op de politieke filosofie van Luo Yin (833910) en was medeoprichter van het literaire tijdschrift Het trage vuur. Zwaartepunt in zijn onderzoek is het daoïsme. Brill publiceerde zijn Wu Yun’s Way. Life and Works of an Eighth-Century Daoist Master (2006). Hij vertaalde o.a. de daoïstische klassieken Liezi en Wunengzi (Augustus).

stuivenberg

10

isbn  978 94 93013 01 8 nur  640 formaat  16 x 24 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 22,95 verschijnt  november 2019

bij stuivenberg is recent verschenen: Francis Smets, Het Scrovegni-alternatief, ISBN 978 94 93013 00 1


David Le Breton

Over stilte

Woorden en stilte wisselen elkaar voortdurend af. Hun waarde en betekenis zijn maatschappelijk en cultureel bepaald. Ze verschillen ook van mens tot mens. Wie wil nadenken, mediteren of tot innerlijke rust komen, zoekt de stilte bewust op. Sommigen beschouwen haar als een vorm van stilzwijgend geluk, terwijl anderen er juist bang voor zijn en zich voluit storten in werk, afleiding of ontspanning. Wel of niet gewenst, stilte heeft altijd het laatste woord. In een wereld waar communicatie norm is, bestaat stilte slechts als onderbreking. Stilte is dan ongewenst en niet het resultaat van een persoonlijk verlangen of individuele keuze. En tegelijk verlangen we soms naar stilte, vertragen, herbronnen, op adem komen. Doorleefde stilte kan wijzen op respect, begrip en aanvaarding. Zoals de woordeloze verstandhouding van geliefden of vrienden die samen kunnen zwijgen. Toch kan stilte evenzeer de uiting zijn van dwang, afwijzing of onverschilligheid. Als anderen je niet willen zien of horen, leidt stilte tot eenzaamheid.

isbn  978 94 92494 04 7 nur  736 formaat  13 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Du silence vertaling  Joris Capenberghs prijs  € 24,95 verschijnt  oktober 2019

van david le breton is eerder verschenen: Ode aan het wandelen, ISBN 978 94 92494 03 0

11

waerbeke

David Le Breton (1953) doceert antropologie en sociologie aan de Universiteit van Straatsburg. Hij onderzoekt de wijze waarop we individueel en collectief met het lichaam omgaan en hoe we dit tot uitdrukking brengen. Hij is ook een wereldautoriteit in het onderzoek naar de motieven voor risicogedrag, pijnervaringen en stiltebeleving. Als verwoed wandelaar schreef hij enkele boeiende en persoonlijke essays over wandelen en de behoefte aan rust en verdieping.


Jan de Breet & Rob Janssen De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – deel 3 & 4 De boeken van de vijftallen t/m negentallen

bodhi

12

Deze uitgaven bevatten een integrale vertaling van het derde en vierde deel van de Anguttara-Nikaya (AN), De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling, na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya, de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka – de ‘mand’ (pitaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha worden toegeschreven. Deze verzameling maakt deel uit van de Pali-Canon, het corpus van gewijde geschriften van de Theravada. De Pali-Canon bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie. De hele Anguttara-Nikaya bestaat uit 11 boeken (nipata’s) waarin 8122 sutta’s worden gerangschikt op grond van hun numerieke inhoud. Deze elf boeken bevatten leerredes die een oplopend aantal onderwerpen behandelen.

De integrale Nederlandse vertaling van De verzameling van numeriek geordende leerredes verschijnt in vijf delen: Deel 1: Het boek van de enen, de twee- en drietallen Deel 2: Het boek van de viertallen Deel 3: Het boek van de vijf- en zestallen Deel 4: Het boek van de zeven-, acht- en negentallen Deel 5: Het boek van de tien- en elftallen [2020]

isbn  978 94 92166 03 6 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  544 pagina’s uitvoering  gebonden met stofomslag prijs  € 39,95 verschijnt  zomer 2019

isbn  978 94 92166 04 3 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  480 pagina’s uitvoering  gebonden met stofomslag prijs  € 39,95 verschijnt  zomer 2019

Rechtstreeks vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen. Deze uitgaven komen tot stand in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Boeddhisme.


Recent herdrukt

9e druk 3e druk J. de Breet & R. Janssen Aldus sprak de Boeddha 978 90 5670 168 0 €24,95

7e druk

2e druk Hans Knibbe Gezonde zelfliefde 978 90 5670 384 4 € 24,95

Rients Ritskes Leer denken wat je wilt denken 978 90 5670 347 9 € 22,75

51e druk

Daan van Kampenhout Kahlil Gibran Handboek sjamanisme De Profeet (pb) 978 90 6229 044 4 € 26,25

9e druk

978 90 6271 620 3 € 12,75

3e druk

Eileen Caddy Open innerlijke deuren 978 90 6271 089 8 € 22,75

2e druk

2e druk Krishnamurti Inzicht is nu 978 90 6271 107 9 € 14,75

2e druk

Roemi Juwelen

Roemi Liefde is de weg

Sipko A. den Boer De kroeg van Hafez

978 90 6271 010 2 € 22,75

978 90 6271 020 1 € 16,95

978 90 6271 094 2 € 16,95

2e druk 6e druk 21e druk Silvana Schwitzer Vuurman & watervrouw 978 90 6030 599 7 € 22,75

Manuela de Jong Bachbloesemkaarten 978 90 6030 709 0 € 22,75

Martin Kojc Het leerboek van het leven 978 90 6271 928 0 € 12,95

4e druk Judy Ramsell Howard Bach-remedies stp voor stap 978 90 6030 634 5 € 16,95

8e druk Neale Donald Walsch Een gesprekje met God 978 90 6271 946 4 € 14,95


ASOKA • SYNTHESE • DE DRIEHOEK • WAERBEKE • STUIVENBERG

Fondslijst voorjaar 2019

milinda uitgevers bv Besteladres Nederland & België:  Centraal boekhuis, Postbus 125, 4100 AC Culemborg tel.: +31 (0)345-475888, e-mail: service@cb-logistics.nl

Waarbekeplein 19, 9506 Waarbeke (België) Tel.: +32 (0)54-442755 e-mail: info@milinda.nl www.milinda.nl pb = paperback, geb = gebonden, lb = luisterboek, cd = compact disc, gn = geniet Prijzen incl. 9% btw Prijswijzigingen voorbehouden

Asoka (isbn prefix: 978 90) 5670 365 3 Adriaans, M., Ruimte zien 5670 383 7 Analayo, Compassie en leegte 5670 354 7 Analayo, Meer zicht op Satipatthana 5670 245 8 Analayo, Satipatthana, de directe weg naar bevrijding 5670 316 5 Baren, Van & Boeckmans, Effectiever werken 5670 326 4 Baren, Van, Kracht van compassie 5670 267 0 Batchelor, Bekentenis van een boeddhistisch atheïst 5670 334 9 Boersma, Dhammapada 5670 385 1 Brazier, Boeddhisme is een religie 5670 367 7 Brazier, Liefde en waardering 5670 045 4 Brazier, Zonder gruis geen parels 5670 168 0 Breet, De & Janssen, Aldus sprak de Boeddha 5670 310 3 Bridges, & Glassman, De dude en de zenmeester 5670 363 9 Caplow, & Moon, Het verborgen licht 5670 372 1 Cuong Lu, Dit is geluk 5670 076 8 Dagpo, Rinpoche, Karma 5670 295 3 Dalai Lama, Vrij van religie 5670 319 6 Dalai Lama, Vrij van religie 5670 262 5 Dhammaketu, Boeddha NU 5670 3912 Dhammaketu, Homo sapiens in boeddhistisch perspectief 5670 370 7 Dogen Kigen, De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer 5670 392 9 Dun, Van, Dharmium 5670 234 2 Donkelaar, Van & Van Rooijen, Dikke maatjes 5670 393 6 Ebbens, Op de golven van geboorte en dood 5670 291 5 Ebbens, Stralend in de wereld 5670 171 0 Fischer-Schreiber, et al., Lexicon boeddhisme 5670 041 6 Ghosananda, Stap voor stap 5670 307 3 Gijzen, Aap en panda 5670 073 7 Glassman, Erkennen wat is 5670 043 0 Goldstein & Kornfield, Op zoek naar het hart van wijsheid 5670 047 8 Goldstein, Vipassana 5670 350 9 Goor, Van, Mindfulness voor kleuters 5670 325 7 Halifax, De laatste woorden van liefde 5670 351 6 Hennik, Van, Mindfulness voor kinderen 5670 352 3 Hennik, Van, Mindfulness voor ouders 5670 353 0 Hennik, Van, Mindfulness voor scholen 5670 364 6 Heuvel Rijnders, Van den, Terug naar de markt 5670 335 6 Hoitsma, Vier hartsvrienden 5670 368 4 Hoitsma, Zes waardevolle vrienden 5670 356 1 Irgang, Het kostbare ogenblik 5670 331 8 Irgang, Stralende stilte 5670 390 5 Jager, De, Zenpioniers 5670 256 4 Jäger, Eeuwige wijsheid 5670 129 1 Jäger, Eeuwigheid in het nu 5670 095 9 Jäger, Elke golf is de zee 5670 144 4 Jäger, Het leven eindigt nooit 5670 255 7 Jäger, Over de liefde 5670 332 5 Jäger, Parels van wijsheid 5670 336 3 Jäger, Voorbij God 5670 187 1 Jäger, Wijsheid uit Oost en West 5670 360 8 Janssen, Het Diamant-Sutra 5670 192 5 Kaniok, Het geluk van TAO 5670 248 9 Kaniok, Lente in je hart 5670 384 4 Knibbe, Gezonde zelfliefde 5670 337 0 Knibbe, Zie, je bent al vrij! 5670 197 0 Koster, Basisprincipes vipassana-meditatie (10 ex. in display) 5670 032 4 Koster, Bevrijdend inzicht 5670 106 2 Koster, Het web van wijsheid 5670 304 2 Koster, Van den Brink & Heynekamp, Vier levensvrienden 5670 330 1 Kramer, Insight Dialogue 5670 225 0 Lathouwers, Ramaker & Bor, De moed tot het onmogelijke 5670 166 6 Lathouwers, Kloppen waar geen poort is 5670 023 2 Lathouwers, Meer dan een mens kan doen

pb 22,75 pb 28,25 pb 34,95 pb 34,95 pb 13,25 pb 16,75 pb 28,25 geb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 24,75 pb 21,50 pb 29,95 pb 19,25 pb 14,95 geb 19,95 pb 14,95 pb 24,95 pb 19,95 geb 28,25 geb 28,25 geb 14,75 pb 22,95 pb 19,25 geb 44,95 pb 11,25 pb 14,75 pb 21,50 pb 24,95 pb 21,50 pb 16,95 pb 22,75 pb 16,95 pg 19,25 pb 19,25 pb 22,75 geb 14,75 geb 14,75 pb 16,95 pb 22,75 pb 15,95 pb 18,25 geb 19,95 pb 20,50 pb 18,25 pb 18,25 pb 15,95 geb 22,75 pb 18,25 geb 16,95 geb 14,75 geb 14,75 geb 24,95 pb 22,75 pb 55,00 pb 21,25 pb 21,50 lb 20,50 pb 26,25 pb 28,25 pb 16,95 pb 20,50

Vertegenwoordiging Nederland:  Publiservice, Aronskelkweg 63, 2555 GC Den Haagl Fred Teunissen: tel.: +31 (0)6-53643848, e-mail: w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging Vlaanderen:  Agora, Ninovesteenweg 24, 9320 Aalst Tel.: +32(0)53-788700, e-mail: info@agorabooks.com

5670 348 6 5670 191 8 5670 276 2 5670 357 8 5670 258 8 5670 259 5 5670 107 9 5670 189 5 5670 366 0 5670 035 5 5670 063 8 5670 050 8 5670 359 2 5670 389 9 5670 349 3 5670 347 9 5670 272 4 5670 375 2 5670 373 8 5670 308 0 5670 009 6 5670 220 5 5670 141 3 5670 333 2 5670 309 7 5670 069 0 5670 101 7 5670 252 6 5670 104 8 5670 103 1 5670 303 5 5670 274 8 5670 329 5 5670 361 5 5670 358 5 5670 239 7

Lathouwers, Zij is altijd soms Lehrhaupt, Stilte in beweging Levine, Het hart van de revolutie Liere, Van, Jezelf, een weg naar vrijheid Lommatzsch, Op zoek naar jezelf? Basisboek mindfulness Lommatzsch, Op zoek naar jezelf? Werkboek mindfulness Maezumi, Je leven waarderen Merzel, Big Mind, Big Heart (boek+cd) Metselaar, Zen Zien Tekenen Nhat Hanh, Adem is bewustzijn Nhat Hanh, Leven in aandacht Nhat Hanh, Vorm is leegte, leegte is vorm Penick, De krijgsliederen van koning Gesar Ricard & Singer, Voorbij het zelf Ritskes, Dertig zenlessen Ritskes, Leer denken wat je wilt denken Ritskes, Leer voelen wat je wilt voelen Ritskes, Meer zen, minder bubbels Ritskes & Nieuwendijk, Non-dualiteit in de praktijk Salzberg, Houden van wat je haat Salzberg, Liefdevolle vriendelijkheid Schumann, De historische Boeddha Schuijt, Praktijkboek – Werken met paradoxen Seifarth, Boeddha@home Tenzin Wangyal, De stralende geest (boek+cd) Tenzin Wangyal, Leven en sterven als een droom Thornhill, Angsthaasje Tydeman, De gouden karper is uit het net Tydeman, Het temmen van de os Tydeman, Koan Tydeman, Transmissie en transcendentie Velde, Van der, Eeuwig jong en tijdloos oud Warner, Een godloze kijk op God Wanningen, Vaardig in geluk Witkam, Ga de stilte in en word vrij Yamada, De poortloze poort

pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 21,50 pb 19,25 pb 22,75 pb 24,95 pb 11,50 pb 14,95 pb 11,50 pb 22,75 pb 29,95 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 11,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 geb 29,95 geb 21,50 geb 24,95 geb 22,75 pb 18,25 geb 14,75 pb 28,25 pb 14,95 pb 21,50 pb 33,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 24,95 pb 22,75 geb 39,95

Synthese (isbn prefix: 978 90) 6271 066 9 Attar, De samenspraak van de vogels 6271 086 7 Bezemer, Op weg met de gnosis 6271 123 9 Burckhardt, Sacrale kunst wereldwijd 6271 136 9 Burckhardt, Soefisme 6271 089 8 Caddy, Open innerlijke deuren 6271 155 0 Chittick, Soefisme 6271 036 2 Dijck, Van, Wereldreligies, eenheid en diversiteit 6271 064 5 Eeten, Van & Oudejans & Ruiter, Krishnamurti in Ommen 6271 072 0 Gibran, De Dwaas 6271 636 4 Gibran, De Profeet (luxe uitgave) 6271 988 4 Gibran, De Profeet (cd) 6271 620 3 Gibran, De Profeet 6271 980 8 Gibran, Het mooiste van Gibran 6271 100 0 Gibran, Wat het hart verborgen houdt 6271 098 0 Gibran, Woorden als het morgenrood 6271 527 5 Gurdjieff, Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon 6271 059 1 Gurdjieff, Gesprekken met G.I. Gurdjieff 6271 738 5 Gurdjieff, Het leven is alleen echt wanneer ik ben 6271 634 0 Gurdjieff, Ontmoetingen met bijzondere mensen 6271 119 2 Haas, Meester Eckhart 6271 094 2 Hafez, De kroeg van Hafez 6271 132 1 Haft, Lau-tze’s vele wegen 6271 133 8 Hanson, De mystiek van Direct Healing I 6271 670 8 Jampolsky, Liefde is angst laten varen 6271 056 0 Jansma, Handboek hindoeïsme 6271 681 4 Javane & Bunker, De goddelijke driehoek

pb 15,95 pb 14,75 pb 24,95 pb 22,75 geb 22,75 pb 24,95 pb 19,25 pb 12,75 pb 12,75 geb 16,95 lb 16,95 pb 12,75 geb 16,95 pb 16,95 pb 14,75 geb 32,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 16,95 geb 33,95 pb 18,95 pb 22,50 pb 22,75


6271 127 7 6271 051 5 6271 109 3 6271 928 0 6271 144 9 6271 028 7 6271 076 8 6271 111 6 6271 106 2 6271 138 3 6271 117 8 6271 510 7 6271 128 4 6271 107 9 6271 122 2 6271 154 3 6271 118 5 6271 046 1 6271 101 7 6271 157 4 6271 116 1 6271 152 9 6229 034 5 6271 082 9 6271 513 8 6271 538 1 6271 612 8 6229 068 0 6271 963 1 6271 010 2 6271 074 4 6271 020 1 6271 093 5 6271 104 8 6271 055 3 6271 137 6 6271 130 7 6271 129 1 6271 151 2 6271 156 7 6271 734 7 6271 153 6 6271 828 3 6271 839 9 6271 946 4 6271 009 6 6271 120 8 6271 050 8 6271 052 2

Kalmthout, Oog in oog met jezelf Khema, Geen zelf geen ander Köhlenberg, Gnosis als wereldreligie Kojc, Leerboek van het leven Krishnamurti, Aantekeningen Krishnamurti, Als een wit zeil op de blauwe zee Krishnamurti, Als twee vrienden Krishnamurti, Commentaar op het leven I Krishnamurti, Commentaar op het leven II Krishnamurti, Dagboek Krishnamurti, De adelaar in zijn vlucht Krishnamurti, De wereld dat ben jij Krishnamurti, Een leven lang leren Krishnamurti, Inzicht is nu Krishnamurti, Klaar voor het leven Krishnamurti, Laatste dagboek Krishnamurti, Leven zonder gisteren of morgen Krishnamurti, Van dag tot dag Krishnamurti, Waarheid is het levenzelf + DVD Krishnamurti & Bohm, Het einde van tijd Kuyper, Geïnspireerd door Krishnamurti Laozi, Daodejing Leeuwen, Van, Psychologie en symboliek van de chakra’s Oldenburger, De tarot als sleutel tot inzicht Ouspensky, De mens en zijn mogelijke evolutie Ouspensky, De vierde weg Ouspensky, Op zoek naar het wonderbaarlijke Roach, De diamantslijper Roemi, Daglicht Roemi, Juwelen Roemi, Licht op licht Roemi, Liefde is de weg Roemi, Roemi van dag tot dag Ruysbeek, Van, De omtrek en het centrum Sanchez & Vieira, De weg naar waarheid Saint-Exupéry, De, Woorden als sterren Shulman, Ontmoetingen met een non-duale God Schuon, De innerlijke eenheid van religies Schuon, Gnosis, geloof en logica Schuon, Halteplaatsen van wijsheid Slosman, Astrologie van het oude Egypte Stiegler, Leven in harmonie Verbruggen, Ramayana Verbruggen, Rigveda Walsch, Een gesprekje met God Walsch, Een tweede gesprekje met God Watts, Tao als water Wetering, Van de, De lege spiegel Wetering, Van de, Het dagende niets

pb 21,50 pb 19,25 pb 28,25 pb 12,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 12,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 19,25 pb 19,25 pb 22,75 pb 14,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 16,95 geb 24,95 pb 14,25 pb 24,95 pb 18,25 geb. 14,95 pb 16,95 pb 21,50 pb 22,75 pb 28,25 pb 28,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 26,75 pb 16,95 pb 24,95 pb 19,25 pb 22,75 geb 16,95 geb 19,25 pb 22,75 pb 26,25 pb 16,95 pb 29,50 pb 24,95 pb 18,95 pb 18,95 geb 14,95 geb 14,95 pb 22,75 pb 19,25 pb 19,25

De Driehoek (isbn prefix 978 90) 6030 323 8 Bach, Genezing door bloemen 6030 721 2 Ball, Werkboek Bach-remedies 6030 683 3 Barnes, Beter zien zonder bril 6229 076 5 Blaser, Familieopstellingen 6030 729 8 Blaser, Gevoelens komen en blijven 6030762 5 Blaser, Grenzen en liefde 6030 722 9 Blaser, In en om mij 6030 698 7 Blaser, Zo ben ik en jij bent anders 6229 089 5 Boer, Den, Tantra 6030 767 0 Boer, den & Van Wijngaarden, Tantra 6030 7663 Burch, Aandacht voor pijn 6229 058 1 Burmeister, & Monte, Handboek Jin Shin Jyutsu 6030 699 4 Chancellor, Handboek voor de bloesemtherapie 6271 954 9 Couplan, Eetbare planten, bloemen en zaden 6030 712 0 Deshimaru, Zen en de oosterse martiale kunsten 6030 713 7 Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn 6030 631 4 Gotved, Bekkenbodem en seksualiteit 6030 735 9 Hinton, Met beide benen op de grond 6030 564 5 Hosch, Gezond door ontzuring 6030 765 6 Ingelgem, Van, Tot rust komen 6030 709 0 Jong, De, Bachbloesemkaarten (doosje met kaarten) 6030 730 4 Kalbantner & Haase, Baby-shiatsu 6030 755 7 Kalter, En nu… lichter leven (9 ex in display) 6030 756 4 Kalter, En nu… digitaal detoxen? (9 ex in display) 6030 757 1 Kalter, En nu… mindful ouderschap (9 ex in display) 6030 758 8 Kalter, En nu… lekker slapen (9 ex in display) 6030 764 9 Kampenhout, Van, De vier richtingen 6229 044 4 Kampenhout, Van, Handboek sjamanisme 6030 724 3 Kampenhout, Van, Sjamanistische rituelen 6271 049 2 Kampschuur & Van Beckhoven, Spiritualiteit en energie

pb 19,25 pb 22,50 pb 20,50 pb 19,25 pb 18,25 pb 12,75 pb 22,75 pb 19,25 pb 22,75 pb 22,95 pb 24,95 pb 22,75 geb 28,25 pb 16,95 pb 16,95 pb 16,95 pb 15,95 pb 19,25 pb 19,25 pb 24,95 lbl 22,75 pb 19,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 19,95 pb 26,25 pb 22,75 pb 25,95

6030 542 3 6030 743 4 6030 557 7 6030 524 9 6030 739 7 6030 728 1 6030 754 0 6030 697 0 6030 746 5 6030 732 8 6030 738 0 6030 718 2 6030 634 5 6030 656 7 6030 759 5 6030 643 7 6030 573 7 6030 581 2 6030 750 2 6030 599 7 6271 705 7 6030 687 1 6030 7533 6030 727 4 6030 691 8

Kilham, De vijf Tibetanen Kluivers, Do-In, tao-yoga voor gezondheid en energie Kuei & Comee, Qi Gong voor beginners Kushi, Uw gezicht liegt niet Lee, Yoga body, buddha mind Lohmann, Schüssler celzouten Manen, Van, Dansend tot je essentie Marquardt, Voetzonemassage als therapie Monchy, De, De derde revolutie in de geneeskunde Monchy, De, Het denkende lichaam Parow, Adem handboekje Pez, Gezichtsgymnastiek Ramsell-Howard, Bach-remedies stap voor stap Ramsell-Howard, Opgroeien met Bach-bloesem remedies Rescio, Seks en mindfulness Ritskes, Zen en geluk Ritskes, Zen en keuzes maken Schoefer-Happ, Beter horen en zien met Qi Gong Timmermans, Het creatieve dagboek Schwitzer, Vuurman en Watervrouw Sun Bear & Wabun, Medicijnwiel Tsunetomo, Hagakure Wal, Van der, Verbrugh & Feenstra, Denken over geneeskunde Waning, Van, Alles over vasten Wiendl, Beter zien

pb 16,95 pb 33,95 pb 20,50 pb 15,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 geb 26,25 pb 16,95 pb 22,75 pb 12,75 pb 16,95 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 29,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 19,25 pb 24,95 pb 16,95

Waerbeke (isbn prefix 978 94) 9249 403 0 Breton, Le, Ode aan het wandelen 9249 404 7 Breton, Le, Over stilte 9249 402 3 Macy & Johnstone, Actieve hoop 9249 401 6 Ostertag, Levende stilte

pb 22,75 pb 24,95 pb 24,95 pb 19,95

Stuivenberg (isbn prefix 978 94) 9301 300 1 Smets, Het Scrovegni-alternatief 9301 301 8 Meyer, De, Schilderen als levenskunst

pb 24,95 pb 22,95

Milinda Plus (isbn prefix 978 90) 6271 131 4 Derkse & Vendel, Latifa (audio) 5670 362 2 Metselaar, De schatkamer 8248 240 9 Scheepers, Zitten als een berg 8030 291 4 Smets, De groefgangers 7270 801 4 Smets, Sophia’s terugkeer 5670 257 1 Verstegen, De tocht van het hart 5670 369 1 Verstegen, Zen is opendoen 8243 120 9 Witkowska, Wat doe je, Zitman?

cd 18,00 pb 14,95 pb 14,95 pb 19,95 pb 24,95 pb 19,95 pb 19,95 geb 15,00

Onder auspiciën van de Lucis Trust, New York / London / Genève 6271 834 4 Bailey, Begoocheling: een wereldprobleem 6271 558 9 Bailey, Brieven over occulte meditatie 6271 719 4 Bailey, De bestemming der volkeren 6271 817 7 Bailey, De dood, het grote avontuur 6271 894 8 Bailey, De onvoltooide autobiografie 6271 840 5 Bailey, De stralen en de inwijdingen 6271 664 7 Bailey, De wederkomst van de Christus 6271 599 2 Bailey, De werken van Hercules 6271 797 2 Bailey, De ziel, bron van leven 6271 679 1 Bailey, De ziel en haar mechanisme 6271 099 7 Bailey, Discipelschap in het nieuwe tijdperk I 6271 959 4 Bailey, Discipelschap in het nieuwe tijdperk II 6271 889 4 Bailey, Een verhandeling over kosmisch vuur 6271 668 5 Bailey, Een verhandeling over witte magie 6271 735 4 Bailey, Een compilatie over seksualiteit 6271 646 3 Bailey, Esoterische astrologie 6271 568 8 Bailey, Esoterische genezing 6271 060 7 Bailey, Esoterische psychologie I 6271 061 4 Bailey, Esoterische psychologie II 6271 503 9 Bailey, Het bewustzijn van het atoom 6271 777 4 Bailey, Het naar buiten treden vd geestelijke hiërarchie 6271 595 4 Bailey, Het licht van de ziel 6271 518 3 Bailey, Mensen- en zonne-inwijding 6271 807 8 Bailey, Opvoeding in het nieuwe tijdperk 6271 893 1 Bailey, Problemen der mensheid 6271 769 9 Bailey, Stof om na te denken 6271 654 8 Bailey, Telepathie en het etherisch lichaam 6271 885 6 Bailey, Van Bethlehem tot Golgotha 6271 557 2 Bailey, Van intellect naar intuïtie 6271 730 9 Bailey, F., Zin en betekenis van de vrijmetselarij

pb 28,25 pb 28,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 28,25 pb 39,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 28,25 pb 22,75 pb 39,95 pb 39,95 pb 50,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 39,95 pb 39,95 pb 28,25 pb 39,95 pb 22,75 pb 39,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 39,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75


Programma 2019

Milinda online

februari – Van Dun, Dharmium

Om op te hoogte te blijven van nieuwe uitgaven en activiteiten, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrieven van Asoka, Synthese, De Driehoek, Waerbeke en Stuivenberg op:

maart – Schuon, Halteplaatsen van wijsheid april – Den Boer & Van Wijngaarden, Tantra

www.milinda.nl mei – Chittick, Soefisme juni – Ebbens, Op de golven van geboorte en dood

Digitale voorjaarsaanbieding: ISSUU.com/MilindaUitgevers

juli-augustus – De Breet & Janssen, De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha delen 3 & 4 september – Krishnamurti & Bohm, Het einde van tijd oktober – Le Breton, Over stilte november – De Meyer, Schilderen als levenskunst

milinda uitgevers

Waarbekeplein 19 B – 9506 Waarbeke T +32(0)54-442755 Laan van Swaensteijn 29 NL – 2271 VA Voorburg E info@milinda.nl www.milinda.nl T 06-53774727

besteladres

vertegenwoordiging  

vertegenwoordiging  

nederland & belgië

nederland

belgië

Centraal Boekhuis
 Postbus 125 4100 AC Culemborg

Publiservice Aronskelkweg 63 2555 GC Den Haag

Agora Uitgeverscentrum Ninovesteenweg 24 9320 Aalst

T 0345-475888 E service@cb-logistics.nl www.cb-logistics.nl

Fred Teunissen T 06-53643848 E w.f.teunissen@planet.nl

T 053-788700 E info@agorabooks.com www.agorabooks.com

Profile for Milinda Uitgevers

Aanbiedingsfolder Milinda Voorjaar 2019  

Asoka, Synthese, De Driehoek, Stuivenberg, Waerbeke, Bodhi

Aanbiedingsfolder Milinda Voorjaar 2019  

Asoka, Synthese, De Driehoek, Stuivenberg, Waerbeke, Bodhi

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded