Page 1

Najaar 2018 Asoka Synthese De Driehoek Stuivenberg


VOORBIJ HET ZELF

ZENPIONIERS

DE INVLOED VAN MEDITATIE OP HET BREIN

OP ZOEK NAAR NIEUWE SPIRITUELE WEGEN

4

5

LEVEN IN HARMONIE

TOT RUST KOMEN

SPIRITUALITEIT IN HET DAGELIJKS LEVEN

EEN INTEGRALE BENADERING

9

12

HET SCROVEGNI ALTERNATIEF EEN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS VAN DE MODERNE KUNST

14-15


Kracht van bewustzijn

ASOKA Matthieu Ricard & Wolf Singer Voorbij het zelf

4

Paul de Jager Zenpioniers

5

Dhammaketu Homo sapiëns in boeddhistisch perspectief

6

Rients Ritskes Meer zen, minder bubbels

7

SYNTHESE Laozi Daodejing

8

Richard Stiegler In harmonie leven

9

Jiddu Krishnamurti Laatste dagboek

10

DE DRIEHOEK Daan van Kampenhout De vier richtingen

11

Tine Van Ingelgem Tot rust komen

12

Vidyamala Burch Aandacht voor pijn

13

STUIVENBERG Francis Smets Het Scrovegni alternatief

14-15

Er zijn weinig onderzoeksgebieden waar het mysterie van het menszijn zich duidelijker manifesteert dan in de neurowetenschap. Het menselijk brein lijkt steeds meer de ‘plaats’ waar geest en stof elkaar raken, beïnvloeden en in elkaar overgaan. De plek ook waar het hele universum zich bewust wordt van zichzelf en a.h.w. een doorleefde binnenkant verkrijgt. De gesprekken tussen Matthieu Ricard en Wolf Singer zijn in meer dan een opzicht de inspirerende weergave van deze ontmoeting! De kracht van het bewustzijn lijkt dan ook de rode draad te zijn van een aantal van onze najaarstitels. Denk aan Vidyamala Burch die d.m.v. het trainen van de aandacht helpt bij het leven met chronisch pijn. Ook Tine Van Ingelghems ‘integrale’ aanpak voor meer rust in hoofd hart en leven maakt gebruik van de nauwe band tussen geest en stof, bewustzijn en lichaam. De reële connectie tussen beide vormt ook de basis van de sjamanistische benadering van het leven die Daan van Kampenhout in De vier richtingen naar voren brengt. Dhammaketu verwerpt in zijn nieuwe boek de gangbare deterministische kijk op de mens en zijn ontwikkeling, en verdedigt vanuit boeddhistisch perspectief het primaat van de geest! Milinda start dit najaar met een nieuwe imprint: ‘Stuivenberg’. Onder deze vlag zullen de komende jaren met enige regelmaat titels verschijnen op het gebied van kunst en levensbeschouwing. De Vlaamse filosoof Francis Smets bijt de spits af met een persoonlijk verslag van wat kunst in beweging kan brengen. Stuivenberg: Where Art and Spirit Meet! Het Milinda-team wenst u alvast een inspirerend najaar! — Gerolf T’Hooft


Matthieu Ricard & Wolf Singer Voorbij het zelf Gesprekken over neurowetenschap en meditatie

Zien we de werkelijkheid zoals die werkelijk is; bestaat het zelf als concrete en centrale entiteit; hoe werkt het brein; is de geest te trainen in heldere aanwezigheid? En hoe zit het met bewuste intenties en de vrije wil wanneer onze hersenen de beslissingen eerder lijken te nemen dan wijzelf? De neurowetenschappen van Wolf Singer en de meditatietechnieken van Matthieu Ricard wekken de indruk haaks op elkaar te staan. Wat echter opvalt is de bereidheid van beiden om het perspectief van de ander te begrijpen zonder de meningsverschillen te negeren. En dan blijken er verrassende verbanden te zijn. Vanuit hun wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring denken ze samen na over de vraag hoe we een goed en gelukkig mens kunnen worden met oprechte betrokkenheid bij de wereld. Een boeiende discussie over wat we als mens betekenen of zouden kunnen betekenen, voor onszelf en voor anderen.

Matthieu Ricard (1946) werkte als moleculairbioloog bij het Instuut Pasteur in Parijs, toen hij besloot boeddhistisch monnik te worden. Hij verblijft reeds tientallen jaren in een klooster in Nepal. Daarnaast is hij actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van meditatie en schrijver van een aantal succesvolle boeken, zoals De monnik en de filosoof, Oneindig dichtbij, Gelukkig leven, De kunst van mediteren en Altruïsme: De kracht van compassie.

asoka

4

isbn  978 90 5670 389 9 nur  739 formaat  16 x 24 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Beyond the Self vertaling  Piet Hermans & Marian de Heus prijs  € 29,95 verschijnt  november 2018

Wolf Singer (1943) is oud-directeur van het Max Planck Institute for Brain Research en directeur-oprichter van het Ernst Strüngmann Institute, beide in Frankfurt. Voor zijn onderzoekswerk ontving hij in Duitsland prestigieuze prijzen. Van hem zijn onder andere verschenen: Der Beobachter im Gehirn: Essays zur Hirnforschung en Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung.


Paul de Jager Zenpioniers

Flexibel geloven, het combineren van elementen uit verschillende religies, is gemeengoed geworden. Maar dat is het nog maar kort. Voor de roerige jaren 60 was het Nederlandse landschap van godsdienst en zingeving strikt verzuild. Buiten die kaders treden was not done. Tot er pioniers opstonden. Ze waren nieuwsgierig en gingen op onderzoek uit, soms gevoed door eigen ervaringen. In dit boek worden enkelen van hen geportretteerd. Pioniers die de moed opbrachten om de gebaande paden te verlaten en hun christelijk geloof te combineren met een andere zingevingsimpuls: die van het zenboeddhisme. De geportretteerde zenpioniers laten zich diep in hun ziel kijken. Chris Smoorenburgh, Jeroen Witkam, Jef Boeckmans, Elisabeth Dinnissen, Ton Lathouwers, – waarom gingen ze op zoek naar nieuwe wegen van spiritualiteit? Welke wijsheid geven ze de eigentijdse zoekende mens mee? Hoe verbonden zij hun christelijke achtergrond met het zenboeddhisme? En hoe doet de generatie na hun – onder meer Gea de Vries en Dick van der Vaart – dat?

Paul de Jager (1956) studeerde religiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is werkzaam als journalist. Hij beoefent zenmeditatie volgens de White Plum Lineage.

5

asoka

isbn  978 90 5670 390 5 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  128 pagina’s, geïllustreerd uitvoering  paperback prijs  € 14,95 verschijnt  november 2018


Dhammaketu Homo sapiens in boeddhistisch perspectief

Dit nieuwe boek van Dhammaketu brengt een hoopvol verhaal. Het beschrijft in grote lijnen de menselijke ontwikkeling tot op heden en focust vervolgens op het aanwezige potentieel tot verdere groei. De mens is meer dan een ‘gedetermineerde robot’, genetisch bepaald en aangestuurd vanuit het krokodillenbrein. De boeddhistische traditie erkent de natuurlijke basis van ons bestaan, maar laat zien dat het menselijk bewustzijn in staat is zichzelf los te maken van een verkrampt egocentrisme en door te groeien naar een spontane grondhouding van welwillendheid en mededogen. De auteur biedt kennis, doorleefd inzicht en concrete aanwijzingen om dit slapende potentieel te helpen realiseren en hoopt hiermee terzelfdertijd oplossingen aan te dragen voor de diepe crisis waarin onze wereld momenteel verkeert, een crisis die voornamelijk voortkomt uit blind egocentrisme.

Dhammaketu (1941) studeerde theologie en filosofie en was jarenlang actief als agalev politicus. Hij is sinds 1995 lid van de Triratna Boeddhistische Orde, stichter van het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent, medeoprichter van het retraite­centrum Metta Vihara in Hengstdijk en thans actief binnen de Boeddhistische Unie van België.

asoka

6

isbn  978 90 5670 391 2 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 19,95 verschijnt  december 2018

van dhammaketu is eerder verschenen: Boeddha NU, ISBN 978 90 5670 262 5


Rients Ritskes Meer zen, minder bubbels

Het is tegenwoordig heel populair om een beetje ‘zen’ te zijn, maar wat is dat en hoe word je het? Op die vraag geeft dit boek een helder antwoord. Het zijn onze afleidende gedachtes, de ‘bubbels’, die het zen-zijn bemoeilijken. We laten ons afleiden door het bombardement aan prikkels en komen niet aan verwerken toe. Stress en soortgelijke symptomen liggen op de loer. Piekeren en slaapproblemen zijn voor velen de eerste tekenen van ‘vol’ zitten. Om echt zen te worden is meditatie een natuurlijke methode. Vakanties blijken maar heel even een rustgevend effect te hebben, terwijl dagelijks zenmeditatie echt helpt. Tijdens het mediteren worden je onverwerkte ervaringen verwerkt en vind je rust en inzicht. Dit boek beschrijft hoe dat proces verloopt en welke uitdagingen je tegenkomt, want mediteren lijkt gemakkelijk, maar vooral als je onrustig bent is het in het begin best moeilijk. Met heldere voorbeelden en toepasbare tips wordt bij het lezen van dit boek duidelijk hoe je meer zen kunt worden.

Rients Ritskes (1957) is oprichter van Zen.nl, een zenschool met meer dan 35 vestigingen in Nederland, en is hoofdopleider van de zen­ leraren opleiding.

van rients ritskes zijn eerder verschenen: Leer denken wat je wilt denken, ISBN 978 90 5670 347 9 Dertig zenlessen, ISBN 978 90 5670 349 3

7

asoka

isbn  978 90 5670 375 2 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  96 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 9,95 verschijnt  oktober 2018


Laozi Daodejing Het boek van de weg en de kracht

De Daodejing (Tao Te Ching) is het belangrijkste klassieke boek van het taoïsme. Met zijn 81 korte hoofdstukken is het het kleinste grote werk uit de wereldliteratuur. Traditioneel werd het toegeschreven aan Laozi (Lao-tse) die een oudere, vrolijkere tijdgenoot van Confucius zou zijn geweest, in werkelijkheid is het waarschijnlijk een geleidelijk ontstane anthologie. Het is een mengeling van mystiek, filosofie, pragmatisme, humor en poëzie uit het axiale tijdperk (800-200 v.Chr.), waarin de mensheid uit zijn primitieve mythische sluimer ontwaakte. De taal van de Daodejing blijkt telkens nieuwe generaties lezers te kunnen boeien met zijn intrigerende vertolkingen van de kosmische verbondenheid van alles, de Weg (Tao), waar alles uit voortkomt en die overal in zit; met concepten als ‘wu wei’, niet-doen, en de hieraan gerelateerde kijk op de zachte krachten als zijnde de sterkste: het water, nederigheid, de minste-zijn, het vrouwelijke, yin. De toon is die van een laconieke, soms droogkomische oude wijze, zoals we die kennen van het zenboeddhisme, dat o.a. uit het taoïsme is voortgekomen. De vertaling van Bartho Kriek van dit wereldwijd geliefde Chinese werk maakt het bovendien mogelijk te genieten van de poëzie ervan. Bartho Kriek (1950) deed HTS Werktuigbouw in Haarlem en studeerde neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertaalde werk van onder anderen Kurt Vonnegut, Philip Roth, Isaac Bashevis Singer, Michael Frayn, Kazuo Ishiguro, Paul Auster en William Faulkner. Van zijn eigen hand verschenen de romans Het ijzeren heden en Hollandse fado. In 2011 kreeg hij de Nederlands Letterenfonds Vertaalprijs voor zijn gehele vertaaloeuvre.

synthese

8

isbn  978 90 6271 152 9 nur  739 formaat  13,5 x 1 cm omvang  124 pagina’s uitvoering  gebonden met leeslint prijs  € 14,95 verschijnt  september 2018

bij synthese is eerder verschenen: Lau-tse’s vele wegen, ISBN 978 90 6271 132 1


Richard Stiegler Leven in harmonie Spirituele grondhoudingen in het dagelijks leven

In harmonie leven, dat willen we allemaal. In dit boek nodigt Richard Stiegler ons uit oog te krijgen voor de kwaliteiten die zich vertonen in de vrede en stilte van ons hart. Tijdens dit proces openen we ons voor wat zich op het moment zelf voordoet; we leren om in toenemende mate onszelf en onze wereld te aanvaarden en ons hart te verruimen. Ook ons idee over wie we zijn wordt losgelaten ten gunste van de ervaring van eenheid met alles wat ‘is’. Hierbij groeit ons vertrouwen in onze eigen innerlijke leiding. We belichamen meer en meer wat hier ‘spirituele grondhoudingen’ wordt genoemd: presentie, aanvaarding, open-zijn, een-zijn en innerlijke leiding. De vijf hoofdstukken over deze grondhoudingen beginnen consequent met een verwijzing naar processen in de natuur. Ze verhelderen de grondhoudingen en maken tegelijkertijd duidelijk dat wij als mens ingebed zijn in de natuur.

Richard Stiegler is natuurgeneeskundige. Hij is sinds 1988 werkzaam als zelfstandig psychotherapeut en daarnaast actief als cursusleider voor transpersoonlijk proceswerk en als meditatieleraar. In 2001 richtte hij een eigen school voor transpersoonlijke psychologie op – een school die mensen in hun psychische en spirituele ontwikkeling ondersteunt en begeleidt. Informatie: www. seeleundsein.com.

9

synthese

isbn  978 90 6271 153 6 nur  728 formaat  13,5 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  In Einklang leben vertaling  Tim Wulffraat prijs  € 24,95 verschijnt  oktober 2018


Jiddu Krishnamurti Laatste dagboek

Dit ‘laatste dagboek’ is het enige dat door Krishnamurti zelf op tape is ingesproken. Na het succes van het in 1983 uitgegeven Dagboek werd Krishnamurti aangemoedigd het maken van dagboekaantekeningen voort te zetten. Omdat zijn handschrift inmiddels wat onduidelijk was geworden, stelde men hem voor de tekst in te spreken op een bandrecorder. Bijna alle dagboekteksten zijn opgenomen in zijn eigen woning, Pine Cottage in het Ojai-dal, ten noorden van Los Angeles. Ongestoord dicteerde hij ’s morgens in bed. De lezer komt door deze aantekeningen dan ook heel dicht bij Krishnamurti – soms lijkt het alsof je onderdeel bent van zijn bewustzijn. Er zijn passages waarin hij in gesprek gaat met een denkbeeldige bezoeker die hem vragen stelt. De kern van wat Krishnamurti ons te zeggen heeft is hier geconcentreerd aanwezig. De natuurbeschrijvingen waarmee hij het merendeel van deze aantekeningen begint, creëren een rust die de lezer intuïtief ontvankelijk maakt voor de daaropvolgende beschouwing. Opvallend genoeg gaat de laatste en misschien wel mooiste tekst van dit dagboek over de dood. Twee jaar later sterft hij in diezelfde slaapkamer van Pine Cottage. J. Krishnamurti werd in 1895 in Zuid-India geboren en groeide op in Engeland. Gedurende meer dan zestig jaar reisde hij de hele wereld af om toespraken te houden met geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken van elke theorie of geloof, van iedere leer, dogma of autoriteit, inclusief die van hemzelf. Krishna­murti bracht de mensheid originele, vernieuwende en vooral inspirerende gedachten.

synthese

10

isbn  978 90 6271 154 3 nur  730 formaat  13,5 x 21 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Krishnamurti to Himself, His Last Journal vertaling  Hans van der Kroft prijs  € 16,95 verschijnt  oktober 2018

van krishnamurti zijn eerder verschenen: Dagboek, ISBN 978 90 6271 138 3 Aantekeningen, ISBN 978 90 6271 144 9


Daan van Kampenhout

De vier richtingen Een sjamanistische visie

Het wiel van de vier richtingen is een tijdloze plattegrond die in vele sjamanistische culturen bekend is. Op de vier richtingen vindt elke mogelijke menselijke ervaring een plek. Het wiel vormt een landkaart die ons helpt om onze weg te vinden op emotioneel, psychologisch en spiritueel niveau. Het leert ons begrijpen hoe onze binnenwereld functioneert en laat ons zien hoe we die kunnen reguleren, het wiel geeft ons ook een heldere kijk op de wereld om ons heen waarin we onze plek moeten vinden. De vier richtingen is zowel een leesboek als een werkboek dat de lezer niet alleen theoretisch inzicht geeft maar met zijn vele praktische oefeningen en rituelen het wiel via de ervaring tot leven laat komen. Met groot respect voor de tradities en geworteld in de praktijk, is De vier richtingen een onmisbaar boek voor elke student van het sjamanisme die zich met het wiel vertrouwd wil maken.

isbn  978 90 6030 764 9 nur  728 formaat  13,5 x 21 cm omvang  176 pagina’s, geïllustreerd uitvoering  paperback prijs  € 16,95 verschijnt  december 2018

van daan van kampenhout zijn eerder verschenen: Handboek sjamanisme, ISBN 978 90 6229 044 4 Sjamanistische rituelen, ISBN 978 90 6030 724 3

11

de driehoek

Daan van Kampenhout (1963) geeft ruim dertig jaar trainingen in sjamanisme. Hij heeft leraren uit verschillende sjamanistische culturen gehad, maar ziet zichzelf vooral als een student van het wiel van de vier richtingen, dat zich steeds op verschillende manieren blijft ontvouwen en nieuwe inzichten blijft geven. Hij schreef een aantal boeken over sjamanisme en Systemic Ritual (de methode die hij ontwikkelde). Zijn werk is vertaald in twaalf talen.


Tine Van Ingelgem

Tot rust komen in hoofd, hart en leven

In dit boek word je meegenomen op een zoektocht naar meer rust en balans. Op een authentieke, persoonlijke manier maak je kennis met de zelf-ontdekking van de auteur en gaat samen met haar op pad. Gaandeweg ontdek je methoden die kunnen helpen jezelf niet steeds voorbij te lopen, maar in contact te staan met jezelf en met meer bewustzijn te leven. Daarbij worden persoonlijke ervaringen van de auteur afgewisseld met praktische tips en oefeningen. Vanuit een integratieve benadering wordt het beste van verschillende werelden gecombineerd. Je maakt kennis met acht invalshoeken die je kunnen helpen om tot rust te komen: mindfulness, gedachten, ontspannen, yoga, ademhalen, zelfzorg, zelfkoestering en liefdevolle vriendelijkheid. Aan het einde van elk hoofdstuk vind je opdrachten die helpen zelf aan de slag te gaan. De bedoeling is dat je uiteindelijk je eigen puzzel kan maken van manieren die jou helpen meer rust te ervaren in je hoofd, hart en leven.

Tine Van Ingelgem is werkzaam als psycholoog en integratief psychotherapeut. Vanuit haar eigen zoektocht en passie heeft zij zich gespecialiseerd in mindfulness, zelfcompassie, yoga en relaxatie. In de afgelopen jaren volgde zij op deze gebieden verschillende opleidingen, trainingen en retraites. Zij biedt naast individuele psychotherapie ook groepscursussen en workshops aan rond deze thema’s.

de driehoek

12

isbn  978 90 6030 765 6 nur  728 formaat  17 x 23 cm omvang  128 pagina’s, geïllustreerd uitvoering  paperback prijs  € 24,95 verschijnt  november 2018

“Dit boek brengt een aantal essenties samen uit de moderne psychologie en eeuwenoude wijsheidstradities. De oefeningen en inzichten helpen je op weg naar meer innerlijke vrede en geluk.” — David Dewulf


Vidyamala Burch

Aandacht voor pijn Door mindfulness gelukkig leven met chronische pijn

Aandacht voor pijn is een praktische gids voor het leren omgaan met chronische pijn, uitgaande van de beginselen van mindfulness. Door het ontwikkelen van een kalm bewustzijn van je lichaam leer je frustratie en het lijden dat je met pijn associeert los te laten. Als gevolg hiervan kan de pijn afnemen. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan het vijfstappenmodel van mindfulness en wordt getoond hoe je dit kunt inzetten om genezing te bevorderen. Eenvoudige ademhalingstechnieken en krachtige mindfulnessmeditaties trainen je om in het moment te leven. Centraal hierbij staat de Breathworks-benadering, die goed kan worden toegepast bij gezondheidsproblemen zoals migraine, artritis en chronische vermoeidheid.

Vidyamala Burch is mede­ oprichter van de alom gerespecteerde Breathworksorganisatie (www.breathworks-mindfulness.co.uk). Ze geeft al meer dan vijftien jaar les in meditatie, is lid van de westerse boeddhistische orde en woont en werkt in Engeland.

13

de driehoek

isbn  978 90 6030 766 3 nur  861 formaat  17 x 23 cm omvang  272 pagina’s, geïllustreerd uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Living Well with Pain & Illness vertaling  Ingrid B. Ottevanger prijs  € 24,95 verschijnt  september 2018


Francis Smets

Het Scrovegni alternatief een persoonlijke geschiedenis van de moderne kunst

Wat gebeurt er als we de kunst teruggeven aan het leven? De vraag wordt dan: welke impact heeft kunst op jouw bestaan? Kunstwerken hebben immers de kracht je aan te grijpen en diepgaand te veranderen; zij zijn een oefening in levenskunst. De geschiedenis van de moderne kunst reduceren tot een opeenvolging van ‘-ismen’ doet dan ook onvoldoende recht aan haar wezenlijk transformerende kracht. In Het Scrovegni alternatief past kunstfilosoof Francis Smets dit op zichzelf toe. Tien hedendaagse kunstwerken hebben zijn leven ingrijpend veranderd. In dit boek beschrijft hij zijn persoonlijke ervaring van het langzaam ontwaken uit de existentiële vertwijfeling tot het ontdekken van ‘ware vreugde’. De auteur schrijft op die manier zijn eigen unieke geschiedenis van de moderne kunst en nodigt iedereen uit in zijn voetsporen te treden. Naast een inspirerend relaas van wat kunst in beweging kan brengen, is dit boek tevens een scherpe aanklacht tegen het dominante pact tussen kunst en massatoerisme. Het Scrovegni alternatief is een pleidooi voor ‘weinig en langzaam’ in plaats van ‘veel en snel’. Francis Smets (1943) wordt beschouwd als een van de toonaangevende kunstfilosofen van Vlaanderen. Na gepromoveerd te zijn aan de universiteit van Leuven, doceerde hij filosofie tot aan zijn pensionering in 2003. Tot zijn belangrijkste publicaties behoren: Sophia’s terugkeer (1988), De groefgangers (1996), A van abyssaal (2002), Rozen in de knop (2005), Lof der onwennigheid (2011) en De vleugels van de weemoed (2014) dat tevens verscheen in Franse vertaling (Les ailes de la nostalgie).

stuivenberg

14

isbn  978 94 90013 00 1 nur  640 formaat  16 x 24 cm omvang  160 pagina’s, geïllustreerd in kleur uitvoering  paperback met flappen prijs  € 24,95 verschijnt  oktober 2018


15


Programma najaar 2018

Milinda online

september Laozi, Daodejing Vidyamala Burch, Aandacht voor pijn

Om op te hoogte te blijven van nieuwe uitgaven en activiteiten, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrieven van Asoka, Synthese, De Driehoek, Waerbeke en Stuivenberg op:

oktober Francis Smets, Het Scrovegni alternatief Krishnamurti, Laatste dagboek Richard Stiegler, Leven in harmonie Rients Ritskes, Meer zen, minder bubbels

www.milinda.nl

Digitale voorjaarsaanbieding: ISSUU.com/MilindaUitgevers

november Matthieu Ricard & Wolf Singer, Voorbij het zelf Paul de Jager, Zenpioniers Tine Van Ingelgem, Tot rust komen december Dhammaketu, Homo sapiens in boeddhistisch perspectief Daan van Kampenhout, De vier richtingen

milinda uitgevers

Waarbekeplein 19 B – 9506 Waarbeke T +32(0)54-442755 Laan van Swaensteijn 29 NL – 2271 VA Voorburg E info@milinda.nl www.milinda.nl

besteladres

vertegenwoordiging  

vertegenwoordiging  

nederland & belgië

nederland

belgië

Centraal Boekhuis
 Postbus 125 4100 AC Culemborg

Publiservice Aronskelkweg 63 2555 GC Den Haag

Agora Uitgeverscentrum Ninovesteenweg 24 9320 Aalst

T 0345-475888 E service@cb-logistics.nl www.cb-logistics.nl

Fred Teunissen T 06-53643848 E w.f.teunissen@planet.nl

T 053-788700 E info@agorabooks.com www.agorabooks.com

Aanbiedingsfolder Milinda Najaar 2018  

Asoka, Synthese, De Driehoek, Stuivenberg

Aanbiedingsfolder Milinda Najaar 2018  

Asoka, Synthese, De Driehoek, Stuivenberg

Advertisement