Page 1

Najaar 2017 Asoka Synthese De Driehoek


DIT IS GELUK

DE STILTE VAN HET HART

STOP HET GEVECHT EN ONTDEK WAT ER IS

HET SPIRITUELE PAD VAN DE BOEDDHA

4

6

SEKS & MINDFULNESS

DANSEND NAAR JE ESSENTIE

AANDACHT ALS SLEUTEL TOT INTIMITEIT

VAN BEWEGING NAAR BEWUSTWORDING

14

15

SOEFISME – HART VAN DE ISLAM HET UNIVERSELE KARAKTER VAN EEN RELIGIE VAN VREDE

11


“remmende bewegingen…”

ASOKA Cuong Lu Dit is geluk

4

Dogen Kigen De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer

5

Paul Van hooydonck De stilte van het hart

6

Rients Ritskes & Arthur Nieuwendijk Non-dualiteit in de praktijk

7

SYNTHESE Jiddu Krishnamurti Dagboek

8

Lloyd Haft Lau-tze’s vele wegen

9

Antoine de Saint-Exupéry Woorden als sterren

10

Titus Burckhardt Soefisme, hart van de islam

11

Beren Hanson De mystiek van Direct Healing

12-13

DE DRIEHOEK Susanna-Sitari Rescio Seks en mindfulness

14

Jaap van Manen Dansend tot je essentie

15

Bea Kalter En nu… mindful ouderschap En nu… lekker slapen

16 17

MilindaPLUS 

18

RECENT HERDRUKT 

19

Schrijven en uitgeven op het vlak van zingeving en spiritualiteit is laveren tussen voorzichtig aanduiden en stellig beweren, tussen grootse perspectieven en de kleine dingen van alledag, tussen vermoeden en weten. Woorden creëren dualiteit, ook al verwijzen ze naar non-dualiteit. Gelukkig zijn er auteurs die zich helder van deze spirituele valkuilen bewust zijn en naast alle zekerheden toch ook steeds de scherpte van de twijfel en de betrekkelijkheid van alle beschrijvingen meenemen in hun beschouwing. Dit thema komt expliciet aan de orde in het nieuwe boek van zenleraar Rients Ritskes en filosoof-logicus Arthur Nieuwendijk, Non-dualiteit in de praktijk, een reeks inspirerende gesprekken op de grens van het denken. Alleen wie op de rem trapt voelt de kracht die hem in beweging houdt…! Hoe gelaagd en verrassend veelduidig teksten kunnen zijn blijkt ook uit Lloyd Hafts alternatieve lezing van de Tau-te-tsjing. Zelden zijn de mogelijke tekstinterpretaties zo duidelijk zichtbaar gemaakt. Maar ook het ontregelend proza van Dogen’s Shobogenzo richt de aandacht op de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid. De dagboekaantekeningen van Krishnamurti getuigen van de omgekeerde weg: vanuit een gedetailleerde natuurobservatie naar de diepere werkingen van de menselijke geest. Maar ook het eigen lichaam kan een poort zijn naar openheid en verdieping. Aandacht is daarbij de sleutel. In Seks & mindfulness beschrijft Susanna Rescio zorgzame aandacht als basis voor intimiteit en voldoening schenkend seksueel genot. En Jaap van Manen laat in Dansend tot je essentie zien hoe het dansende lichaam kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Het Milinda-team wenst u alvast een inspirerend najaar! — Gerolf T’Hooft


Cuong Lu Dit is geluk

9 789056 703721

Ieder mens zoekt naar geluk, maar als het er is, herkent hij het vaak niet. Geluk ontdekken vraagt om een nieuwe manier van kijken en dat vraagt aanwijzingen, oefening en geduld. Als we denken het geluk te pakken te hebben, willen we het niet meer kwijt. We beseffen niet dat lijden en geluk twee kanten zijn van dezelfde medaille. In Dit is geluk nodigt Cuong Lu ons uit om het gevecht te stoppen. Als we met aandacht aanwezig kunnen zijn bij het lijden, zullen we mooie ontdekkingen doen. Met de kracht van zijn diepe inzicht en aansprekende voorbeelden leidt Cuong Lu ons stap voor stap naar een dimensie waar afgescheidenheid wegvalt en geluk, harmonie, vrijheid en compassie altijd aanwezig zijn. Dit is geluk is ontstaan uit recent mondeling onderricht. Met dit boek komt zijn verfrissende boodschap voor het eerst rechtstreeks beschikbaar voor een breder Nederlandstalig publiek. Met zijn herkenbare benadering brengt hij een bemoedigende boodschap: duurzaam geluk ligt binnen ieders handbereik. Cuong Lu, M.A. (1968) was zestien jaar monnik in de traditie van Thich Nhat Hanh. In 2000 kreeg hij de Lamp-transmissie en werd officieel zenleraar van de Lin Chi-school. In 2009 verliet hij het klooster. Hij stond mede aan de wieg van het opzetten van Boeddhistische Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij is de oprichter van Mind Only, instituut voor boeddhistische psychologie.

asoka

4

isbn  978 90 5670 372 1 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 16,95 verschijnt  oktober 2017

over cuong lu is recent verschenen: Paula van Liere, Jezelf, en weg naar vrijheid ISBN 978 90 5670 357 8


9 789056 703707

Dogen Kigen De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer Een selectie uit de Shobogenzo

De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer van Dogen Kigen is een wereldwijd erkend godsdienstfilosofisch en literair hoogtepunt van het Japanse zenboeddhisme. Voortbouwend op de tradities van het Chinese ch’an-boeddhisme, dat zelf een combinatie vormde van het uit India komende boeddhisme en het Chinese taoïsme, verschafte Dogen in zijn beroemde traktaten tegelijk een uitleg van het zittend mediteren (zazen) als authentieke uitdrukkingen van het boeddhisme, en een filosofische grondslag voor wat we non- of niet-dualisme noemen. Zowel vergelijkbaar met het denken van de Westerse niet-dualistische religieuze filosoof Jacob Böhme en aan deze verwante taal-, systeem- en procesdenkers als Herakleitos, Hegel, Whitehead en Wittgenstein, als met andere Oosterse vormen van niet-dualistisch denken, als het Indiase advaita vedanta en het Chinese taoïsme. Vooral waar bij Dogen taal en werkelijkheid expliciet het onderwerp vormen als voorbeelden van het functioneren van de menselijke geest, is dat buitengewoon verrijkende lectuur. Een helder opstel van prof. Masao Abe zet nog eens apart de kernbegrippen van Dogen uiteen, onder andere in vergelijking tot Spinoza, Hegel en Heidegger.

isbn  978 90 5670 370 7 nur  739 formaat  16 x 24 cm omvang  240 pagina’s uitvoering  gebonden prijs  € 24,95 verschijnt  november 2017

bij asoka is tevens verschenen: Yamada Koun, De poortloze poort ISBN 978 90 5670 239 7

5

asoka

Dr. Boudewijn Koole (vertaler) studeerde theologie en filosofie, was cursusleider meditatie en levensbeschouwing, en bestudeert sinds jaren de achtergronden en betekenis van zen. Hij schreef onder andere Voorbij het patriarchaat en Wat Jezus werkelijk zei.


Paul Van hooydonck De stilte van het hart

Hoe ziet het spirituele pad eruit dat de Boeddha aanwijst, en wat gebeurt er als je het bewandelt? Paul Van hooydonck vertrok ooit voor een ‘korte loopbaanonderbreking’ naar India. Dertien jaar later keerde hij terug naar Antwerpen om daar de eerste theravada-monnik van België te worden. In dit openhartige boek beschrijft hij zijn ervaringen en zet hij op gepassioneerde wijze de boeddhistische leer uiteen. Daarnaast houdt hij een boeiend pleidooi voor kwaliteiten die in onze maatschappij ondergesneeuwd raken, namelijk rust, stabiliteit, sereniteit en stilte. Dat die kwaliteiten niet ten koste hoeven te gaan van onze betrokkenheid bij de wereld, noch van onze liefde daarvoor, blijkt uit iedere pagina van dit boek. Paul Van hooydonck verbleef twaalf jaar in boeddhis­ tische kloosters in Nepal, India, Sri Lanka, Birma, Thailand en Engeland. Hij werkte als meditatieleraar in een Tibetaans centrum in Nepal (Ganden Yiga Chözin), in het Nilambe meditatiecentrum in Sri Lanka en aan de Peradeniya University, de grootste universiteit van Sri Lanka. In 2007 werd hij tot monnik gewijd (Bhante Vayama) in de traditie van het theravada boeddhisme (de oude school). Terug in België richtte hij Ehipassiko op. Vanuit zijn ervaring vertelt hij over verschillende aspecten van het boeddhisme en over meditatie.

asoka

6

isbn  978 90 5670 374 5 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  128 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 14,95 verschijnt  december 2017

9 789056 703745


Rients Ritskes & Arthur Nieuwendijk Non-dualiteit in de praktijk

9 789056 703738

Gesprekken op de grens van het denken

Elk woord is dualistisch. Non-dualiteit is niet in woorden te vangen. Toch brengen de diepgravende dialogen van zenmeester Rients Ritskes en filosoof Arthur Nieuwendijk de persoonlijke ervaring van non-dualiteit heel dichtbij. Aan de hand van telkens nieuwe beschrijvingen wordt het principe van non-dualiteit vanuit verschillende invalshoeken belicht, waardoor de lezer er vooral gevoelsmatig in kan doordringen. De weg naar het ervaren van non-dualiteit wordt aangeduid met tegenstrijdigheden, paradoxen, koans en andere diepzinnige wegwijzers. Het zijn even zovele uitnodigingen om de essentiële beweging van het leven in het nu te ervaren. Op deze uitnodiging ingaan, vraagt moed. Immers, zodra de grens van non-dualiteit in zicht komt, deinst het denken angstig terug. Wie tijdens het denken het denken weet te doorzien en zijn evenwicht op dit smalle koord kan bewaren, zal over de grens heen het non-duale ervaren. Dit boek is geen filosofisch traktaat. Het is een uitnodiging deel te nemen aan de inspirerende dialoog tussen de duale denker en de non-duale zenmeester: gesprekken op de grens van het denken…

isbn  978 90 5670 373 8 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 24,95 verschijnt  september 2017

van rients ritskes zijn tevens verschenen: Leer denken wat je wilt denken, ISBN 978 90 5670 347 9 Leer voelen wat je wilt voelen, ISBN 978 90 5670 272 4

7

asoka

Arthur Nieuwendijk (1964) studeerde filosofie, Sanskriet en logica. In 1997 is hij gepromoveerd op de vraag naar de geldigheid van logische principes. In 2009 kwam hij in aanraking met zen. Rients Ritskes (1957) is oprichter van Zen.nl, een zenschool met meer dan 35 vestigingen in Nederland, en is hoofdopleider van de zen­ leraren opleiding.


Jiddu Krishnamurti Dagboek

9 789062 711383

Na het grote succes van de in 1976 gepubliceerde Aantekeningen uit de jaren 1961 en 1962 waren de verwachtingen hoog gespannen toen in 1982 bekend werd dat opnieuw een verzameling dagboekaantekeningen zou worden gepubliceerd, deze keer van latere datum, namelijk de jaren 1973 en 1975. In september 1973 besloot Krishnamurti ineens weer een dagboek bij te houden. Bijna zes weken lang maakte hij dagelijks aantekeningen. De eerste maand van deze periode verbleef hij in Engeland, de rest van de tijd was hij in Rome en, toen hij achttien maanden later in Californië was, schreef hij ook daar verder. Vrijwel iedere passage begint met een nauwgezette beschrijving van een landschap – kenmerkend voor de zuiverheid van Krishnamurti’s waarnemingsvermogen. Dit nieuwe Dagboek laat dan ook duidelijk zien dat zijn boodschap werd geïnspireerd door zijn verbondenheid met de natuur. De natuurbeschrijvingen vormen de opmaat voor vele originele, vaak tegendraadse uitspraken over meditatie, innerlijke vrijheid, geestelijke leraren en afhankelijkheid. Krishnamurti verwijst in dit Dagboek vaak naar zichzelf als ‘hij’ en vertelt ons zo terloops iets over zichzelf, wat hij nog niet eerder had gedaan. Krishnamurti werd in 1895 in Zuid-India geboren en groeide op in Engeland. Gedurende meer dan zestig jaar reisde hij de hele wereld af om toespraken te houden met geen andere bedoeling dan mensen onvoorwaardelijk vrij te maken van elke theorie of geloof, van iedere leer, dogma of autoriteit, inclusief die van hemzelf.

synthese

8

isbn  978 90 6271 138 3 nur  730 formaat  13,5 x 21 cm omvang  136 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 14,95 oorspronkelijke titel  Krishnamurti’s Journal vertaling  Hans van der Kroft verschijnt  september 2017

van krishnamurti zijn recent verschenen: Een leven lang leren, ISBN 978 90 6271 128 4 Klaar voor het leven, ISBN 978 90 6271 122 2


Lloyd Haft Lau-tze’s vele wegen

9 789062 711321

Een alternatieve lezing van de Tau-te-tsjing

De Tau-te-tsjing (of Tao-te-king, Daodejing, …) is waarschijnlijk op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld. De Gumbert Collectie die de Leidse universiteitsbibliotheek onlangs heeft verworven, bevat meer dan 700 versies in meer dan dertig talen. Al ruim tweeduizend jaar vinden tallozen troost en vermaak in deze oud-Chinese tekst die een unieke combinatie is van filosofie, poëzie en taalspel. Een definitieve vertaling is niet doenlijk gezien de vele afwijkende tekstvarianten en het speelse, vaak meerduidige taalgebruik. Toch proberen de meeste vertalers om uit de talrijke mogelijkheden er één te kiezen, waarbij zij de rest laten liggen. Lloyd Haft doet het in deze uitgave anders: in plaats van de parallelle mogelijkheden weg te werken, houdt hij ze erin door alternatieve versies van eenzelfde passage te geven, en door in zijn woordkeuze de associaties en boventonen die de tekst zelf oproept mee te laten spreken. Zo ontstaat er een eigentijdse Tau-te-tsjing die op vaak verrassende wijze toch de oeroude taal op de voet volgt, en waarin voor een meer traditionele interpretatie onverminderd plaats is. Lloyd Haft (1946) is in Amerika geboren en getogen, maar woont sinds 1968 in Nederland. Na zijn studie Chinees aan de Universiteit Leiden doceerde hij er tot 2004 Chinese taal en literatuur. Daarnaast publiceerde hij bij Uitgeverij Querido tien dichtbundels waaronder De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. Voor zijn poëzie kreeg hij in 1994 de Jan Campertprijs en in 2004 de Ida Gerhardtprijs.

9

synthese

isbn  978 90 6271 132 1 nur  739 formaat  14 x 25 cm omvang  108 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 14,95 verschijnt  september 2017


Antoine de Saint-Exupéry Woorden als sterren

Als sterren lichten de woorden op van de wereldberoemde piloot die ‘de Kleine Prins’ uitvond. Zijn hele leven zocht hij naar het ware mens-zijn, vaak ook in het duister: alleen datgene waartoe de mens als geliefde en vriend in staat is, kan standhouden tegenover de dimensies van het oneindige. Antoine de Saint-Exupéry ontdekte bronnen in de woestijn en sterren die de weg wijzen naar een menswaardige toekomst. Samengesteld en ingeleid door Maria Otto.

Antoine de Saint-Exupéry (Frankrijk, 1900-1944) was beroepspiloot en schrijver. In 1944 kwam hij boven de Middellandse Zee om het leven bij een militaire actie. Wereldberoemd werd hij met het boekje Le Petit Prince (De Kleine Prins), waarvan ca. 80 miljoen exemplaren in vele talen zijn verspreid.

SYNTHESE

10

isbn  978 90 6271 137 6 nur  730 formaat  13,5 x 21 cm omvang  128 pagina’s uitvoering  gebonden prijs  € 14,95 oorspronkelijke titel  Worte wie Sterne vertaling  Alexander van Baggum verschijnt  november 2017

9 789062 711376


Titus Burckhardt Soefisme

9 789062 711369

Hart van de islam

Dit boek is een inleiding tot de esoterische leringen van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het behandelt naast de wereld- en mensbeschouwing van het soefisme, tevens het godsbeeld, de deugdenleer, de spirituele ontwikkelingsweg en, als hoogtepunt, de vereniging van God en mens in de contemplatie zoals die wordt beschreven door de grote meester Ibn Arabi. Hoewel de band tussen soefisme en islam niet ontkend wordt, ligt het accent van deze inleiding toch op het universele karakter van de leringen. De auteur wil namelijk ‘diegenen helpen die in deze moderne wereld inzicht in de tijdloze en universele waarheden proberen te krijgen, de waarheden waarvan elke heilige leer een weergave is.’ Dit boek biedt daarom niet alleen welkome verdieping voor mensen die in het soefisme geïnteresseerd zijn, maar ook voor volgelingen van andere spirituele tradities. Titus Burckhardt (1908-1984) was een vooraanstaand auteur van de Sophia Perennis, een stroming die de eenheid der religies metafysisch fundeert. Hij schreef gezaghebbende boeken over soefisme, sacrale kunst en alchemie.

van titus burckhardt is recent verschenen: Sacrale kunst wereldwijd iSBN 978 90 6271 123 9

11

synthese

isbn  978 90 6271 136 9 nur  739 formaat  13,5 x 21 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 19,95 oorspronkelijke titel  Introduction aux doctrines ésotériques de l’islam vertaling  Paul Boersma verschijnt  oktober 2017


Beren Hanson De mystiek van Direct Healing

9 789062 711338

Beleef je bestaan als eenheid

In dit werk doet de auteur een poging antwoord te vinden op de vraag: wat is ‘spontane genezing’? Kennis alleen blijkt hiervoor ontoereikend. Wie echt inzicht wil verwerven in de betekenis van ziekte en gezondheid moet het verband leggen tussen aanleg, levensinstelling, levensomstandigheden, de ander en de specifieke functies die het eigen organisme binnen het geheel van het bestaan te vervullen heeft. Toegang tot medische zorg is niet voldoende om ziekten en lichamelijke gebreken ‘op te heffen’. Ziekte komt meestal niet ‘toevallig’ op je pad. Werkelijke genezing heeft betrekking op het hele leven. Geestelijke vormen van genezing (healing) staan op gespannen voet met eenzijdig financieel-economisch gewin; ‘spiritualiteit’ staat immers haaks op door egoïsme gedreven eigenbelang. Het economische model van de reguliere gezondheidszorg leidt dan ook tot problemen. Dat moet en kan anders. Dit boek onderzoekt in welke richting we de oplossing kunnen zoeken. De mystiek van Direct Healing verwoordt de concrete ervaring van: ‘je onmiddellijk spiritueel geheeld voelen’ en formuleert terzelfdertijd een geestelijke in plaats van een louter materialistische filosofie van de geneeskunde. Daarnaast raakt dit onderwerp direct aan de centrale spanningsvelden waar we aan het begin van de 21e eeuw mee te maken hebben: oorlog en conflict versus innerlijke vrede, en kapitalistische economie versus ecologie.

synthese

12

Beren Hanson is de oudste van een groot gezin en leek voorbestemd voor het priesterschap. Hij verzamelde al van jongs af aan filosofische en mythologische boeken, en werkte jarenlang als opvoeder/hulpverlener. Toen hij op latere leeftijd alsnog filosofie ging studeren, ontdekte hij bij Pythagoras dat echte vriendschap (philia) tot ware wijsheid (sophia) leidt. Dit inzicht voedde zijn verdere zoektocht naar concrete heelheid in mystiek en healing. De ontdekking van het boek Direct Healing (1914) van Paul Ellsworth bleek de vruchtbare aanzet van een indrukwekkende trilogie…!

isbn  978 90 6271 133 8 nur  728 formaat  15,5 x 23,5 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  gebonden met stofomslag en leeslint, geïllustreerd prijs  € 29,95 verschijnt  december 2017


een monumentale trilogie over geestelijke gezondheid en spirituele groei

De mystiek van Direct Healing verschijnt in 3 delen: isbn 978 90 6271 133 8 isbn 978 90 6271 134 5 isbn 978 90 6271 135 2

13

synthese

deel 1: Realiseer je liefde in jezelf deel 2: Realiseer je liefde in de ander deel 3: Realiseer je heelheid met elkaar


Susanna-Sitari Rescio

Seks en mindfulness

Tijdens seks ontvouwen zich tussen opwinding en orgasme allerlei gevoelens, verlangens en behoeften. Ieder mens is in staat deze momenten genotvol en creatief gestalte te geven – vooropgesteld dat hij zich bewust is van zijn seksuele persoonlijkheid én actuele stemming. In Seks en mindfulness leert u hoe u uw eigen behoeften en die van uw partner kunt waarnemen en ontraadselen om elkaar voldoening te kunnen schenken. Hierbij is aandachtige zorgzaamheid voor zowel je partner als voor jezelf van belang. Of het er nu ‘alleen’ om gaat de lichamelijke functionaliteit te verbeteren, of te verhelderen wat ons mentaal verhindert seks genotvoller te beleven of dat we ons met de relatiepatronen willen bezighouden die misschien tussen ons en een meer voldoening gevende seksualiteit staat, of dat we onze seksuele beleving als weg naar een spirituele ervaring willen ontdekken – al deze aspecten komen in dit boek aan de orde. Het toont hoe we onze grenzen kunnen verleggen en ons potentieel kunnen ontwikkelen. De theorie wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Oefeningen en vragen maken de lezer bewust van de eigen ervaring en instelling en creëren daarmee de mogelijkheid tot verandering. Susanna-Sitari Rescio (1964, Italië) studeerde voor tolkvertaler en volgde een opleiding fotografie. Op beide terreinen was zij jarenlang professioneel actief. Tegenwoordig is zij al meer dan tien jaar werkzaam als seksueel therapeut en docent seksuo­logie. Yoga, meditatie en mindfulness maken al geruime tijd deel uit van haar persoonlijke levensweg.

de driehoek

14

isbn  978 90 6030 759 5 nur  770, 865, 455 formaat  17 x 23 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 16,95 verschijnt  oktober 2016

9 789060 307595


Jaap van Manen

9 789060 307540

Dansend tot je essentie Vier pijlers van lichamelijke expressie

Dit boek is een vervolg op Danscoaching – persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie, dat in 2012 verscheen. Het verdiept zich meer in het begrip dans, wat het teweeg kan brengen en wat het ten diepste beoogt. Na een inleidend hoofdstuk over wat dansen en danscoaching inhoudt, bespreekt de auteur de vier pijlers van dans, die tezamen de essentie van de coachingspraktijk weergeven: • beweging, • verbondenheid, • bewustwording en • ‘zijn’. Deze begrippen worden in negen hoofdstukken besproken en vormen de kern van het boek. Tot slot volgt nog een hoofdstuk met tal van oefeningen die iedereen zelf kan gaan doen. Zo kunnen we aan den lijve ervaren waar het in deze praktijk om te doen is. Jaap van Manen (1954) werd na zijn studie theologie opgeleid tot docent dans en lifecoach en ontwikkelde hij de nieuwe discipline danscoaching. In 2012 schreef hij er een boek over met de titel Danscoaching – persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie. Samen met een collega leidt hij sinds 2013 de ODC-opleiding danscoaching, waarin coaches, counselors en andere dansbegeleiders worden geschoold deze bijzondere methode in hun eigen werk te integreren of als zelfstandige discipline uit te oefenen.

15

de driehoek

isbn  978 90 6030 754 0 nur  808 formaat  17 x 23 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 16,95 verschijnt  november 2017


En nu… een reeks vol praktische mindfulness… en meer!

9 789060 307571

Bea Kalter En nu… mindful ouderschap aanmodderen en aanwezig zijn

Hoe moet dat eigenlijk, leven? Vaak doen we maar wat. Meestal werkt dat verrassend goed, soms pakt het wat minder fraai uit. De En nu…-boekjes van Bea Kalter maken je snel wijzer door in te zoomen op herkenbare gebieden van het dagelijks bestaan en te onderzoeken hoe je mindfulness kunt integreren. Het eerste deel, Lichter leven, leert je beseffen dat onvolmaaktheden bij het leven horen en dat we het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken door dit te accepteren. Deel twee, Digitaal detoxen, stelt de vraag hoe we verstandig én plezierig kunnen omgaan met alle digitale middelen om ons heen. Dit najaar verschijnen twee nieuwe ‘En nu…tjes’: een over opvoeden en een over slapen. De En nu…-boekjes verwijzen je niet naar het klooster maar bieden hulp in het hectische leven van alledag en zijn ook voor niet-spirituelen zonder meer prima te lezen. Bea Kalter gaat in haar werk actief op zoek naar antwoorden op vragen die haar bezighouden en interviewt daarvoor mensen die boeiend over een onderwerp vertellen. Daarnaast put ze uit haar kennis en ervaring als moeder, mindfulnesstrainer, yogadocent, journalist en cultuursocioloog. Haar zus Laura tekent en illustreert al vanaf het moment dat ze een potlood vast kon houden. Dat doet ze ook voor de En nu…boekjes, waarin ze de tekst versterkt met haar originele vormgeving, pakkende illustraties, maar ook ruimte laat voor voldoende rust op de pagina’s.

de driehoek

16

Of je nu (pleeg)ouder bent of met kinderen en jongeren werkt, En nu… mindful ouderschap gaat niet over ‘de ideale regels’, ‘orde’, ‘actie-reactie’ of ‘de baas zijn’. Het gaat wel over de geweldloze en louterende werking van aanwezig zijn in plaats van alles direct op te willen lossen – inclusief de acceptatie dat gedoe er gewoon bij hoort. Vaker van de doe-modus naar de zijn-modus. Zo geruststellend simpel en makkelijk kun je het voor jezelf en de dierbare jonge mensen in je omgeving maken!

En nu… mindful ouderschap isbn 978 90 6030 757 1 (10 ex. in display) prijs  € 99,50 isbn  978 90 6030 760 1 (1 ex.) nur  770 formaat  14 x 20 cm omvang  96 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 9,95 verschijnt  december 2017


9 789060 307588

Bea Kalter En nu… lekker slapen

de En nu…-DISPLAY

voor wakkerliggers en andere rustzoekers

En nu… lekker slapen isbn 978 90 6030 758 8 (10 ex. in display) prijs  € 99,50 isbn  978 90 6030 761 8 (1 ex.) nur  770 formaat  14 x 20 cm omvang  96 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 9,95 verschijnt  december 2017

Alle En nu…-deeltjes zijn tevens beschikbaar per 10 ex. in een handige universele toonbankdisplay met standaard 50% korting!

17

de driehoek

Een goede nachtrust is een zegen. Dat besef je vooral als je om wat voor reden ook een tekort hebt aan slaap. In En nu… lekker slapen kun je lezen wat slapen is, hoe het werkt en wat je zelf kunt doen om rust te vinden in periodes van lang wakker liggen. Waarom laat de slaap zich niet sturen? Heeft slapen vooral te maken met overgave? Welke werking hebben medicijnen en hoeveel slaap hebben we nodig in bepaalde leeftijdsfases? Met ervaringsverhalen en interviews met wetenden en onwetenden…


MilindaPLUS

Met MilindaPlus biedt Milinda Uitgevers auteurs de mogelijkheid om titels die zij in eigen beheer uitgeven bekend en beschikbaar te maken voor het brede publiek. Inmiddels verzorgt MilindaPlus de distributie van onderstaande titels: Dick Verstegen, Zen is opendoen

NIEUW

Zen is opendoen bevat een selectie van zeventig columns die Dick Verstegen schreef tussen 2002 en 2017. Zijn columns wijzen zonder uitzondering naar het mysterie van het leven en geven blijk van bewogenheid en overgave, maar maar meteen lichte toets. Ze gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen: lente, de ware stem van je hart, compassie, ontroering, de kathedraal van Royan, het windorgel in Vlissingen, liefde, boeddhaschap, bedelen, emoties, relaties, management, overgave, gedachten, leerling zijn, theekommen, stilte, licht en opendoen. 978 90 5670 369 1 • 184 p. • paperback • € 19,95

milindaplus

18

Dick Verstegen De tocht van het hart

Willem Scheepers Zitten als een berg, stromen als een rivier Zennotities voor onderweg

Nelleke Metselaar De schatkamer Reflecties en beschouwingen over religie en spiritualiteit

Michaël Derkse & Rosa Vendel Latifa (audio CD) 7 stappen naar vrije wil

978 90 5670 257 1 € 19,95

978 90 824824 0 9 € 14,95

978 90 5670 362 2 € 14,95

978 90 6271 131 4 € 18,00


Opnieuw leverbaar / recent herdrukt

2e druk Dagpo Rinpoche Karma 978 90 5670 076 8 € 14,95

7e druk

4e druk Hans Knibbe Zie, je bent al vrij! 978 90 5670 337 0 € 19,95

2e druk David Brazier Zentherapie 978 90 5670 037 9 € 19,95

53e druk

Daan van Kampenhout Kahlil Gibran Handboek sjamanisme De Profeet (pb) 978 90 6229 044 4 € 24,95 978 90 6271 620 3 € 9,95

3e druk

6e druk Nico Tydeman Het temmen van de os 978 90 5670 104 8 € 14,95

2e druk

Roemi Juwelen

Roemi Liefde is de weg

978 90 6271 010 2 € 17,95

978 90 6271 020 1 € 16,95

52e druk Kahlil Gibran De Profeet (luxe) 978 90 6271 636 4 € 19,95

3e druk Theo van Leeuwen Psychologie en symboliek van de chakra’s 978 90 6229 034 5 € 14,95

3e druk 3e druk Tenzin Wangyal De helende kracht van de elementen 978 90 5670 091 1 € 19,95

21e druk Tenzin Wangyal Helende Tibetaanse klanken (+ audio) 978 90 5670 206 9 € 19,95

Martin Kojc Het leerboek van het leven 978 90 6271 928 0 € 12,95

7e druk Janwillem vd Wetering De lege spiegel 978 90 6271 050 8 € 16,95

2e druk Daan van Kampenhout Sjamanistische rituelen 978 90 6030 724 3 € 19,95

herdrukken

19


Programma najaar 2017

Milinda online

september Ritskes & Nieuwendijk, Non-dualiteit in de praktijk Krishnamurti, Dagboek Haft, Lau-tze’s vele wegen

Om op te hoogte te blijven van nieuwe uitgaven en activiteiten, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrieven van Asoka, Synthese, De Driehoek en Waerbeke op:

oktober Cuong Lu, Dit is geluk Burckhardt, Soefisme, hart van de islam Rescio, Seks en mindfulness

www.milinda.nl

Digitale najaarsaanbieding: ISSUU.com/MilindaUitgevers

november Dogen Kigen, De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer de Saint-Exupéry, Woorden als sterren Van Manen, Dansend tot je essentie december Van hooydonck, De stilte van het hart Hanson, De mystiek van Direct Healing – deel 1 Kalter, En nu… mindful ouderschap Kalter, En nu… lekker slapen

milinda uitgevers bvba

besteladres

vertegenwoordiging  

vertegenwoordiging  

nederland & belgië

nederland

belgië

Waarbekeplein 19 9506 Waarbeke België

Centraal Boekhuis
 Postbus 125 4100 AC Culemborg

Publiservice Aronskelkweg 63 2555 GC Den Haag

Agora Uitgeverscentrum Ninovesteenweg 24 9320 Aalst

T +32(0)54-442755 E info@milinda.nl www.milinda.nl

T 0345-475888 E service@cb-logistics.nl www.cb-logistics.nl

Fred Teunissen T 06-53643848 E w.f.teunissen@planet.nl

T 053-788700 E info@agorabooks.com www.agorabooks.com

Aanbiedingsfolder Milinda Najaar 2017  

Asoka, Synthese, De Driehoek

Aanbiedingsfolder Milinda Najaar 2017  

Asoka, Synthese, De Driehoek

Advertisement