Aanbiedingsfolder Milinda 2020

Page 1

Milinda 2020 Asoka Synthese De Driehoek Waerbeke Stuivenberg Bodhi


KANTELPUNTEN

ZITTEN IN ZIJN

OP HET SNIJPUNT VAN ANGST EN MOED

DE KUNST VAN MEDITATIE

4

5

RAAKVLAKKEN & SCHEIDSLIJNEN

EENZAAMHEID OVERWINNEN

HET ONZUIVERE PAD TOT VERLICHTING

PAK HET LEVEN WEER OP

11

17

ONEINDIGE ONTVANKELIJKHEID EEN LIEFDESVERKLARING AAN DE SCHILDERKUNST

19


Stilte werkt –

ASOKA Joan Halifax Kantelpunten

4

Hans Knibbe Zitten in Zijn

5

Ton Lathouwers Je kunt er niet uitvallen

6

Muho Nölke Voer voor paard en ezel

7

Rients Ritskes Zen en onzin van het leven

8

Henk Blezer (red.) Het pompeblêd en de lotus

9

Tenzin Wangyal Rinpoche Spontane creativiteit

10

SYNTHESE Octavio Paz Raakvlakken en scheidslijnen

11

Richard Stiegler Niemand loopt de weg

12

Beren Hanson De mystiek van Direct Healing – deel 2

13

DE DRIEHOEK Bea Kalter En nu… spelen

14

Bea Kalter En nu… van afgebrand naar opgebloeid

15

Doris Wolf Als je partner je verlaat…

16

Doris Wolf Eenzaamheid overwinnen

17

WAERBEKE Chamo No Chomei Hojo-ki

18

STUIVENBERG Francis Smets Oneindige ontvankelijkheid

19

BODHI Jan de Breet & Rob Janssen De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – deel 5

20

Herdrukken

21

Fondslijst

22-23

Deze aanbiedingsbrochure presenteert alle uitgaven die zullen verschijnen in 2020: een rijk en gevarieerd geheel dat voortbouwt op de inhoudelijke kwaliteit van onze verschillende imprints. Bij Asoka verschjint nieuw werk van een aantal bekende en succesvolle auteurs: Joan Halifax, Hans Knibbe, Ton Lathouwers en Rients Ritskes. Synthese publiceert naast een nieuwe titel van Richard Stiegler en het tweede deel van de Direct Healing-trilogie, voor het eerst een Nederlandse uitgave van een essay van de bekende Mexicaanse schrijver en Nobelprijs-winnaar Octavio Paz. Bij De Driehoek voegen we twee nieuwe titels toe aan de En nu…-reeks en verschijnen heruitgaves van de succesvolle boeken van Doris Wolf over het stuklopen van relaties en het omgaan met eenzaamheid. Met Waerbeke exploreren we de werkzaamheid van stilte-rust-ruimte. De Hojo-ki, een klassieke Japanse tekst over de kluizenaarshut, staat model voor een leven van verstilling, eenvoud en reflectie. De prachtige vertaling van Jos Vos wordt ingeleid en voorzien van commentaar door architect Koen Van Synghel. Het nieuwe boek van kunstfilosoof Francis Smets is een regelrechte liefdesverklaring aan de schilderkunst en daarmee een rijke aanwinst voor het Stuivenberg-fonds waar spiritualiteit en kunst elkaar ontmoeten. Bij uitgeverij Bodhi verschijnt het vijfde en laatste deel van de Verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha. Daarmee zijn de belangrijkste sutta’s van de boeddhistische Pali-canon in het Nederlands toegankelijk en wordt na bijna 20 jaar een omvangrijk vertaalproject afgesloten. — Naast deze nieuwe uitgaves is er ook ruimte voor een hele reeks herdrukken waarmee we het brede Milinda-aanbod blijvend beschikbaar houden. Het Milinda-team wenst u alvast een inspirerend nieuw boekenjaar! — Gerolf T’Hooft


Joan Halifax Kantelpunten Bevrijding op het snijpunt van angst en moed

Door haar werk als sociaal-activist, antropo­loog en dharma-leraar ging Joan Halifax begrijpen hoe onze grootste beproevingen de meest waardevolle bron van wijsheid kunnen worden – en hoe we door de kracht van compassie lijden kunnen transformeren. Halifax heeft vijf psychologische ervaringen geïdentificeerd als ‘kantelpunten’: altruïsme, empathie, integriteit, respect en inzet. Pas als we op deze kantelpunten staan, stellen we ons open voor het volledige spectrum van onze menselijke ervaring en ontdekken we wie we werkelijk zijn. Elke crisis biedt kansen tot groei, maar ook het gevaar weg te glijden in negativiteit. Hoe vermijden we de valkuilen en ontdekken we in plaats daarvan het leven-brengende evenwicht tussen deze twee tegengestelde krachten? Halifax geeft ons een praktische kaart om te navigeren op de drempel van verandering en aanwijzingen om angst met moed te overwinnen.

Joan Halifax is dharmaleraar, zenpriester, antropoloog en pionier op het gebied van terminale zorg. Ze is oprichter, abt en belangrijkste leraar van het Upaya Institute and Zen Center in Santa Fe te New Mexico. Ze is directeur van het project Being with Dying en oprichter van het Upaya Prison Project dat meditatieprogramma’s voor gevangenen ontwikkelt.

asoka

4

isbn  978 90 5670 397 4 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Standing at the Edge vertaling  Marjolijn Stoltenkamp prijs  € 29,95 verschijnt  april 2020

van joan halifax is eerder verschenen: De laatste woorden van liefde, ISBN 978 90 5670 325 7


Hans Knibbe Zitten in Zijn De kunst van meditatie

In Zitten in Zijn maak je kennis met de meditatievormen die in de School voor Zijnsoriëntatie worden beoefend. Zijnsgeoriënteerde meditatie is een manier waarop je je weer kunt herinneren wie je wezenlijk bent. Je diepste wezen is onbeschreven, vrij en rijk aan kwaliteiten – via deze vorm van meditatie kun je daarmee in contact komen. Hans Knibbe is geïnspireerd door Dzogchen en geeft aan deze boeddhistische traditie een hedendaagse vorm. Zitten in Zijn bevat een schat aan kennis en informatie die je kan helpen bij het uitbouwen van je eigen meditatiepraktijk. Zo leert het je bijvoorbeeld hoe je je energiekanalen kunt openen; het maakt je vertrouwd met de subtiele details van je zithouding, het belang van verlichte motivatie, visualisatie, de kunst van stil verwijlen en het openvallen in het verlichte zicht. Zitten in Zijn geeft je onmisbare aanwijzingen, zowel voor wie begint met meditatie als voor wie meer verdieping zoekt van de eigen beoefening.

isbn  978 90 5670 398 1 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  240 pagina’s uitvoering  gebonden prijs  € 24,95 verschijnt  januari 2020

van hans knibbe zijn eerder verschenen: Zie, je bent al vrij, ISBN 978 90 5670 394 3 Gezonde zelfliefde, ISBN 978 90 5670 384 4

5

asoka

Hans Knibbe (1949) is grond­legger en spiritueel leider van de School voor Zijnsoriëntatie die hij in 1987 oprichtte. Op dit moment bestaat zijn werk vooral uit het begeleiden van retraites, het geven van supervisie en lezingen en het schrijven van publicaties.


Ton Lathouwers Je kunt er niet uitvallen Zentoespraken

Deze zentoespraken bevatten de geconcentreerde neerslag van een levenslange omgang met de weg van zen, met ontmoetingen, met de wijsheidsteksten uit Oost en West. Zij zijn ten diepste religieus in hun zoektocht naar de ware aard van de mens en van wat hij mag hopen. Ton Lathouwers laat als onconventionele zenleraar zien hoezeer de inzichten van zen in vele religieuze tradities aanwijsbaar zijn, ook bij denkers als Sjestov, Nietzsche, Kierkegaard en zelfs Sovjetauteurs die geen religieuze taal meer hadden. Deze toespraken gaan in essentie over vertrouwen, over het oervertrouwen dat zelfs over de dood heen gaat. Al vergaat het universum, je oorspronkelijke gelaat vergaat nooit. Je kunt er niet uitvallen. Dat is beginpunt voor de boeddhistische gelofte die het levensmotto van de auteur werd: hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden.

Ton Lathouwers (1932) begon met zen in 1968. In 1987 gaf de Chinese Ch’anmeester Teh Cheng hem autorisatie als zenmeester. Weten wie we ten diepste zijn, oervertrouwen, genade en mededogen zijn de kernbegrippen in zijn onderricht. Zij staan ook centraal in de talloze zentoespraken die hij hield tijdens de intensieve retraites van het door hem geleide Maha Karuna-Ch’an. Zijn begeleiding staat in het teken van de ontmoeting van hart tot hart.

asoka

6

isbn  978 90 5670 399 8 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  320 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 24,95 verschijnt  juni 2020

van ton lathopuwers zijn eerder verschenen: Meer dan een mens kan doen, ISBN 978 90 5670 023 2 Zij is altijd soms, ISBN 978 90 5670 348 6


Muho Nölke Voer voor paard en ezel Teksten van Dogen

Doel van het boeddhisme is de geest tot ontwaken te brengen en boeddha te worden. Het is een weg die voor iedereen openstaat. In dit boek geeft zenmonnik Muho aanwijzingen over hoe je de leer van de Japanse zenmeester Dogen Zenji kunt benaderen. Daarin gaat het niet alleen om de grote thema’s leven en dood, maar ook om problemen van het dagelijks leven die ons nu concreet aangaan. Muhôs vertaling van de oud-Japanse tekst blijft zo dicht mogelijk bij Dogens origineel. Hij legt aan de hand van uittreksels uit de Shobogenzo en andere teksten uit wat boeddhistische beoefening betekent. Soms met woorden, soms zonder woorden, Als korstmos, als een boom, Voer voor ezels, voer voor paarden, Helder water en wit schuim.

Muho Nölke (1968) is een Duitse zenmeester. Hij studeerde Japans aan de universiteit van Berlijn, alsmede filosofie en natuurkunde. Drie jaar na zijn afstuderen werd hij gewijd tot zenmonnik. Hij kreeg Dharma-transmissie van Miyaura Roshi en leefde enige tijd als dakloze in een park in Osaka. In 2002, na de dood van zijn leraar, volgde hij hem op als abt.

7

asoka

isbn  978 90 5670 400 1 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  192 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Futter für Pferd und Esel vertaling  Piet Hermans prijs  € 22,95 verschijnt  april 2020


Rients Ritskes Zen en onzin van het leven Een verzameling klassieke en moderne koans

Een koan is een vraag die de zenmeester aan zijn of haar studenten stelt om enerzijds het inzicht van de student te testen en anderzijds om inzicht over te dragen. Ze zijn ontstaan uit spontane situaties. Zenmeesters cultiveerden deze vragen, waarmee ze de geestelijke conditie van hun studenten testten en verzamelingen ontwikkelden van vragen over onderwerpen die er psychologische en filosofisch toe deden. Soms verpakt in symbolentaal, soms onverbloemd duidelijk, zoals: wat is de zin van het leven? Vragen die behalve een test vaak ook een moraal bevatten. Dit boek bevat niet alleen een hedendaagse toelichting op de beroemdste klassieke koanverzameling, de Mumonkan, maar tevens een nieuwe collectie moderne koans. Hoewel koanstudie het beste in relatie met een zenmeester kan worden gedaan, is, ook voor hen die hiervan verstoken zijn, het lezen en het zich verdiepen in de commentaren vaak inspirerend en geestverruimend gebleken.

Rients Ritskes (1957) is zenmeester en oprichter van Zen.nl, een zenschool met meer dan 40 vestigingen in Nederland. Hij mediteert vanaf zijn 17e, deed koanstudies bij verschillende zenmeesters, waaronder Enomiya Lassalle, Gempo, Prabasha Dharma, Suzuki Ryutaku-ji en Seiko Hirata.

asoka

8

isbn  978 90 5670 401 8 nur  739 formaat  13 x 1 cm omvang  192 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 22,95 verschijnt  mei 2020

van rients ritskes zijn eerder verschenen: Dertig zenlessen, ISBN 978 90 5670 349 3 Meer zen, minder bubbels, ISBN 978 90 5670 375 2


Henk Blezer (red.) Het pompeblêd en de lotus J.H. Halbertsma — Het buddhisme en zijn stichter (1843)

De eerste publicatie in het Nederlands over het boeddhisme dateert, voor zover bekend, uit 1843. Het buddhisme en zijn stichter van de doopsgezinde predikant dr. J.H. Halbertsma (1789-1869) verscheen in een oplage van 50 exemplaren en werd, gesigneerd door de auteur, verspreid onder vrienden en relaties. Halbertsma probeerde in zijn geschrift een parallel te trekken tussen Boeddha en Christus; een nieuwe benadering die een kantelpunt betekende in hoe men destijds tegen het boeddhisme aankeek. Nu, 175 jaar later, is het boeddhisme in Nederland gemeengoed geworden en is de naam Halbertsma nog niet vergeten. De bijdragen in dit boek schetsen de context en het tijdsbeeld waarin de publicatie van Halbertsma is ontstaan, met bijzondere aandacht voor de boeiende en soms obscure randverschijnselen waardoor deze historische tekst ook voor de hedendaagse lezer tot leven komt. Ten slotte wordt ook de positie en de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland onder de loep genomen. Dit is de eerste uitgave in de reeks ‘De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland’ en komt tot stand in samenwerking met het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA).

dr. J.H. Halbertsma (1789-1869)

9

asoka

isbn  978 90 5670 402 5 nur  739 formaat  16 x 24 cm omvang  240 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 24,95 verschijnt  mei 2020


Tenzin Wangyal Rinpoche Spontane creativiteit Meditaties voor het ontwikkelen van positieve kwaliteiten

Creativiteit is een dynamische kracht die ons bezielt en verbindt met elk wezen op aarde. Vanuit dit perspectief is het niet alleen de vonk die inspiratie laat ontbranden. Het is ook een manier van leven in spontaniteit, vanuit de innerlijke heilige ruimte, die de bron is van oneindige mogelijkheden en positieve kwaliteiten zoals liefde, compassie en vreugde. Tenzin Wangyal Rinpoche is een gevierd schrijver en leraar in de Tibetaanse bön-boeddhistische traditie. Op een heldere en directe manier maakt hij de wijsheid uit deze traditie beschikbaar voor in ons dagelijks leven. In Spontane creativiteit begeleidt hij je in het ontwikkelen van het vermogen om volledig aanwezig te zijn in je leven en bij het tot uitdrukking brengen van je creatieve gaven. Concrete oefeningen en meditaties helpen je om de belemmerende ‘pijnidentiteit’ te herkennen en op een liefdevolle manier de ruimte te geven waardoor ze op kan lossen, zodat je je creatieve natuur volledig kan ontmoeten.

Tenzin Wangyal Rinpoche is een leraar uit de bönboeddhistische traditie, de oudste spirituele traditie van Tibet. Hij geeft al lang onderricht in het westen en bezoekt jaarlijks ons land. In zijn onderricht en zijn boeken maakt hij de traditio­ nele leer toegankelijk voor ons dagelijks leven.

asoka

10

isbn  978 90 5670 403 2 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Spontaneous creativity vertaling  Karin Woudstra prijs  € 18,95 verschijnt  november 2020

van tenzin wangyal zijn tevens verschenen: Helende Tibetaanse klanken, ISBN 978 90 5670 404 9 De deur naar innerlijke vrijheid, ISBN 978 90 5670 405 6


Octavio Paz

Raakvlakken en scheidslijnen Het onzuivere, lichamelijke pad tot verlichting

Het oeuvre van Octavio Paz getuigt van een mateloze liefde voor het leven. In zijn poëzie en essays staan thema’s als erotiek en liefde, dood en eenzaamheid centraal. Zo ook in Raakvlakken en scheidslijnen dat in 1969 voor het eerst verscheen. In een spitse, gebalde taal reikt Octavio Paz de lezer een rijkdom aan kennis en inzichten aan. Hij leert je kijken en denken vanuit de ‘ander’ en helpt je tegenstellingen en overeenkomsten, culturele verschillen en gelijkenissen tussen vaak zeer uiteenlopende mens- en wereldbeelden uit Oost en West te begrijpen. Dit essay is een intellectuele krachttoer die je verbaast en verrijkt, zeker als je de dialoog met zijn gedurfde en erg verreikende gedachtestroom aangaat. Het helpt je vrij – in vrijheid – te denken: kritisch én poëtisch.

De Mexicaanse dichter en essayist Octavio Paz (1914-1998) geldt als een van de meest invloedrijke Spaans­talige schrijvers en intellectuelen van de 20ste eeuw. In 1990 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur. Als vurig pleitbezorger van de democratie leverde hij felle kritiek op alle dictaturen van zowel rechts als links. In 1968 trok hij zich terug als ambassadeur in India.

11

synthese

isbn  978 90 6271 158 1 nur  728 formaat  13,5 x 21 cm omvang  192 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Conjunciones y disyunciones vertaling  Joris Capenberghs prijs  € 24,95 verschijnt  november 2020


Richard Stiegler Niemand loopt de weg Leven vanuit stilte

Niemand loopt de weg gaat over het geheim van stilte. Stilte is de basis van ons zijn. Ze is achter en in de ervaring en gedachte van dit ogenblik. Met stilte wordt niet alleen afwezigheid van geluiden van buiten of lawaai van binnen bedoeld. Stilte omvat de dimensie van het pure zijn, van het open en absolute bewustzijn. Door aandachtig, ontspannen en gelijkmoedig te luisteren begeven wij ons in deze dimensie. Hoe meer wij ons overgeven aan dit luisteren, des te meer openbaart stilte zich aan ons. Volmaakt luisteren is niets anders dan stilte van het open bewustzijn. Op een aanschouwelijke manier laat de schrijver ons zien hoe de ervaring van stilte systematisch kan worden verdiept door ons los te maken van gebruikelijke identificaties, voorkeuren, ideeën en projecties. Dat geldt trouwens ook voor de hardnekkige illusie van een lange en moeilijke spirituele weg die we moeten afleggen. Want we hebben het doel al bereikt, we waren daar altijd al. Richard Stiegler is natuurgeneeskundige. Hij is sinds 1988 werkzaam als zelfstandig psychotherapeut en daarnaast actief als cursusleider voor transpersoonlijk proceswerk en als meditatieleraar. In 2001 richtte hij zijn eigen school voor transpersoonlijke psychologie op die mensen in hun psychische en spirituele ontwikkeling ondersteunt en begeleidt. Informatie: www. seeleundsein.com.

synthese

12

isbn  978 90 6271 159 8 nur  728 formaat  13,5 x 21 cm omvang  256 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Kein Pfad vertaling  Tim Wulffraat prijs  € 24,95 verschijnt  mei 2020

van richard stiegler is eerder verschenen: Leven in harmonie, ISBN 978 94 6271 153 6


Beren Hanson

De mystiek van Direct Healing Deel II – Realiseer je liefde in de ander

In dit werk doet de auteur een poging antwoord te vinden op de vraag: wat is ‘spontane genezing’? Kennis alleen blijkt hiervoor ontoereikend. Wie echt inzicht wil verwerven in de betekenis van ziekte en gezondheid moet het verband leggen tussen aanleg, levensinstelling, levensomstandigheden, de ander en de specifieke functies die het eigen organisme binnen het geheel van het bestaan te vervullen heeft. Toegang tot medische zorg is niet voldoende om ziekten en lichamelijke gebreken ‘op te heffen’. Ziekte komt meestal niet ‘toevallig’ op je pad. Werkelijke genezing heeft betrekking op het hele leven. Geestelijke vormen van genezing (healing) staan op gespannen voet met eenzijdig financieel-economisch gewin; ‘spiritualiteit’ staat immers haaks op door egoïsme gedreven eigenbelang. Het economische model van de reguliere gezondheidszorg leidt dan ook tot problemen. Dat moet en kan anders. Dit boek onderzoekt in welke richting we de oplossing kunnen zoeken.

isbn  978 90 6271 134 5 nur  728 formaat  15,5 x 23,5 cm omvang  480 pagina’s uitvoering  gebonden met stofomslag en leeslint prijs  € 29,95 verschijnt  juni 2020

van beren hanson is eerder verschenen: De mystiek van Direct Healing – 1, ISBN 978 94 6271 133 8

13

synthese

Beren Hanson is de oudste van een groot gezin en leek voorbestemd voor het priesterschap. Hij verzamelde al van jongs af aan filosofische en mythologische boeken, en werkte jarenlang als opvoeder/hulpverlener. Toen hij op latere leeftijd alsnog filosofie ging studeren, ontdekte hij bij Pythagoras dat echte vriendschap (philia) tot ware wijsheid (sophia) leidt. Dit inzicht voedde zijn verdere zoektocht naar concrete heelheid in mystiek en healing. De ontdekking van het boek Direct Healing (1914) van Paul Ellsworth bleek de vruchtbare aanzet van een indrukwekkende trilogie…!


Bea Kalter En nu… spelen Lekker aanrommelen en vervelen

Wat is er vandaag de dag nog over van de homo ludens, de spelende mens? We plannen onze agenda’s vaak zo vol dat er weinig tot geen ruimte meer over is om te spelen of te flierefluiten. Toch is dit van levensbelang zowel voor kinderen als voor volwassenen. En nu… spelen, is een pleidooi voor leegte en verveling. Net zoals spelen plezier en creatief denken stimuleert, doet vervelen precies hetzelfde. In onze overactieve en overprikkelde maatschappij is verveling een ondergeschoven kindje geworden. Het is wijs om het nut van vervelen op waarde te leren schatten en af en toe eens een ‘luie dag’ in te lassen. Leer lichter denken door in gedachten een vrolijk spel te maken van het dagelijks bestaan! Het leven wordt er stukken leuker op als je regelmatig een speeltuin maakt van lichaam, geest en omgeving. Met een hangbankje om je te kunnen vervelen, dat dan weer wel. Bea Kalter gaat in haar werk actief op zoek naar antwoorden op vragen die haar bezighouden. Daarnaast put ze uit haar kennis en ervaring als moeder, mindfulnesstrainer, yogadocent, journalist en cultuursocioloog. Haar zus Laura tekent en illustreert de En nu…boekjes, waarin ze de tekst versterkt met haar originele vormgeving, pakkende illustraties, maar ook ruimte laat voor voldoende rust op de pagina’s.

de driehoek

14

En nu… spelen isbn 978 90 6030 769 4 (9 ex. in display) prijs  € 101,25 isbn  978 90 6030 768 7 (1 ex.) nur  770 formaat  14 x 20 cm omvang  96 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 11,25 verschijnt  oktober 2020

van bea kalter zijn eerder verschenen: En nu… lichter leven, ISBN 978 94 6030 755 7 En nu… digitaal detoxen, ISBN 978 94 6030 756 4


Bea Kalter

En nu… van afgebrand naar opgebloeid Frisse blik op burn-out

Steeds meer mensen raken opgebrand. Gelukkig groeit het besef dat burn-out niet alleen een individueel, gemedicaliseerd probleem is, maar dat ook sociaal-maatschappelijke oorzaken een rol spelen. Hoe kunnen we een revolutie van rust teweegbrengen in onze samenleving? En nu… van afgebrand naar opgebloeid nodigt Bea Kalter de lezer uit om burn-out te bekijken vanuit een vogelperspectief op basis van sociologie, mindfulness, psychologie en yoga. Ook deelt ze herkenbare en opbeurende verhalen van mensen achter de cijfers. Mensen die naar zichzelf durfden kijken, mensen die zijn opgekrabbeld en de moed hebben gehad om ‘nee’ te zeggen tegen een onrealistische deadline van een werkgever of andere eisen. Zo kan een burnout nog voordelen opleveren ook. Een bemoedigend, verhelderend en versterkend boek.

van bea kalter zijn eerder verschenen: En nu… mindful ouderschap, ISBN 978 94 6030 757 1 En nu… lekker slapen, ISBN 978 94 6030 758 8

isbn  978 90 6030 773 1 (1 ex.) nur  770 formaat  14 x 20 cm omvang  96 pagina’s uitvoering  paperback, geïllustreerd prijs  € 11,25 verschijnt  oktober 2020

15

de driehoek

En nu… van afgebrand naar opgebloeid isbn 978 90 6030 770 0 (9 ex. in display) prijs  € 101,25


Doris Wolf Als je partner je verlaat… Wacht niet tot de tijd je wonden heelt, maar pak het leven weer op!

Van alle huwelijken eindigt één op de drie in een scheiding en bij ongehuwde relaties is dit nog vaker het geval. Men voelt zich volkomen machteloos en twijfelt op alle terreinen aan zichzelf. Schuldgevoelens, angst, woede en wanhoop wisselen elkaar af en men heeft het gevoel nooit meer gelukkig en vrolijk te zullen worden. Als je partner je verlaat… helpt je stapsgewijs dit verlies te verwerken en weer een nieuw begin te maken, met nieuwe mogelijkheden die eerder geen kans kregen. Als je partner je verlaat… biedt praktische oefeningen om: • over je wanhoop en pijn heen te komen • gevoelens van haat en verbittering opzij te zetten • weer vertrouwen te krijgen in de mensen om je heen • zelftwijfel en schuldgevoel te overwinnen • in te zien waarom je relatie misliep • weer zelfvertrouwen en plezier in het leven te krijgen • als je daarvoor kiest: hoe een nieuwe en goede relatie aan te gaan.

Doris Wolf is de schrijfster van boeken als Eenzaamheid overwinnen en Overgewicht en de psychische oorzaken. Als therapeute heeft zij al jarenlang ervaring met cliënten die door hun partner worden verlaten. Ze weet echter ook uit eigen ervaring wat het is om je partner te verliezen.

de driehoek

16

isbn  978 90 6030 771 7 nur  770 formaat  17 x 23 cm omvang  144 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Wenn der Partner geht vertaling  Ann Classens prijs  € 18,95 verschijnt  september 2020


Doris Wolf Eenzaamheid overwinnen Een positieve relatie met jezelf en anderen opbouwen

Hoe pak je het aan om eenzaamheid te overwinnen dit boek geeft hiervoor een 5-stappenplan: 1. een verhelderende uitleg van de oorzaken van eenzaamheid; 2. de eerste schreden op de weg naar een positieve relatie met jezelf; 3. nu op weg naar een positieve relatie met anderen; 4. verdieping van relaties, ofwel leren houden-van; 5. een evaluatie van de voor- en nadelen van enerzijds alleen leven en anderzijds samenleven. Eenzaamheid overwinnen laat duidelijk zien: • waar eenzaamheidsgevoelens vandaan komen; • waarom je je, zelfs in gezelschap eenzaam kunt voelen; • waarom positieve zelfwaardering zo belangrijk is; • hoe je leven weer inhoud kan krijgen; • hoe je je bij anderen betrokken kunt voelen; • hoe je je weer voor anderen kunt openstellen; • hoe je ook alleen een rijk leven en vervuld kunt hebben.

17

de driehoek

isbn  978 90 6030 772 4 nur  770 formaat  17 x 23 cm omvang  128 pagina’s uitvoering  paperback oorspronkelijke titel  Einsamkeit überwinden vertaling  Ann Classens prijs  € 18,95 verschijnt  september 2020


Kamo No Chomei Hojo-ki Aantekeningen uit mijn boshut uit het japans vertaald door jos vos Het Oosten deelt met het Westen de oude traditie van heremieten en kluizenaars. De laatste acht jaar van zijn leven liet ook de Japanse hofdichter Kamo No Chomei (1155-1216) de geciviliseerde wereld achter zich en ging wonen in de bossen van Mount Hino in een eenvoudige hut. Op ‘tien vierkante voet’, genoeg voor een slaapmat, een plank met wat boeken en een vuur, hield hij zichzelf gezelschap en aanschouwde met onthechte voldoening regen, zon, maan. Daar schreef hij zijn Hojo-ki (方丈記) ofwel Aantekeningen uit mijn boshut. In dit boekje, dat na 800 jaar behoort tot de klassieke Japanse literatuur, stelt hij zichzelf vragen bij de ijdele ambities van de mens in een wereld waar alles in een vingerknip kan vergaan. Daarmee raakt de Hojo-ki de essentie van het boeddhisme dat streeft naar onthechting en verstilling. Voor samensteller Koen Van Synghel laat de Hojoki zich lezen als een tijdloze levensfilosofie. In zijn ‘kanttekeningen bij de hut’ doet hij ons kijken naar Chomei’s notities als een fundamentele kritiek op de architectuur en vindt hij, zoals al generaties Japanse architecten voor hem, inspiratie voor een hut als de ultieme bron van het bouwen. Kamo No Chomei (1155) werd geboren als zoon van een priester aan het keizerlijke hof van Japan. Jarenlang werkte hij als hofdichter en schreef meer dan 100 korte verhalen gebundeld in Verhalen over het ontwaken van het hart. Koen Van Synghel (1965) is architect en criticus. Als schrijvende architect zoekt hij naar het wezen van de architectuur. De hut én de Hojo-ki belichamen voor hem het oerbeginsel van het bouwen, maar na 800 jaar ook de ultieme ruimte van verstilling en beschouwing.

waerbeke

18

isbn  978 94 92494 05 4 nur  630 formaat  13 x 21 cm omvang  144 pagina’s uitvoering  paperback prijs  € 19,95 verschijnt  oktober 2020

bij waerbeke zijn eerder verschenen: Le Breton, Ode aan het wandelen, ISBN 978 94 92494 03 0 Macy & Johnstone, Actieve hoop, ISBN 978 94 92494 02 3


Francis Smets Oneindige ontvankelijkheid Een liefdesverklaring aan de schilderkunst

Een goed schilderij is een wonder. Van Giotto tot Morris Louis, van Giorgione tot Mi Fu, van Chardin tot hedendaagse schilders, over alle verschillen heen blijft het wonder van de schoonheidservaring onveranderlijk hetzelfde. Om hierin dieper door te dringen, neemt Francis Smets zijn toevlucht tot een intuïtieve hypothese: het ervaren van schoonheid gebeurt met en door het lichaam. Deze ongewone benadering werpt direct nieuwe vragen op: welke lichamen zijn in deze ontmoeting betrokken en op welke manier? Zo begint een opwindende reis die stap voor stap in het lichaam doordringt, in het schilderij en vooral in het ‘tussen’ dat beide verbindt. Daar vindt een erotische ontmoeting plaats. Schilderkunst weet van oudsher lichaam en geest met elkaar te verbinden. Door die eigenschap kan zij de weg bereiden naar lichamelijke spiritualiteit. Daarom is zij niet zozeer een project van het verleden, maar opent vooral een deur naar de toekomst.

isbn  978 94 93013 02 5 nur  640 formaat  16 x 24 cm omvang  160 pagina’s uitvoering  paperback met flappen prijs  € 24,95 verschijnt  november 2020

van francis smets is eerder verschenen: Het Scrovegni-alternatief, ISBN 978 94 93013 00 1

19

stuivenberg

Francis Smets (1943) wordt beschouwd als een van de toonaangevende kunstfilosofen van Vlaanderen. Na gepromoveerd te zijn aan de universiteit van Leuven, doceerde hij filosofie tot aan zijn pensionering in 2003. Tot zijn belangrijkste publicaties behoren: Sophia’s terugkeer (1988), De groefgangers (1996), A van abyssaal (2002), Rozen in de knop (2005), Lof der onwennigheid (2011), De vleugels van de weemoed (2014; verscheen tevens in Franse vertaling) en Het Scrovegni-alternatief (2018).


9 789492 166050

Jan de Breet & Rob Janssen De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha – deel 5 De boeken van de tientallen en de elftallen Deze uitgaven bevatten een integrale vertaling van het vijfde en laatste deel van de Anguttara-Nikaya (AN), De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling, na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya, de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka – de ‘mand’ (pitaka) van leer­redes (sutta’s) die aan de historische Boeddha worden toegeschreven. Deze verzameling maakt deel uit van de Pali-Canon, het corpus van gewijde geschriften van de Theravada. De Pali-Canon bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie. De hele Anguttara-Nikaya bestaat uit 11 boeken (nipata’s) waarin 8122 sutta’s worden gerangschikt op grond van hun numerieke inhoud. Deze elf boeken bevatten leerredes die een oplopend aantal onderwerpen behandelen.

bodhi

20

De integrale Nederlandse vertaling van De verzameling van numeriek geordende leerredes verschijnt in vijf delen: Deel 1: Het boek van de enen, de tweetallen en de drietallen Deel 2: Het boek van de viertallen Deel 3: De boeken van de vijftallen en de zestallen Deel 4: De boeken van de zeventallen, de achttallen en de negentallen Deel 5: De boeken van de tientallen en de elftallen Rechtstreeks vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen. Het Bodhi-fonds wordt sinds 2019 beheerd door de Stichting Vrienden van het Boeddhisme.

isbn 978 94 92166 01 2

isbn 978 94 92166 02 9

isbn 978 94 92166 03 6

isbn 978 94 92166 04 3

isbn  978 94 92166 05 0 nur  739 formaat  13 x 21 cm omvang  352 pagina’s uitvoering  gebonden met stofomslag prijs  € 39,95 verschijnt  oktober 2020


Herdrukken 2020

2e druk

Jan den Boer & Caroline van Wijngaarden Tantra 978 90 6030 767 0 € 22,75

3e druk

Tenzin Wangyal Rinpoche Helende Tibetaanse klanken 978 90 5670 404 9 € 18,95

2e druk

Roemi Van dag tot dag 978 90 6271 093 5 € 26,95

2e druk

Tenzin Wangyal Rinpoche De deur naar innerlijke vrijheid 978 90 5670 405 6 € 18,95

2e druk

Krishnamurti Van dag tot dag 978 90 6271 046 1 € 26,95

7e druk

Frits Koster Bevrijdend inzicht 978 90 5670 032 4 € 21,25

52e druk

Kahlil Gibran De Profeet 978 90 6271 636 4 € 22,95

7e druk

Eugen Herrigel Zen in de kunst van het boogschieten 978 90 6030 386 3 € 15,95


ASOKA • SYNTHESE • DE DRIEHOEK • WAERBEKE • STUIVENBERG

Fondslijst 2020

milinda uitgevers bv Waarbekeplein 19, 9506 Waarbeke (België) Tel.: +32 (0)54-442755 e-mail: info@milinda.nl www.milinda.nl

Besteladres Nederland & België:  Centraal boekhuis, Postbus 125, 4100 AC Culemborg tel.: +31 (0)345-475888, e-mail: service@cb-logistics.nl

pb = paperback, geb = gebonden, lb = luisterboek, cd = compact disc, gn = geniet Prijzen incl. 9% btw Prijswijzigingen voorbehouden

Asoka (isbn prefix: 978 90) 5670 365 3 Adriaens, M., Ruimte zien 5670 383 7 Analayo, Compassie en leegte 5670 354 7 Analayo, Meer zicht op Satipatthana 5670 245 8 Analayo, Satipatthana, de directe weg naar bevrijding 5670 316 5 Baren, Van & Boeckmans, Effectiever werken 5670 326 4 Baren, Van, Kracht van compassie 5670 267 0 Batchelor, Bekentenis van een boeddhistisch atheïst 5670 382 0 Batchelor, Terug naar de Boeddha 5670 402 5 Blezer (red.), Het pompeblêd en de lotus 5670 334 9 Boersma, Dhammapada 5670 385 1 Brazier, Boeddhisme is een religie 5670 367 7 Brazier, Liefde en waardering 5670 168 0 Breet, De & Janssen, Aldus sprak de Boeddha 5670 310 3 Bridges, & Glassman, De dude en de zenmeester 5670 363 9 Caplow, & Moon, Het verborgen licht 5670 372 1 Cuong Lu, Dit is geluk 5670 076 8 Dagpo, Rinpoche, Karma 5670 295 3 Dalai Lama, Vrij van religie 5670 262 5 Dhammaketu, Boeddha NU 5670 3912 Dhammaketu, Homo sapiens in boeddhistisch perspectief 5670 370 7 Dogen Kigen, De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer 5670 234 2 Donkelaar, Van & Van Rooijen, Dikke maatjes 5670 392 9 Dun, Van, Dharmium 5670 393 6 Ebbens, Op de golven van geboorte en dood 5670 291 5 Ebbens, Stralend in de wereld 5670 171 0 Fischer-Schreiber, et al., Lexicon boeddhisme 5670 041 6 Ghosananda, Stap voor stap 5670 307 3 Gijzen, Aap en panda 5670 073 7 Glassman, Erkennen wat is 5670 043 0 Goldstein & Kornfield, Op zoek naar het hart van wijsheid 5670 047 8 Goldstein, Vipassana 5670 350 9 Goor, Van, Mindfulness voor kleuters 5670 325 7 Halifax, De laatste woorden van liefde 5670 397 4 Halifax, Kantelpunten 5670 351 6 Hennik, Van, Mindfulness voor kinderen 5670 352 3 Hennik, Van, Mindfulness voor ouders 5670 353 0 Hennik, Van, Mindfulness voor scholen 5670 364 6 Heuvel Rijnders, Van den, Terug naar de markt 5670 335 6 Hoitsma, Vier hartsvrienden 5670 368 4 Hoitsma, Zes waardevolle vrienden 5670 356 1 Irgang, Het kostbare ogenblik 5670 331 8 Irgang, Stralende stilte 5670 390 5 Jager, De, Zenpioniers 5670 256 4 Jäger, Eeuwige wijsheid 5670 129 1 Jäger, Eeuwigheid in het nu 5670 095 9 Jäger, Elke golf is de zee 5670 144 4 Jäger, Het leven eindigt nooit 5670 255 7 Jäger, Over de liefde 5670 332 5 Jäger, Parels van wijsheid 5670 336 3 Jäger, Voorbij God 5670 187 1 Jäger, Wijsheid uit Oost en West 5670 360 8 Janssen, Het Diamant-Sutra 5670 192 5 Kaniok, Het geluk van TAO 5670 248 9 Kaniok, Lente in je hart 5670 384 4 Knibbe, Gezonde zelfliefde 5670 394 3 Knibbe, Zie, je bent al vrij! 5670 398 1 Knibbe, Zitten in Zijn 5670 197 0 Koster, Basisprincipes vipassana-meditatie (10 ex. in display) 5670 032 4 Koster, Bevrijdend inzicht 5670 106 2 Koster, Het web van wijsheid 5670 304 2 Koster, Van den Brink & Heynekamp, Vier levensvrienden 5670 330 1 Kramer, Insight Dialogue 5670 225 0 Lathouwers, Ramaker & Bor, De moed tot het onmogelijke 5670 399 8 Lathouwers, Je kunt er niet uitvallen 5670 166 6 Lathouwers, Kloppen waar geen poort is 5670 023 2 Lathouwers, Meer dan een mens kan doen

pb 22,75 pb 28,25 pb 34,95 pb 34,95 pb 13,25 pb 16,75 pb 28,25 pb 24,95 pb 24,95 geb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 24,75 pb 21,50 pb 29,95 pb 19,25 pb 14,95 geb 19,95 pb 24,95 pb 19,95 geb 28,25 geb 14,75 geb 28,25 pb 24,95 pb 19,25 geb 44,95 pb 11,25 pb 14,75 pb 21,50 pb 24,95 pb 21,50 pb 16,95 pb 22,75 pb 29,95 pb 16,95 pg 19,25 pb 19,25 pb 22,75 geb 14,75 geb 14,75 pb 16,95 pb 22,75 pb 15,95 pb 18,25 geb 19,95 pb 20,50 pb 18,25 pb 18,25 pb 15,95 geb 22,75 pb 18,25 geb 16,95 geb 14,75 geb 14,75 geb 24,95 geb 24,95 geb 24,95 pb 55,00 pb 21,25 pb 21,50 lb 20,50 pb 26,25 pb 28,25 pb 24,95 pb 16,95 pb 20,50

Vertegenwoordiging Nederland:  Publiservice, Aronskelkweg 63, 2555 GC Den Haagl Fred Teunissen: tel.: +31 (0)6-53643848, e-mail: w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging Vlaanderen:  Agora, Ninovesteenweg 24, 9320 Aalst Tel.: +32(0)53-788700, e-mail: info@agorabooks.com

5670 348 6 5670 191 8 5670 276 2 5670 357 8 5670 258 8 5670 259 5 5670 107 9 5670 189 5 5670 366 0 5670 035 5 5670 063 8 5670 050 8 5670 400 1 5670 359 2 5670 389 9 5670 349 3 5670 347 9 5670 272 4 5670 375 2 5670 401 8 5670 373 8 5670 308 0 5670 009 6 5670 220 5 5670 141 3 5670 333 2 5670 405 6 5670 309 7 5670 404 9 5670 069 0 5670 403 2 5670 101 7 5670 252 6 5670 104 8 5670 103 1 5670 303 5 5670 274 8 5670 329 5 5670 361 5 5670 358 5 5670 239 7

Lathouwers, Zij is altijd soms Lehrhaupt, Stilte in beweging Levine, Het hart van de revolutie Liere, Van, Jezelf, een weg naar vrijheid Lommatzsch, Op zoek naar jezelf? Basisboek mindfulness Lommatzsch, Op zoek naar jezelf? Werkboek mindfulness Maezumi, Je leven waarderen Merzel, Big Mind, Big Heart (boek+cd) Metselaar, Zen Zien Tekenen Nhat Hanh, Adem is bewustzijn Nhat Hanh, Leven in aandacht Nhat Hanh, Vorm is leegte, leegte is vorm Nölke, Voer voor paard en ezel Penick, De krijgsliederen van koning Gesar Ricard & Singer, Voorbij het zelf Ritskes, Dertig zenlessen Ritskes, Leer denken wat je wilt denken Ritskes, Leer voelen wat je wilt voelen Ritskes, Meer zen, minder bubbels Ritskes, Zen en onzin van het leven Ritskes & Nieuwendijk, Non-dualiteit in de praktijk Salzberg, Houden van wat je haat Salzberg, Liefdevolle vriendelijkheid Schumann, De historische Boeddha Schuijt, Praktijkboek – Werken met paradoxen Seifarth, Boeddha@home Tenzin Wangyal, De deur naar innerlijke vrijheid Tenzin Wangyal, De stralende geest (boek+cd) Tenzin Wangyal, Helende Tibetaanse klanken Tenzin Wangyal, Leven en sterven als een droom Tenzin Wangyal, Spontane creativiteit Thornhill, Angsthaasje Tydeman, De gouden karper is uit het net Tydeman, Het temmen van de os Tydeman, Koan Tydeman, Transmissie en transcendentie Velde, Van der, Eeuwig jong en tijdloos oud Warner, Een godloze kijk op God Wanningen, Vaardig in geluk Witkam, Ga de stilte in en word vrij Yamada, De poortloze poort

pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 21,50 pb 19,25 pb 22,75 pb 24,95 pb 11,50 pb 14,95 pb 11,50 pb 22,95 pb 22,75 pb 29,95 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 11,25 pb 22,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 geb 29,95 geb 21,50 geb 24,95 pb 18,95 geb 22,75 pb 18,95 pb 18,25 pb 22,95 geb 14,75 pb 28,25 pb 14,95 pb 21,50 pb 33,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 24,95 pb 22,75 geb 39,95

Synthese (isbn prefix: 978 90) 6271 066 9 Attar, De samenspraak van de vogels 6271 086 7 Bezemer, Op weg met de gnosis 6271 123 9 Burckhardt, Sacrale kunst wereldwijd 6271 136 9 Burckhardt, Soefisme 6271 089 8 Caddy, Open innerlijke deuren 6271 155 0 Chittick, Soefisme 6271 036 2 Dijck, Van, Wereldreligies, eenheid en diversiteit 6271 064 5 Eeten, Van & Oudejans & Ruiter, Krishnamurti in Ommen 6271 072 0 Gibran, De Dwaas 6271 636 4 Gibran, De Profeet (luxe uitgave) 6271 988 4 Gibran, De Profeet (cd) 6271 620 3 Gibran, De Profeet 6271 980 8 Gibran, Het mooiste van Gibran 6271 100 0 Gibran, Wat het hart verborgen houdt 6271 098 0 Gibran, Woorden als het morgenrood 6271 527 5 Gurdjieff, Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon 6271 059 1 Gurdjieff, Gesprekken met G.I. Gurdjieff 6271 738 5 Gurdjieff, Het leven is alleen echt wanneer ik ben 6271 634 0 Gurdjieff, Ontmoetingen met bijzondere mensen 6271 119 2 Haas, Meester Eckhart 6271 094 2 Hafez, De kroeg van Hafez 6271 132 1 Haft, Lau-tze’s vele wegen 6271 133 8 Hanson, De mystiek van Direct Healing I 6271 134 5 Hanson, De mystiek van Direct Healing II

pb 15,95 pb 14,75 pb 24,95 pb 22,75 geb 22,75 pb 24,95 pb 19,25 pb 12,75 pb 12,75 geb 16,95 lb 16,95 pb 12,75 geb 16,95 pb 16,95 pb 14,75 geb 32,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 16,95 geb 29,95 geb 29,95


6271 670 8 6271 056 0 6271 681 4 6271 127 7 6271 051 5 6271 109 3 6271 928 0 6271 144 9 6271 028 7 6271 076 8 6271 111 6 6271 106 2 6271 138 3 6271 117 8 6271 510 7 6271 128 4 6271 107 9 6271 122 2 6271 154 3 6271 118 5 6271 046 1 6271 101 7 6271 157 4 6271 116 1 6271 152 9 6229 034 5 6271 082 9 6271 513 8 6271 538 1 6271 612 8 6271 158 1 6229 068 0 6271 963 1 6271 010 2 6271 074 4 6271 020 1 6271 093 5 6271 104 8 6271 137 6 6271 130 7 6271 129 1 6271 151 2 6271 156 7 6271 734 7 6271 153 6 6271 159 8 6271 828 3 6271 839 9 6271 946 4 6271 009 6 6271 120 8 6271 050 8 6271 052 2

Jampolsky, Liefde is angst laten varen Jansma, Handboek hindoeïsme Javane & Bunker, De goddelijke driehoek Kalmthout, Oog in oog met jezelf Khema, Geen zelf geen ander Köhlenberg, Gnosis als wereldreligie Kojc, Leerboek van het leven Krishnamurti, Aantekeningen Krishnamurti, Als een wit zeil op de blauwe zee Krishnamurti, Als twee vrienden Krishnamurti, Commentaar op het leven I Krishnamurti, Commentaar op het leven II Krishnamurti, Dagboek Krishnamurti, De adelaar in zijn vlucht Krishnamurti, De wereld dat ben jij Krishnamurti, Een leven lang leren Krishnamurti, Inzicht is nu Krishnamurti, Klaar voor het leven Krishnamurti, Laatste dagboek Krishnamurti, Leven zonder gisteren of morgen Krishnamurti, Van dag tot dag Krishnamurti, Waarheid is het levenzelf + DVD Krishnamurti & Bohm, Het einde van tijd Kuyper, Geïnspireerd door Krishnamurti Laozi, Daodejing Leeuwen, Van, Psychologie en symboliek van de chakra’s Oldenburger, De tarot als sleutel tot inzicht Ouspensky, De mens en zijn mogelijke evolutie Ouspensky, De vierde weg Ouspensky, Op zoek naar het wonderbaarlijke Paz, Raakvlakken en scheidslijnen Roach, De diamantslijper Roemi, Daglicht Roemi, Juwelen Roemi, Licht op licht Roemi, Liefde is de weg Roemi, Roemi van dag tot dag Ruysbeek, Van, De omtrek en het centrum Saint-Exupéry, De, Woorden als sterren Shulman, Ontmoetingen met een non-duale God Schuon, De innerlijke eenheid van religies Schuon, Gnosis, geloof en logica Schuon, Halteplaatsen van wijsheid Slosman, Astrologie van het oude Egypte Stiegler, Leven in harmonie Stiegler, Niemand loopt weg Verbruggen, Ramayana Verbruggen, Rigveda Walsch, Een gesprekje met God Walsch, Een tweede gesprekje met God Watts, Tao als water Wetering, Van de, De lege spiegel Wetering, Van de, Het dagende niets

De Driehoek (isbn prefix 978 90) 6030 323 8 Bach, Genezing door bloemen 6030 721 2 Ball, Werkboek Bach-remedies 6030 683 3 Barnes, Beter zien zonder bril 6229 076 5 Blaser, Familieopstellingen 6030 729 8 Blaser, Gevoelens komen en blijven 6030762 5 Blaser, Grenzen en liefde 6030 722 9 Blaser, In en om mij 6030 698 7 Blaser, Zo ben ik en jij bent anders 6030 767 0 Boer, den & Van Wijngaarden, Tantra 6030 7663 Burch, Aandacht voor pijn 6229 058 1 Burmeister, & Monte, Handboek Jin Shin Jyutsu 6030 699 4 Chancellor, Handboek voor de bloesemtherapie 6030 712 0 Deshimaru, Zen en de oosterse martiale kunsten 6030 713 7 Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn 6030 631 4 Gotved, Bekkenbodem en seksualiteit 6030 386 3 Herrigel, Zen in de kunst van het boogschieten 6030 735 9 Hinton, Met beide benen op de grond 6030 564 5 Hosch, Gezond door ontzuring 6030 765 6 Ingelgem, Van, Tot rust komen 6030 709 0 Jong, De, Bachbloesemkaarten (doosje met kaarten) 6030 730 4 Kalbantner & Haase, Baby-shiatsu 6030 756 4 Kalter, En nu... digitaal detoxen? (9 ex in display) 6030 758 8 Kalter, En nu... lekker slapen (9 ex in display) 6030 755 7 Kalter, En nu... lichter leven (9 ex in display) 6030 757 1 Kalter, En nu... mindful ouderschap (9 ex in display) 6030 7694 Kalter, En nu... spelen (9 ex in display) 6030 770 0 Kalter, En nu... van afgebrand naar opgebloeid (9 ex in display) 6030 764 9 Kampenhout, Van, De vier richtingen 6229 044 4 Kampenhout, Van, Handboek sjamanisme

pb 18,95 pb 22,50 pb 22,75 pb 21,50 pb 19,25 pb 28,25 pb 12,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 12,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 19,25 pb 19,25 pb 22,75 pb 14,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 16,95 geb 26,95 pb 14,25 pb 24,95 pb 18,25 geb. 14,95 pb 16,95 pb 21,50 pb 22,75 pb 28,25 pb 28,25 pb 24,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 26,75 pb 16,95 pb 26,95 pb 19,25 geb 16,95 geb 19,25 pb 22,75 pb 26,25 pb 16,95 pb 29,50 pb 24,95 pb 24,95 pb 18,95 pb 18,95 geb 14,95 geb 14,95 pb 22,75 pb 19,25 pb 19,25 pb 19,25 pb 22,50 pb 20,50 pb 19,25 pb 18,25 pb 12,75 pb 22,75 pb 19,25 pb 22,95 pb 24,95 pb 22,75 geb 28,25 pb 16,95 pb 16,95 pb 15,95 geb 15,95 pb 19,25 pb 19,25 pb 24,95 lbl 22,75 pb 19,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 101,25 pb 19,95 pb 26,25

6030 724 3 6271 049 2 6030 542 3 6030 743 4 6030 557 7 6030 524 9 6030 739 7 6030 728 1 6030 754 0 6030 697 0 6030 746 5 6030 732 8 6030 738 0 6030 718 2 6030 634 5 6030 656 7 6030 759 5 6030 643 7 6030 573 7 6030 581 2 6030 750 2 6030 599 7 6271 705 7 6030 687 1 6030 7533 6030 744 1 6030 691 8 6030 771 7 6030 772 4

Kampenhout, Van, Sjamanistische rituelen Kampschuur & Van Beckhoven, Spiritualiteit en energie Kilham, De vijf Tibetanen Kluivers, Do-In, tao-yoga voor gezondheid en energie Kuei & Comee, Qi Gong voor beginners Kushi, Uw gezicht liegt niet Lee, Yoga body, buddha mind Lohmann, Schüssler celzouten Manen, Van, Dansend tot je essentie Marquardt, Voetzonemassage als therapie Monchy, De, De derde revolutie in de geneeskunde Monchy, De, Het denkende lichaam Parow, Adem handboekje Pez, Gezichtsgymnastiek Ramsell-Howard, Bach-remedies stap voor stap Ramsell-Howard, Opgroeien met Bach-bloesem remedies Rescio, Seks en mindfulness Ritskes, Zen en geluk Ritskes, Zen en keuzes maken Schoefer-Happ, Beter horen en zien met Qi Gong Timmermans, Het creatieve dagboek Schwitzer, Vuurman en Watervrouw Sun Bear & Wabun, Medicijnwiel Tsunetomo, Hagakure Wal, Van der, Verbrugh & Feenstra, Denken over geneeskunde Weller, Yoga voor kinderen Wiendl, Beter zien Wolf, Als je partner je verlaat Wolf, Eenzaamheid overwinnen

pb 22,75 pb 25,95 pb 16,95 pb 29,95 pb 20,50 pb 15,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 geb 26,25 pb 16,95 pb 22,75 pb 12,75 pb 16,95 pb 16,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 16,95 pb 29,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 19,25 pb 16,95 pb 16,95 pb 18,95 pb 18,95

Waerbeke (isbn prefix 978 94) 92494 03 0 Breton, Le, Ode aan het wandelen 92494 04 7 Breton, Le, Over stilte 92494 05 4 Kamo No Chomei, Hojo-ki 92494 02 3 Macy & Johnstone, Actieve hoop 92494 01 6 Ostertag, Levende stilte

pb 22,75 pb 24,95 pb 19,95 pb 24,95 pb 19,95

Stuivenberg (isbn prefix 978 94) 93013 00 1 Smets, Het Scrovegni-alternatief 93013 02 5 Smets, Oneindige ontvankelijkheid 93013 01 8 Meyer, De, Schilderen als levenskunst

pb 24,95 pb 24,95 pb 24,95

Milinda Plus (isbn prefix 978 90) 6271 131 4 Derkse & Vendel, Latifa (audio) 5670 362 2 Metselaar, De schatkamer 8248 240 9 Scheepers, Zitten als een berg 8030 291 4 Smets, De groefgangers 7270 801 4 Smets, Sophia’s terugkeer 5670 257 1 Verstegen, De tocht van het hart 5670 369 1 Verstegen, Zen is opendoen 8243 120 9 Witkowska, Wat doe je, Zitman? Onder auspiciën van de Lucis Trust, New York / London / Genève 6271 834 4 Bailey, Begoocheling: een wereldprobleem 6271 558 9 Bailey, Brieven over occulte meditatie 6271 719 4 Bailey, De bestemming der volkeren 6271 817 7 Bailey, De dood, het grote avontuur 6271 894 8 Bailey, De onvoltooide autobiografie 6271 840 5 Bailey, De stralen en de inwijdingen 6271 664 7 Bailey, De wederkomst van de Christus 6271 599 2 Bailey, De werken van Hercules 6271 797 2 Bailey, De ziel, bron van leven 6271 679 1 Bailey, De ziel en haar mechanisme 6271 099 7 Bailey, Discipelschap in het nieuwe tijdperk I 6271 959 4 Bailey, Discipelschap in het nieuwe tijdperk II 6271 889 4 Bailey, Een verhandeling over kosmisch vuur 6271 668 5 Bailey, Een verhandeling over witte magie 6271 735 4 Bailey, Een compilatie over seksualiteit 6271 646 3 Bailey, Esoterische astrologie 6271 568 8 Bailey, Esoterische genezing 6271 060 7 Bailey, Esoterische psychologie I 6271 061 4 Bailey, Esoterische psychologie II 6271 503 9 Bailey, Het bewustzijn van het atoom 6271 777 4 Bailey, Het naar buiten treden vd geestelijke hiërarchie 6271 595 4 Bailey, Het licht van de ziel 6271 518 3 Bailey, Mensen- en zonne-inwijding 6271 807 8 Bailey, Opvoeding in het nieuwe tijdperk 6271 893 1 Bailey, Problemen der mensheid 6271 769 9 Bailey, Stof om na te denken 6271 654 8 Bailey, Telepathie en het etherisch lichaam 6271 885 6 Bailey, Van Bethlehem tot Golgotha 6271 557 2 Bailey, Van intellect naar intuïtie 6271 730 9 Bailey, F., Zin en betekenis van de vrijmetselarij

cd 18,00 pb 14,95 pb 14,95 pb 19,95 pb 24,95 pb 19,95 pb 19,95 geb 15,00 pb 28,25 pb 28,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 28,25 pb 39,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 28,25 pb 22,75 pb 39,95 pb 39,95 pb 50,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 39,95 pb 39,95 pb 28,25 pb 39,95 pb 22,75 pb 39,95 pb 28,25 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 39,95 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75 pb 22,75


Programma 2020

Milinda online

januari – Knibbe, Zitten in Zijn

Om op te hoogte te blijven van nieuwe uitgaven en activiteiten, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrieven van Asoka, Synthese, De Driehoek, Waerbeke en Stuivenberg op:

april – Halifax, Kantelpunten april – Nölke, Voer voor paard en ezel mei – Ritskes, Zen en onzin van het leven mei – Blezer (red.), Het pompeblêd en de lotus mei – Stiegler, Niemand loopt de weg juni – Lathouwers, Je kunt er niet uitvallen

www.milinda.nl

Digitale aanbiedingsfolder(s): ISSUU.com/MilindaUitgevers

juni – Hanson, Direct Healing – Deel 2 september – Wolf, Als je partner je verlaat… september – Wolf, Eenzaamheid overwinnen oktober – Kalter, En nu… spelen oktober – Kalter, En nu… van afgebrand naar opgebloeid oktober – Kamo No Chomei, Hojo-ki oktober – De Breet & Janssen, De verzameling van numeriek geordende leerredes – deel 5 november – Tenzin Wangyal, Spontane creativiteit november – Paz, Raakvlakken en scheidslijnen november – Smets, Oneindige ontvankelijkheid

milinda uitgevers

Waarbekeplein 19 B – 9506 Waarbeke T +32(0)54-442755 Van Sevenbergestraat 106 NL – 2274 PN Voorburg E info@milinda.nl www.milinda.nl T 06-53774727

besteladres

vertegenwoordiging

vertegenwoordiging

nederland & belgië

nederland

belgië

Centraal Boekhuis
 Postbus 125 4100 AC Culemborg

Publiservice Aronskelkweg 63 2555 GC Den Haag

Agora Uitgeverscentrum Ninovesteenweg 24 9320 Aalst

T 0345-475888 E service@cb-logistics.nl www.cb-logistics.nl

Fred Teunissen T 06-53643848 E w.f.teunissen@planet.nl

T 053-788700 E info@agorabooks.com www.agorabooks.com