Page 1

BAZA DANYCH Baza danych – jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem system baz danych. SBD = BD + OOD SBD – system baz danych BD – baza danych OOD – oprogramowanie operowania danymi SZBD – system zarządzania baz danych – jest to oprogramowanie umożliwiające podstawowe operacje na danych (zbiór poleceń, procedur, funkcji). Przykłady baz danych: 1. książki telefoniczne, w których informacja uporządkowana jest alfabetycznie wg miejscowości oraz nazwisk. 2. rezerwacja miejsc w samolotach, która wymaga informacji o wolnych i zarezerwowanych miejscach na poszczególne daty. 3. katalog biblioteczny, który zawiera spis książek posiadanych przez bibliotekę. 4. obsługa gospodarki materiałowej w zakładzie przemysłowym – wymagane jest przechowywanie informacji o materiałach znajdujących się w magazynach. 5. spis ludności, który zawiera pełną informację o materiałach znajdujących się w magazynach. 6. ewidencja uczniów w klasie 7. kartoteka gabinetu stomatologicznego, który zawiera spis pacjentów. Rekord – podstawowy element bazy danych zawierający pełną informację o jednym obiekcie bazy. POLE- najmniejszy element baz danych, w którym zapisywane są fragmenty pełnej informacji o obiekcie.

baza danych  
baza danych  

bookBOOK12

Advertisement