Page 1

Aktualni problemi odbojkaškog sporta u Slavonskom Brodu i moguća djelovanja za njihovo rješavanje


Jedanaest koraka prema sportskome uspjehu           

Imajte viziju Osmislite plan Odredite ciljeve Dobro birajte Dobro regrutirajte Motivirajte Neprekidno učite Uključite igrače Vrednujte pogreške Potičite darovitost Koristite se zdravim razumom


Aktualni problemi odbojkaškog sporta u Slavonskom Brodu i moguća djelovanja za njihovo rješavanje

Pripremio: Milenko Lubina


Razmatranje aktualnog stanja kao i mogućnost rješavanja uočenih problema usmjerena je na četiri područja: 1. sportaši 2. trening 3. natjecanja 4. treneri


Sportaši Sportaši su centralna komponenta u programu dugoročnog sportskog razvoja . Jedan od najviših ciljeva dugoročnog sportskog razvoja je načiniti bolje sportaše u nadi da će oni pomoći da svi prihvate zdravi način življenja i na taj način si poboljšati kvalitetu života. U modelu koji je usmjeren prema sportašima najvažniji cilj je pridobivanje djece za sport, identifikacija nadarenih i njihovo zadržavanje u sportu. Ovo su sve područja u kojima se odbojka može poboljšati. Identifikacija sportaša sa visokim potencijalom mora biti poticaj za sve. Programi za djecu ispod dvanaeste godine života su gotovo nepostojeći u svim osnovnim školama, a mnoga područja za igrački sportski razvoj nisu dobro isplanirana, nadzirana i adekvatno praćena.

Ženski: 6.,7.,8./ Muški: 6-9 godina Problem ● Na ovoj razini u gradu samo se u osnovnoj školi Đuro Pilar postoji sistematska priprema i uvođenje djece u odbojku. ● Djeca se sistematski ne uvode u osnovne elemente atletike i gimnastike (trčanje, skakanje, bacanje, hvatanje lopte, kolutanje, kotrljanja, upori, …) te su motorički nepismena. ● Odbojkaški klubovi nisu našli svoj probitak u pokrenutim Školama sporta (mjesto motoričkog opismenjavanje) ● Treneri izbjegavaju ili zapostavljaju ovu starosnu dob jer dovoljno dobro ne poznaju razvojne karakteristike i potrebe ovog uzrasta kao i značaj ove razine za uspješno uvođenje u kvalitetan sport. ZABAVNA razina

Moguće djelovanje ● U školski sistem klubovi se moraju uključiti izvođenjem svakodnevne izvan nastavne tjelesne aktivnosti na zabavan i uzbudljiv način. ● U svim školama je potrebno kontinuirano promovirati i uspostavljati grupe „Mini odbojke“ kroz koje će se vršiti odbojkaška priprema ● Više puta tijekom godine klubovi trebaju organizirati ciljane turnire «Mini odbojke» (Božićni, Uskršnji i Ljetni) za ovaj uzrast i kroz igru 1:1, 2:2, 3:3, Tenis odbojku približiti odbojku djeci kroz natjecanja u olakšanim uvjetima i igru sa izmijenjenim pravilima. ● Potrebno je educirati trenere o važnosti uključivanja ovog uzrasta u aktivni sportski program kao i o sadržajima i metodama rada na ovoj razvojnoj razini. ● Ovo je razina na kojoj se traga za nadarenima

Razina: Učenje za treniranje Ženski: 9.,10. / Muški: 9-12 godina Problem

● Ovo je dob (sa polaskom u 5.razred) na kojoj se djeca od strane voditelja «bojažljivo» uključuju u «organizirano» učenje odbojke ● Osnovne odbojkaške vještine (stavovi, kretanja, vršno, podlaktično odbijanje, servis) nisu naučene ni na razini prepoznavanja, iako su na ovoj razini djeca najprijemčivija za učenje novih motoričkih vještina. ● Odbojkaški programi iako lako dostupni nisu rasprostranjeni. ● Sportaši su neadekvatno trenirani u agilnosti, ravnoteži, koordinaciji) ● Djeca su uključena samo u jedan sport. ● Treneri izbjegavaju ili zapostavljaju ovu starosnu dob jer dovoljno dobro ne poznaju razvojne karakteristike i potrebe ovog uzrasta kao i značaj ove razine za uspješno uvođenje u kvalitetan sport.

Moguće djelovanje

● «Mini» i „Midi (Atomik)“ odbojka (igra 4:4) ili drugi uvodni odbojkaški programi se u svim školama moraju bolje promovirati i obavezno uvesti u sustav među-školskih natjecanja na razini grada ili organiziranjem ciljanih natjecanja od strane odbojkaških klubova. ● Klubovi obavezno moraju prihvatiti ova godišta i često dodatno programirati akcije za takvu djecu koja iskazuju interes za odbojku. ● Organizirana natjecanja bi trebala poslužiti ta identifikaciju nadarenih. ● Educirati trenere o važnosti uključivanja ovog uzrasta u aktivni pripremni sportski program. ● Poticati djecu da se uključuju u više sportova (3)


Razina: Trening za treniranje Ženski: 11-15 / Muški: 12-16 godina Problem

● Umjesto usavršavanja djeca se tek počinju uvoditi u učenje osnovnih odbojkaških vještina ● Na gradskoj razini za školska natjecanja prijavljuje se oko 8 osnovnih škola u ženskoj (96 učenica) i oko 4 osnovne škole u muškoj konkurenciji (48 učenika) = skupa oko 160 učenika. ● Usprkos, interesu i broju sudionika nema formalnih klupskih identifikacijskih programa ( sa standardiziranim podatcima, programom testiranja, praćenja,…) nadarenih. ● Najveći broj sudionika u školama nije registriran od kluba ili gradskog, županijskog saveza (ne rade). ● Za rad sa ovom dobi treneri planiraju veoma mali broj sati rada (najčešće biraju 2 termina ili 3h tjedno) odnosno minimum onoga što im školski sustav stavlja na raspolaganje. ● Sportaši se nagrađuju za uspjeh u natjecanju (pobjedu) , a ne nagrađuju ili priznaju dovoljno za poboljšanje vještina.

Moguće djelovanje

● Sudionici u školama obavezno trebaju biti registrirani od strane kluba (i saveza) kako bi ih se moglo kvalitetno pratiti. ● Na razini kluba ( i saveza) potrebno je izraditi program identifikacije djece nadarene za odbojku. ● Program identifikacije talenata koji su u nastajanju mora biti koordiniran na klupskoj razini (i saveza). ● Selekcija nadarenih ● Na razini klubova bi trebalo u svakom spolu selekcionirati oko 36-50 nadarene djece. ● Gradska liga na razini osnovnih škola bi trebala poslužiti kao sredstvo za dodatnu regrutiranje nadarenih. ● Educirati trenere o realnim potrebama uzrasta kao i odgovarajućeg broja tjednih sati rada. ● Potrebito je osigurati izdvojene termine za dodatni rad sa nadarenim.


Trening Sportski trening je dugoročan proces sportske pripreme sportaša koji će ga, što je to maksimalno moguće, pripremiti (osposobiti) za postizanje vrhunskih rezultat u sportu tj. to je proces fizičke, tehničke, taktičke, mentalne i psihičke pripreme koja se ostvaruje učenjem i treniranjem pod visokim fizičkim opterećenjima organa i organskih sustava. Trening se u pravilu smatra jednim od najkritičnijih i najvažnijih elemenata u sportskom razvoju. Ukoliko sportaš kroz period od više godina ne trenira stalno i ne dobiva odgovarajući visoko kvalitetan trening jasno je da neće moći ostvariti svoj potpuni potencijal ,a niti će imati zadovoljštinu od svoga sportskog iskustva. Cilj treninga je uvijek isti, bez obzira na različite pristupe. On mora:  Izazvat adaptacijske promjene  Predstavljat oblik rada (mentalnog i fizičkog)  Redovito se provodit  Bit planiran i programiran (moramo imati cilj)  Predstavljat dugoročan proces sportske pripreme  Bit ponavljajuće prirode  Izazvat što burnije reakcije organizma (pravilno doziranje opterećenja)  Bit specifičan u odnosu na razinu treniranosti sportaša  Bit usmjeren na najbolji mogući razvitak sportaševe treniranosti, ali u skladu sa njegovim dispozicijama i uvjetima u kojima se izvodi.

Ukoliko želimo unaprijediti naš odbojkaški trening moramo ispraviti mnoge poznate probleme:  U ranim godinama djeca su motorički nedovoljno pripremljena  U ranim godinama djeca se nedovoljno upoznaju sa odbojkaškim vještinama.  Ne iskorištavaju se ubrzane mogućnosti učenja koje se pojavljuju u ranom razdoblju djetetova razvoja.  U nekim fazama razvoja igrači ne treniraju dovoljno.  Igrači se u svome razvoju specijaliziraju prerano.  Trenažnim procesom rukovode nedovoljno educirani treneri. ZABAVNA razina

Ženski: 6.,7.,8./ Muški: 6-9 godina Problem

● Agilnost, brzina, koordinacija kretanja ili atletika ili razvoj fizičke pismenosti su nedovoljno razvijeni. ● Postoji nedostatan fokus na razvoj za odbojku odgovarajućih pokreta trčanje, skakanje, bacanje, hvatanje,… ● Tijekom ove razine program aktivnosti ne prepoznaje ili ne uključuje u trening periode sposobnosti ubrzane adaptacije: brzina, fleksibilnost, hitrost i promjena pravca kretanja ● Nalazimo nedostatno isticanje zabavnosti svih aktivnosti. ● Roditelji ne odvajaju dovoljno vremena za zabavnu fizičku aktivnost sa svojom djecom. ● Treneri izbjegavaju ili zapostavljaju ovu starosnu dob jer dovoljno dobro ne poznaju razvojne karakteristike uzrasta. ● Djeca-sportaši se prerano u svome razvoju potiču za specijalizaciju u jednom ili dva sporta.

Moguće djelovanje ● Potrebno je promovirati i ustanoviti mini odbojku u svim gradskim školama i šire. ● Educirati trenere o važnosti uključivanja ovog uzrasta u aktivni sportski program. ● Suradnjom sa učiteljima razredne nastave nastojati poboljšati motoričku pismenost ● Djecu je potrebno poticati da sudjeluje u što više sportova (4 i više). ● Rad sa djecom treba povjeriti educiranim stručnjacima (učiteljima razredne nastave i profesorima TZK). ●Uvođenje osnovnih vježbi fleksibilnosti, razvoj brzine, jakosti i izdržljivosti primjenom igara. ● Poboljšati mogućnosti specijalizacije kadrova sa mogućnošću davanja više informacija o treningu/mogućnosti učenja agilnosti, brzine, koordinacije kretanja i razvoja fizičke pismenosti.


Razina: Učenje za treniranje Ženski: 9.,10. / Muški: 9-12 godina Problem

● Agilnost, ravnoteža, koordinacija kretanja ili fizička pismenost su nedovoljni. ● Razvijenost osnova fitnesa: brzina, snaga, fleksibilnost je neadekvatna. ● Postoji nedostatan fokus na razvoj za odbojku odgovarajućih pokreta . ● Tijekom ove razine program aktivnosti ne prepoznaje ili ne uključuje u trening periode sposobnosti ubrzane adaptacije. ● Sportaši se prerano u svome razvoju potiču za specijalizaciju u jednom ili dva sporta. ● Za rad sa ovom dobi treneri planiraju veoma mali broj sati rada (najčešće biraju 2 termina ili 2h tjedno) odnosno minimum onoga što im školski sustav stavlja na raspolaganje. ● Roditelji ne odvajaju dovoljno vremena za zabavnu fizičku aktivnost sa svojom djecom.

Razina: Trening za treniranje Ženski: 11-15 / Muški: 12-16 godina Problem

● Postoji neadekvatan odnos između treninga i natjecanja. Naši su sportaši pod trenirani kada se uspoređuju sa ozbiljnijim sredinama i sa posljednjim znanstvenim istraživanjima o sportskom razvoju. ● Prerano se događa specijalizacija uloga igrača. ● Odbojkaški trening se previše fokusira na pripremu za natjecanje , a nedovoljno na razvoj osnovnih vještina. ● Trening nije organiziran pod natjecateljskim uvjetima. ● Ubrzani periodi adaptacije nisu prepoznati ili uključeni u strategiju tjelesne pripreme : aerobni sustav, snaga za djevojčice (bučice). ● Tjelesna priprema kada se i potiče poticanje je bez neadekvatnog nadzora i bez prisutnosti odgovarajuće ekspertize. ● Za rad sa ovom dobi treneri planiraju veoma mali broj sati rada (najčešće biraju 2 termina ili 3h tjedno).

Moguće djelovanje

● Specijalizirati kadrove sa mogućnošću davanja više informacija o treningu/mogućnosti učenja agilnosti, ravnoteže i koordinacije pokreta i razvoja fizičke pismenosti. ● «Mini» i Midi („Atomik“) odbojku je potrebno promovirati i ustanoviti u svim gradskim školama i šire. ● Djecu je potrebno poticati da sudjeluje u što više sportova (3 i više). ● Rad sa djecom treba povjeriti educiranim stručnjacima (učiteljima razredne nastave i profesorima TZK). ●Daljnji razvoj svih fundamentalnih motoričkih vještina i učenje mnogostranih općih sportskih vještina. Ukoliko dijete propusti ovu razinu rada ono kasnije neće moći dosegnuti svoj potpuni sportski potencijal. ● Razvoj snage vježbama koje uključuju osobnu težinu tijela djeteta, kao i vježbama sa medicinskim loptama i Pilates loptama. ● Uvođenje vježbi poskoka i odskoka ili njihova treninga kao dodatak razvoju snage. ● Daljnji razvoj izdržljivosti kroz igre i nadigravanja. ● Daljni razvoj fleksibilnosti. ● Daljnji razvoj brzine ,tijekom zagrijavanja, primjenom specifičnih aktivnosti koje su fokusirane na agilnost, hitrost i promjenu pravca kretanja .

Moguće djelovanje

Educirati trenere o: ● Odnos broja treninga i natjecanja treba favorizirati trening. ● Sportaši svakodnevno treniraju u natjecateljskim uvjetima tako da se trening sastoji od natjecateljskih igara i osnovnih vježbi. ● Vrijeme namijenjeno za odbojkaški trening i pripremu treba da iznosi najmanje 6 sati tjedno. ● Vrijeme namijenjeno za razvoj fizičkih kapaciteta treba da iznosi najmanje 3 sata tjedno. ● Natjecanju treba da prethodi odgovarajuća opće pripremna faza i specifično pripremna faza. ● Razvoj fizičkih kapaciteta treba da je vođeno i nadzirano od strane trenera ili fitnes eksperta. Sportašu ne smije biti ostavljeno da sam odgovara za svoju fizičku pripremu. ● Problemi koji su u svezi sa sazrijevanjem i razvojem a odgovorni su za razvoj fizičkih kapaciteta moraju biti prepoznati i planirani u strategiji fizičke pripreme. ● Pravila natjecanja treba postaviti tako da ne potiču specijalizaciju prije no što je razvojno primjerena. ● Optimiziranje odnosa treninga i natjecanja na 60 % : 40% treninga prema natjecanju. Pojačanje natjecanja ne smije inhibirati vježbanje tehničkih, taktičkih vještina i vještina donošenja odluka.


Natjecanje Natjecanja trebaju biti integrirana kao dio našeg sportskog razvojnog programa i strukturno dizajnirana za sve razine razvoja sa ciljem poboljšanja sportskog razvoja i mnogostranih izvedbi odbojkaša. Natjecanja (vrsta) moraju biti sukladna sa godinama i razinama razvoja igrača kao i sa drugim razvojnim ciljevima. Odbojka ima dobru mogućnost uspješne integracije sa natjecanjem, ali se previše fokusira na pobjeđivanje na svim razinama razvoja, prisutan je neadekvatan natjecateljski program za ostale razine i natjecateljske programe karakterizira sudjelovanje po kronološkim godinama umjesto po razvojnim godinama. ZABAVNA razina

Ženski: 6.,7.,8./ Muški: 6-9 godina Problem

● Zabavna «odbojkaška» natjecanja ne postoje niti u jednoj školi.

Moguće djelovanje ● Mini odbojku (1:1, 2:2, 3:3)je potrebno promovirati i ustanoviti u svim gradskim školama i šire. ● Natjecanja organizirati sa igranjem u olakšanim uvjetima i izmijenjenim pravilima (npr.1. loptu uhvati, a 2. loptu odigraj, manja dimenzija igrališta, niža mreža,..) ● Klubovi trebaju više puta tijekom godine organizirati ciljane turnire za ovaj uzrast: „Dane mini odbojke“ ●Tipovi natjecanja : Neformalna natjecanja koja služe samo za zabavu ●Broj organiziranih natjecanja godišnje Momčadski sportovi: -

Razina: Učenje za treniranje Ženski: 9.,10. / Muški: 9-12 godina Problem

● Zabavna «odbojkaška» natjecanja ne postoje niti u jednoj školi.

Razina: Trening za treniranje Ženski: 11-15 / Muški: 12-16 godina Problem

● Prisutan je neadekvatan odnos treninga i natjecanja. Natjecanje češće diktira raspored treninga nego što je slučaj obratno. ● Odbojkaški program se previše fokusira na natjecanje umjesto na sadržaje procesa dugoročnog sportskog razvoja. ● Kategorije godišta za natjecanje ne odražavaju razvojne godine. ● Oprema i dimenzije veličine igrališta nisu odgovarajuće za fizičku sposobnost sudionika. ● Nezanimljivost natjecanja-igranje protiv istih suparnika, mali broj utakmica,….

Moguće djelovanje

● «Mini» i „Midi (Atomik)“ (4:4) odbojku je potrebno promovirati i ustanoviti u svim gradskim školama i šire. ● Klubovi više puta tijekom godine trebaju organizirati ciljane turnire za ovaj uzrast: „Dane mini odbojke“ ● Natjecanja organizirati sa igranjem u olakšanim uvjetima i izmijenjenim pravilima. ●Tipovi natjecanja Neformalna natjecanja, naglasak na vještini, a ne na pobjeđivanju ●Broj organiziranih natjecanja godišnje Momčadski sportovi: 5-10

Moguće djelovanje

● Razvoj i integracija natjecanje/trening modela koji koristi natjecanje za optimiranje sportskog razvoja. ● Primjenjivati pravila koja, sprečavaju preranu specijalizaciju, ograničiti broj igrača koji mogu sudjelovati u igri (npr.: libero, 6 zamjena, dimenzija igrališta), su prilagođena i potiču svestrani igrački razvoja i sudjelovanje sportaša. ● Veoma je važno uspostaviti ligaška natjecanja po kategorijama (po godištima) koja se međusobno razlikuju u 1 godinu (12U, 13U, 14U, 15U, itd.) . ●Tipovi natjecanja Sudjelovanje u organiziranim natjecanjima na kojima je cilj postići određene tjelesne, tehničke ili taktičke ciljeve, a ne pobijediti ●Broj organiziranih natjecanja godišnje Momčadski sportovi: 15-20


Treneri Treneri su učitelji, mentori, uzori, prijatelji i voditelji odbojkaške zajednice. Oni najčešće imaju najviše kontakta sa sudionicima treninga i imaju najveći utjecaj na njihov sportski razvoj. Dobro rukovođenje treninzima je temeljno za uspješan sportski sistem. Postajanjem cijenjenog člana zajednice dobri treneri mogu podijeliti pozitivne poglede aktivnog života. Dobri treneri moraju posjedovati potrebne trenerske i osobne vještine kako bi uspjeli razviti igrača do njegovog potpunog potencijala. Moraju posjedovati pravu kvalifikaciju i trening kako bi uspješno obavili svoje dužnosti-osobito kada su u trening uključeni mladi sportaši. Dvoranska odbojka ima malo trenera pa se njihovo broj mora značajno povećati ako želimo napredovati. Poboljšanjem samog priznavanja i odgovarajuća naknada za doprinos trenera biti će ključna pitanja napredovanja. Ženski: 6.,7.,8./ Muški: 6-9 godina Problem ● Treneri još uvijek izbjegavaju ili zapostavljaju ovu starosnu dob jer dovoljno dobro ne poznaju razvojne karakteristike ovog uzrasta. ● Odbojkaški treneri nisu dobro educirani za većinu učinkovitih metoda kojima bi djeci uspješno prezentirali odbojkaške vještine. ● Odbojkaški treneri nisu u stanju učinkovito uvesti djecu u opću agilnost, ravnotežu i koordinaciju tijela. ● Treneri nisu svjesni (nemaju potrebita znanja) da prije prelaska na uvođenje učenja sportsko specifičnih vještina prethodi vježbanje i savladavanje osnovnih motoričkih vještina (trčanje, skakanje, bacanje , hvatanje i odbijanje lopte,…) ● Neadekvatna uključenost i sudjelovanje roditelja. ZABAVNA razina

Moguće djelovanje

● Učinkovitije i kvalitetnije usavršavanje odbojkaških trenera za rad sa ciljanom dobnom skupinom. ● Potrebno je još ozbiljniji pristup popularizaciji i zastupljenosti Mini odbojke. ● Potreban je još ozbiljniji pristup zastupljenosti dugoročnog programa razvoja odbojkaške igračice i njemu odgovarajućim trening principima. ● U cilju realizacije gore navedenog potrebno je u svakoj gradskoj osnovnoj školi animirati po 1-2 ili više učitelja razredne nastave ili učitelje TZK za realizaciju rada sa ovom dobnom skupinom. ● Neophodno je integrirati roditelje u ulogu podupiratelja programa rada i treniranja.

Razina: Učenje za treniranje Ženski: 9.,10. / Muški: 9-12 godina Problem Moguće djelovanje ● Treneri nisu dobro educirani za većinu ● Učinkovitije i kvalitetnije usavršavanje učinkovitih metoda kojima bi djeci uspješno odbojkaških trenera za rad sa ciljanom dobnom prezentirali odbojkaške vještine. skupinom. ● Neophodna je još veće zastupljenost i ● Treneri često zaboravljaju da je ovo najvažniji period popularizacija «Mini» i „Midi“ odbojke (igra 4 : 4) motoričkog razvoja djece. ● Treneri nisu učinkoviti u stvaranju fizičke i/ili drugih uvodnih pristupa. pismenosti (učenje motoričkih vještina) kod djece. ● Potreban je još ozbiljniji pristup zastupljenosti ● Odgovarajuća metodologija treninga fizičke dugoročnog programa razvoja odbojkaške igračice pripreme se nedovoljno razumije ili se pak i njemu odgovarajućim trening principima. nedovoljno primjenjuje. ● U cilju realizacije gore navedenog potrebno je u ● Za rad sa ovom dobi treneri planiraju veoma mali broj svakoj gradskoj osnovnoj školi animirati po 1-2 ili više učitelja razredne nastave ili učitelje TZK za sati rada (najčešće biraju 2 termina ili 3h tjedno). ● Još uvijek postoji nedovoljna uključenost i realizaciju rada sa ovom dobnom skupinom. sudjelovanje roditelja. ● Neophodno je još više integrirati roditelje u ● Treneri nemaju znanja da su učenje za treniranje i ulogu podupiratelja programa rada i treniranja. trening za treniranje dvije najznačajnije razvojne razine sportske pripreme. Tijekom ovih razina stvaramo ili gubimo sportaše.


Razina: Trening za treniranje Ženski: 11-15 / Muški: 12-16 godina Problem Moguće djelovanje ● Treneri nedovoljno razumiju potrebe rasta i razvoja ● Učinkovitije i kvalitetnije usavršavanje svojih sportaša , osobito onih koje se odnose na trenutke optimalnih sposobnosti treniranja (senzibilni odbojkaških trenera za rad sa ciljanom dobnom skupinom. periodi) i dugoročni program razvoja. ● Potrebno je pridavati veće značenje ● Mnogo trenera nema adekvatnu kompenzaciju za principima programa dugoročnog razvoja svoje utrošeno vrijeme na treninzima što značajno odbojkaške igračice/a, osobito onih koji se ograničava potporu sportašima i trenerovu želju za odnose na identifikaciju i treniranje kapaciteta svojim daljnjim profesionalnim razvojem. koji su vezani za periode ubrzanog razvoja● Treneri su previše fokusirani na nagrađivanje za senzibilne periode djece. natjecateljski uspjeh (pobjeđivanje) ,a ne na ● Treneri moraju prihvatiti činjenicu da nagrađivanje ili priznanja za svoju ulogu u sudjelovanje u organiziranim natjecanjima ima dugoročnom programu razvoja igrača. za cilj postići određene tjelesne, tehničke ili ● Treneri nisu odgovorni za pripremu sportaša za taktičke ciljeve, a ne samo pobijediti. slijedeću fazu njihovih razvojnih ciklusa. ● Potrebno je izraditi i okvire značaja kao i ● Baza sportskih znanja, kod odbojkaških trenera, se okvire odgovornosti za trenere koji sudjeluju u mora poboljšati. razvijanju igračica po načelima programa ● Odgovarajuća metodologija treninga fizičke dugoročnog razvoja. pripreme se nedovoljno razumije ili nedovoljno ● Također je potrebno povećati i broj školovanih primjenjuje. ● Učenje za treniranje i trening za treniranje su dvije i licenciranih trenera u klubovima. najznačajnije razine sportske pripreme. Tijekom ovih ● Treba se prepoznati i adekvatno nagraditi društveni doprinos trenera. razina stvaramo ili gubimo sportaše.Milenko Lubina Zanimanje: profesor tjelesne i zdravstvene kulture Zaposlen: osnovna škola «Đuro Pilar» Sportsko zvanje:  trener odbojke (završena Olimpijska akademija),  trener brzine, agilnosti i eksplozivnosti (završen tečaj SAQ-s) Sportski rezultati: -sezona 1986/1987:  trener u školi odbojke ženskog odbojkaškog kluba «Hemija» Modriča, i voditelj ženske odbojkaške ekipe oš «25 maj» Modriča -sezona 1987/1988:  trener u školi odbojke ženskog odbojkaškog kluba «Hemija» Modriča i voditelj ženske ekipe oš «25 maj» Modriča  trener u školi odbojke muškog odbojkaškog kluba «Optima-Modriča» Modriča, i voditelj ženske i muške odbojkaške ekipe oš «25 maj» Modriča -sezona 1988/1989:  pomoćni trener kadetske ekipe ženskog odbojkaškog kluba «Hemija» Modriča -sezone 2001/2002: trener u ženskom odbojkaškom klubu «Matija Mesić» - sezona 2006/2007 :  sa ženskim odbojkaškim klubom «Matija Mesić» prvak 2.hrvatske odbojkaške lige skupina istok  4. mjesto sa ženskim odbojkaškim klubom «Matija Mesić» na kvalifikacijskom turniru (Slavonski Brod) za ulazak u 1.B hrvatsku odbojkašku ligu - sezona 2007/2008 :  sa ženskim odbojkaškim klubom «Matija Mesić» prvak 2.hrvatske odbojkaške lige skupina istok  plasman u 1.B hrvatsku odbojkašku ligu osvajanjem 2. mjesta sa ženskim odbojkaškim klubom «Matija Mesić» na kvalifikacijskom turniru (Sisak) za ulazak u 1.B hrvatsku odbojkašku ligu -sezona 2008/2009:  osvojeno 1.mjesto u 1.B hrvatskoj ligi sa ženskim odbojkaškim klubom «Matija Mesić» i ostvaren plasman u Prvu hrvatsku odbojkašku ligu -sezona 2009/2010:  osvojeno 6.mjesto u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi ,sa ženskim odbojkaškim klubom «Marsonia», te ostvaren plasmanu doigravanje za prvaka i plasman (konačan plasman na 8. mjesto) -sezona 2010/2011:  u Kupu hrvatskog odbojkaškog saveza sa ženskim odbojkaškim klubom «Marsonia» plasman među osam najboljih ekipa RH  trener u odbojkaškom klubu «Posavina Brod» Slavonski Brod, ostvaren plasman u 2.A žensku odbojkašku ligu- Istok -sezona 2011/2012:  sa odbojkaškim klubom «Posavina Brod» osvojeno 9. mjesto u 2.A ligi –Istok  voditelj 1. odbojkaškog proljetnog kampa SB 2012 ⑬

Aktualni problemi SB odbojke  

Problemi odbojkaskog sporta u Slavonskom Brodu i moguca rjesenja.

Aktualni problemi SB odbojke  

Problemi odbojkaskog sporta u Slavonskom Brodu i moguca rjesenja.

Advertisement