Page 1


Milenko Przedmioty Piękne/ Mileńko Beautiful Stuff  

Katalog przedstawia biżuterię zaprojektowaną przez Marię Mileńko. This catalogue includes a jewellery designed by Maria Mileńko.